Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 238/2008/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 238/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 15/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 238/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về  Bảo vệ dân phố;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Liên Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;
Được sự nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại công văn số 37/HĐND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2008 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2009/TTr-STC ngày 29 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố như sau:

1. Chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ: Bảo vệ dân phố được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự do cấp trên triệu tập và được hưởng chế độ đi lại, ăn ở như quy định đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã tại Quyết định số 213/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

2. Trang bị phương tiện đối với Bảo vệ dân phố, Tổ bảo vệ dân phố:

a)  Bảo vệ dân phố được trang bị:

- Giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh theo mẫu thống nhất.

- Hai bộ đồng phục (quần áo Xuân Hè), một phù hiệu tay áo, một mũ mềm, một đôi giầy da, một đôi tất chân, một dây lưng da, một bộ quần áo mưa, một sổ ghi chép/năm;

b) Tổ bảo vệ dân phố được trang bị: mỗi Tổ bảo vệ dân phố được trang bị 2 (hai) đèn pin/năm.

3. Nguồn kinh phí: hằng năm Sở Tài chính bố trí và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện làm việc phục vụ công tác của Bảo vệ dân phố cho Công an tỉnh. Việc mua sắm trang bị phương tiện làm việc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 122/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 238/2008/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152