Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 130/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 130/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 130/2009/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 2880/2009/QĐ - BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho tỉnh Hải Dương;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 101/BC - UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 về " Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2009; dự toán thu chi ngân sách năm 2010 tỉnh Hải Dương; phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2010"; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

I. Thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2010, như sau:

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.730 tỷ đồng

Trong đó:

- Thu nội địa: 3.480 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 250 tỷ đồng

2.Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 3.951 tỷ 911 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết tại địa phương 3.466 tỷ 940 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 484 tỷ 971 triệu đồng

3. Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương: 3.951 tỷ 911 triệu đồng

Trong đó:

- Tổng số chi ngân sách tỉnh: 1.985 tỷ 385 triệu đồng.

- Tổng số chi ngân sách huyện, thành phố: 1.544 tỷ 251 triệu đồng.

- Tổng số chi ngân sách xã:  422 tỷ 275 triệu đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo).

II. Thông qua phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010, như sau:

1. Tổng số thu cân đối ngân sách tỉnh: 3.439 tỷ 823 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết tại địa phương 2.954 tỷ 852 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 484 tỷ 971 triệu đồng

2. Tổng số chi cân đối ngân sách tỉnh: 3.439 tỷ 823 triệu đồng

Bao gồm:

- Chi ngân sách tỉnh: 1.985 tỷ 385 triệu đồng

Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 516 tỷ 930 triệu đồng

 Vốn XDCB tập trung: 300 tỷ đồng

 Ghi chi từ tiền đất: 213 tỷ 150 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 1.074 tỷ 698 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 70 tỷ 746 triệu đồng

+ Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu TW: 321 tỷ 781 triệu đồng

(Có các biểu chi tiết đính kèm).

- Số bổ sung cho ngân sách huyện, xã: 1.454 tỷ 438 triệu đồng

 Bao gồm:

+ Ngân sách huyện, thành phố: 1.190 tỷ 271 triệu đồng

+ Ngân sách xã: 264 tỷ 167 triệu đồng

Điều 2. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trước ngày 31/12/2008.

2. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

3. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7% trở lên so với dự toán Trung ương giao.

4. Ngân sách các cấp địa phương quản lý tập trung nguồn 10% tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ - CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ) thực hiện điều hoà chung giữa các đơn vị khi xác định nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của từng cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình. Nguồn để cải cách tiền lương năm 2009 chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết được chuyển sang năm 2010 để cải cách tiền lương theo qui định.

5. Dành 10% tiền thu từ sử dụng đất của mỗi cấp ngân sách phục vụ công tác quy hoạch, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khảo sát giá đất. Riêng ở cấp huyện, cấp xã khoản kinh phí được tập trung tại ngân sách cấp huyện để điều hoà chung phục vụ công tác nói trên trong địa bàn huyện.

6. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành quy định về công khai, minh bạch về ngân sách, quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 130/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.980
DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.146.16