Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4377/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020

Số hiệu: 4377/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4377/KH-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm xây dựng các hoạt động về thực hiện chính sách đối với người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi của tỉnh giai đoạn 2013-2020 để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ và sống có ích.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống văn hoá xã hội, giáo dục, kinh tế phù hợp với nhu cầu, khả năng sức khoẻ của người cao tuổi; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi ngày càng tốt hơn về công tác chăm sóc sức khoẻ và đời sống vật chất, tinh thần.

- Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

* Giai đoạn 2013-2015:

- 80% tổng số xã, phường, thị trấn có thành lập và hoạt động của Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương.

- 10% người cao tuổi còn khả năng lao động tạo điều kiện để họ trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ sẽ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ, vận động các nguồn để người cao tuổi được vay vốn phát triển sản xuất.

- 100% người cao tuổi ốm đau, bệnh tật được khám, chữa bệnh và được sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

- 100% người cao tuổi tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp xã hội hàng tháng và khám, chữa bệnh miễn phí.

- 100% người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Luật Người cao tuổi.

- 100% người cao tuổi cô đơn không có người thân chăm sóc, người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh.

- 100% người cao tuổi sống trong nhà tạm, dột nát được xem xét hỗ trợ nhà ở.

- 70% các xã có đội tình nguyện viên chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không người chăm sóc tại các xã, phường, thị trấn.

- 50% các bệnh viện trong tỉnh có bố trí buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi.

- 15% tổng số xã của tỉnh có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại cộng đồng nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

- Khuyến khích thành lập, xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại các huyện, thành phố.

* Giai đoạn 2016-2020:

- 20% người cao tuổi còn khả năng lao động tạo điều kiện để họ trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ, vận động các nguồn để người cao tuổi được vay vốn phát triển sản xuất.

- 100% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương.

- 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

- 100% người cao tuổi cô đơn không có người thân chăm sóc, người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh.

- 100% người cao tuổi sống trong nhà tạm, dột nát được xem xét hỗ trợ nhà ở.

- 100% xã, phường, thị trấn có thành lập đội tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- 90% các bệnh viện đa khoa trong tỉnh có bố trí buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi.

- 50% xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục thể thao cho người cao tuổi.

- 30% tổng số xã của tỉnh có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi trên địa bàn của xã tham gia và hưởng lợi.

- Khuyến khích thành lập, xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại các huyện, thành phố.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện các hoạt động phát huy vai trò của người cao tuổi:

- Tạo điều kiện để người cao tuổi còn khả năng lao động được tích cực tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh tuỳ theo khả năng, sức khoẻ, kinh nghiệm và điều kiện của người cao tuổi để tăng thu nhập cho bản thân, gia đình góp phần vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Khôi phục các ngành nghề truyền thống của địa phương và truyền thụ những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ.

- Hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm và vốn đầu tư phát triển sản xuất đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

- Tạo điều kiện để người cao tuổi là nghệ nhân và những người cao tuổi có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được trực tiếp cống hiến, truyền thụ những kiến thức văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, gương mẫu đi đầu và làm nồng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học.

- Tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đặc biệt tích cực gương mẫu trong đấu tranh, phòng chống tội phạm các tệ nạn xã hội, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong bộ máy quản lý nhà nước. Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư góp phần tăng số lượng gia đình đạt chuẩn văn hoá và nâng chất xã, phường, thị trấn văn hoá góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Vận động các hội viên người cao tuổi tham gia công tác khuyến học, khuyến tài với nhiều hình thức: Khuyến khích con cháu hiếu học, tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó học tốt.

- Vận động người cao tuổi tham gia phong trào trồng cây nhớ Bác để góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp và tôn tạo cảnh quang môi trường.

- Phát huy tài năng, trí tuệ, năng lực và những phẩm chất tốt đẹp của người cao tuổi trong tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của “Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” của các xã, phường, thị trấn.

- Biểu dương, khen thưởng, động viên các điển hình người cao tuổi hàng năm và đơn vị thực hiện ở từng cấp (xã, huyện và tỉnh).

2. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi:

- Triển khai hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề dành riêng cho người cao tuổi về các hoạt động chăm sóc sức khoẻ của người cao tuổi, hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ tại nhà nhằm hạn chế nhiều bệnh nguy hiểm có nguy cơ cao, thường gặp ở người cao tuổi.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khoẻ đối với người cao tuổi và gia đình của người cao tuổi.

- Lồng ghép việc chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan đến người cao tuổi, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác tư vấn, chăm sóc người cao tuổi.

- Đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống dịch vụ y tế, khuyến khích thành lập hệ thống Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi và các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

- Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khoẻ người cao tuổi và kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi.

- Thành lập các đội tình nguyện viên chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không người chăm sóc tại cộng đồng. Mỗi xã thành lập được ít nhất một đội tình nguyện viên.

3. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hoá, tinh thần:

- Xây dựng môi trường sống văn hoá ngày càng lành mạnh trong cộng đồng dân cư cho mọi lứa tuổi. Đồng thời, tạo môi trường ứng xử có văn hoá với người cao tuổi nơi công cộng. Khuyến khích gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Phát động các phong trào văn hoá, văn nghệ ở cấp cơ sở tổ chức các hội thi: Thơ ca, tiếng hát người cao tuổi nhân dịp các ngày lễ, tết và ngày Quốc tế người cao tuổi hàng năm. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao của người cao tuổi ở địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện mở rộng thêm sân bãi luyện tập, trang bị dụng cụ và bố trí cán bộ hướng dẫn viên tập luyện cho người cao tuổi.

- Tổ chức mừng thọ, tặng quà cho người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi nhân dịp một trong các ngày: Ngày Người cao tuổi Việt Nam 6/6, ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, tết Nguyên đán và sinh nhật của người cao tuổi. Đồng thời, hàng năm tổ chức lễ Đại thọ cho người cao tuổi tròn 110 tuổi của tỉnh.

- Thực hiện các quy định về giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi khi tham quan di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao có thu phí và khi người cao tuổi tham gia giao thông công cộng.

4. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi:

- Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài truyền thanh của các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, liên tục, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về người cao tuổi và tuyên truyền về các chính sách liên quan đến người cao tuổi.

- Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với người cao tuổi.

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống “Kính lão đắc thọ” biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng.

- Xây dựng, củng cố hoàn thiện quy ước về chăm sóc người cao tuổi lồng ghép với phong trào xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng các cụm panô liên xã cổ động trực quan việc chăm sóc người cao tuổi.

5. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất:

- Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Bảo trợ Xã hội; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động quan tâm, chăm sóc người cao tuổi của gia đình và cộng đồng.

- Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng tại xã, phường, thị trấn đối với người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, người cao tuổi bị tàn tật, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với hộ gia đình có người cao tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Tiếp nhận và nuôi dưỡng chăm sóc người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp cách ly người có hành vi bạo lực, chăm sóc sức khoẻ, tinh thần và phục hồi cho nạn nhân là người cao tuổi trong gia đình. Đồng thời, tư vấn tâm lý, pháp lý và xã hội cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.

6. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng:

- Năm 2013, thành lập và xây dựng thí điểm 6 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại 6 xã Vĩnh Hoà - Phú Sơn - Sơn Định, huyện Chợ Lách và Tân Thạch - Phước Thạnh - Tiên Long, huyện Châu Thành.

- Năm 2015, tổng kết mô hình đã triển khai; hỗ trợ và duy trì hoạt động, đồng thời nhân rộng thêm 15 câu lạc bộ liên thế hệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng đến năm 2015 và trên 45 câu lạc bộ đến năm 2020.

7. Hoạt động phát triển các cơ sở chăm sóc và nhà ở đối với người cao tuổi:

- Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi nhằm đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ, tinh thần, tình cảm và giải trí phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình.

- Vận động xã hội hoá đầu tư xây dựng thêm nhà xã hội để chăm sóc người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa.

- Chuẩn hoá Trung tâm Bảo trợ Xã hội để chăm sóc người cao tuổi.

- Ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người cao tuổi đảm bảo không để người cao tuổi sống trong nhà tạm bợ, dột nát.

8. Hoạt động nâng cao năng lực cán bộ làm công tác liên quan đến người cao tuổi:

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp, xây dựng chương trình nội dung tổ chức tập huấn cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác người cao tuổi.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về người cao tuổi và hệ thống giám sát, đánh giá từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tăng cường công tác tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác người cao tuổi.

9. Hoạt động chủ động chuẩn bị cho tuổi già:

- Tuyên truyền vận động mọi người dân chủ động tham gia mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm chi tiêu để tích lũy cho tuổi già.

- Các thành viên trong gia đình chủ động tìm hiểu về tâm lý và những nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; học hỏi các kỹ năng chăm sóc người cao tuổi.

10. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan thường trực của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh có nhiệm vụ giúp Ban Công tác người cao tuổi tỉnh điều hành, thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020, điều phối các hoạt động của kế hoạch và xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm. Tổ chức thực hiện tốt chính sách trợ cấp xã hội cho người cao tuổi tại cộng đồng và nuôi dưỡng tập trung cho người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi lang thang không nơi nương tựa. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, tổ chức sơ, tổng kết và chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung quý, 6 tháng, năm việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch về Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Y tế: Chủ trì thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chủ trì thực hiện các hoạt động chăm sóc đời sống văn hoá tinh thần cho người cao tuổi được quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi.

4. Đề nghị Ban Đại diện Hội Người cao tuổi: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan phát động trong hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh hưởng ứng thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng thời, hướng dẫn Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố và Hội Người cao tuổi các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống “Kính lão đắc thọ” biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Tạo điều kiện để người cao tuổi là nghệ nhân và những người cao tuổi có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được trực tiếp cống hiến, truyền thụ những kiến thức văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, gương mẫu đi đầu và làm nồng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi.

8. Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện hoạt động phát triển các cơ sở chăm sóc và nhà ở đối với người cao tuổi.

9. Sở Giao thông vận tải: Thực hiện các quy định về giảm giá vé khi người cao tuổi tham gia giao thông công cộng.

10. Sở Tư pháp: Thực hiện phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về người cao tuổi và trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án, kế hoạch về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của “Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.

13. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

14. Công an tỉnh: Tăng cường phòng ngừa và xử lý các hành vi ngược đãi, bạo hành đối với người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

15. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật Người cao tuổi, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020 và phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của địa phương.

16. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 - 2020, yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của các huyện, thành phố. Thực hiện các hoạt động và chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện các chính sách về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại các xã, phường và thị trấn.

- Hàng năm, tổng hợp và lập dự toán kinh phí thực hiện cho các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4377/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91