Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 610/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Phạm Hoàng Be
Ngày ban hành: 07/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/QĐ-UB

Lai Châu, ngày 07 tháng 05 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THU, CHI TIỀN GIẤY THI, GIẤY NHÁP, TIỀN BẰNG TỐT NGHIỆP PHỤC VỤ KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ điều 43 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (sửa đổi) ban hàng ngày 5 tháng 7 năm 1994 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp.
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/5/1998.
Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Tài chính Vật giá tại tờ trình liên ngành số 90/TTLN ngày 22 tháng 4 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm đối với các đối tượng dự thi tốt nghiệp các bậc học, cấp học phổ thông, bổ túc không thuộc 120 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh như sau:

I. Bậc Tiểu học:

Mức thu 6.000đ/học sinh

Trong đó:

- Tiền giấy thi, giấy nháp:

2.000 đ

 

- Tiền bằng tốt nghiệp:

4.000 đ

 

Chi tiết tiền bằng

+ Phôi bằng

2.000 đ

 

 

+ Viết bằng

500 đ

 

 

+ Quản lý

1.500 đ

II. Bậc Trung học:

1) Trung học cơ sở:

Mức thu 16.000đ/học sinh

Trong đó:

- Tiền giấy thi, giấy nháp:

6.000 đ

 

- Tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

500 đ

 

- Tiền bằng tốt nghiệp:

9.500 đ

 

Chi tiết tiền bằng:

+ Phôi bằng:

4.000 đ

 

 

+ Nhập liệu:

300 đ

 

 

+ In bằng:

1.000 đ

 

 

+ Dán ảnh:

200 đ

 

 

+ Ép platstic:

2.000 đ

 

 

+ Quản lý và dự phòng:

2.000 đ

2) Trung học phổ thông:

Mức thu 18.000đ/học sinh

Trong đó:

- Tiền giấy thi, giấy nháp:

8.000 đ

 

- Tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

500 đ

 

- Tiền bằng tốt nghiệp:

9.500 đ

 

Chi tiết tiền bằng:

+ Phôi bằng:

4.000 đ

 

 

+ In bằng:

1.000 đ

 

 

+ Dán ảnh:

200 đ

 

 

+ Ép platstic:

2.000 đ

 

 

+ Quản lý và dự phòng:

2.300 đ

Đối với các học sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc các cấp thuộc 120 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh được miễn thu tiền giấy thi, giấy nháp, tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và tiền bằng tốt nghiệp.

Tiền giấy thi, giấy nháp, tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và tiền bằng tốt nghiệp của các đối tượng thuộc diện miễn thu được chi trong Ngân sách sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo được giao hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng ký.

Điều 3. Các Ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (BC)
- TT HĐND tỉnh
- Như điều 3
- Lưu VP-VX.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Be

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 610/QĐ-UB ngày 07/05/2002 phê duyệt mức thu, chi tiền giấy thi, nháp, bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.566

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159