Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 166/2004/QĐ-UB về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 166/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CẤP BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ ĐẦU TƯ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2825/TC-ĐTSC ngày 24 tháng 5 năm 2004 về cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị từ nguồn Ngân sách thành phố ủy thác mà Quỹ thu hồi được trong năm 2003 là 22.198.710.786 đồng (Hai mươi hai tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm mười ngàn, bảy trăm tám mươi sáu đồng); chi tiết như sau :

1.1- Thu hồi vốn vay ủy thác từ nguồn ngân sách tập trung là 14.410.478.400 (Mười bốn tỷ bốn trăm mười triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn bốn trăm) đồng;

1.2- Lãi tiền gửi phát sinh từ nguồn ngân sách ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị là 6.129.864.306 (Sáu tỷ một trăm hai mươi chín triệu tám trăm sáu mươi bốn ngàn ba trăm lẻ sáu) đồng;

1.3- Lãi cho vay (sau khi trừ phí ủy thác) từ vốn ngân sách ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị là 1.658.368.080 (Một tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu ba trăm sáu mươi tám ngàn tám mươi) đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính ghi thu chi số tiền 7.788.232.386 đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh từ nguồn ngân sách ủy thác; đối với số tiền 14.410.478.400 đồng là tiền thu hồi từ nguồn ngân sách ủy thác, chấp thuận chuyển từ tạm ứng sang cấp chính thức để Quỹ Đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, TH
- Lưu (TM-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰCNguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 166/2004/QĐ-UB về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020
DMCA.com Protection Status