Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 163/2005/QĐND-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 29/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163/2005/QĐND-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005 CHO NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KHỐI QUẬN - HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005;
Xét Tờ trình số 1188/LS/GDĐT-TC ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Liên Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 cho ngành Giáo dục – Đào tạo khối quận - huyện với tổng số tiền là 5.066.000.000 (năm tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu đồng) để phục vụ công tác triển khai chương trình và sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 9 năm 2005 - 2006.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính tiến hành giao kinh phí bổ sung cho Ủy ban nhân dân quận - huyện để thực hiện công tác này.

Điều 3. Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Tài chính, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện việc mua sắm, trang bị sách giáo khoa, thiết bị đồ dùng dạy học theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo, đảm bảo thủ tục mua sắm và quyết toán đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo và Trưởng phòng Tài chính - Kế toán quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND/TP
- Ban Văn hóa – Xã hội HĐND/TP
- VP HĐ-UB: PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu TínVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 163/2005/QĐND-UB bổ sung dự toán ngân sách ngày 29/08/2005 cho ngành Giáo dục – Đào tạo khối quận - huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!