Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 560/2006/QĐ-UBND phê duyệt dự án: Ðiều tra, dánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 560/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 560/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN: ÐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Xét dề nghị số 118/TT-TNMT ngày 30.3.2006 của sở Tài nguyên và môi trường; số 120/ STC-ÐT ngày 20.3.2006 của sở Tài chính về việc lập dự án Ðiều tra, dánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Bắc Ninh với những nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi truờng tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm Tài nguyên nước và môi trường - Viện khoa học thuỷ lợi.

2. Mục tiêu của dự án:

- Ðánh giá trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước mặt trên phạm vi toàn tỉnh.

- Ðánh giá xu thế diễn biến về trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt trong những năm gần đây.

- Ðánh giá hiện trạng và khả năng khai thác sử dụng nước mặt cho các ngành kinh tế.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước mặt phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Tổng dự toán: 449.900.000 đồng ( bốn trăm bốn chín triệu chín trăm ngàn).

Nguồn vốn đầu tư là nguồn kinh phí sự nghiệp đã giao cho sở tài nguyên và môi trường năm 2006.

Quyết định này thay thế quyết định số 494/QÐ-UBND ngày 30.3.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2006.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Kế hoạch và Ðầu tư, sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 560/2006/QĐ-UBND phê duyệt dự án: Ðiều tra, dánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210