Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2005/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định tài trợ "Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình" giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 53/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 18/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 53/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢ "CHƯƠNG TRÌNH PHÂN CẤP GIẢM NGHÈO TỈNH HÀ GIANG VÀ TỈNH QUẢNG BÌNH" GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ QUỸ QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP (IFAD) & NBSP;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 2386/TC-TCĐN ngày 01 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định tài trợ "Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình" giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) ký ngày 15 tháng 02 năm 2005.

Điều 2. Giao Bộ Tư pháp ban hành Ý kiến pháp lý về Hiệp định tài trợ nói trên.

Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt để tuyên bố Hiệp định có hiệu lực.

Điều 4. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình thực hiện các nội dung của Hiệp định. Kể từ khi Hiệp định có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ trưởng, Thủ trưởng  cơ quan liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh : Hà Giang, Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 Ngoại giao, Thương mại, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang,
- ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
 các Vụ: NN, ĐP, TH,
- Lưu: QHQT (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2005/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định tài trợ "Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình" giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status