Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2005/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước sạch cung cấp cho huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 56/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 12/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN BÙ GIÁ NƯỚC SẠCH CUNG CẤP CHO HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 61/2001/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ;
Căn cứ Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Tờ trình số 1311/LS-TC-GTCC ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Liên Sở Tài chính - Sở Giao thông Công chính về điều chỉnh phương án bù giá nước sạch cung cấp cho huyện Cần Giờ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ như sau:

1.1- Đơn giá cung cấp một mét khối (m3) nước được ấn định thống nhất trên toàn địa bàn huyện Cần Giờ như sau:

- Nước sử dụng cho sinh hoạt: 5000 đồng/m3.

- Nước sử dụng cho sản xuất: 7.300 đồng/m3.

- Nước sử dụng cho kinh doanh thương mại, dịch vụ: 9.800 đồng/m3.

1.2- Đơn giá nước cấp bù:

TT

Các địa điểm

cung cấp nước

Đơn giá cấp bù nước sinh hoạt (đồng/m3)

Đơn giá cấp bù nước sản xuất (đồng/m3)

Đơn giá cấp bù nước KD dịch vụ (đồng/m3)

01

02

03

Hào Võ-Long Hòa

Hòa Hiệp-Long Hòa

Đồng Hòa-Long Hòa

18.015

22.785

23.580

15.715

20.485

21.280

13.215

17.985

18.780

04

05

Bình Phước-Bình Khánh

Bình Thạnh-Bình Khánh

9.300

10.890

7.000

8.590

5.000

6.090

06

07

08

An Hòa-Tam Thôn Hiệp

An Lộc-Tam Thôn Hiệp

Trần Hưng Đạo- TTHiệp

13.245

13.245

11.655

10.945

10.945

9.355

8.445

8.445

6.855

09

10

11

12

An Hòa-An Thới Đông

Doi Lầu-An Thới Đông

An Nghĩa-An Thới Đông

Trường Cai nghiện TNXP

12.980

16.160

14.040

15.365

10.680

13.860

11.740

13.065

8.180

11.360

9.240

10.565

13

14

15

16

Vàm Sát 1- Lý Nhơn

Vàm Sát 2- Lý Nhơn

Lý Thái Bửu- Lý Nhơn

Tân Điền- Lý Nhơn

14.835

15.100

16.690

16.955

12.535

12.800

14.390

14.655

10.035

10.300

11.890

12.155

17

18

Thiềng Liềng-Thạnh An

Thạnh Hòa-Thạnh An

19.010

21.130

16.710

18.830

14.210

16.330

19

Các Tiểu khu rừng phòng hộ

8.830

6.530

5.000

20

Xã Cần Thạnh

19.720

17.420

14.920

1.3- Thời điểm thực hiện điều chỉnh cấp bù giá nước: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi huyện Cần Giờ được hòa vào mạng phân phối nước chung của thành phố. Giao Sở Tài chính xem xét, đề xuất bổ sung kinh phí cấp bù cho huyện Cần Giờ đối với phần chênh lệnh giá mua nước của Công ty Cấp nước kể từ tháng 7 năm 2004 (theo Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố) cho đến thời điểm có hiệu lực của Quyết định này.

1.4- Chấp thuận cho huyện Cần Giờ được mua bổ sung nguồn nước bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng để cung cấp cho nhân dân chỉ khi Công ty Cấp nước xác nhận không cung cấp đủ lượng nước theo yêu cầu; khối lượng nước bổ sung này cũng được cấp bù theo nguyên tắc tương đương như đối với lượng nước mua từ Công ty Cấp nước và theo cự ly vận chuyển phù hợp.

1.5- Giao Sở Tài chính bổ sung dự toán chi thường xuyên cho ngân sách huyện Cần Giờ để thực hiện việc quản lý công tác cấp bù giá nước sạch. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thực hiện, thanh quyết toán các chi phí này theo đúng quy định.

1.6- Các điều khoản khác của Quyết định số 61/2001/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Giám đốc Công ty Cấp nước thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
 - Như điều 2.  
- Thường trực Thành ủy.  
- Thường trực HĐND.TP.
- Thường trực UBND.TP.
- UB Mặt trận tổ quốc TP
- Các báo đài thành phố.
- VPHĐ-UB: CPVP.
 Tổ TH, ĐT-MT, TM.
- Lưu (ĐT-Th)  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Đua

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2005/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước sạch cung cấp cho huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127
DMCA.com Protection Status