Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 338/2006/QĐ-UBND về việc sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 338/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 338/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V SỬ DỤNG VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI TỪ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Quyết định số 685/QÐ-BTC ngày 9.02.2006 của Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng uu dãi dể thực hiện chương trình KCHKM, phát triển duờng GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 40/TC-QLNS ngày 7.03.2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình KCHKM, phát triển duờng GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2006: 15.000 triệu đồng (Mười năm tỷ đồng), như sau:

1. Hỗ trợ chương trình giao thông nông thôn: 9.499 triệu đồng (để thực hiện thanh toán các dự án chuyển từ năm 2005 sang năm 2006).

2. Hỗ trợ chương trình kiên cố hoá kênh mương: 5.501 triệu đồng (bổ sung vào khoản chi hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trong dự toán năm 2006 để phân bổ cho các dự án).

Ðiều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức phân bổ chi tiết cho các chương trình, dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý


tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 338/2006/QĐ-UBND về việc sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185
DMCA.com Protection Status