Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/QĐ-UBND về giao dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 56/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11- 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06-12-2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 07-12-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 10/TTr-SKHĐT ngày 15-01-2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2013 cho các đơn vị, như sau:

Tổng dự toán: 286.223 triệu đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:

- Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề: 21.170 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 98.530 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 29.045 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Y tế: 10.026 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hoá gia đình: 8.907 triệu đồng;

- Chương trình MTQG An toàn vệ sinh thực phẩm: 2.150 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Văn hóa: 5.215 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo: 56.135 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Phòng, chống ma tuý: 12.342 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm: 850 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 32.079 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS: 6.670 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: 3.104 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: - Thông báo mục tiêu, nhiệm vụ và vốn đầu tư phát triển của từng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 cho các đơn vị thực hiện theo quy định;

- Định kỳ, tổng hợp báo cáo theo đúng quy định hiện hành về quản lý, điều hành, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Giao Sở Tài chính thông báo dự toán chi sự nghiệp của từng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 cho các đơn vị theo quy định; Quản lý, hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHBùi Văn Tỉnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/QĐ-UBND về giao dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180