Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/2001/CT-UB thực hiện Chỉ thị 11/2001/CT-TTg về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 23/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/2001/CT-TTG NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Để thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố, Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của các Chủ đầu tư, các Chủ đầu tư và các Trưởng Ban quản lý dự án, khẩn trương thực hiện những công tác trọng tâm sau đây :

1. Thủ trưởng các đơn vị : sở Tài chính - Vật giá, Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, Quỹ Hỗ trợ phát triển - Chi nhánh thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh và kiện toàn hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư trực thuộc ; ưu tiên bố trí sắp xếp những cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, bảo đảm cho việc quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ quy định của Nhà nước.

2. Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của thành phố tổng hợp tình hình báo cáo các dự án đã hoàn thành từ năm 1994 đến năm 1999 chưa được phê duyệt quyết toán; đồng thời, phải thường xuyên báo cáo đầy đủ các dự án đã hoàn thành từ năm 2000 đến nay, gởi Sở Tài chính - Vật giá để theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá chủ trì, phối hợp với lãnh đạo của các sở - ngành có liên quan (sở Kế hoạch-Đầu tư, sở Xây dựng, sở Giao thông công chánh, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Công nghiệp, Kho bạc Nhà nước thành phố) xây dựng kế hoạch thực hiện, nhằm đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư của thành phố :

3.1. Triển khai thực hiện ngay các nội dung của Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến các đối tượng có liên quan (bằng hình thức triệu tập hội nghị hoặc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện).

3.2. Tổ chức quán triệt và tập huấn, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 70/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư cho các đơn vị và cá nhân thực hiện công tác lập quyết toán và thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

3.3. Tổ chức một đợt kiểm tra ngay trong đầu tháng 9 năm 2001 về tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại các Ban quản lý dự án, các Chủ đầu tư còn tồn đọng nhiều dự án hoàn thành nhưng đến nay chưa lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư, gởi cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

3.4. Rà soát lại tất cả các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện có liên quan đến việc thanh quyết toán vốn đầu tư do Trung ương và thành phố đã ban hành để phát hiện những nội dung vướng mắc và không còn phù hợp, kiến nghị bổ sung, sửa đổi những quy định cần thiết cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển và những nhu cầu của từng ngành, từng cấp, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

3.5. Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4742/TCĐT ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính theo đúng thời hạn và nội dung quy định.

4. Giao Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận  - huyện và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố :

4.1. Tổ chức và chỉ đạo điều hành công tác quyết toán vốn đầu tư chặt chẽ, đúng quy trình, phù hợp với đặc điểm của từng dự án, bảo đảm mọi công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đều phải được quyết toán theo đúng quy định; thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ các Ban quản lý dự án, các tổ chức tư vấn và xây dựng, các nhà thầu xây dựng trong việc chấp hành quy định về quyết toán vốn đầu tư theo đúng phạm vi quản lý của mình; có biện pháp và kế hoạch kiểm tra để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm khắc những tập thể, cá nhân làm trái quy định.

4.2. Chỉ đạo cho tất cả các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trực thuộc báo cáo ngay tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư.

4.3. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác quyết toán vốn đầu tư theo trách nhiệm quản lý và báo cáo tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư cho Ủy ban nhân dân thành phố và sở Tài chính - Vật giá để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

5. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư ngay sau khi dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, lập và gởi hồ sơ báo cáo quyết toán cho cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành theo đúng tiến độ quy định tại Thông tư số 70/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính về quyết toán vốn đầu tư.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền của đơn vị, phải báo cáo và đề xuất kịp thời để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Các sở - ngành thành phố
- UBND các quận - huyện;
- Các Tổng công ty 90 trực thuộc thành phố
- Quỹ Đầu tư phát triển đô thị
- Quỹ Hỗ trợ phát triển CN.TPHCM
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT, ĐT
- Tổ DA, TM, ĐT, TH
- Lưu (TM)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

         

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/2001/CT-UB thực hiện Chỉ thị 11/2001/CT-TTg về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.940

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64