Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 150-HĐBT về việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành năm 1987 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 150-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/09/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH NĂM 1987

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 173-HĐBT ngày 31-12-1986 về việc giao chỉ tiêu pháp lệnh của kế hoạch Nhà nước năm 1987;
Xét đề nghị của Hội nghị xây dựng cơ bản này 11-9-1987 về việc thanh toán các khối lượng xây lắp hoàn thành năm 1987,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành năm 1987 được thực hiện như sau:

a) Khối lượng xây lắp thực hiện từ ngày 1-1-1987 đến ngày công bố giá mới được thanh toán theo thực tế trên nguyên tắc:

- Khấu hao cơ bản tính nguyên như trước.

- Vật tư, vật liệu chủ yếu do Trung ương cung cấp được tính theo giá Nhà nước quy định (giá cũ).

- Vật tư, vật liệu do địa phương cung cấp được tính theo giá địa phương quy định hợp lý.

- Tiền lương và mức bù giá vào lương cho công nhân xây dựng để đưa vào giá thành xây lắp của các công trình trung ương được tính như đối với công nhân của các công trình địa phương trên cùng địa bàn, loại trừ những mức bất hợp lý.

b) Khối lượng xây lắp thực hiện sau ngày công bố giá mới đến 31-12-1987 được áp dụng theo bảng giá mới.

Điều 2. Điều 1 ghi trong Quyết định này thay thế cho điều 2 ghi trong Quyết định số 98-HĐBT ngày 27-6-1987 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Giao Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Ngân hàng đầu tư và phát triển ra thông tư hướng dẫn cụ thể cho các ngành, địa phương và cơ sở.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 150-HĐBT về việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành năm 1987 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79