Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2350/2005/QÐ-CT bổ sung kinh phí trợ cấp chất độc hoá học năm 2005 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2350/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 07/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2350/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V BỔ SUNG KINH PHÍ TRỢ CẤP CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC NĂM 2005

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Quyết định số 120/2004/QÐ-TTg ngày 5.7.2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam;
Căn cứ Quyết dịnh số 2020/QÐ-CT ngày 10.10.2005; Quyết định số 2091/QÐ-CT ngày 24.10.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 215/2004/QÐ-UB ngày 13.12.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán Ngân sách năm 2005;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 626/TC-QLNS ngày 01.12.2005,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Bổ sung kinh phí từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách địa phương năm 2005: 71.000.000 đồng (Bẩy mốt triệu đồng) cho UBND các huyện, thị xã để thực hiện trợ cấp đối với các đối tượng tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thị xã Bắc Ninh: 21 triệu đồng.

2. Huyện Tiên Du: 8 triệu đồng.

3. Huyện Từ Sơn: 3 triệu đồng.

4. Huyện Quế Võ: 15 triệu đồng.

5. Huyện Thuận Thành: 15 triệu đồng.

6. Huyện Lương Tài: 9 triệu đồng.

Ðiều 2: Sở Tài chính phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

Ðiều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Bắc Ninh, Tiên Du, Từ Sơn, Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2350/2005/QÐ-CT bổ sung kinh phí trợ cấp chất độc hoá học năm 2005 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68