Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2008 về xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 1904/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Đặng Đình Vượng
Ngày ban hành: 08/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1904/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG TỈNH ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 661/SGTVT-QLGT ngày 25 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt các tuyến đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ năm 2008 như phụ biểu đính kèm theo quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Giao thông vận tải, Sở tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Đình Vượng

 

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ TÍNH CƯỚC NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên đường

Từ km đến km

Chiều dài

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

1

ĐT 13

0 - 45

45

 

 

5

40

 

5km đi chung QL32C

 

 

0 - 5

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0 - 45

40

 

 

 

40

 

 

2

ĐT 313C

0 - 22

22

 

 

13

9

 

 

 

 

0 - 13

13

 

 

13

 

 

 

 

 

13 - 22

9

 

 

 

9

 

 

3

ĐT 313D

0 - 27

27

 

 

27

 

 

 

4

ĐT 315

0 - 35

35

 

 

22

13

 

 

 

 

0 - 13

13

 

 

 

13

 

 

 

 

13 - 35

22

 

 

22

 

 

 

5

ĐT 316

0 - 66

66

45

 

13

 

8

 

 

 

0 - 10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

10 - 23

13

 

 

13

 

 

 

 

 

23 - 58

35

35

 

 

 

 

1km đi chung ĐT316

 

 

58 - 66

 

 

 

 

 

8

 

6

ĐT 316B

0 - 9

9

 

 

9

 

 

 

7

ĐT 316C

0 - 29

29

 

 

29

 

 

 

8

ĐT 316D

0 - 11

11

 

 

11

 

 

Đường mới nhận

9

ĐT 316E

0 - 17

17

 

 

17

 

 

nt

10

ĐT 317

0 - 30

30

 

 

30

 

 

 

11

ĐT 317B

0 - 8

8

 

 

 

8

 

 

12

ĐT 317C

0 - 11

11

 

 

11

 

 

 

13

ĐT 321

0 - 45

45

 

 

 

13

32

 

 

 

0 - 18

18

 

 

 

 

18

Đường đang thi công

 

 

18 - 32

14

 

 

 

 

14

 

 

 

32 - 45

13

 

 

 

13

 

 

14

ĐT 321C

0 - 16

16

 

 

 

16

 

 

15

ĐT 314

0 - 46

46

 

 

29

17

 

 

 

 

0 - 15

15

 

 

15

 

 

 

 

 

15 - 32

17

 

 

 

17

 

 

 

 

32 - 46

14

 

 

14

 

 

 

16

ĐT 314B

0 - 9

9

 

 

9

 

 

 

17

ĐT 314C

0 - 6

6

 

 

6

 

 

 

18

ĐT 314E

0 - 7

7

 

 

 

7

 

 

19

ĐT 315B

0 - 8

8

 

 

8

 

 

 

20

ĐT 318

0 - 14

14

 

 

 

 

14

Đường đang thi công

21

ĐT 319

0 - 12

12

 

 

 

 

12

Đường đang thi công

22

ĐT 319B

0 - 18

18

 

 

 

 

18

 

23

ĐT 320

0 - 84

84

 

 

 

41

43

 

 

 

0 - 15

15

 

 

 

 

15

 

 

 

15 - 39

24

 

 

 

24

 

 

 

 

39 - 67

28

 

 

 

 

28

 

 

 

67 - 84

17

 

 

 

17

 

 

24

ĐT 320B

0 - 6

6

 

 

 

 

6

 

25

ĐT 320C

0 - 10

10

 

 

 

 

10

 

26

ĐT 322

0 - 18

18

 

 

 

 

18

 

27

ĐT 322

0 - 58

58

 

 

 

 

58

Đường đang thi công

28

ĐT 322B

0 - 6

6

 

 

 

6

 

 

29

ĐT 323C

0 - 10

10

 

 

 

 

10

 

30

ĐT 323D

0 - 10

10

 

 

 

 

10

 

31

ĐT 323E

0 - 8

8

 

 

 

8

 

 

32

ĐT 324

0 - 14

14

 

 

14

 

 

 

33

ĐT 324B

0 - 6

6

 

 

 

6

 

 

34

ĐT 324C

0 - 4

4

 

 

 

4

 

 

35

ĐT 325

0 - 7

7

 

 

7

 

 

 

36

ĐT 325B

0 - 5

5

 

5

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

737

45

5

260

188

239

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2008 về xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.502

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228