Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/2002/QĐ-UB điều chỉnh mức vốn cho vay dự án kích cầu năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 113/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 10/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC VỐN CHO VAY DỰ ÁN KÍCH CẦU NĂM 2002 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 156/2001/QĐ-BKH ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2002 ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 12 tại Công văn số 898/CV-UB ngày 04 tháng 9 năm 2002 và của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị tại Văn bản số 476/CV-QĐT-TD ngày 23 tháng 9 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay chấp thuận cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị cho vay chỉ định đối với dự án kích cầu Cải tạo hồ bơi quận 12 thay cho kế hoạch hợp vốn ban hành theo Quyết định số 27/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố ; nội dung cho vay như sau :

+ Số tiền cho vay : 4.432.122.000 (bốn tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu một trăm hai mươi hai ngàn) đồng ;

+ Thời hạn cho vay : 07 năm, trong đó thời gian ân hạn là 01 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên ;

+ Lãi suất cho vay : năm 2002 lãi suất cho vay là 0,65%/tháng . Lãi suất cho vay những năm tiếp theo tính theo công thức cho vay thay đổi hằng năm quy định tại Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17  tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ;

+ Nguồn trả nợ : nợ gốc được trả hằng quý từ nguồn thu của dự án và toàn bộ nguồn thu khác của Trung tâm Văn hoá quận 12.

Điều 2. - Quỹ Đầu tư phát triển đô thị có trách nhiệm bố trí nguồn vốn cho vay trong tổng vốn đầu tư cho vay dự án kích cầu (mới) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố, chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vốn và thu hồi vốn theo đúng quy định. 

Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 12 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận
- Như điều 3
- Thường trực UBND.TPP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT, VX
- Tổ TM, TH, DA, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/2002/QĐ-UB điều chỉnh mức vốn cho vay dự án kích cầu năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115