Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND về phân bổ chi ngân sách năm 2007 cho khối Giáo dục quận 5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 02/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Khoa
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2007/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 17 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO KHỐI GIÁO DỤC QUẬN 5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX kỳ họp thứ 9 về thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 5 về thực hiện giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục quận 5 tại Tờ trình số 020/TT-PGD ngày 11 tháng 01 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi ngân sách năm 2007 cho sự nghiệp Giáo dục quận 5 với tổng số tiền là 62.879.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu đồng) dùng để chi hoạt động thường xuyên, trong đó bao gồm:

- Chi thanh toán cá nhân.

- Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và các khoản chi khác.

(Đính kèm phụ lục)

Điều 2. Sau khi nhận được Quyết định phân bổ chi ngân sách năm 2007, Thủ trưởng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tập trung kinh phí bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu; tổ chức thực hiện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, công khai tài chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Giáo dục, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 5)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT

ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN CHI NĂM 2007

GHI CHÚ

I

MẦM NON

17.795.000

 

1

Mầm non 1 

1.163.000

 

2

Mầm non 2A

615.000

 

3

Mầm non 2B

735.000

 

4

Mầm non 3 

1.035.000

 

5

Mầm non 4 

338.000

 

6

Mầm non 5A

1.080.000

 

7

Mầm non 5B

540.000

 

8

Mầm non 6 

618.000

 

9

Mầm non 8

590.000

 

10

Mầm non 9

745.000

 

11

Mầm non 10

937.000

 

12

Mầm non 11

996.000

 

13

Mầm non 12

1.170.000

 

14

Mầm non 13

677.000

 

15

Mầm non 14A

806.000

 

16

Mầm non 14B

1.005.000

 

17

Mầm non Sơn Ca

950.000

 

18

Mầm non Họa Mi 1

1.425.000

 

19

Mầm non Họa Mi 2

540.000

 

20

Mầm non Họa Mi 3

1.530.000

 

21

Mầm non Vàng Anh

300.000

 

II

TIỂU HỌC

24.154.000

 

22

Trường TH Bàu Sen

1.545.000

 

23

Trường TH Chương Dương

1.060.000

 

24

Trường TH Chính Nghĩa

3.310.000

 

25

Trường TH Hàm Tử

1.280.000

 

26

Trường TH Huỳnh Kiến Hoa

1.195.000

 

27

Trường TH Huỳnh Mẫn Đạt

1.150.000

 

28

Trường TH Hùng Vương

1.125.000

 

29

Trường TH Lê Văn Tám

850.000

 

30

Trường TH Lê Đình Chinh

1.320.000

 

31

Trường TH Lý Cảnh Hớn

975.000

 

32

Trường TH Minh Đạo

2.950.000

 

33

Trường TH Nguyễn Đức Cảnh

1.600.000

 

34

Trường TH Nguyễn Viết Xuân

1.520.000

 

35

Trường TH Phạm Hồng Thái

1.284.000

 

36

Trường TH Trần Bình Trọng

1.700.000

 

37

Trường TH Trần Quốc Toản

1.290.000

 

III

TRUNG HỌC CƠ SỞ

18.222.000

 

38

Trường THCS Lý Phong

360.000

 

39

Trường THCS Mạch Kiếm Hùng

350.000

 

40

Trường THCS Kim Đồng

3.105.000

 

41

Trường THCS Trần Bội Cơ

4.705.000

 

42

Trường THCS Ba Đình

3.699.000

 

43

Trường THCS Hồng Bàng

5.405.000

 

44

Trường THPT Trần Hữu Trang

598.000

 

IV

GD KHÁC

2.376.000

 

45

Trường Bồi dưỡng Giáo Dục

705.000

 

46

Trường Dân Trí

270.000

 

47

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

1.110.000

 

48

Phòng Giáo dục quận 5

291.000

 

49

Trung tâm GDKTTH và Hướng Nghiệp

332.000

 

 

Tổng cộng

62.879.000

 

Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu đồng.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2007/QĐ-UBND về phân bổ chi ngân sách năm 2007 cho khối Giáo dục quận 5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37