Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1835/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1835/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1835/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỔ CHỨC TUẦN LỄ VĂN HÓA DU LỊCH BUÔN MA THUỘT NĂM 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (công văn số 63/TTr-UBND ngày 7 tháng 10 năm 2009) và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3665/BVHTTDL-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2009), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8278/BKH-LĐVX ngày 28 tháng 10 năm 2009), của Bộ Tài chính (công văn số 14923/BTC-NSNN ngày 22 tháng 10 năm 2009),     

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 2.000 triệu đồng (hai tỷ đồng) từ nguồn xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của ngân sách Trung ương năm 2009 chưa phân bổ để tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột năm 2009.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên phải đúng mục đích và theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg CP, PTTg: Nguyễn Thiện Nhân;
- Tổng cục Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1835/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235