Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 901/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 901/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 170/TTr-CP ngày 05/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 107 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên Bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 901/QĐ-CTN ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Thị Dung, sinh ngày 19/9/1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Pettenkoferstr. 14, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Julia, sinh ngày 30/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Amanlisweg 10, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Văn Tụy, sinh ngày 04/10/1955 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bömestr. 36, 13086 Berlin

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 16/02/1956 tại Thái Lan

Hiện trú tại: Bömestr. 36, 13086 Berlin

Giới tính: Nữ

5. Trần Việt Đức, sinh ngày 15/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dingbank Siedlung 6, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Hoàng Hà, sinh ngày 05/3/1973 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Beilsteinerstr. 1, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

7. Quách Lê Kim Hồng, sinh ngày 16/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spreestr. 1, 44791 Bochum

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 13/4/1980 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Nauenerstr. 37, 16833 Linum

Giới tính: Nữ

9. Hoàng Trần Khánh Linh, sinh ngày 29/4/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jacobsonstr. 14, 38723 Seesen

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thị Quỳnh Lan, sinh ngày 28/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hermann-Hammerschmidt-Str. 39, 03042 Cottbus

Giới tính: Nữ

11. Cao Thị Thúy Hoa, sinh ngày 10/01/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Johann-Sebastian-Bach. Str. 6, 73430 Aalen

Giới tính: Nữ

12. Trần Alex Đức Khang, sinh ngày 07/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johann-Sebastian-Bach. Str. 6, 73430 Aalen

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Thị Chung, sinh ngày 03/10/1972 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Sophienstr. 56, 99817 Eisenach

Giới tính: Nữ

14. Đỗ Tuấn Hùng, sinh ngày 14/01/1982 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Bothstr. 27, 04155 Leipzig

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 02/4/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geeren 4, 28195 Bremen

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Hoàng Kevin, sinh ngày 20/7/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 231, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

17. Phạm Hương Xuân, sinh ngày 14/02/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Erieseering 24, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

18. Phan Hải Anh, sinh ngày 30/4/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ottilienstr. 12, 90461 Nürnberg

Giới tính: Nữ

19. Đào Thị Thúy, sinh ngày 10/02/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Steinstr. 19G, 56073 Koblenz

Giới tính: Nữ

20. Ngô Hoài Thương, sinh ngày 31/10/1999 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Damaschkestr. 22, 10711 Berlin

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 29/9/1992 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Zollstr. 12a, 39114 Magdeburg

Giới tính: Nữ

22. Vương Huyền Thảo, sinh ngày 24/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Flutstr. 179, 26388 Wilhemshaven

Giới tính: Nữ

23. Trần Thị Thanh Tâm, sinh ngày 10/11/1954 tại Nam Định

Hiện trú tại: Massowerstr. 44, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Đức Thắng, sinh ngày 03/3/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weichselstr. 36, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Lưu Hoài Mỹ, sinh ngày 08/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eduard-Vilde-Str. 05, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

26. Phùng Anh Ngọc, sinh ngày 29/8/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Carl-von-Ossietzky-Platz 4, 06449 Ascherleben

Giới tính: Nam

27. Bùi Thị Bích Phương, sinh ngày 05/4/2005 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Berliner Allee 2, 39326 Hohenwarsleben

Giới tính: Nữ

28. Lê Thị Bích Hằng, sinh ngày 02/12/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Berliner Allee 2, 39326 Hohenwarsleben

Giới tính: Nữ

29. Hoàng Trung Thành, sinh ngày 12/12/1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Malerstr. 50, 28207 Bremen

Giới tính: Nam

30. Phạm Minh Phúc, sinh ngày 15/02/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nollendorfplatz 8, 10777 Berlin

Giới tính: Nam

31. Phạm Thanh Bình, sinh ngày 31/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wormserstr. 31, 67557 Frankenthal (Pfalz)

Giới tính: Nam

32. Lê Thị Hải Yến, sinh ngày 30/5/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Sophienstr. 24, 42103 Wuppertal

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Nam Yến Nhi, sinh ngày 27/01/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sophienstr. 24, 42103 Wuppertal

Giới tính: Nữ

34. Lê Nam Vương Khang, sinh ngày 24/8/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sophienstr. 24, 42103 Wuppertal

Giới tính: Nam

35. Vòng Tiểu Vy, sinh ngày 22/7/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kaiserstr. 130, 72793 Pfullingen

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Lukas Tuấn Kiệt, sinh ngày 28/12/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiserstr. 130, 72793 Pfullingen

Giới tính: Nam

37. Phạm Minh Hiếu, sinh ngày 01/10/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 165, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

38. Trần Đăng Toàn, sinh ngày 21/4/1991 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Regattastr. 89, 12527 Berlin

Giới tính: Nam

39. Phạm Anh Tuấn, sinh ngày 07/6/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Germersheimer Weg 92b, 13583 Berlin

Giới tính: Nam

40. Phan Ngọc Vân San, sinh ngày 04/01/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wagrierweg 8, 22455 Hamburg

Giới tính: Nữ

41. Phạm Ngọc Mỹ Linh, sinh ngày 21/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Josef-Scheuerl-Str. 21, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Hà Nhi, sinh ngày 19/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heringstr. 39, 26506 Norden

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Ngọc Huyền Trang, sinh ngày 08/9/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilhem-Leuschnerstr. 10, 35398 Gießen

Giới tính: Nữ

44. Phạm Tăng Minh Tuấn, sinh ngày 29/6/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Helios Str. 2, 12685 Berlin

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Trà My, sinh ngày 21/02/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Talamt Str. 8, 06108 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 05/01/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86c, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

47. Phan Minh Edgar, sinh ngày 27/3/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Scharnweberstr. 11, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

48. Hồ Quang Nguyễn, sinh ngày 12/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Von-Stauffenberg-Str. 36, 19061 Schwerin

Giới tính: Nam

49. Đỗ Quỳnh Nhi, sinh ngày 27/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stöteroggestr. 79, 21339 Lüneberg

Giới tính: Nữ

50. Dương Kiều Oanh, sinh ngày 11/6/1972 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kurt-Schumacher-Str. 29, 33102 Paderborn

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 11/9/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Julins-Leber-Str. 10, 18437 Stralsund

Giới tính: Nam

52. Đào Đức Anh, sinh ngày 01/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mehringweg 27, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

53. Bùi Đức Khánh Toàn, sinh ngày 02/11/1999 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Elsenstr. 48, 12059 Berlin

Giới tính: Nam

54. Đỗ Hồng Hải, sinh ngày 07/11/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Romain-Rolland-Str. 160, 13089 Berlin

Giới tính: Nam

55. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 07/11/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Am Hohenmoor 11, 24568 Kaltenkirchen

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Quỳnh Trang, sinh ngày 03/02/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moritzstr. 37, 08056 Zwickau

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Trọng Thắng, sinh ngày 21/9/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Poststr. 38, 70190 Stuttgart

Giới tính: Nam

58. Phạm Duy Lâm, sinh ngày 18/7/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haußmannstr. 188, 70188 Stuttgart

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Đức Vinh, sinh ngày 12/01/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Riedgrasweg 78, 70599 Stuttgart

Giới tính: Nam

60. Đỗ Hà Tập Tommy, sinh ngày 28/8/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Vogelsang 20c, 16845 Neustadt (Dosse)

Giới tính: Nam

61. Đỗ Hà Học Lukas, sinh ngày 26/10/2006 tại NCHLB Đức

Hiện trú tại: Am Vogelsang 20c, 16845 Neustadt (Dosse)

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Thị Thu Duyên, sinh ngày 26/4/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Westerbutvenne 3, 26721 Emden

Giới tính: Nữ

63. Lê Đức Anh, sinh ngày 20/6/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westerbutvenne 3, 26721 Emden

Giới tính: Nam

64. Lê Khánh Linh, sinh ngày 16/7/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westerbutvenne 3, 26721 Emden

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Tuấn Đạt David, sinh ngày 20/01/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grosse Diessdorfer Str. 65, 39110 Magdeburg

Giới tính: Nam

66. Viên Thị Thúy Thanh, sinh ngày 24/8/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 1, 04425 Taucha

Giới tính: Nữ

67. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 10/9/1963 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Wittenbergerstr. 83, 04129 Leipzig

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Trúc Anh, sinh ngày 31/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Anger 42, 21255 Tostedt

Giới tính: Nữ

69. Trần Thị Đài Vy, sinh ngày 14/7/1963 tại Nam Định

Hiện trú tại: Weitlingstr. 28, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thế Nghiệp, sinh ngày 19/7/1955 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Weitlingstr. 28, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

71. Đinh Thị Phương Lan, sinh ngày 10/3/1972 tại Nam Định

Hiện trú tại: Weichelsweg 9, 49356 Diepholz

Giới tính: Nữ

72. Đinh Huy Nam, sinh ngày 12/02/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weichelsweg 9, 49356 Diepholz

Giới tính: Nam

73. Trần Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 20/10/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Damaschkestr. 22, 10711 Berlin

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Việt Quang, sinh ngày 03/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Anger 42, 21255 Tostedt

Giới tính: Nam

75. Trần Phước Lộc, sinh ngày 08/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hubertusstr. 54, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

76. Vũ Tommi Tùng Lâm, sinh ngày 09/8/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rundestr. 12, 29221 Celle

Giới tính: Nam

77. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 02/3/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Birkenstr. 32, 28195 Bremen

Giới tính: Nữ

78. Phạm Minh Anh, sinh ngày 07/11/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Str. 40, 39638 Gardelegen

Giới tính: Nữ

79. Phạm Đức Phú, sinh ngày 19/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spreestr. 2, 12439 Berlin

Giới tính: Nam

80. Vũ Thị Kim Thư, sinh ngày 26/3/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rundestr. 12, 29221 Celle

Giới tính: Nữ

81. Lê Công Tuấn Hải, sinh ngày 09/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kopernikusstr. 17, 38855 Wernigerode

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Long, sinh ngày 25/12/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert-Schweitzer-Str. 2a, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nam

83. Nguyễn Thủy Anh, sinh ngày 23/01/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sültstr. 63, 10409 Berlin

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Thanh Tú, sinh ngày 07/11/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rennbahnstr. 73, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

85. Bùi Thị Huyền, sinh ngày 02/02/1982 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Visselhövederstr. 6, 28329 Bremen

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Thiên Thanh, sinh ngày 11/5/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rennbahnstr. 73, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Đức Tâm, sinh ngày 15/10/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nicolaistr. 8, 08209 Auerbach

Giới tính: Nam

88. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 27/10/1995 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Bertolt-Brecht-Str. 17, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

89. Đỗ Phương Hùng, sinh ngày 28/8/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Zentraler Platz 3, 39326 Wolmirstedt

Giới tính: Nam

90. Đoàn Đức Hoàng, sinh ngày 18/9/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kleiner Schäferkamp 36f, 20357 Hamburg

Giới tính: Nam

91. Phạm Thị Liễu, sinh ngày 24/10/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Drachenfelsstr. 28c, 76767 Hagenbach

Giới tính: Nữ

92. Ngô Bảo Ngọc Sandra, sinh ngày 11/01/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Drachenfelsstr. 28c, 76767 Hagenbach

Giới tính: Nữ

93. Trần Anja Anh Nhật, sinh ngày 23/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Margarethenstr. 9, 21244 Buchholz in der Nordheide

Giới tính: Nữ

94. Ngô Mỹ Linh, sinh ngày 09/7/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lernchenfeld 5, 22087 Hamburg

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Bảo Châu, sinh ngày 04/8/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Memhardstr. 2, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

96. Hoàng Hương Giang, sinh ngày 09/9/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brunnsteige 7, 72622 Nürtingen

Giới tính: Nữ

97. Lê Minh, sinh ngày 23/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heisterbusch 8, 19057 Schwerin

Giới tính: Nam

98. Lê Thị Thu Huyền, sinh ngày 18/02/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Georg-Blank-Str. 18, 10409 Berlin

Giới tính: Nữ

99. Trần Thị Hồng, sinh ngày 19/5/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Artlenburger Landstr. 20A, 21365 Adendorf

Giới tính: Nữ

100. Trần Kim Thành, sinh ngày 03/7/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Artlenburger Landstr. 20A, 21365 Adendorf

Giới tính: Nam

101. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 21/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Erfurterstr. 5, 99310 Arnstadt

Giới tính: Nam

102. Hoàng Trịnh Hồng Anh Sunshine, sinh ngày 14/4/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Märkische-Allee 392, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

103. Hoàng Việt Tùng, sinh ngày 14/3/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schnieglingerstr. 12, 90419 Nürnberg

Giới tính: Nam

104. Vũ Nguyễn Jacqueline, sinh ngày 22/4/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 25, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

105. Nguyễn Anh Lâm, sinh ngày 01/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pausaerstr. 80, 08525 Plauen

Giới tính: Nam

106. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 28/12/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pausaerstr. 80, 08525 Plauen

Giới tính: Nam

107. Nguyễn Ngọc Lan, sinh ngày 23/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pausaerstr. 80, 08525 Plauen.

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 901/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227