Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 320-CT năm 1987 triển khai cuộc vận động phát hành công trái xây dựng tổ quốc 1987-1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 320-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 12/11/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 320-CT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1987

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC 1987-1988

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 17-CT ngày 12-10-1987 về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc đợt 1987-1988.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp cùng Uỷ ban vận động mua công trái tổ chức vận động nhân dân mua công trái đợt 1987 -1988 một cách khẩn trương, tích cực, đồng bộ nhằm đạt kết quả cao nhất:

1. Uỷ ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm cùng với Uỷ ban vận động mua công trái trực tiếp chỉ đạo cuộc vận động ở địa phương, chủ động đề ra kế hoạch phát hành công trái, kế hoạch và biện pháp tổ chức cuộc vận động phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng vùng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, kịp thời phát hiện và khắc phục những vướng mắc, thiếu sót; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu.

2. Uỷ ban vận động mua công trái phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng công đoàn Việt nam, Hội Nông dân tập thể, Ban Việt kiều Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.v.v...để tổ chức cuộc vận động rộng khắp trên địa bàn lãnh thổ, mọi tầng lớp dân cư trong nước và kiều bào ở nước ngoài; đặc biệt chú ý vận động những hộ và người có thu nhập cao, những người có nguồn thu nhập từ nước ngoài gửi về; nắm sát tâm tư nguyện vọng của quần chúng, giải đáp những thắc mắc nẩy sinh trong quá trình vận động để nhân dân thông suốt chủ trương và nội dung chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người công dân đối với Tổ quốc, hăng hái mua công trái.

Công trái xây dựng Tổ quốc phát hành đợt 1987-1988 có những cải tiến như rút ngắn thời hạn xuống 5 năm và sẽ nghiên cứu có thể có loại ngắn hạn hơn. Công trái có loại thu và ghi bằng tiền có loại thu và ghi bằng thóc để phù hợp với khả năng đóng góp của các tầng lớp dân cư. Ngoài lãi suất 2% năm, Nhà nước còn bảo đảm giá trị tiền mua công trái bằng các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng tiêu biểu, có giá trị sử dụng cao. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu phiếu công trái, quyền chuyển nhượng và quyền thừa kế phiếu công trái như đối với mọi tài sản riêng của công dân theo quy định của pháp luật.

Cần động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc vận động mua công trái và có đóng góp lớn trong việc mua công trái.

3. Cơ quan Tài chính, Ngân hàng và Lương thực các cấp là lực lượng nòng cốt trong việc phát hành công trái, cần phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn nghiệp vụ phát hành công trái, tổ chức tốt việc phát hành phiếu công trái, bảo đảm đủ và kịp thời các hạng phiếu, tránh gây phiền hà cho nhân dân về thu tiền, giao nhận phiếu công trái; tổ chức quản lý, ghi chép, bảo quản phiếu công trái chu đáo và nộp kịp thời số thu công trái vào ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương sử dụng có hiệu quả số tiền thu công trái, dành 50% cho địa phương để đầu tư tập chung vào các công trình trọng điểm phục vụ ba chương trình kinh tế lớn có ý nghĩa của địa phương; hướng dẫn chế độ chi tiêu về phát hành công trái; kịp thời công bố danh mục và giá các mặt hàng bảo đảm giá trị tiền mua công trái.

4. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm tính toán dự kiến kế hoạch thu công trái bằng thóc giao cho các địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc tiếp nhận công trái bằng thóc kịp thời, thuận lợi cho nhân dân, thanh toán và nộp đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà nước tiền thóc công trái.

5. Các cơ quan thông tin, báo chí đài phát thanh, truyền hình giải thích cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc phát hành công trái; động viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tích cực đóng góp xây dựng đất nước, thường xuyên và kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các đơn vị và địa phương làm tốt để cổ vũ, động viên phong trào mua công trái xây dựng Tổ quốc.

Đợt vận động mua công trái lần này tiến hành trong tình hình kinh tế- xã hội có nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, Uỷ ban Nhân dân các cấp cần tổ chức phối hợp hoạt động các ngành, các đoàn thể với Uỷ ban vận động mua công trái để đợt phát hành công trái xây dựng Tổ quốc 1987-1988 thu được kết quả cao nhất, hoàn thành vượt mức kế hoạch đã dự kiến.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 320-CT năm 1987 triển khai cuộc vận động phát hành công trái xây dựng tổ quốc 1987-1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14