Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 177/2002/QĐ-UB phê duyệt điều hoà kế hoạch vốn XDCB năm 2002 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 177/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 20/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/2002/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU HOÀ KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2002

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HDND và UBND;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19-12-1996, Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18-7-1998 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngỳa 26-01-2002 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/5/2002 của UBND thành phố về việc giao bổ sung kế hoạch và dự toán chi ngân sách năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-UB ngày 02/12/2002 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch XDCB năm 2002 cho cơ sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình liên ngành số: 1501/TTr-LS ngày 18/12/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều hoà kế hoạch vốn XDCB năm 2002 giao các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện (Biểu phụ lục kèm theo)

Các danh mục dự án không thuộc diện điều hoà tại quyết định này, thực hiện đúng theo các quyết định đã phê duyệt của UBND Thành phố.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

* Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung hoàn thành khối lượng và giải ngân kế hoạch vốn XDCB năm 2002 được UBND thành phố giao đúng quy định.

* Sở Tài chính Vật giá, Kho bạc nhà nước Hà Nội có trách nhiệm xử lý thanh toán giải ngân vốn XDCB thuộc ngân sách Thành phố năm 2002 theo đúng quy định của Bộ Tài Chính tại văn bản số 1157 TC/ĐT ngày 28/1/2002 và chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số: 3176/UBKT ngày 19/11/2002.

* Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư và các Sở, Ngành có liên quan, căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2002, trong đó có chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn XDCB của các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố để đánh giá thi đua khen thưởng năm 2002.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/2002/QĐ-UB phê duyệt điều hoà kế hoạch vốn XDCB năm 2002 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84