Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2013 cho phép tiếp nhận dự án "Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo tại tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013 - 2018”

Số hiệu: 1085/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 20/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP NHẬN DỰ ÁN “CẢI THIỆN SINH KẾ CHO NÔNG HỘ NGHÈO TẠI TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2018”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Xét Công văn số 873/SKHĐT-GS ngày 12/6/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận và triển khai dự án "Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo tại tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013 - 2018” với các nội dung như sau:

1. Tổ chức tài trợ: Heifer International Việt Nam.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Chi cục Thú y tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tam Bình.

4. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 4,66 tỷ đồng (bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu đồng); trong đó: Tổ chức Heifer tài trợ: 03 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng: 1,66 tỷ đồng).

5. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2018.

6. Địa điểm thực hiện: Xã Hoà Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, UBND huyện Tam Bình và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dự án theo đúng các qui định hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện dự án về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2013 cho phép tiếp nhận dự án "Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo tại tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013 - 2018”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.839
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57