Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 625/QĐ-CTN năm 2008 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 625/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 20/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 625/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 66/TTr-CP ngày 06/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 2000 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 625/QĐ-CTN ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Huỳnh Thị Lùng, sinh ngày 29/12/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, Cảng Đông, khóm 4, thôn Dã Liễu, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

2. Lê Thị Đẹp, sinh ngày 01/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, phố Kiến Hòa, khóm 22, phường Chính Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

3. Phùng Chắn Kíu, sinh ngày 02/9/1973 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 197, Nhị Trùng Cảng, khóm 7, thôn Nhân Lý, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

4. Nguyễn Thị Kim Thơ, sinh ngày 06/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/30, Vĩnh Cát, khóm 14, phường Vĩnh Cát, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

5. Nguyễn Diễm Trân, sinh ngày 02/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, Hậu Dinh, khóm 6, thôn Dinh Tây, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

6. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 15/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 2, ngõ 343, đường Trung Sơn, khóm 14, thôn Mỹ Điền, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

7. Phan Thị Hoa, sinh ngày 10/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 11, ngõ 93, đường Liễu Dương Tây, khóm 6, phường Bình Thuận, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

8. Ngô Thị Út, sinh ngày 15/5/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 235, đường Dân Sinh, khóm 5, phường Hòa Bình, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

9. Đỗ Thị Thu Nguyên, sinh ngày 19/5/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Trung Hiếu Nhị, khóm 3, phường Nhật Trung, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

10. Huỳnh Thị Út, sinh ngày 23/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, đường Thần Thanh, khóm 11, phường Đông Sơn, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

11. Hoàng Thị Thanh Thúy, sinh ngày 01/06/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 109, đường Nhân Hòa, khóm 3, phường Nhân Hòa, khu Đông, thành phố Đài Nam

12. Phạm Thị Mỹ Trang, sinh ngày 14/11/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 4, ngõ 240, đường Vũ Lăng, khóm 3, phường Nam Nhã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

13. Nguyễn Thị Huỳnh Chi, sinh ngày 14/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, Hậu Trang, khóm 7, thôn Hậu Trang, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

14. Nguyễn Kim Chi, sinh ngày 16/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 781, đường Sùng Đức, khóm 29, phường Sùng Văn, khu Đông, thành phố Đài Nam

15. Dương Ngọc Ân, sinh ngày 04/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 10, đường Đông Hoa, khóm 5, phường Đông Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

16. Trần Thanh Hằng, sinh ngày 16/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 77, ngõ 482, đường Đại Mã, khóm 7, thôn Đại Đông, xã Ngoại Phú, huyện Đài Trung

17. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 15/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 226, phố Văn Xương, khóm 13, phường Vĩnh Định, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

18. Ngô Kim Kiều, sinh ngày 02/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, đường Trung Thanh, khóm 4, phường Tây Thế, thị trấn Xa Lộ, huyện Đài Trung

19. Đặng Thanh Thủy, sinh ngày 15/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ Tiên Đường Bình, phố Vạn Tiên, khóm 3, thôn Lang Hưng, xã Thạch Cương, huyện Đài Trung

20. Hiên Mỹ Cấm, sinh ngày 03/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, lầu 4/2, đường Đại Nhân, khóm 2, phường Đại Lâm, thành phố Đào Viên

21. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 01/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Vĩnh Hưng, khóm 11, thôn Nam Phong, xã Tân bì, huyện Bình Đông

22. Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh ngày 06/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, phố Thụ Đức Bát, khóm 2, phường Tân Cao, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

23. Sển Cẩm Linh, sinh ngày 11/8/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 230, Đông Thế Tài, khóm 3, phường Lục Phân, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

24. Nguyễn Thị Phượng Liên, sinh ngày 10/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1, hẻm 4, đường 315, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 25, thôn Trung Cần, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

25. Phạm Hồng Thắm, sinh ngày 12/10/1972 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, Tân Ôn, khóm 7, phường Phục Hưng, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

26. Phan Kim Thi, sinh ngày 22/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đường Điền Trung, khóm 5, thôn Điền Trung, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

27. Phan Thị Bích Thủy, sinh ngày 08/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Khải Minh, khóm 29, phường Đông Xuyên, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

28. Thạch Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 10/01/1974 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Cung Hậu, khóm 11, thôn Đại Hưng, xã Tấn Cảng, huyện Gia Nghĩa

29. Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 06/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 6, ngõ 323, đường Vĩnh Nhị, khóm 11, phường Nhị Sinh, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

30. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/10/1979 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 346, đường Trung Châu, khóm 3, phường Nam Châu, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

31. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 28/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/3, hẻm Phong Nhã, đường Phong Niên, khóm 7, phường Phương Niên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

32. Lý Tiểu Bình, sinh ngày 29/6/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 235, đường Vĩnh Hòa, khóm 14, phường Võng Liêu, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

33. Ngô Thị Ca, sinh ngày 16/5/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Đại Đôn Liêu, khóm 1, phường Đại Đông, xã Hạ Hạ Doanh, huyện Đài Nam

34. Ngô Thị Thúy, sinh ngày 12/4/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1688, đường Trung Chính, khóm 28, phường Ngư Sử, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

35. Nguyễn Thị Tố Nữ, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/2, hẻm 95, đường Hòa Bình, khóm 7, phường Nam Hưng, thành phố Tân Oanh, thành phố Đài Nam

36. Trương Thị Bé Bảy, sinh ngày 30/12/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 393, đường Trấn Tiền, khóm 5, phường Đông Dương, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

37. Dư Thị Oanh, sinh ngày 06/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 67, đường Quý Tử, khóm 13, thôn Quý Hiền, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

38. Vũ Thị Ngoan, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, lầu 2, đường Vũ Hàn, khóm 12, thôn Vũ Hàn, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

39. Lâm Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 26/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 468, đường Trung Sơn, thôn Phúc An, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

40. Phạm Thị Hương, sinh ngày 09/5/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Tân Vĩ, đường Dân Tộc, khóm 9, thôn Tân Điếm, xã Lân Lạc, huyện Bình Đông

41. Nguyễn Ngọc Em, sinh ngày 07/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Long Tỉnh, khóm 6, thôn Bảo Lực, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

42. Phạm Ngọc Diệu, sinh ngày 04/6/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170/2, đường Tuyền Tây, khóm 19, thôn Tuyền Tây, xã Tuyền Tây, huyện Chương Hóa

43. Nguyễn Kim Đầy, sinh ngày 08/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, đường Đại Minh, khóm 4, thôn Đại Hoa, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

44. Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh ngày 04/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 4, hẻm 6, ngõ 14, đường Ngưu Phổ, khóm 1, phường Đỉnh Phổ, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

45. Phạm Thị Kiều Trang, sinh ngày 18/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, Đỉnh Sơn Cước, khóm 5, phường Sơn Cước, thị trấn Tây Hóa, huyện Đài Nam

46. Đinh Thị Cẩm, sinh ngày 06/02/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/1, Đại Khang, khóm 2, thôn Đại Khang, xã Đại Thọ, huyện Cao Hùng

47. Võ Thị Phượng, sinh ngày 18/6/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 26, phố Thái Xương, khóm 9, phường Thái Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

48. Lê Thị Tiềm, sinh ngày 15/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đường Trung Sơn, đoạn 3, khóm 3, thôn Đức Thịnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

49. Đoàn Thị Tuyết, sinh ngày 16/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Luân Tử Đỉnh, khóm 1, phường Luân Đỉnh, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

50. Nguyễn Thị Kim Thảo, sinh ngày 25/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 423, đường Đại Phúc, đoạn 3, khóm 3, thôn Mỹ Thành, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

51. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 10/3/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 174, ngõ 221, đường Hiền Đức, đoạn 2, khóm 25, thôn Thượng Đức, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

52. Đỗ Thị Nhi, sinh ngày 16/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 242, đường Trấn Nam, đoạn 1, khóm 4, phường Phố Tử, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

53. Đồng Thị Xuân, sinh ngày 10/4/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 39, ngõ 323, đường Thảo Phong, khóm 16, thôn Đỉnh Lợi, xã Tuyền Tây, huyện Chương Hóa

54. Nguyễn Thị Nhàng, sinh ngày 13/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, phố Đại Đồng, khóm 7, phường Võ An, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

55. Nguyễn Hồng Oanh, sinh ngày 17/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, Trung Phúc, khóm 11, thôn Trung Bức, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

56. Nguyễn Thị Bé Ba, sinh ngày 18/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, lầu 3, ngõ 393, đường Văn Hóa, khóm 17, phường Nam Tịnh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

57. Huỳnh Gia Linh, sinh ngày 01/8/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, đường Thân Dân, khóm 5, phường San Hồ, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

58. Lê Thị Kim Huỳnh, sinh ngày 01/6/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Trường Thọ, khóm 7, thôn Đại Tây, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

59. Ngô Thị Hường, sinh ngày 26/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, đường Kim Sơn, khóm 10, thôn Dân Thanh, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

60. Trần Ngọc Hân, sinh ngày 25/6/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, Nam Trang, khóm 16, thôn Đông, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

61. Trần Thị Hương, sinh ngày 09/4/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 279, lầu 9, đường Sinh Sản, khóm 30, phường Sùng Văn, khu Đông, thành phố Đài Nam

62. Trí Kim Mai, sinh ngày 25/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180/8, Đại Khang Lang, khóm 1, phường Đại Hương, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

63. Triệu Thị Chành Đa, sinh ngày 10/02/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, lầu 2, đoạn 1, đường Trung Ương Nam, khóm 6, phường Trung Ương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

64. Đặng Thị Dung, sinh ngày 07/7/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 27, đường Trung Chính 3, khóm 18, phường San Hồ, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

65. Phạm Thị Bé Tư, sinh ngày 20/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, đường Tam Dân, khóm 10, thôn Cao Lương, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

66. Mai Thị Kim Tiến, sinh ngày 09/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Bảo An, khóm 3, thôn Tư Mã, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

67. Nguyễn Thị Một, sinh ngày 10/10/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Oải Bình Tử, khóm 19, phường Thụy Bình, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

68. Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 24/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 3, ngõ 207, đường Tú Tài, khóm 24, phường Thái Bình, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

69. Lê Thị Kim Luyến, sinh ngày 28/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 2, đường Dục Đức, khóm 32, phường Kiến Quốc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

70. Đặng Thị Ngọc Tư, sinh ngày 03/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, hẻm 1, ngõ 54, đường Long Tuyền, khóm 14, phường Đức Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

71. Mai Thúy Trinh, sinh ngày 02/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 130, đường Công an, khóm 10, thôn Đôn Tây, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

72. Phạm Ánh Nguyệt, sinh ngày 15/8/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ Đệ Nhất, đường Hạ Hoành, khóm 14, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

73. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 21/11/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 3, hẻm 7, ngõ 252, đường Chương Thụ 1, khóm 14, phường Hậu Đức, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

74. Triệu Ái Khanh, sinh ngày 15/9/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Phong Giáp, khóm 6, phường Long Trấn, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

75. Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 10/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/11, Trung Hưng, khóm 11, thôn Trung Phúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

76. Đỗ Thị Kim Quyên, sinh ngày 30/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 135, đường Long Môn, khóm 8, phường Long Cương, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên.

77. Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 10/11/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 208, lầu 13, đường Thanh Điền, khóm 20, phường Phong Lâm, thành phố Đào Viên

78. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 12/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 12, đường Trung Châu, khóm 17, phường Đỉnh Phúc, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

79. Trịnh Thị Kiều Loan, sinh ngày 24/9/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 751, lầu 3/3, đường Nhân Ái, khóm 1, phường Nhân Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

80. Lê Thị Thu, sinh ngày 11/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 35, đoạn 2, đường Trường An, khóm 22, phường Đại Bàng, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

81. Phạm Thị Nguyên, sinh ngày 24/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 45, ngõ Bắc Thế, khóm 11, thôn Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

82. Nguyễn Thị Bích Thu, sinh ngày 07/8/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Đỉnh Thố, khóm 1, phường Đỉnh Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

83. Chung Thị Thu Tâm, sinh ngày 16/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, Long Sơn, khóm 14, thôn Long Sơn, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

84. Nguyễn Ngọc Trang Thùy, sinh ngày 03/4/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 150, đường Trùng Khánh, khóm 1, phường Đại Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên.

85. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 07/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 74, đường Hưng Long, đoạn 4, khóm 24, phường Chương Cước, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

86. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 11/3/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/40, ngõ Xuất Thủy, khóm 5, phường Xuất Thủy, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

87. Võ Thị Thanh Tâm, sinh ngày 02/11/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ Tuyền Châu, khóm 14, phường Xuất Thủy, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

88. Võ Tuyết Ân, sinh ngày 19/9/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138, phố Văn Hóa Bắc Nhị, khóm 9, thôn Văn Hóa, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

89. Phạm Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 14/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 2, ngõ 39, phố Nam Xương, thôn Cảng Cang, xã Tân Thành, huyện Đài Nam

90. Giang Thị Cẩm Lài, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 63, phố Trung Đô, khóm 4, phường Dụ Dân, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

91. Ngô Thị Ngọc Quý, sinh ngày 19/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, phố Đại Cái Nhất, khóm 6, thôn Hậu Thị, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

92. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 19/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 15, ngõ 138, đường Vạn Đại, khóm 24, phường Thụy Đường, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

93. Nguyễn Thị Châu Pha, sinh ngày 26/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 611, đường Dương Hồ, đoạn 3, khóm 19, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

94. Phạm Thị Ánh Hồng, sinh ngày 30/12/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141/1, Đỉnh Sơn Cước, khóm 7, phường Sơn Cước, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

95. Nguyễn Thị Song Thai, sinh ngày 04/6/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 6/1, hẻm 8, ngõ 110, đường Trung Hưng, khóm 2, phường Trung Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

96. Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 01/7/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 119, đường Thắng Lợi, khóm 8, phường Châu Khê, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

97. Nguyễn Ngọc Trang, sinh ngày 08/02/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/1, lầu 4, đường Dục Trì, khóm 29, phường Kiến Quốc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

98. Lô Thị Nguyệt, sinh ngày 15/8/1965 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 427, đường Ngưu Phố, khóm 4, phường Ngưu Phố, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

99. Võ Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 07/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm Nhân Hòa, khóm 14, phường Đỉnh Phiên, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

100. Trương Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 13/5/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 98, ngõ 211, đường Trung Hưng, khóm 1, thôn Đông Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

101. Nguyễn Thị Ngọc Minh, sinh ngày 06/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 120, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 26, phường Bì Lâm, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

102. Phạm Thị Đẹp, sinh ngày 12/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 402, đường Phúc Đức, khóm 22, phường Long Đức, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

103. Lê Thị Ngọc Hòa, sinh ngày 20/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, đường Đệ Thất Hoành, khóm 13, phường Quảng Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

104. Trần Thị Lệ Phi, sinh ngày 11/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/12, đường Tam Điền, khóm 4, phường Quốc Tính, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

105. Lư Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 15/11/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 901, lầu 6, đường Hướng Tâm Nam, khóm 9, phường Hướng Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

106. Trương Tam Mai, sinh ngày 20/12/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120/4, lầu 3/3, đoạn 2, đường Phục Hưng, khóm 16, phường Phúc Thuận, khu Nam, thành phố Đài Trung

107. Dương Thị Hằng, sinh ngày 23/3/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đoạn 1, đường Viên Tập, khóm 1, thôn Xương Hòa, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

108. Huỳnh Thị Hồng Nga, sinh ngày 25/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, Hạ Loan Bảo Trang, khóm 7, phường Loan Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

109. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 17/6/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường Sư Cầu, khóm 11, phường Sư Cầu, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

110. Nguyễn Thị Nữ, sinh ngày 12/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 6, ngõ 210, đường Đức Hòa, khóm 15, thôn Hòa Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

111. Lê Thị Kiều Diễm, sinh ngày 25/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 75, đường Bảo An, thôn Phố Thành, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

112. Võ Thị Tú, sinh ngày 12/8/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, đường Tập Hiền, khóm 3, phường Ngô Thố, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

113. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 20/7/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ Tú Thủy, khóm 4, thôn Ngư Trì, xã Như Trì, huyện Nam Đầu

114. Sơn Thị Mỹ Khánh, sinh ngày 10/4/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Bình Trung, đường Bình Học, khóm 8, phường Bình Lâm, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

115. Bùi Ngọc Lan, sinh ngày 19/8/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Đại Nham, khóm 11, thôn Bộ Hạ, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

116. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 22/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, đường Nhân Thiện 3, khóm 3, phường Nhân Thiện, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

117. Lê Thị Liễu, sinh ngày 18/01/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 293, đường Tiêm Sơn, khóm 6, phường Tiêm Sơn, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

118. Lâm Thị Tuyết Vân, sinh ngày 03/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2, ngõ 136, đoạn 2, đường Lục Hoành, khóm 6, phường Vĩnh Phong, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

119. Nguyễn Thị Thu Ý, sinh ngày 10/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 24, đường Đôn Hoàng, khóm 15, phường Trùng Khánh, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

120. Phan Phúc Giàu, sinh ngày 02/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 473, lầu 12, đường Phúc Đức, khóm 13, phường Nhân Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

121. Nguyễn Thị Bạch Yến, sinh ngày 09/02/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Công Quản, khóm 9, thôn Cảng Khẩu, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

122. Nguyễn Thị Hồng Huệ, sinh ngày 02/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 6, ngõ 466, đường Trung Hưng, khóm 45, phường Bình Hòa, thành phố Nam Đầu

123. Võ Thị Kim Loan, sinh ngày 10/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, lầu 3, ngõ 118, đường Phúc Lạc, khóm 12, phường Nhân Ái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

124. Trần Ngọc Liên, sinh ngày 15/12/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, hẻm 6, đường Hòa Bình, khóm 12, phường Viên Tín, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

125. Trần Thị Thu Hoàng, sinh ngày 09/9/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 25, ngõ 64, đường Dân An, khóm 25, thôn Sơn Đức, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

126. Nguyễn Thị Ngọc Thẩm, sinh ngày 30/5/1970 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/9, đường Cựu Xã, khóm 14, thôn Đôn Nam, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

127. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 25/8/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 2, hẻm 172, đoạn 1, đường Dân Nghĩa, khóm 11, thôn Dân Nghĩa, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

128. Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 20/10/1976 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 1, ngõ 370, đường An Bắc, khóm 15, phường Tây Môn, khu An Bình, thành phố Đài Nam

129. Mai Kiều Trang, sinh ngày 22/12/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Phong Giác, khóm 1, phường Long Đàm, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

130. Lê Thị Thúy, sinh ngày 02/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đường Trung Viên, khóm 2, phường Trung Thố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

131. Hà Thị Lâm Ly, sinh ngày 04/10/1972 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/1, Tây Cao Sơn Đỉnh, khóm 10, phường Cao Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

132. Đinh Thị Hiền, sinh ngày 15/3/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, ngõ 71, đường Hoa Âm, khóm 5, phường Kiến Minh, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

133. Phạm Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 20/6/1967 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 179, đường Tân Phú, khóm 12, phường Võ Khánh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

134. Trần Thị Thúy, sinh ngày 12/5/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167, lầu 5, đường Hưng Long, đoạn 1, khóm 1, phường Hưng Phong, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

135. Võ Thị Thùy Duyên, sinh ngày 12/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2/1, hẻm 5, ngõ 233, đường Hưng Long, đoạn 2, khóm 27, phường Hưng Phong, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

136. Nguyễn Thị Bé Dung, sinh ngày 12/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, ngõ Cảnh Ngộ, khóm 14, phường Duy Nhân, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

137. Dương Thị Mặn, sinh ngày 07/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ Cao Sơn, khóm 7, thôn Đại Lâm, xã Ngư Cừ, huyện Nam Đầu

138. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 16/10/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 376, lầu 3, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 24, phường Thụ Nam, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

139. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 02/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 160, phố Vĩnh Tân Nhị, khóm 47, thôn Bát Quá, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

140. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 27/10/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 2, ngõ 85, đường Tự Lập Nhất, khóm 15, phường Hưng Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

141. Trần Ngọc Thảo Huyền, sinh ngày 12/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ Hòa Sâm, khóm 16, phường Đại Lâm, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

142. Lê Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 10/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1200, đường Cao Nam Công, khóm 7, phường Trung Dương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

143. Văn Thị Hoàng Linh, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, Quách Trần Liêu, khóm 2, phường Tân Trần, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

144. Huỳnh Hồng Thu, sinh ngày 25/02/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Thông Sơn, khóm 6, phường Vĩnh An, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

145. Lương Thị Nhung, sinh ngày 06/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, đường Vĩnh Lạc, khóm 1, thôn Phúc Thành, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

146. Nguyễn Kim Hiền, sinh ngày 10/6/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Gia Liên, khóm 6, phường Gia Liên, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

147. Nguyễn Thị Lệ Quyền, sinh ngày 03/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 15, ngõ 111, đường Đàm Bắc, khóm 5, phường Nguyệt My, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

148. Trần Thị Liễu, sinh ngày 20/11/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Hưng Thiện, khóm 2, thôn Đông Quang, xã Như Trì, huyện Nam Đầu

149. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 21/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/60, Đại Mỹ, khóm 24, thôn Đại Mỹ, xã Thích Đông, huyện Vân Lâm

150. Trương Thị Thúy Kiều, sinh ngày 08/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Lý Ngư Nhất, khóm 15, phường Ngô Công, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

151. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 20/9/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 5, ngõ 350, đường Quang Phục, khóm 14, phường Trường An, thành phố Bình Đông

152. Mang Thị Thu Thảo, sinh ngày 29/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ Hưng Thiện, khóm 3, thôn Đông Quang, xã Ngư Tà, huyện Nam Đầu

153. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 25/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, ngõ Nhân Xuân, khóm 3, thôn Nhân Võ, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

154. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 02/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 113, đường Thành Công 1, khóm 9, phường Triều Đống, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

155. Hoàng Thị Bích Trâm, sinh ngày 09/9/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, lầu 2, ngõ 236, đường Dân Tộc, khóm 8, phường Lầu Thố, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

156. Trần Thị Biết, sinh ngày 15/02/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187, đoạn 2, đường Thông Hà Tây, khóm 13, phường Vĩnh Luân, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

157. Hồ Thị Lợi, sinh ngày 20/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Võ Thành, khóm 34, phường Đại Võ, thành phố Bình Đông

158. Huỳnh Ngọc Phương, sinh ngày 08/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, đường Ngân Hà, khóm 11, phường Nhân Ái, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

159. Hà Thị Kim Phượng, sinh ngày 10/10/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đoạn 2, đường Đại Khê, khóm 4, thôn Bì Cước, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

160. Võ Thị Ngon, sinh ngày 29/6/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 195, đường Tân Trung, khóm 4, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

161. Trương Thị Thùy Ngân, sinh ngày 12/11/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 36, ngõ 315, đoạn 2, đường Nam Trúc, khóm 39, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

162. Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 12/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 321, lầu 5, đường Trung Phố 1, khóm 25, phường Bảo An, thành phố Đào Viên

163. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 09/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 2, ngõ 49, đường Trung Ương, khóm 9, phường Cát Khánh, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

164. Tô Thị Diễm, sinh ngày 07/10/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, lầu 4/28, ngõ 215, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 11, phường Từ Ái, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

165. Bùi Thị The, sinh ngày 25/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 265, phố Dân Tộc, khóm 9, thôn Hồ Nội, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

166. Phạm Thị Thùy, sinh ngày 12/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Đại Khuất Vĩ, khóm 1, thôn Đại Khuất, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

167. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 29/6/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 504, đường Viên Lộc, đoạn 2, khóm 6, thôn Nghĩa Dân, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

168. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 11/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145, đường Kha Liêu, khóm 16, thôn Kha Liêu, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

169. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 06/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92/12, Tân Hưng, khóm 9, thôn Tân Hưng, xã Trì Thượng, huyện Đài Trung

170. Huỳnh Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 08/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 443, đường Thị Trung Nhất, khóm 3, phường Thiên Thu, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

171. Đặng Thị Xuân Quyền, sinh ngày 27/11/1979 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 181, đường Trung Hoa, đoạn 4, khóm 8, phường Đỉnh Phúc, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

172. Đinh Thị Diệu, sinh ngày 03/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 29, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 13, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

173. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 02/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/8, hẻm 20, ngõ 171, đường Tây Môn, đoạn 4, khóm 11, phường Thành Đức, khu Bắc, thành phố Đài Nam

174. Dương Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 30/11/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199, ngõ Sơn Đỉnh, khóm 7, thôn Thủy Lý, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

175. Hoàng Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 07/12/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 3, ngõ 6, đường Quốc Quang, khóm 21, phường Tân Xã, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

176. Trần Diễm Trang, sinh ngày 03/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 29, đường Đông Ninh, khóm 5, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

177. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 07/11/1968 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Bảo An, khóm 3, thôn Tư Mã, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

178. Huỳnh Thị Bé, sinh ngày 13/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đường Ninh Hạ Tây 3, khóm 13, phường Hà Đức, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

179. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 05/6/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, lầu 3, đường Quang Huy, khóm 8, phường Quang Minh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

180. Đỗ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 09/9/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 530, đường Hiệp Tùng, khóm 7, thôn Phố Thành, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

181. Hong Nhì Múi, sinh ngày 22/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 142, đường Dương Minh, khóm 13, thôn Văn Chính, xã Thiện Hóa, huyện Đài Nam

182. Võ Thùy Trang, sinh ngày 09/10/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87/33, Nhị Trấn, khóm 10, thôn Nhị Trấn, xã Quang Điền, huyện Đài Nam

183. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 11/3/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83/2, đường Phục Hưng, khóm 13, phường Nam Quan, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

184. Phạm Thị Rồng, sinh ngày 09/01/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, Bào Tử Liêu, khóm 6, thôn Đại Khưu, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

185. Phạm Thị Tuyết Sương, sinh ngày 19/01/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Tiêm Sơn, khóm 8, thôn Húc Sơn, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

186. Đàm Thị Hưng, sinh ngày 20/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 3, đường Văn Thiện, khóm 20, thôn Lạc Thiện, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

187. Phạm Thúy Hằng, sinh ngày 29/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đường Tự Cường, khóm 17, thôn Tân Cảng, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

188. Phạm Thị Liên, sinh ngày 24/8/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 446, đoạn 3, đường Chương Tân, khóm 24, phường Trung Vi, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

189. Lâm Ngọc Nguyên, sinh ngày 09/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 262, đoạn 1, đường Phân Thảo, khóm 20, phường Gia Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

190. Dương Thị Kim Huệ, sinh ngày 22/12/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160, lầu 7/7, đường Tân Hưng, khóm 19, phường Tân Hưng, khu Nam, thành phố Đài Nam

191. Nguyễn Thị Ngọc Sương, sinh ngày 05/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, Na Bạt Lâm, khóm 3, phường Na Bạt, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

192. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 02/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, lầu 5, đường Quốc Quang, khóm 34, phường Thảo Gia, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

193. Phạm Thị Lang, sinh ngày 16/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Nhị Khê, khóm 10, thôn Tân Hưng, xã Lục Quy, huyện Cao Hùng

194. Võ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 31/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ Nhân Tín, khóm 28, thôn Nhân Võ, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

195. Nguyễn Thị Huỳnh Giao, sinh ngày 12/10/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 120, phố Quế Lâm, khóm 4, phường Phục Quốc, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

196. Mã Hía, sinh ngày 10/8/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 5, đường Phụng Lâm Nhất, khóm 1, thôn Nghĩa Nhân, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

197. Bùi Thị Tuyết Phương, sinh ngày 30/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 35, phố Khánh Hóa, khóm 20, phường Tân Phố, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

198. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 28/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, phố Đại Minh Nhất, khóm 5, thôn Bát Giáp, xã Quỳ Nhân, huyện Đài Nam

199. Võ Thị Cầm, sinh ngày 09/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Kỳ Tân Nhị, khóm 14, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

200. Cao Thị Chanh, sinh ngày 01/7/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 61, phố Hán Xương, khóm 2, phường Phúc Long, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

201. Dương Thị Thu Hạnh, sinh ngày 14/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Long Đàm, khóm 14, thôn Gia Lâm, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

202. Trần Thị Bé Nga, sinh ngày 01/9/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 147, ngõ 123, đường Công Học, đoạn 2, khóm 15, phường Trường An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

203. Nguyễn Ngô Thị Thanh Mai, sinh ngày 21/6/1984 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 196, đường Trung Sơn, khóm 14, thôn Triều Dương, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

204. Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 20/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, Tô Thố Liêu, khóm 9, thôn Tô Thố, xã Lục Xã, huyện Gia Nghĩa

205. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 10/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 199, phố Nam Chỉ, khóm 7, phường Nam Chỉ, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

206. Lê Hồng Phúc, sinh ngày 09/02/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 115, phố Thất Giáp, khóm 4, thôn Thất Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

207. Đặng Thị Thúy Huỳnh, sinh ngày 04/4/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 217, đường Hưng Nam, khóm 13, phường Ngũ Thường, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

208. Đinh Thị Trang, sinh ngày 03/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 200, đường Trung Chính, khóm 16, thôn Diêm Phổ, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

209. Phan Thị The, sinh ngày 14/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Đại Dũng, khóm 4, phường Ưng Sơn, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

210. Phạm Thị Kim Ngọc, sinh ngày 19/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Quang Hoa Tam, đường Nam Liêu, khóm 11, thôn Nam Liêu, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

211. Nguyễn Thị Thanh Diệu, sinh ngày 09/5/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 2, đường Lâm Nội, khóm 10, thôn Lâm Nội, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

212. Võ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 23/9/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 77, đường Tố Tư, khóm 17, phường Chương Hưng, thành phố Nam Đầu

213. Võ Thị Bích Thuận, sinh ngày 22/7/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 30, ngõ 1, đường Phục Hưng, khóm 32, phường Kiến Quốc, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

214. Trương Thị Hương, sinh ngày 26/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 61, đường Vô Dinh, khóm 9, phường Vô Dinh, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

215. Trương Thanh Ngọc, sinh ngày 29/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Trung Hoa, khóm 23, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

216. Đỗ Thị Mơ, sinh ngày 06/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Thanh Hải, đoạn 2, khóm 2, phường Kiến Hòa, thành phố Đài Đông

217. Đặng Thị Xinh, sinh ngày 17/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 67, đường Oanh Đào, khóm 12, phường Vĩnh Xương, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

218. Đặng Thị Lài, sinh ngày 20/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, đường Song Hàm, khóm 10, thôn Song Hàm, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

219. Võ Thị Mai, sinh ngày 09/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, Thái Công Điểm, khóm 1, thôn Hạ Khang, xã Phiên Lộ, huyện Gia nghĩa

220. Phạm Thị Bích Huyền, sinh ngày 17/4/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158, hẻm 46, ngõ 688, đường Trung Chính, khóm 18, phường Trung Chính, thành phố Bình Đông

221. Lâm Thị Hồng Linh, sinh ngày 13/10/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm Thạch Chước, khóm 25, phường Song Đông, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

222. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 15/6/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, Vịnh Nội, khóm 3, thôn Vịnh Nam, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

223. Nguyễn Thị Kiều Mơ, sinh ngày 06/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/2, Đại Loan, khóm 3, phường Đại Loan, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

224. Nguyễn Hải Âu, sinh ngày 01/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, đường Long Thọ, khóm 7, phường Long Thọ, thành phố Đào Viên

225. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 13/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Ngọc Bình, khóm 18, phường Bắc Thế, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

226. Lê Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 06/9/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 3, ngõ 118, đường Lạc Nghiệp, khóm 1, phường Phương Hòa, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

227. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 26/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đường Quang Phục, khóm 3, thôn Ngũ Giáp, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

228. Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh ngày 15/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116/75, lầu 1, đường Lý Nam, khóm 4, phường Hồi Diêu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

229. Nguyễn Thị Nhũng, sinh ngày 25/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 8/5, ngõ 61, đường Vĩnh Xuân, khóm 13, phường Xuân Xã, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

230. Nguyễn Thị Ngọc Tạo, sinh ngày 25/9/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, ngõ 2, đường Thành Công 3, khóm 18, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu

231. Nguyễn Thị Ngọc Du, sinh ngày 30/7/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 737, lầu 3, đường Kiến Thành, khóm 22, phường Đông Hưng, khu Đông, thành phố Đài Trung

232. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 06/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 328, đoạn 2, đường Phú Nông, khóm 6, thôn Võ Hiên, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

233. Trần Thị Thủy, sinh ngày 04/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 48, đường Quang Dương, khóm 11, thôn Đàm Dương, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

234. Trần Thị Hiền, sinh ngày 23/6/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 27/1, đường Phòng Đơn, khóm 2, phường Tân Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

235. Trần Thị Bích Hương, sinh ngày 16/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Danh Tùng, đoạn 1, khóm 1, thôn Trung Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

236. Tô Thiêu Mi, sinh ngày 28/01/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 286, đoạn 2, đường Dân Quyền, khóm 12, phường Đại Đạo, thành phố Nghi Lan

237. Phan Thị Thủy, sinh ngày 05/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 147/11, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 8, thôn Nam Quang, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

238. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 12/11/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Nội Liêu, khóm 8, thôn Tam Luân, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

239. Đoàn Thị Kim Kha, sinh ngày 15/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/2, Trúc Tử Cước, khóm 2, phường Trúc Thôn, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

240. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 22/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/1, hẻm Ngũ Thành, khóm 1, thôn Ngũ Hành, xã Ngư Trị, huyện Nam Đầu

241. Ngô Thị Duy Mỹ, sinh ngày 02/9/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 226, đường Lý Hành, khóm 13, phường Lý Ngư, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

242. Lê Thị Anh Thi, sinh ngày 04/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/3, ngõ 269, đường Tứ Duy, khóm 6, phường Triều Dương, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

243. Lâm Thị Cẩm Huế, sinh ngày 12/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, Thạch Tường, khóm 3, thôn Thạch Tường, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

244. Hồ Thị Ngọc Lài, sinh ngày 23/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đường Chăm Sơn, khóm 2, thôn Chăm Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

245. Dương Thị Nhị, sinh ngày 09/3/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 305, đường Lý Nam, khóm 7, phường Thoại Trúc, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

246. Dương Thị Mộng, sinh ngày 20/02/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, lầu 5/2, đường Khang Trang, khóm 15, phường La Trang, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

247. Đỗ Thị Lệ, sinh ngày 26/12/1974 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 220, lầu 3, đường Đại Đồng, khóm 6, phường Trung Dung, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

248. Đồng Thị Hiền, sinh ngày 04/7/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 2, hẻm 75, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 11, phường Tiền Khê, khu Đông, thành phố Tân Trúc

249. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 01/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 214, lầu 2, đường Đông Long, khóm 22, thôn Long Đàm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

250. Nguyễn Thị Thúy Trinh, sinh ngày 24/8/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Bắc Xương, khóm 27, phường Thịnh Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

251. Phún Mỹ Linh, sinh ngày 28/8/1983 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 1, ngõ 64 đường Hoành Trung, khóm 17, phường Gia Hưng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

252. Huỳnh Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/11, đường Trung Chính, khóm 16, phường Song Đông, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

253. Phạm Thị Ba, sinh ngày 09/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Thủy Cảnh, khóm 21, phường Thủy Cảnh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

254. Đinh Lê Na, sinh ngày 07/01/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Đông Thế Liêu, khóm 6, phường Thông Hưng, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

255. Lâm Thị Kim Phượng, sinh ngày 05/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 478, đoạn 3, đường Quang Phục, khóm 5, thôn Điền Vĩ, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

256. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 20/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Bắc Xương, khóm 27, phường Thịnh Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

257. Trần Thị Kim Nguyên, sinh ngày 10/7/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/1, ngõ 453, đoạn 1, đường Trung Chính Nam, khóm 28, thôn Tân Thố, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

258. Phan Mỹ Nhân, sinh ngày 24/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 33, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 18, thôn Bảo An, Xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

259. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 20/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Luân Tử, khóm 24, phường Hổ Khê, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

260. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 17/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Trung Thu, khóm 9, phường Đông Hoa, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

261. Đào Trang Thanh, sinh ngày 22/12/1968 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 184, đường Trung Chính, khóm 23, phường Công Chính, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

262. Hoàng Thị Mỹ, sinh ngày 20/12/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Hồ Tử Nội, khóm 8, thôn Khê Càn, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

263. Cọc Ửng Mùi, sinh ngày 11/11/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Đông Phương, khóm 13, thôn Hồ Đông, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

264. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 11/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Thạch Lâm, khóm 11, phường Trường Bình, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

265. Lê Thị Thoa, sinh ngày 11/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 5, ngõ 40, phố Kiến An, khóm 23, phường Hậu Cảng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

266. Lưu Thị Hoài Phương, sinh ngày 20/12/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Tây Đồn, đoạn 2, khóm 11, phường Hà Đức, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

267. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 22/10/1979 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngách 21, hẻm 22, ngõ 978, đường Tân Quan, đoạn Ngũ Phổ, khóm 10, phường Ngũ Phổ, thị trấn Tân Phổ, huyện Tân Trúc

268. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 03/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Tiểu Trung Liêu, khóm 6, phường Trung Hòa, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

269. Trần Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 04/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 377, đường Hải Dục, khóm 25, phường Phố Luân, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

270. Lê Thị Tố Loan, sinh ngày 17/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, lầu 8/7, ngõ 315, đường Tam Dân, đoạn 3, khóm 21, phường Kim Long, khu Bắc, thành phố Đài Trung

271. Nguyễn Thị Hồng Dung, sinh ngày 06/9/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Đại Quan, đoạn 2, khóm 10, thôn Bảo Lũy, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

272. Huỳnh Kim Mộng, sinh ngày 26/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190/5, Tân Ba, khóm 17, thôn Quảng Phúc, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

273. Nguyễn Thị Hoanh, sinh ngày 28/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 31, ngõ 330, đường Ngọc Lâm, đoạn 1, khóm 5, thôn Quảng Hưng, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

274. Trương Mãn Hạnh, sinh ngày 04/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 373, đường Trường Khê, đoạn 3, khóm 2, phường Trung An, khu An Nam, huyện Đài Nam

275. Phạm Thị Tươi, sinh ngày 04/7/1982 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, lầu 10, đường Dân Đức, khóm 21, phường Quốc Hoa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

276. Bùi Thị Mỹ Chi, sinh ngày 23/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, ngõ 139, đoạn 3, đường Đại Nguyên, khóm 14, phường Bắc Đồn, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

277. Phan Hồng Lê, sinh ngày 28/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, Kim Lan, khóm 3, thôn Kim Lan, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

278. Trần Thị Lựu, sinh ngày 06/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 6, ngõ Bắc Ái, đường Nhân Tâm, khóm 23, thôn Kiểm Đảm, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

279. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 22/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, Đại Trì Giác, khóm 9, thôn Đại Trì, xã Tây Lữ Dữ, huyện Bành Hồ

280. Liên Hồng Thanh, sinh ngày 12/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 74, đường Tự Cường, khóm 12, phường Nhân Đức, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

281. Đỗ Thị Lài, sinh ngày 02/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/2, Hưng Hoa, khóm 16, thôn Hưng Hoa, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

282. Mai Thị Kim Sinh, sinh ngày 16/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ Trung Hiếu Nhất, khóm 2, thôn Vinh Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

283. Vũ Thị Điều, sinh ngày 09/9/1977 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, phố Quang Phục, khóm 15, phường Nam Xương, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

284. Hồ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Dân Nghĩa, đoạn 2, khóm 11, thôn Ngũ Long, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

285. Trịnh Thị Hồng Chi, sinh ngày 10/5/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Khẩn Địa, khóm 1, phường Khẩn Địa, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

286. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 17/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, Tiêu Nhân, khóm 12, thôn Ngõa Nhân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

287. Lê Thị Bích Phượng, sinh ngày 19/9/1965 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/5, Huệ Lai, khóm 1, phường Huệ Lai, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

288. Trần Thúy Hằng, sinh ngày 11/7/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 151/25, đường Trung Châu Nhị, khóm 13, phường Nam Sán, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

289. Võ Thị Bích Tuyền, sinh ngày 09/8/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 622, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 8, thôn Trung Hưng, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

290. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 06/01/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Khê Dân, khóm 12, thôn Bình Đỉnh, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

291. Nguyễn Thị Toàn, sinh ngày 01/02/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, lầu 5, ngõ 577, đường Trung Luân Nhị, khóm 5, phường Trung Vinh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

292. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 11/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/1, ngõ Trung Khánh, khóm 16, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

293. Hoàng Thị Hằng, sinh ngày 10/4/1976 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 457, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 14, phường Phong Niên, thành phố Đài Đông

294. Thái Mỹ Mỹ, sinh ngày 26/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Nhân Sơn 2, khóm 5, thôn Nhân Hòa, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

295. Trịnh Kiều Thi, sinh ngày 01/01/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, lầu 5, đường Phật Nam, khóm 44, phường Thảo Nha, khu Tiền Tấn, thành phố Cao Hùng

296. Giang Kim Hoa, sinh ngày 08/12/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3, ngõ 2, đường Hòa Bình, khóm 9, phường Bàn Phúc, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

297. Phan Mai Lệ Huyền, sinh ngày 12/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Tín Nghĩa, khóm 2, phường Điền Tân, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

 298. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 15/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1467, đường Trung Chính, khóm 9, phường Tam Dân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

299. Nguyễn Thị Mộng Thanh, sinh ngày 12/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 5, đường Bắc Kiến, khóm 11, phường Bắc Kiến, thành phố Nghi Lan

300. Trần Thị Minh Hiền, sinh ngày 18/5/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, đường Hán Khẩu, khóm 14, phường Thập Mỹ, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

301. Lâm Thị Ngọc Lợi, sinh ngày 15/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/6, đường Tân Hưng, khóm 35, thôn Khánh An, Xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

302. Lâm Thị Bích Tuyền, sinh ngày 06/10/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Tử Vi, khóm 17, phường Trúc Luân, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

303. Huy Thị Minh, sinh ngày 18/8/1976 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 29, ngõ 637, đường Cửu Như 2, khóm 15, phường Đức Bắc, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

304. Bùi Thị Thúy Loan, sinh ngày 05/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 40, đường Kiến Quốc Tây, khóm 4, phường Thảo Nam, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

305. Trần Thị Nga, sinh ngày 09/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 320, đường Trung Chính Bắc, khóm 38, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

306. Dương Thị Tuyết Mai, sinh ngày 25/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 246, hẻm Nam Xương, khóm 13, thôn Ô Lâm, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

307. Dường Đạt Vành, sinh ngày 22/02/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 288, đường Tứ Duy, khóm 15, phường Mãn Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

308. Đoàn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 16/02/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 446, lầu 3, đường Thành Chương 2, khóm 16, phường Trung Hiếu, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

309. Đoàn Thị Chi, sinh ngày 05/6/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/4, đường Dân Tộc, khóm 14, thôn Đại Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

310. Đặng Kim Thủy, sinh ngày 16/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 342, Tô Thố, khóm 7, thôn Tô Thố, xã An Định, huyện Đài Nam

311. Lê Thị Huỳnh Hoa, sinh ngày 12/3/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 4, ngõ 100, đường Dụ Sinh, khóm 14, phường Nhật Tân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

312. Lại Thị Mười, sinh ngày 28/3/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149, Tân Hưng, khóm 8, thôn Khánh An, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

313. Huỳnh Thị Tới, sinh ngày 10/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 5/5, ngõ 58, đường Trung Sơn, khóm 26, phường Đông Môn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

314. Nguyễn Hồng Châu, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/3, hẻm 2, ngõ 187, đoạn 2, Lộc Thảo, khóm 19, phường Hải Phổ, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

315. Ngũ Ngọc Kim, sinh ngày 13/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 132, ngõ 195, đường Trung Hiếu, khóm 6, phường Trung Hưng, thị trấn Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

316. Phan Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 24/5/1959 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 6/5, hẻm 26, ngõ 901, đường Dân Tộc, khóm 25, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

317. Phạm Thị Là, sinh ngày 28/10/1968 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 229, đường Nguyên Bồi, khóm 3, phường Hương Thôn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

318. Nguyễn Thu Vân, sinh ngày 15/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Trấn Đông, khóm 14, phường Đông Sơn, thị xã Đào Viên, huyện Đào Viên

319. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 30/5/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 16, ngõ 572, đường Vạn Niên, khóm 15, xã Trường An, thị trấn Đầu Lục, huyện Vân Lâm

320. Nguyễn Thị Ngọc Quý, sinh ngày 08/1/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, ngõ 148, đường Quốc Quang, khóm 18, phường Bảo Trang, thị trấn Bảo Lục, huyện Vân Lâm

321. Lê Thị Kim Ngọc, sinh ngày 02/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 753/14, đường Đỉnh Trung, khóm 26, phường Đỉnh Thịnh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

322. Thái Thị Bích Lệ, sinh ngày 13/7/1976 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 3, ngõ 52, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 21, phường Trang Lâm, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

323. Quản Thị Thanh Diệu, sinh ngày 08/8/1984 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 459, đường Trung Sơn Bắc, khóm 27, phường Long Đàm, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

324. Nguyễn Thị Mới, sinh ngày 26/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Hà Bể, khóm 42, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

325. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, Hưng An, khóm 11, thôn Hưng An, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

326. Lý Thị Thu Thảo, sinh ngày 06/3/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 159/90, đường Diêm Trình, phường Bạch Tuyết, khu Nam, thành phố Đài Nam

327. Lê Thanh Tiền, sinh ngày 24/11/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 263, đường Bắc Hoa, khóm 2, phường Tam Đức, khu Bắc, thành phố Đài Nam

328. Trần Kim Lành, sinh ngày 09/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/10, đường Đông Tân, khóm 2, phường Nam Tâm, thành phố Nghi Lan

329. Phạm Thị Thu Liễu, sinh ngày 20/11/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Đỉnh Xã, khóm 4, thôn Đại Bàng, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

330. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 28/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, hẻm Thủy Vĩ, khóm 3, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu

331. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 22/5/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 31, đường Tân Quang, khóm 5, phường Tân Quốc, thị trấn Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

332. Nguyễn Thị Hận, sinh ngày 29/9/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, lầu 12/8, hẻm 40, ngõ 69, đường Vũ Thánh, khóm 14, phường Quang Gấm, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

333. Nguyễn Thị Chiều, sinh ngày 21/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, ngõ 22, đoạn 3, đường Tú Lang, khóm 22, phường Tú Phúc, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

334. Nguyễn Ngọc Út, sinh ngày 13/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 74, đường Trực Hưng, khóm 22, phường Trung Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

335. Nguyễn Ngọc Chiều, sinh ngày 24/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 468/1, đoạn 2, đường Đại Khê, khóm 8, thôn Bì Cước, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

336. Đặng Thị Kim Hồng, sinh ngày 11/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 3, đoạn 3, đường Hoàn Hà Nam, khóm 26, phường Hòa Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

337. Trương Thị Bạch Mai, sinh ngày 26/8/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 42, đường Hồ Mỹ Nhất, khóm 13, phường Tây Hồ, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

338. Phùng Kiều Phiến, sinh ngày 15/10/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 81, đường Dân Tộc, khóm 18, phường Dân Quyền, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

339. Võ Thị Oanh, sinh ngày 12/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 22, hẻm 211, đường Giới Thọ, khóm 25, phường Nhân Nghĩa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

340. Phạm Thị Tưởng, sinh ngày 27/12/1983 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, lầu 2, đường Phúc Dân, khóm 17, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

341. Lê Bích Thủy, sinh ngày 01/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, đoạn 7, đường Phủ An, khóm 14, phường Hải Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

342. Lâm Thị Hồng Mai, sinh ngày 18/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Kim Môn Nhất, khóm 13, phường Đại Phong, thành phố Đào Viên

343. Hồ Thị Diễm, sinh ngày 27/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 576/4, đường An Bình, khóm 17, phường Bình An, khu An Bình, thành phố Đài Nam

344. Hà Thị Mỹ Linh, sinh ngày 10/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, ngõ 40, đường Hồ Lô, khóm 12, phường Phú Quang, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

345. Đoàn Thị Linh Kha, sinh ngày 06/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 3, ngõ 200, đoạn 2, đường Xã Dân Đại, khóm 17, phường Ngọc Quang, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

346. Đỗ Thị Dung, sinh ngày 21/4/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 1, ngõ 215, đường Quốc Quang, khóm 20, phường Tự Cường, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

347. Trần Thanh Hưởng, sinh ngày 29/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Đỉnh Khê, khóm 3, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

348. Nguyễn Thị Đức Hiền, sinh ngày 29/02/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, đường Đại Nhân Nam, khóm 18, phường Hậu Hồng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

349. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 20/10/1973 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62/1, đường Đại Liêu, khóm 4, phường Đại Liêu, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

350. Nguyễn Tuấn Khanh, sinh ngày 19/01/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, ngõ 8, đường Trung Hoa, khóm 26, thôn Quan Âm, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

351. Bùi Thị Bích Phượng, sinh ngày 30/6/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 589, lầu 4, đường Trung Cảng, khóm 30, phường Trung Tín, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

352. Lương Thị Đào, sinh ngày 02/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 293, đoạn 1, đường Tây An, khóm 7, phường Vinh Quang, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

353. Lê Kim Mơ, sinh ngày 18/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3, ngõ 81, đường Tú Phong, khóm 20, phường Tú Phong, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

354. Võ Thúy Hằng, sinh ngày 01/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 13, đoạn 1, đường Trúc Lâm, khóm 28, phường Bình Sơn, thành phố Nam Đầu

355. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 01/7/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, Đại Liêu, khóm 12, phường Vĩnh An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

356. Trương Thị Thu Hằng, sinh ngày 02/01/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/29, đường Quỳnh Lâm, khóm 2, thôn Quỳnh Lâm, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

357. Đỗ Linh Mộng, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/8, đường Nam Kinh, khóm 20, phường Hàn Khê, khu Đông, thành phố Đài Trung

358. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 16/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155, lầu 2, đường Nam Xương, khóm 3, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

359. Võ Hà Ngọc Thơ, sinh ngày 12/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/1, ngõ 59, đường Đại Tân, khóm 13, thôn Phúc Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

360. Võ Thị Thảo, sinh ngày 21/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, đường Long Cương, đoạn 1, khóm 19, phường Đông Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

361. Huỳnh Thị Minh Hưng, sinh ngày 19/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/18, đoạn 1, đường Chương Mỹ, khóm 8, phường Tân Hoa, huyện Chương Hóa

362. Nguyễn Thị Kim Phi, sinh ngày 06/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Dân Học, khóm 19, phường Phong Điền, thành phố Bình Đông

363. Trần Thị Bích Thảo, sinh ngày 14/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 82, đường Hổ Lâm, khóm 9, phường Tứ Duy, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

364. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 09/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150, đường Nam Tân, khóm 18, phường Cát Nhân, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

365. Huỳnh Thị Hướng, sinh ngày 15/01/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Nhị Khảm, khóm 1, thôn Nhị Khảm, xã Tây Hưng, huyện Bành Hồ

366. Nguyễn Thị Yến Ly, sinh ngày 25/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 177, Ngoại An, khóm 31, thôn Ngoại An, xã Tây Hưng, huyện Bành Hồ

367. Nguyễn Thị Lượm, sinh ngày 05/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Tự Cường, khóm 16, phường Vinh Quang, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

368. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 23/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, lầu 2, đoạn 1, đường Thông Hà Đông, khóm 21, phường Bách Linh, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

369. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 10/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Sa Mạo, khóm 2, phường Hổ Sơn, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

370. Đặng Thị Tâm, sinh ngày 01/02/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 5, ngõ 29, đường Phú Thôn, khóm 19, phường Tự Cường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

371. Trương Thanh Phương, sinh ngày 01/01/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 390, đường An Trung, đoạn 1, khóm 17, phường Đỉnh An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

372. Phan Ngọc Phượng, sinh ngày 02/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 127, đường Hồ Liên, khóm 4, thôn Hồ Liên, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa

373. Võ Thị Chính, sinh ngày 15/10/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/4, đường Tín Nghĩa, khóm 15, thôn Nhân Ái, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

374. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 03/6/1977 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/1, lầu 2, đường Trung Hiếu Đông, khóm 22, thôn Lâm Viên, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

375. Trần Thị Ngoãn, sinh ngày 04/9/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/6, Đâu Tử Phố, khóm 7, phường Trúc Bắc, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

376. Ngô Tuyết Nga, sinh ngày 02/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 402, đường Ngàn Giáp, khóm 4, phường Ngàn Giáp, khu Đông, thành phố Tân Trúc

377. Hoàng Thị Thanh Hương, sinh ngày 10/12/1975 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97, đường Tam Hòa, khóm 6, thôn Tam Bộ, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

378. Trần Xú Hí, sinh ngày 04/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, đường Hoa Cẩm, khóm 26, thôn Phồn Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

379. Lê Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 25/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, đường Trung Sơn, khóm 14, thôn Đại Bình, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

380. Tống Thị Thanh Hằng, sinh ngày 21/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường Dục Đức, khóm 18, phường Hòa Thuận, khu Bắc, thành phố Đài Nam

381. Lu Kim Anh, sinh ngày 28/11/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 1, đường Quang Minh Thập Nhất, khóm 24, phường Tân Luân, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

382. Trần Thị Dung, sinh ngày 25/5/1979 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, phố Phúc Đức, khóm 5, phường Phúc Đức, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

383. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 30/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, phố Phúc Đức, khóm 10, thôn Tân Ốc, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

384. Lê Thị Hoa Lan, sinh ngày 14/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/16, Hậu Trang, khóm 7, thôn Hậu Trang, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

385. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 15/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Đại Hồ, khóm 15, thôn Ngũ Trang, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

386. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 31/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 50, đường Vĩnh Khang, khóm 16, phường Vĩnh Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

387. Hà Thị Thu Mai, sinh ngày 10/51976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 5, ngõ 29, đường Vĩnh Phong, khóm 17, phường Thái Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

388. Huỳnh Thị Thanh Đậm, sinh ngày 10/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, lầu 10/5, đoạn 1, đường Nam Sơn, khóm 4, thôn Ngõa Dao, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

389. Lừu Nhì Múi, sinh ngày 10/02/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Từ Hàn, khóm 2, phường Hải Châu, thành phố Nghi Lan

390. Hồ Thị Hoàng Mai, sinh ngày 12/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 478, lầu 4, đoạn 3, đường Hoàn Thị, khóm 3, phường Giai Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

391. Nguyễn Kim Hiền, sinh ngày 25/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127, đoạn 1, Đại Quan, khóm 19, thôn Thảo Loa, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

392. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 10/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/2, đường Hải Tân, khóm 4, phường Tây Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

393. Nguyễn Thị Kiều Nương, sinh ngày 15/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 84, đường Hiện Đại, khóm 15, phường Trung Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

394. Nguyễn Thị Vi, sinh ngày 25/11/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 2, đường Đàm Hưng, khóm 25, phường Văn Lâm, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

395. Lâm Thị Ngọc Thy, sinh ngày 15/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 60, ngõ 222, đường Tam Thụ, khóm 18, phường Long Phố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

396. Trần Thị Hồng Ánh, sinh ngày 05/8/1978  tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 5, hẻm 18, ngõ 75, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 10, phường Quảng Phúc, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

397. Dương Hoàng Mỵ, sinh ngày 16/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 37, đường Tân Hưng, khóm 3, phường Sơn Giai, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

398. Lê Thị Ngọc Phương, sinh ngày 13/4/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 925, đường Đại Trúc Bắc, khóm 12, thôn Hoành Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

399. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 27/7/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203, Bá Công Cương, khóm 15, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

400. Đỗ Kim Yến, sinh ngày 29/3/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 156, đường Đức Phương, đoạn 2, khóm 28, phường Tân Lý, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

401. Lê Thị Thanh Hường, sinh ngày 28/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, Tân Thố, khóm 11, phường Phúc Điền, thị trấn Tây Sò, huyện Vân Lâm

402. Lê Thị Nhớ, sinh ngày 26/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 140, đường Trung Dương, khóm 14, phường Trung Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

403. Lê Thị Thu Hai, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154, lầu 6, đường Tây Vân, khóm 22, thôn Thành Công, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

404. Huỳnh Thị Kim Thanh, sinh ngày 18/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 174, đường Phúc Đức, khóm 3, thôn Bì Đầu, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

405. Lê Thị Kim Phụng, sinh ngày 10/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, Giai Lý Hưng, khóm 8, phường Giai Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

406. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 06/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, phố Văn Học Nhất, khóm 16, thôn Văn Võ, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

407. Huỳnh Kim Anh, sinh ngày 03/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 32, phố Kiến Trí, khóm 14, phường Đông Hưng, khu Đông Thành, thành phố Đài Trung

408. Trần Thị Ngọc Mai, sinh ngày 15/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141, đường Ngọc Bình, khóm 15, phường Ngư Sử, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

409. Hồ Thị Bé Sáu, sinh ngày 01/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 522, đường Hòa Quang, khóm 3, phường Mặt Tiền, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

410. Huỳnh Thị Kim Yến, sinh ngày 15/02/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 237, đường Độ Hương, khóm 2, thôn Bình Nguyên, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

411. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 04/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101/10, Lưu Thố, khóm 13, thôn Lưu Thố, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

412. Hồ Thị Thanh Thảo, sinh ngày 01/01/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ Nhân Đức, khóm 12, thôn Lai Viên, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

413. Đặng Thị Mộng Thúy, sinh ngày 10/4/1973 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 56, đường Đại Học Nhị Thập Cửu, khóm 4, phường Trung Hưng, khu Nam Hạnh, thành phố Cao Hùng

414. Danh Thị Minh Hòa, sinh ngày 15/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68/1, xã Khẩu, khóm 5, phường Phúc Điền, thị trấn Tây Sò, huyện Vân Lâm

415. Trương Thị Giáng Hương, sinh ngày 06/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 23, phố Khê Châu Nhị, khóm 14, phường Phố Nghĩa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

416. Ngô Thị Bích Loan, sinh ngày 10/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, Hảo Vịnh, khóm 6, phường Nam Thế, thành phố Miêu Lật

417. Trần Kiều Liên, sinh ngày 15/11/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 17, đường Tứ Đức, khóm 31, thôn Bồ Đường, xã Sương Phong, huyện Đài Trung

418. Lý Chi Phương, sinh ngày 07/01/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/2, Võ Vinh, khóm 4, thôn Võ Vinh, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

419. Trương Thị Nhanh, sinh ngày 07/01/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61/1, đường Trung Xa, khóm 2, thôn Trang Hậu, xã Thần Cang, huyện Đài Trung

420. Ngô Thị Thắm, sinh ngày 23/6/1982 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ Dương Minh, đường Nam Xương, khóm 1, thôn Đông Minh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

421. Nguyễn Thị Bích Thu, sinh ngày 02/6/1980 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 192, Khang Tử Khẩu, khóm 2, thôn Thượng Khang, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

422. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 20/8/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 20, đường Bắc Bình, khóm 16, thôn Nhân Mỹ, xã Ô Tùng, huyện Cao Hùng

423. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 01/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 4, phố Tự Cường, khóm 23, thôn Đông Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

424. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 10/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/6, Lửa Khảo Châu, khóm 18, thôn Gia Kiến, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

425. Huỳnh Hồng Chúc, sinh ngày 10/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 951, đường Thanh Hải, khóm 6, phường Phúc Liên, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

426. Quách Thị Bạch Hoa, sinh ngày 12/6/1964 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, ngõ 307, Thủy Mỹ, khóm 31, thôn Thắng Hưng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

427. Đỗ Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 17/3/1973 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, ngõ Trường Kỳ, khóm 11, thôn Trường Lưu, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

428. Trịnh Thị Kim Huệ, sinh ngày 20/7/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 1, ngõ 108, đường Quảng Hưng, khóm 16, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

429. Nguyễn Kim Nhung, sinh ngày 29/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, Đại Nhân, khóm 16, phường Tứ Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

430. Lê Thị Ni, sinh ngày 04/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 422, phố Liên Thông, khóm 8, thôn Trung Lâm, xã Nội Phổ, huyện Bình Đông

431. Dương Thị Thanh Trinh, sinh ngày 11/10/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 366, ngõ 53, đường Văn Lâm Bắc, khóm 10, phường Kiên Dân, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

432. Trần Ngọc Cần, sinh ngày 20/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/1, ngõ 47, đường Hậu Xương, khóm 11, phường Cẩm Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

433. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 10/01/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 31, phố Thượng Lâm, khóm 5, thôn Đỉnh Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

434. Nhan Thị Út, sinh ngày 16/8/1971 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Hoa Chính, khóm 27, phường Trung Chính, thành phố Bình Đông

435. Võ Thị Cúc, sinh ngày 15/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Vĩnh An, khóm 1, phường Đại Vĩnh, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

436. Lê Thị Rớt, sinh ngày 13/12/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78/24, đường Vĩnh Hòa, khóm 10, thôn Hoành Sơn, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

437. Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 20/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, đường Vĩnh Lạc, khóm 6, phường Bành Thành, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

438. Cao Thị Phượng, sinh ngày 08/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/1, Xa Hạng Khẩu, khóm 6, thôn Xa Cảng, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

439. Lê Thị Ngọc Mai, sinh ngày 03/9/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, phố Nhân Trung Bát, khóm 2, thôn Nhân Hòa, phường Nhân Võ, huyện Cao Hùng

440. Lê Thị Màng, sinh ngày 19/5/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, hẻm 75, ngõ 151, đường Hưng Nam, khóm 15, phường Ngũ Thường, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

441. Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 19/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 223, Câu Tạo, khóm 13, phường Câu Tạo, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

442. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 12/02/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 306, đường Tân Hưng, khóm 1, phường Tân An, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

443. Võ Thị Hường, sinh ngày 10/3/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 545, Đại Phố Mỹ, khóm 12, phường Đại Mỹ, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

444. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 10/8/1978 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 120, ngõ 801, đường Trường Hưng, khóm 7, phường Tiêu Lý, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

445. Phún A Lìn, sinh ngày 11/3/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Nam Khanh, khóm 8, thôn Cao Nguyên, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

446. Lê Thị Tuyết Mai, sinh ngày 02/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/10, Thị Tử Cước, khóm 4, thôn Giang Tây, xã Hương Lộ, huyện Gia Nghĩa

447. Quách Thị Mỹ Châu, sinh ngày 17/01/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Phân Kỳ Hồ, khóm 1, phường Hà Đông, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

448. Ngô Thị Tuyết Mai, sinh ngày 20/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, đường Thụy Trúc, khóm 2, phường Cát Ái, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

449. Lê Mộng Em, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đoạn 3, đường Tân Hải, khóm 1, phường Canh Tân, thị trấn Đấu Thành, huyện Nghi Lan

450. Ngô Ngọc Đan Thanh, sinh ngày 25/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/7, Đông Cảng, khóm 16, thôn Nam Hải, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

451. Võ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 17/8/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 353, Quả Nghi Hậu, khóm 12, thôn Thần Nông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

452. Bùi Thị Kim Phúc, sinh ngày 05/6/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Tây Liêu, khóm 5, thôn Tây Liêu, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

453. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 30/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/6, Hạ Trung, khóm 8, phường Hạ Trung, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

454. Liên Thị Mỹ Nhân, sinh ngày 20/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: Số 3, lầu 4, hẻm 31, ngõ 59, đoạn 5, đường Nam Kinh Đông, khóm 15, phường Đông Quang, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

455. Cắm Sám Múi, sinh ngày 21/10/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83/6, lầu 3, đường Dụ Dân, khóm 11, phường Dụ Dân, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

456. Nguyễn Thị Thu Kim, sinh ngày 09/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Tân Thố, đường Hải Phong, khóm 11, phường Tây Thế, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

457. Nguyễn Thị Kim Sang, sinh ngày 04/5/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/1, đường Nam Tân, khóm 1, thôn Mỹ Phúc, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

458. Trần Thị Tuyết Linh, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, hẻm 16, ngõ 159, đoạn 4, đường Mộc Sách, khóm 20, phường Bác Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

459. Huỳnh Thị Kiều Trang, sinh ngày 04/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 258, đường Thanh Thủy, khóm 8, phường Vĩnh Phong, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

460. Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 03/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 5, ngõ 111, đường Vĩnh Phúc, khóm 6, phường Vĩnh Thanh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

461. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 26/11/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 3, ngõ 180, đường Ngũ Hoa, khóm 15, phường Bích Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

462. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 31/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120/55, Đại Bài Trúc, khóm 8, phường Đại Trúc, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

463. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 13/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 198, đoạn 2, đường Thuấn Tinh, khóm 14, phường Hiền Văn, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

464. Đỗ Thị Bích Liễu, sinh ngày 16/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 33, ngõ 190, đường Thái Tử, khóm 5, thôn Thái Tử, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

465. Võ Thị Hằng, sinh ngày 03/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 2, ngõ 275, đoạn 2, đường Phú Cường, khóm 1, phường Tân Thụ, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

466. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 10/02/1981 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Đông Hưng, khóm 3, phường Đông Sơn, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

467. Lâm Ngọc Như, sinh ngày 19/01/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/1, lầu 5, đường Trường Thọ, khóm 18, phường Trường Thái, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

468. Lê Thị Hồng Diễm, sinh ngày 16/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/1, ngõ 261, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 11, phường Thành Công, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

469. Huỳnh Thị Hồng Chi, sinh ngày 19/12/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, ngõ 3, đoạn 2, đường Kim Hoa, khóm 11, phường Quốc Tính, khu Nam, thành phố Đài Nam

470. Trương Thị Thùy Loan, sinh ngày 15/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 11, ngõ 125, đường Hòa Thiện, khóm 10, phường Quang Hiền, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

471. Đặng Thị Tâm, sinh ngày 09/9/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Cô Da, khóm 5, phường Cô Da, thành phố Tân Doanh, thành phố Đài Nam

472. Lại Thị Kim Xuyến, sinh ngày 13/01/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 180, đường Đức Dương, khóm 31, thôn Hậu Bích, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

473. Lê Thị Hằng, sinh ngày 20/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/2, Thập Phân, khóm 4, thôn Thập Phân, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

474. Nguyễn Thị Bích Hợp, sinh ngày 09/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, đường Phúc Hưng, khóm 6, thôn Thái An, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

475. Lâm Thị Thùy Linh, sinh ngày 16/01/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ Tân Hưng, đường Đông Sơn, khóm 10, phường Ngô Thố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

476. Phạm Thị Điệp, sinh ngày 15/8/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251, đường Nội Đông, khóm 14, thôn Nghĩa Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

477. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, hẻm 57, ngõ 154, đoạn 4, đường An Trung, khóm 15, phường Uyên Trung, khu An Nam, thành phố Đài Nam

478. Dương Nguyễn Hải Tâm, sinh ngày 14/01/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91/1, đường Tỉnh Cung 3, khóm 17, phường Tỉnh Cung, khu Nam, thành phố Đài Nam

479. Chế Minh Pui, sinh ngày 08/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 25, đoạn 1, đường Đại Liên, khóm 21, phường Thủy Nam, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Trung

480. Trương Mỹ Ken, sinh ngày 07/4/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 503, Trung Hưng Đông Thôn, khóm 9, thôn Hòa Mục, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

481. Lê Thị Út, sinh ngày 09/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 503, đường Kiến Cung, khóm 1, phường Loan Lợi, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

482. Châu Thị Thu Thảo, sinh ngày 12/4/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, đường Lưu Cầu, khóm 27, thôn Lưu Cầu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

483. Châu Thị Thanh Tuyên, sinh ngày 20/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111/2, đường Trung Hoa, khóm 4, thôn Thần Nông, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

484. Võ Thị Diệu, sinh ngày 20/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 62, ngõ 34, đường Long Thành, khóm 11, phường Trấn Nam, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

485. Lê Thị Mỹ Phương, sinh ngày 05/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 326, Thái Tử Quan, khóm 5, phường Thái Nam, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

486. Lê Thị Bình,sinh ngày 08/9/1983 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/2, Hỏa Thiêu Chi, khóm 10, thôn Hạ Kiến, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

487. Lý Thị Huệ, sinh ngày 05/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 10, đường Văn Trình, khóm 21, thôn Mỹ Nhân, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

488. Lê Thị Đỉnh, sinh ngày 10/11/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 48, đường Phúc Hưng 3, khóm 9, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

489. Lê Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/23, đường Quang Hoa 2, khóm 7, phường Kim Hoa, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

490. Đoàn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 01/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Sơn Cước Tử, khóm 6, thôn Tây Hồ, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

491. Lê Thị Quyên, sinh ngày 14/11/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 120, đường Văn Hóa, khóm 9, thôn Lâm Thổ, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

492. Sìn Sầu Vành, sinh ngày 10/5/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, Song Hoa Hồ, khóm 11, thôn Song Hồ, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

493. Mai Thị Lụa, sinh ngày 23/6/1975 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Thượng Âm Ảnh Oa, khóm 2, phường Thụy Nguyên, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

494. Phạm Bích Ngọc, sinh ngày 01/4/1972 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 265, đoạn 2, đường Đại Khanh, khóm 12, thôn Đại Khanh, xã Long Sơn, huyện Đào Viên

495. Huỳnh Thị Nga, sinh ngày 15/02/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, Vạn Hưng, khóm 36, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

496. Chung Mỹ Hảo, sinh ngày 31/01/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/1, Kiến Nghiệp Tân Thôn, khóm 6, phường Minh Kiến, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

497. Mạc Hạnh, sinh ngày 27/9/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 75, đường Gia Nhì, khóm 6, thôn Thất Gia, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

498. Huỳnh Tiểu Mỹ, sinh ngày 15/12/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 387, đường Tiền Hưng, khóm 2, thôn Tân Trang, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

499. Trần Thụy Trúc Thủy, sinh ngày 15/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126/3, Ô Khảm, khóm 1, phường Ô Khảm, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

500. Hà Kim Loan, sinh ngày 12/02/1082 Tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/1, ngõ Hạ Thu, khóm 7, thôn Quyền Liêu, xã Phê Châu, huyện Chương Hóa

501. Nguyễn Thị Xi Na, sinh ngày 25/12/1969 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ Lộ Hưng, đường Hải Đục, khóm 21, phường Đông Thạch, thị trấn Lộ Cảng, huyện Chương Hóa

502. Dương Thị Chành Thu, sinh ngày 01/7/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 173, Đông Tân, khóm 11, phường Tân Sinh, trị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

503. Đào thị Mai, sinh ngày 19/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, hẻm 123, đường Tuấn Anh, khóm 3, phường Xuyến Dân, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

504. Đặng Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/8/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110/15, Hoán Xương, khóm 33, phường Tú Xương, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam.

505. Trương Thị Bé Tư, sinh ngày 05/5/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92/1, đường Ngũ Quyền, khóm 36, phường Kiều Đầu, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đại Trung

506. Lữ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 10/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, Phụng Hình, khóm 23, phường Phúc Lệ, thành phố Miêu Lật

507. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 12/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, lầu 4, đường Phúc Nhất, khóm 5, phường Thực Tiễn, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

508. Hồ A Chánh, sinh ngày 22/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, lầu 3, đường Long Tân, khóm 1, phường Tường Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

509. Đặng Thị Châu, sinh ngày 04/01/1980 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, phố Điền Vĩ, khóm 8, phường Đông Viên, thành phố Thụ  Lâm, huyện Đài Bắc

510. Trần Thị Thu Xiêm, sinh ngày 15/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, đường Kim Long, khóm 38, phường Thắng Lợi, thành phố Miêu Lật

511. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 21/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 13, đường Trung Hòa, khóm 6, phường Lạc Sơn, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

512. Trần Thị Bích, sinh ngày 17/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ Dân An 1, khóm 1, phường Cửu Khoái, trị trấn Triền Châu, huyện Bình Đông

513. Lỷ A Sát, sinh ngày 05/4/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 61, đường Phục Hưng, khóm 8, thôn Lăng Vân, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

514. Nguyễn Thị Kim Phúc, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Trương Công Tử, khóm 3, thôn Ngư Quang, xã Bình Lâm, huyện Đài Bắc

515. Phan Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 20/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 336/2, đường Thần Thanh, khóm 12, thôn Xuyên Đổ, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

516. Lê Thị Mộng Hằng, sinh ngày 08/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 18, phố Hải Phong, khóm 1, phường Tam Sơn, Thành phố Bình Đông

517. Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 12/11/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, Đại Châu, khóm 6, thôn Đại Châu, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

518. Lâm Thị Hồng Cước, sinh ngày 02/12/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, hẻm 208, Ngũ Giáp 1, khóm 9, phố Hưng Nhân, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

519. La Thị Tuyết, sinh ngày 16/12/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 4, ngõ 130, đoạn 1, đường Trùng Dương, khóm 9, phường Quang Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

520. Huỳnh Ngọc Hoài, sinh ngày 19/6/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/3, ngõ 1, đường Trường An, khóm 16, phường Cao Phong, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

521. Nguyễn thị Giàu,  sinh ngày 29/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 252, lầu 4, đường Tự Cường, đoạn 1, khóm 6, phường Dân Sinh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

522. Nguyễn Thị Bé Chính, sinh ngày 09/03/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, hẻm 721, đoạn 6, đường Công Học, khóm 12, phường Học Đông, Khu An Nam, thành phố Đài Nam

523. Trương Thị Thu Anh, sinh ngày 10/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, hẻm Võ Sơn, khóm 2, phường Ngoại Trúc, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

524. Trần Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 17/3/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55/11, Hồng La, khóm 6, thôn Hồng La, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

525. Phùng Thị Kim Hai, sinh ngày 08/05/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 263, đường Trung Chánh, đoạn 2, khóm 24, thôn Hậu Bích, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

526. Phan Thị Ni, sinh ngày 20/03/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 5/2, hẻm 75, đường Phố Thánh, khóm 1, phường Phố Viên, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

527. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 26/02/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 3, hẻm 12, ngõ 382, đường Hòa Bình Tây, khóm 26, phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

528. Nguyễn Thị Cẩm Hoa, sinh ngày 22/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/1, đường Lý Thủy, khóm 3, thôn Lý Tân, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

529. Nguyễn Thu Lan, sinh ngày 16/02/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 23, ngõ 127, phố Hoài Đức, khóm 9, phường Hoài Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc.

530. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 28/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, Nhị Kham, khóm 1, thôn Nhị Kham, xã Tây Du, huyện Bành Hồ

531. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 25/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Giới Thọ, khóm 9, thôn Hồ Nam, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

532. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 28/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 2, hẻm 10, đường Quốc Xương, khóm 6, phường Quốc Thái, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

533. Phan Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 14/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, Hồng Mao, khóm 2, thôn Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

534. Nguyễn Thị Mỹ Cúc, sinh ngày 20/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, hẻm 6, ngõ 162, đường Tinh Trung, khóm 20, phường Thoại Bắc, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

535. Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh ngày 20/06/1969 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, lầu 3, ngõ 67, đường Dân Sinh, khóm 4, phường Dân Sinh, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

536. nguyễn Thị Cúc Nhi, sinh ngày 15/5/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, ngõ 48, đường Sư Cầu, khóm 7, phường Thư Viện, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

537. Lưu Hồng Ngọc, sinh ngày 16/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34/1, đường Hải Ngạn, khóm 2, phường Triều Dương, thị trấn Tô Ao, huyện Nghi lan

538. Võ Thị Cẩm Châu, sinh ngày 18/7/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Viên Đàm, khóm 3, thôn Huỳnh Đàm, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

539. Trần Thị Thúy Hồng, sinh ngày 18/10/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 8, đường Thái Bình, khóm 5, thôn Chịt Bộ, xã Đại Bụng, huyện Đài Trung

540. Trần Thị Bế, sinh ngày 03/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/1, đường Phúc Nhị, khóm 6, phường Thực Tiền, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

541. Trần Kim Nguyệt, sinh ngày 02/04/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/6, lầu 11, đường Cẩm Nam, khóm 20, phường Lạc Anh, khu Bắc, thành phố Đài Trung

542. Phan Thị Phương, sinh ngày 22/4/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/20, đường Vạn Trúc, khóm 13, thôn Vạn Sanh, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

543. Huỳnh Thị Phương Thảo, sinh ngày 20/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, Mật Chi, khóm 8, thôn Mật Chi, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

544. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 30/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 359, Long Môn, khóm 1, thôn Tây Thế, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

545. Đoàn Thị Bé Ba, sinh ngày 31/12/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, Cựu Cảng, khóm 8, phường Cựu Cảng, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

546. Bùi Thị Tuyết Loan, sinh ngày 13/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 109, Quang Minh, khóm 16, thôn Lễ Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

547. Lê Thị Ánh Hoàng, sinh ngày 24/4/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, hẻm 53, đoạn 1, đường Thủy Nguyên, khóm 9, phường Trung Hưng, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc.

548. Lê Hồng Diệp, sinh ngày 02/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130/1, Ngũ Liêu, khóm 6, phường Ngũ Liêu, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

549. Lạc Thiếu Phân, sinh ngày 07/6/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 3, ngõ 45, đường An Thái, khóm 4, phường An Thái, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

550. Phạm Thị Nhạn, sinh ngày 04/05/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 3, ngõ 35, phố Trường Thanh, khóm 2, phường Tư Hiền, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

551. Nguyễn Thu Phương, sinh ngày 04/11/1979 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số: 12, hẻm 51, ngõ 20, điều Quang Minh, khóm 10, phường Nhị Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

552. Vũ Thị Hoa, sinh ngày 05/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 239/1, đường Văn Hoa, khóm 3, phường Tây Bình, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

553. Lữ Xuân Tươi, sinh ngày 09/03/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, Khách Trang, khóm 9, phường Khách Trang, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

554. Đặng Thị Ánh Điệp, sinh ngày 10/5/1967 Tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 275, phố Trùng Khánh, khóm 20, phường An Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

555. Trần Thị Hồng Nga, sinh ngày 23/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146/3, đường Vũ Xương, khóm 19, phường Trường Thanh, khu Bắc, thành phố Đài Trung

556. Trần Thị Hiệp, sinh ngày 17/11/182 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 86, đường Thủy Nguyên, khóm 5, thôn Quảng Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

557. Lê Thị Diễm Kiều, sinh ngày 06/9/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, Nội Hồ, khóm 3, thôn Nội Hồ, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

558. Hồ Thị Phượng, sinh ngày 29/11/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 240, lầu 6/1, đường Trung Hiếu, khóm 31, phường Lập Nhân, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

559. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 08/9/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/10, Vĩ Tuyến Thiếc, khóm 4, phường Tuyến Thiếc, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

560. Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 20/8/1966 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 7, ngõ 297, đoạn 2, đường Hưng Nhân, khóm 8, phường Trung Chính, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

561. Phan Thị Trinh, sinh ngày 16/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, ngõ Dân An 1, khóm 1, phường Cửu Khoái, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

562. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 25/01/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88/6, Thanh Phố Tử, khóm 6, thôn Thanh Phố, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

563. Nguyễn Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/2/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 191/8, đường Trung Sơn, khóm 8, phường Tây Minh, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

564. Lê Thị Kim Ngân, sinh ngày 10/01/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 218, đường Phong Cốc, khóm 2, thôn Phong Cốc, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

565. Lê Mỹ Hạnh, sinh ngày 08/10/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, ngõ 300, đường Tân Thố, khóm 7, thôn Nam Liễu, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

566. Hoàng Ngọc Lan, sinh ngày 06/6/1974 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 151, đường Thanh Đảo, đoạn 3, khóm 16, phường Bình Đức, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

567. Lương Trần Diễm Châu, sinh ngày 24/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đường Trung Liệu Nhất, khóm 3, phường Đại Sơn, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

568. Nguyễn Thị Bé Tám, sinh ngày 24/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Đông Nhị, đường Cửu Cảng, khóm 4, thôn Cửu Cảng, xã Di Đài, huyện Cao Hùng

569. Phan Thị Như Tuyền, sinh ngày 02/10/1978 thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104/22, Lục An, khóm 13, phường Lục An, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

570. Nguyễn Thi Loan, sinh ngày 02/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/5, lầu 3, ngõ 94, đường Văn Hóa, khóm 18, phường Vĩnh Quán, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

571. Nguyễn Thị Kiều Xuân, sinh ngày 24/8/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Trung Chính Tam, khóm 2, phường Nhị Kiều, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

572. Lữ Thị Hồng Thảo, sinh ngày 02/3/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 833, đường Văn Hiền, khóm 19, phường Đại Hòa, khu Bắc, thành phố Đài Nam

573. Trần Thị Ngọc Phương, sinh ngày 01/07/1971 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 308, Tam Liên Loan, khóm 14, thôn Tam Quang, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

574. Hồ Mã Dếnh, sinh ngày 10/7/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/5, đường Đơn Sơn Nhát, khóm 2, phường Phụng Sơn, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

575. Lê Thị Nhiên, sinh ngày 18/8/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Phương Đỉnh, khóm 6, thôn Nhân Ái, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

576. Võ Thị Ngọc Yến. sinh ngày 22/01/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, phố Đăng Sơn, khóm 18, phường Thọ Sơn, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

577. Hồ Văn Đức, sinh ngày 27/02/1972 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Số 229, lầu 5, đường Mộc Tân, khóm 1, phường Chương Cước, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

578. Nguyễn Thị Phi, sinh ngày 08/01/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Bộ Tử, khóm 5, thôn Bộ Tử, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

579. Huỳnh Thị Thu Lượm, sinh ngày 05/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đường Nhân Ái, đoạn 3, khóm 2, thôn Đàm Bắc, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

580. Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh ngày 22/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Bình An, khóm 6, thôn Đôn Đông, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

581. Lê Hồng Thắm, sinh ngày 02/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 485, đường Phụng Lâm Tam, khóm 14, thôn Vĩnh Phương, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

582. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 23/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 135, đường Trung Ương, đoạn 1, khóm 8, thôn Long Tân, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

583. Ngô Thị Hồng Phượng, sinh ngày 01/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, ngõ 128, đường Lộc Sơn, khóm 19, phường Diễm Tường, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

584. Trần Thị Thanh, sinh ngày 10/10/1973 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 145, đường Công An, khóm 8, thôn Trung Hòa, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

585. Phạm Thị Mỹ Hương, sinh ngày 10/3/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 5, ngõ 78, phố Nhân Ái, khóm 3, thôn Thuận Nam, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

586. Võ Thị Thủy, sinh ngày 18/3/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 520, đường Thần Lâm, đoạn 1, khóm 3, thôn Viên Lâm, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

587. Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 14/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, Phú Hậu, khóm 21, thôn Hồ Phú, xã Kim Ninh, huyện Kim Môn

588. Trần Thị Kim Tuyến, sinh ngày 30/3/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 345, đường Dương Tân, đoạn 3, khóm 19, phường Thụy Nguyên, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

589. Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 12/6/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 135, phố Thành Công, đoạn 2, khóm 9, thôn Vạn Toàn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

590. Huỳnh Thị Huấn, sinh ngày 10/10/1981 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, lầu 1, Thập Lục Giáp, khóm 15, thôn Trung Giáp, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

591. Bùi Thị Mỹ Linh, sinh ngày 22/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Tân Thố, khóm 13, thôn Tân Trúc, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

592. Nguyễn Thị Quẩn, sinh ngày 24/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Phụng Hưng, khóm 13, thôn Loan Khưu, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

593. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 29/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 83, đường Gia Định, đoạn 1, thôn Cát Định, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

594. Phạm Thị Trúc Ly, sinh ngày 25/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/1, Đại Trang, khóm 8, thôn Tân Trang, xã Sơn Thượng, huyện Đài Nam

595. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 25/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/1, Tây Liêu, khóm 10, thôn Tây Liêu, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

596. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 06/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/9, Tam Gan Thố, khóm 1, phường An Sang, Thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

597. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 13/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, Hoan Nhã, khóm 8, phường Hoan Nhã, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

598. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 608/17, đường Đông Quán, khóm 21, phường Tân Thạnh, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

599. Võ Thị Mộng Cầm, sinh ngày 07/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/12, Đại Trang, khóm 9, thôn Tân Trang, xã Sơn Thượng, huyện Đài Nam

600. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 29/01/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Tân Sanh Nam, khóm 10, phường Hưng Nông, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

601. Trần Thị Lan, sinh ngày 05/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, Phước Điền, khóm 1, phường Phước Điền, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

602. Trần Thị Kim Triều, sinh ngày 17/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Điễn Vĩ, khóm 10, thôn Thánh Hiền, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

603. Phan Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 04/4/1970 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 5, ngõ 143, đoạn 1, đường Thủy Nguyên, khóm 11, phường Đặng Công, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

604. Vũ Thị Thu Hằng, sinh ngày 02/12/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106/3, đường An Lạc, khóm 7, thôn Hậu An, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

605. Võ Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 02/5/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 32, ngõ 539, đoạn 3, đường Kim Mã, khóm 15, phường Tây Hưng, thành phố Chương Hóa

606. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 21/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/7, Thụ Lâm Tử, khóm 1, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

607. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 09/08/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, hẻm Quang Hoa Tay, đường Nam Liêu, khóm 4, thôn Nam Liêu, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

608. Nguyễn Hồng Huệ, sinh ngày 16/3/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 214, lầu 7, đường Lạc Quần Nhì, khóm 12, phường Kim Thai, khu Trung sơn, Thành phố Đài Bắc

609. Huỳnh Mộng Thu, sinh ngày 19/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, hẻm 6, đường Văn Hóa, khóm 9, thôn Trung Lý, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

610. Hồ Thị Mộng Vân, sinh ngày 08/5/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 461, lầu 12 đường Cao Phụng, khóm 20, phường Khổng Trạch, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

611. Đinh Thị Ngọc Tư, sinh ngày 29/7/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/1, hẻm 380, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 17, thôn Đại Hồ, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

612. Mã Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 04/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77/1, Nghĩa Trửu, khóm 6, phường Nghĩa Trửu, thị trấn Diểm Thủy, huyện Đài Nam

613. Lê Thị Thủy Nghiên, sinh ngày 10/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 226, phố Nhân Đức, khóm 9, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

614. Huỳnh Thị Kiều Trang, sinh ngày 12/10/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63/24, Hoan Nhã, khóm 3, phường Hoan Nhã, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

615. Đỗ Thị Nhanh, sinh ngày 29/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 378, đường Dân Trị, khóm 20, phường Tàu Nam, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

616. Bùi Thị Diệu, sinh ngày 05/05/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/1, hẻm Văn Hóa, khóm 6, phường Nam Thành, trị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

617. Phan Bích Vân, sinh ngày 02/8/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, lầu 1, Thổ Khố, khóm 5, phường Thủy Tú, trị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

618. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 12/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, Đông Điền Dương, khóm 22, thôn Đồng La, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

619. Phạm Kim Ngà, sinh ngày 25/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, đường Dân Tộc, khóm 2, thôn Tam Gia, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

620. Nguyễn Xuân Tươi, sinh ngày 15/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Tiểu Cước Thái, khóm 5, thôn Trùng Khê, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

621. Mầu Sám Mùi, sinh ngày 02/08/1975 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 31, ngõ 88, điều Võ Ái, khóm 30, phường Võ Đại, thành phố Bình Đông

622. Ngô Thị Kim Nhanh, sinh ngày 16/11/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 6, ngõ 46, đường Nam Khang, khóm 10, thôn Song Khê, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

623. Bùi Thị Lệ Mỹ, sinh ngày 12/9/1981 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, lầu 5, đường An Trạch 8, khóm 8, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

624. Bạch Thị Thu Năm, sinh ngày 20/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 7, hẻm 12, đường Nam Kinh, khóm 11, phường An Bình, Thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

625. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 15/5/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, Hạ Loan Bảo Trang, khóm 6, phường Loan Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

626. Nguyễn Thị Trường An, sinh ngày 01/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 515, lầu 10, đường Long An, khóm 29, phường Dân An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

627. Hoa Tuyết Trinh, sinh ngày 25/5/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Kiên Trị, khóm 5, thôn Ngũ Hoa, xã Lạt Đồng, huyện Vân Lâm

628. Nguyễn Kim Luận, sinh ngày 13/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/11, Đại Đồn, khóm 11, phường Đông Đồn, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

629. Trần Thị Ý, sinh ngày 22/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Thắng Bình, khóm 15, thôn Mã Minh, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

630. Cao Thị Thúy Hằng, sinh ngày 30/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 181, đường Tam Tó Nhị, khóm 11, phường Lâm Quý, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

631. Trần Thị Nga, sinh ngày 09/4/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ Hiệp Hương Tam, khóm 6, thôn Trúc Hậu, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

632. Lê Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 04/12/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 109, đường Bảo Phúc, đoạn 2, khóm 17, phường Trung Khê, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

633. Đặng Thị Kim Mon, sinh ngày 15/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 1, ngõ 25, phố Quang Hưng, khóm 8, phường Tây Thế, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

634. Võ Thị Hiền, sinh ngày 14/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 7, ngõ 137, phố Thành Bắc, khóm 10, phường Văn Nhã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

635. Vương Thúy Huyên, sinh ngày 06/10/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155, đường Hòa Bình, khóm 15, thông Tùng Cước, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

636. Ngô Thị Khiếm, sinh ngày 28/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 211, phố Hoa Cẩm, khóm 25, thôn Phồn Hoa, xã Trường Thị, huyện Bình Đông

637. Phạm Thị Minh Hiếu, sinh ngày 14/5/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, phối Bác Ái, khóm 11, phường Di Nùng, trị trấn Mỹ Nùng, huyện Cao Hùng

638. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 07/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 202, phố Cương Sơn Đông, khóm 12, phường Thụy Hoa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

639. Phạm Thị Lệ, sinh ngày 06/4/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 18, phố Hải Phong, khóm 1, phường Tam Sơn, Thành phố Bình Đông

640. Ngô Thị Kiều, sinh ngày 14/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 2, hẻm 10, ngõ 292, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 10, phường Nhật Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

641. Nguyễn Thị Kim Phương, sinh ngày 06/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, lầu 2, đường Dụ Dân, khóm 13, phường Hóa Nhiêu, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

642. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 28/4/1982 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, lầu 3, đường Dụ Sinh, khóm 20, phường Dụ Sinh, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc.

643. Nguyễn Thị Xinh, sinh ngày 30/4/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Vĩnh Phúc, khóm 6, phường Thô Khanh, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

644. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 19/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Khê Đông, khóm 3, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

645. Phạm Thúy Loan, sinh ngày 05/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/1, đường Trung Thanh, khóm 2, phường Tây Thế, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

646. Lý Thị Chanh Thi, sinh ngày 10/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 344/1, phố Tuyên Tin, khóm 10, phường Tuyên Tin, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

647. Bùi Thị Phương, sinh ngày 24/8/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 503, đường Trung Dương, khóm 24, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

648. Võ Ngọc Duyên, sinh ngày 03/05/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 53, đường Cường Quốc, khóm 1, phường Tự Trị, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

649. Phùng Ngọc Xuân , sinh ngày 25/10/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Phú Lạc Tân Thôn, khóm 13, thôn Long Tường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

650. Lê Thị Kim Hòa, sinh ngày 27/11/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 5, ngõ 34, đường Tân Hưng, khóm 20, thôn Lưu Gia, xã Nội Hồ, huyện Cao Hùng

651. Đào Thị Xuân Nhi, sinh ngày 03/07/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/2, Thượng Tứ Hồ, khóm 5, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

652. Lưu Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 01/01/1986 tại Trà  Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 42, đường Kiến Nam, khóm 20, phường Đại An, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

653. Lưu Thị Huỳnh Nhung, sinh ngày 19/02/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, ngõ 532, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 12, phường Vĩnh Long, thành phố Nam Đầu

654. Lê Thị Phương Dung, sinh ngày 19/5/1970 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 4, hẻm 53, ngõ 66, phố Đông Viên, khóm 7, phường Trung Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

655. Nguyễn Thị Cẩm Hiền, sinh ngày 15/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, đường Bác Quán, khóm 12, phường Trung Thành, khu Tây, thành phố Đài Trung

656. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 31/12/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64/6, đường Văn Xương Tam, khóm 19, phường Bình An, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

657. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 29/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92/4, đường Nam Quách, đoạn 1, khóm 3, phường Hoa Bắc, thành phố Chương Hóa

658. Nguyễn Thị Vân Ngút, sinh ngày 05/12/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, ngõ Tập Trung, khóm 7, phường Hòa Bình, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

659. Nguyễn Thị Mười, sinh ngày 12/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 575, đường Hòa Mục, khóm 18, thôn Tân Trang, xã Hưng Cường, huyện Đài Trung

660. Phạm Ngọc Hằng, sinh ngày 07/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, hẻm 69, ngõ 280, đoạn 6, đường Dân Quyền Đông, khóm 5, phường Hồ Châu, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

661. Đỗ Thị Mị, sinh ngày 04/9/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 14, ngõ 101, đường Trung Nam, khóm 5, phường Trung Nam, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

662. Trân Thị Kim Chi, sinh ngày 02/02/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 283, lầu 10/4, đoạn 2, đường Đại Đồng, khóm 18, phường Trí Tuệ, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

663. Bàng Sám Mùi, sinh ngày 20/01/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, lầu 2, đường Liên Thắng, khóm 25, phường Bích Hà, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

664. Huỳnh Phát Thủy, sinh ngày 30/10/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108/3, lầu 12/8, đoạn 1, đường Tân Sinh Bắc, khóm 9, phường Chính Mỹ, khu Trung sơn, thành phố Đài Bắc.

665. Mẫn Thị Hà, sinh ngày 01/6/1981 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 2, ngõ 309, đường Vạn Thọ Đông, khóm 25, thôn Lĩnh Đỉnh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

666. Đinh Thị Thùy, sinh ngày 14/3/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/3, Hạ Phố, khóm 4, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

667. Châu Thị Kim Loan, sinh ngày 09/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 98, đường Vĩnh Minh, khóm 9, phường Hợp Khê, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

668. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 15/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4/3, hẻm 35, ngõ 61, đường Xương Cát, khóm 5, phường Dương Nhã, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

669. Trịnh Tú Trinh, sinh ngày 11/10/1959 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 440, lầu 3, đường Đại Nghiệp, khóm 12, phường Đại Đồng, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

670. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 16/4/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 312, đường Thụ Nhân 2, khóm 15, phường Thái An, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

671. Trần Thị Ánh Hồng, sinh ngày 27/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, hẻm Văn Viên, đường Song Phong, khóm 39, thôn Đồng La, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

672. Tống Thị Bạch Yến, sinh ngày 23/5/1983 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Tín Nghĩa, khóm 3, phường Thánh Phúc, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

673. Nguyễn Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 15/5/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/21, đường Trung Nghĩa, khóm 10, phường Bì Đường, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

674. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 12/9/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/1, hẻm 4, đường An Hòa 1, khóm 8, phường Thất Hiền, Khu An Lạc, thành phố Cơ Long

675. Kim Thị Thúy Loan, sinh ngày 01/12/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, hẻm Điền Đầu, khóm 6, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

676. Hỷ Siu Vần, sinh ngày 01/5/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, ngõ 32, đoạn 2, đường Trường Vinh, khóm 12, phường Đông An, khu Đông, thành phố Đài Nam

677. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 16/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Trạch Tử Nội, khóm 6, thôn Cảnh Nam, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

678. Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 22/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/22, đường Bát Cổ, khóm 15, thôn Quảng Thịnh, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

679. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 30/8/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/2, đường Thuận Hưng, khóm 1, thôn Thuận Hưng, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

680. Trương Thị Thanh Hiền, sinh ngày 13/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm Điền Nam, khóm 7, phường Điền Tử, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

681. Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 02/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/3, đường Xương Long, khóm 27, phường Hạnh Phúc, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

682. Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 02/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm Tây Phố, khóm 13, thôn Đức Vinh, xã Trương Trị, huyện Bình Đông

683. Lý Thị Bé Hai, sinh ngày 10/02/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/21, đường Quang Minh, khóm 3, phường Câu Bá, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

684. Hà Thị Thu Thảo, sinh ngày 23/4/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/4 , Hải Phố, khóm 10, phường Long Phụng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

685. Lê Thị Hơ, sinh ngày 13/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 3, phố Xích Phong, khóm 12, phường Quang Long, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

686. Kim Thị Pha Ly, sinh ngày 01/02/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141, lầu 2, đường Lâm Sâm, khóm 1, phường Đông Thế, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

687. Đỗ Thị Thùy Dương, sinh ngày 09/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 273, lầu 5, đường Dân Tộc, khóm 2, phường Thủy Hà, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

688. Bùi Thị Quyên, sinh ngày 04/02/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 5/1, ngõ 13, phố Cảnh Hoa, khóm 16, phường Cảnh Hoa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

689. Huỳnh Thị Mai, sinh ngày 31/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 1129, đường Minh Hưng, khóm 11, phường Hưng Nông, khu Nam, thành phố Đài Nam

690. Đào thị Thiền Lam, sinh ngày 19/9/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, lầu 4, đường Dân Quyền, khóm 12, phường Nhân Ái, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

691. Lê Thị Hồng Son, sinh ngày 07/4/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, lầu 3, hẻm 48, ngõ 422, đường Dân Tộc, khóm 9, phường Thủy Hà, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

692. Lý Mỹ Và, sinh ngày 03/10/1973 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 293, đường Trung Chính, khóm 2, phường Trung Nguyên, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

693. Lê Thị Phượng, sinh ngày 14/5/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 34, ngõ 913, đường Phúc Hưng, khóm 21, phường Đẩu Luân, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

694. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 19/5/1982 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, lầu 3, đường Minh Truyền, khóm 30, phường Tiền Phong, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

695. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 19/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 109, đường Dân Tộc, khóm 5, phường Quảng Đức, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

696. Nềnh A Mùi, sinh ngày 16/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, ngõ 131, đường Hải Phố, khóm 13, phường Cảng Nam, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

697. Nguyễn Thị Bích Sơn, sinh ngày 10/4/1972 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, hẻm 5, ngõ 384, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 14, phường Phục Hưng, khu Đông, thành phố Trân Trúc

698. Vương Huệ Nga, sinh ngày 28/3/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 1, ngõ 284, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 15, phường Tiền Khê, khu Đông, thành phố Tân Trúc

699. Võ Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 21/7/1985 tại Đồng tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Dân Hữu 2, khóm 14, phường Khoa Viên, khu Đông, thành phố Tân Trúc

700. Lê Huỳnh Bảo Nga, sinh ngày 04/9/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 1448, đường Trung Hoa, khóm 7, phường Đại Mi, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

701. Hà Thị Đường, sinh ngày 02/5/1971 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203, lầu 6/11, đường Đài Trung, khóm 15, phường Chấn Hưng, khu Đông, thành phố Đài Trung

702. Nguyễn Thị Lùng, sinh ngày 07/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 91, đường Tinh Thành, khóm 1, phường Đông Nam, khu Đông, thành phố Đài Trung

703. Lý Cỏng Dếnh, sinh ngày 12/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 5/6, đường Bảo Sơn 5, khóm 16, phường Văn Sơn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

704. Lâm Thị Tuyết Minh, sinh ngày 12/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, đường Trường Hòa, đoạn 4, khóm 8, phường Bổ Đại, khu An Nam, thành phố Đài Nam

705. Trần Thùy Trang, sinh ngày 01/7/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ Lê Tử, khóm 17, thôn Vĩnh Phúc, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

706. Lê Quang Tuyền, sinh ngày 01/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 224, đường Thạch Lưu, khóm 19, phường Lưu Chung, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

707. Lê Thị Hương, sinh ngày 24/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, đường Chung Qua, khóm 2, phường Thành Công, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

708. Dương Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 02/7/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 2, ngõ 24, đường Diên Phong, khóm 16, phường Phong Diên, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

709. Đinh Thị Quyên, sinh ngày 21/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, phố Trung Hiếu, khóm 19, thôn Phố Bình, xã Tam Chi, huyện Đài Bắc

710. Võ Thị Huệ, sinh ngày 13/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 5, đường Diên Hòa, khóm 14, phường Diên Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

711. Trần Huệ Mảnh, sinh ngày 12/5/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, lầu 2, đường Mộc Tân, đoạn 3, khóm 14, phường Chương Cước, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

712. Huỳnh Thị Bích Liễu, sinh ngày 11/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Giang Thố Điếm, khóm 6, thôn Hưng Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

713. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 08/11/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, phố Kiến Hòa, khóm 35, phường Quốc Hưng, thành phố Hoa Liên

714. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 03/7/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, hẻm 5, ngõ 160, đường Trường Hòa, đoạn 4, khóm 8, phường Bố Đại, Khu An Nam, thành phố Đài Nam

715. Huỳnh Thị Ánh Loan, sinh ngày 06/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, phố An Sinh, khóm 9, phường Tân Thuận, khu An Nam, thành phố Đài Nam

716. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 02/11/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Vĩnh Hưng, khóm 7, thôn Nhân Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

717. Nguyễn Thanh Sang, sinh ngày 14/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 306, ngõ 81, Tứ Thảo Đại Đạo, khóm 8, phường Tứ Thảo, khu An Nam, thành phố Đài Nam

718. Phạm Thị Thúy Kiều, sinh ngày 20/10/1081 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/1, đường Quang Minh, khóm 9, thôn Hoa Điền, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

719. Trần Thị Việt Danh, sinh ngày 09/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 17, đường Khu Đông, khóm 6, phường Thoại Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

720. Phạm Thị Ngà, sinh ngày 20/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165, ngõ Hữu Xương Nhất, khóm 6, phường Quảng Xương, khu Nam Thân, thành phố Cao Hùng

721. Trần Thị Thu Cẩm, sinh ngày 23/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, phố Đại Đồng, khóm 7, thôn Phú Hưng, xã Nga Mi, huyện Tân Trúc

722. Đào Thị Nên, sinh ngày 28/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 193, lầu 4, phố Nhân Chính, khóm 14, phường Mỹ Khê, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

723. Trần Thị Tý, sinh ngày 10/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, ngõ Nam Phiến, phố Bản, khóm 19, phường Nam Bình, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

724. Đoàn Thị Bích Thủy, sinh ngày 10/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, Đông Thanh, khóm 13, phường Nội Loan, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

725. Bùi Thị Hiển, sinh ngày 06/9/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 184, ngõ Vĩnh Thịnh, đường Đông Lan, khóm 10, phường Minh Chính, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

726. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 14/3/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, phố Trung Hòa, đoạn 3, khóm 7, thôn Phục Thanh, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

727. Đoàn Thị Đào, sinh ngày 08/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ Nhất Thôn, đường Trung Hòa, đoạn 2, khóm 12, thôn Đại Nam, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

728. Nguyễn Hoàng Phương, sinh ngày 30/10/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Thiên Tường, khóm 18, phường Bắc Kinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

729. Voòng Sách Múi, sinh ngày 06/7/1968 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/9, Nội An, khóm 4, thôn Nội An, xã Tây Dư, huyện Bành Hồ

730. Tiêu Thị Thùy Dương, sinh ngày 10/8/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Phục Hưng, khóm 15, thôn Ngô Bắc, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

731. Lê Thị Loan, sinh ngày 26/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, hẻm 48, ngõ 422, đường Dân Tộc, khóm 9, phường Vĩnh Hà, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

732. Lê Thị Huyền, sinh ngày 20/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251, đường Cánh Sinh, khóm 2, phường Dân Tộc, thành phố Đài Đông

733. Trần Thị Nương, sinh ngày 10/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 618, đường Nhân Hòa, khóm 24, phường Nhân Hòa, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

734. Nguyễn Ngọc Tới, sinh ngày 16/8/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91/1, đường Long Sơn, khóm 22, phường Long Sơn, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

735. Lê Thị Huỳnh Ngọc, sinh ngày 25/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 258, đường Đông Tín, khóm 3, phường Đông Tín, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

736. Nguyễn Thị Phỉ, sinh ngày 12/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/60, đường Nhã Đàm, khóm 14, thôn Tây Tân, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

737. Trần Bé Bảy, sinh ngày 01/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/4, lầu 2, hẻm 149, đoạn 3, đường Kim Thành, khóm 28, phường Bình Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

738. Phùng Thị Như Hoa, sinh ngày 10/01/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Thiên Tường, khóm 12, phường Tân Anh, thành phố Miêu Lật

739. Phan Thị Kiều Linh, sinh ngày 10/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/1, đường Cổ Sơn 2, khóm 4, phường Hưng Tông, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

740. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 08/7/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 36, đường Nam Xương, khóm 23, phường Tân Xương, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

741. Nguyễn Thị Út Hậu, sinh ngày 01/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường An Khê, khóm 22, phường Thập Hưng, thị trấn Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

742. Nguyễn Thị Soàn, sinh ngày 19/01/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, phố Thành Nhân, khóm 4, phường An Bình, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

743. Dương Cỏng Lìn, sinh ngày 12/02/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 318/32, đoạn 1, đường Tổng An, khóm 8, phường Tân Thuận, khu An Nam, thành phố Đài Nam

744. Võ Thị Bé Năm, sinh ngày 28/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 144/1, Đại Nam Phổ, khóm 9, thôn Nam Phú, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

745. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 11/3/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 305, đường Ngân Hà, khóm 4, phường Dân Quyền, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

746. Lồ A Lìn, sinh ngày 18/8/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 3, ngõ 53, đường Long Thành 2, khóm 13, phường Long Thọ, thành phố Đào Viên

747. Lê Thị Mai, sinh ngày 15/5/1975 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141/27, Tiêm Sơn, khóm 14, phường Tiêm Sơn, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

748. Lê Thị Loan, sinh ngày 10/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, Tam Đông, đường Thần Hy, khóm 11, phường Đại Hồ, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

749. Lê Thị Hương, sinh ngày 14/4/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 626, đường Oanh Đào, khóm 20, phường Phụng Minh, thị trấn Oanh Ca huyện Đài Bắc

750. Dương Thị Thắm, sinh ngày 01/6/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 33, hẻm 401, Phúc Đức 1, khóm 6, phường Đại Phát, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

751. Dín Sám Múi, sinh ngày 02/9/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/10, lầu 9, đường Đổ Nam, khóm 10, phường Đổ Nam, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

752. Đặng Thị Thuận, sinh ngày 06/6/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 2, hẻm 24, ngõ 92, đường Dụ Dân, khóm 3, phường Lạc Lợi, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

753. Vũ Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 20/6/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Gia Đông, khóm 14, phường Kiều Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

754. Trịnh Thanh Liêm, sinh ngày 05/6/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, lầu 4/3, đường Phục Lâm, khóm 5, phường Tân Hưng, khu Nam, thành phố Đài Nam

755. Trần Kim Thanh, sinh ngày 21/10/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, đường Cao Sơn Hạ, khóm 11, phường Cao Song, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

756. Lê Mộng Chinh, sinh ngày 13/3/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, đường Bình Thanh, khóm 4, phường Bình Đẳng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

757. Huỳnh Thị Thanh Xuân, sinh ngày 24/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 2, hẻm 12, ngõ 52, đường Lão Mai, khóm 9, thôn Lão Mai, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

758. Trần Thị Hoa, sinh ngày 12/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 21, hẻm 720, đường Vinh Dân Nam, khóm 21, phường Nhơn Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

759. Tô Thị Ngọc Anh, sinh ngày 13/9/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 158, đường Thành Công khóm 22, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

760. Voòng Chắn Chắn, sinh ngày 06/6/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, ngõ 249, đoạn 1, đường Thành Tây, khóm 9, phường Thành Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

761. Lê Ngọc Hiếu, sinh ngày 29/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 23, ngõ 289, đoạn 2, đường Kim Hoa, khóm 4, phường Văn Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

762. Võ Thị Rỡ, sinh ngày 20/01/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, ngõ 222, đường An Xương, khóm 11, phường Ôn Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

763. Nguyễn Thị Nhiều, sinh ngày 16/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, ngõ 419, đoạn 4, đường Trung Thanh, khóm 33, thôn Lục Bảo, xã Đại Nhã, huyện Đài trung

764. Trịnh Thị Phụng Quyên, sinh ngày 20/4/1973 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99/3, đường Côn Nam, khóm 15, thôn Côn Sơn, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

765. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 22/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Vĩnh Khang, khóm 16, phường Nam Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

766. Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 29/9/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, Tam Khối Thố, khóm 7, thôn Tam Hòa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

767. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 14/01/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 195, đường Thạch Lựu, khóm 21, phường Lựu Trung, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

768. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 19/9/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 96, đường Nguyên Thái, khóm 3, thôn Vạn Sinh, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

769. Lê Thị Hồng Thủy, sinh ngày 20/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 6, đường Đại Dụ, khóm 6, phường An Trấn, thành phố Bình Đông

770. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 23/12/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Quang Minh, khóm 35, phường Trung Thành, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

771. Tô Thanh Ngọc, sinh ngày 10/01/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/3, đường Đạo Hương, khóm 17, phường Tân Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

772. Nguyễn Thị Bé Ngoan, sinh ngày 09/9/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 107, đường Đạo Hưng, khóm 20, phường Tân Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

773. Lâm Thị Ngọc Phướng, sinh ngày 09/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 278, đường Ngũ Thông Nam, khóm 9, thôn Nhị Trùng, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

774. Dương Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 09/9/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, đường Trung Hoa, khóm 4, phường Thông Hóa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

775. Võ Thị Hồng Linh, sinh ngày 26/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 291, đường Trung Sơn 1, khóm 16, phường Dân Trị, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

776. Trần Thị Hiền, sinh ngày 03/8/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Sài Vi, khóm 5, thôn Bạch Nga, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

777. Trần Phan Trúc Linh, sinh ngày 31/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 17, ngõ 104, đường Văn Hóa Nam, khóm 40, phường Tam Hưng, thành phố Nam Đầu

778. Ngô Thị Minh Tâm, sinh ngày 19/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 400, đường Chương Nam, khóm 13, thôn Tân Đường, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

779. Võ Thị Thanh Thảo, sinh ngày 20/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ Tân Đơn, khóm 4, thôn Vạn Đơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

780. Vũ Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 16/10/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 5/4, ngõ 261, đường Trung Hoa, khóm 1, phường Bắc Hải, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

781. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 731, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 2, phường Vĩnh Phong, thành phố Nam Đầu

782. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 15/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 91, đường Phụng Lâm 1, khóm 6, thôn Nghĩa Nhân, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

783. Nguyễn Thị Bạch Lê, sinh ngày 16/01/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 53, đường Trung Hoa, khóm 7, phường Tiêm Sơn, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

784. Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh ngày 06/11/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, Quốc Hương, khóm 20, phường Nam Thế, thành phố Miêu Lật

785. Nguyễn Hoàng Diễm Phúc, sinh ngày 19/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 376, đoạn 3, đường Sơn Cước, khóm 7, phường Phục Hưng, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

786. Đinh Thị Hải Hằng, sinh ngày 04/7/1976 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/3, ngõ 122, đường Dân An, khóm 13, phường Quang Hưng, thành phố Đào Viên

787. Nguyễn Thị Thu Chân, sinh ngày 20/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Kim Sơn, khóm 10, thôn Dân Tinh, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

788. Phạm Thị Nở, sinh ngày 08/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 506, đường Tân Bộ, khóm 7, phường Minh Lượng, khu Nam, thành phố Đài Nam

789. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 05/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 914, đường Nguyên Tân, khóm 6, thôn Gia Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

790. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 09/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 291, đoạn 1, đường Phân Thảo, khóm 24, thôn Gia Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

791. Từ Thị Út Mười, sinh ngày 13/3/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, đường Chính Nam 1, khóm 13, phường Cương Đỉnh, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

792. Trịnh Thị Thúy Hằng, sinh ngày 05/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, lầu 7/1, ngõ 32, đường Phục Hoa 7, khóm 38, phường Phục Hoa, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

793. Võ Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 09/5/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, hẻm 150, ngõ 1233, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 12, phường Thụy Tường, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

794. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 21/02/1985 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 5, đường Dân Quyền, khóm 10, thôn Tân Thành, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

795. Trần Lỷ Cú, sinh ngày 25/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Ngư Dương, khóm 1, thôn Tam Hòa, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông

796. Nguyễn Hồng Cẩm, sinh ngày 01/5/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, Hưng Trung, khóm 16, thôn Hưng Quí, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

797. Hồ Thị Phượng, sinh ngày 02/9/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 300, đường Mai Lâm, khóm 3, phường Mai Lâm, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

798. Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh ngày 12/5/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, đoạn 1, đường Thắng Lợi, khóm 13, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

799. Nguyễn Thị Nhỏ Lan, sinh ngày 10/12/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Trung Trinh, khóm 2, phường Công Minh, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

800. Nguyễn Út Bảy, sinh ngày 29/10/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102, đường Tam Công, khóm 13, thôn Đỉnh Liêu, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

801. Tăng Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 16/6/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, lầu 2, đường Tự Do, khóm 7, phường Dương Minh, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

802. Phạm Thanh Thúy, sinh ngày 10/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 109, đường Lăng Vân, đoạn 1, khóm 15, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

803. Lê Thị Mỹ Phúc, sinh ngày 01/11/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 4/1, ngõ 129, đường Trung Chính, khóm 2, phường Trung Sơn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

804. Phan Thị Hồng Nghi, sinh ngày 12/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 404, đường Trung Sơn, khóm 14, phường Quốc An, thành phố Hoa Liên

805. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 10/5/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Dân Quang, khóm 5, phường Dân Ý, thành phố Hoa Liên

806. Lê Thị Kim Hồng, sinh ngày 07/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Trung Sơn, khóm 2, thôn Kinh Khẩu, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

807. Lê Thị Riêng, sinh ngày 12/02/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, đường Trống Lình, khóm 8, thôn Thống Lĩnh, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

808. Nguyễn Thị Thiệt, sinh ngày 10/11/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 270, đường Dân Sinh, khóm 8, thôn Kiết Phong, xã Mù Phong, huyện Đài Trung

809. Phan Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 25/7/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Đông Nhuận, khóm 17, phường Thủy Đầu, thị trấn Bộ Lý, huyện Nam Đầu

810. Linh Tú Trân, sinh ngày 05/9/1965 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 550, đường Bình Thông, khóm 16, phường Bình Thông, khu An Bình, thành phố Đài Nam

811. Dương Thị Kim Phượng, sinh ngày 19/5/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 70, ngõ 189, đường Trung An, đoạn 1, khóm 20, phường An Khánh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

812. Nguyễn Thị Tên, sinh ngày 17/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166/7, Phố Tử Thố, khóm 17, phường Đông Cảng, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

813. Huỳnh Hồng Gấm, sinh ngày 02/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, đường Dân Quyền, khóm 6, thôn Việt Khê, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

814. Dương Thị Bế Bảy, sinh ngày 01/12/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, đường Trung Chính, khóm 12, thôn Ô Tùng, xã Ô Tùng, huyện Cao Hùng

815. Trần Thị Kim Huyên, sinh ngày 30/4/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, lầu 12/1, đường Văn Trung, khóm 43, phường Minh Thành, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

816. Lê Ngọc Thúy, sinh ngày 10/12/1963 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 7, ngõ 202, đường Cổ Sơn, khóm 1, phường Thụ Đức, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

817. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 17/3/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, lầu 7, đường Chương Thụ 1, khóm 26, phường Trung Hiếu, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

818. Thòng Coọc Chắn, sinh ngày 08/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/1, đường Đông Nam, khóm 7, phường Hạ Trúc, khu Đông, thành phố Tân Trúc

819. Bùi Ngọc Ẩn, sinh ngày 27/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, Bình Đỉnh Tây, khóm 11, phường Nam Thế, thành phố Miêu Lật

820. Lê Lệ Bình, sinh ngày 20/12/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Tinh Thành 14, khóm 6, phường Công Bình, khu Tây, thành phố Đài Trung

821. Nguyễn Thị Hoàng Thúy, sinh ngày 23/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 373, đường Phục Hưng, khóm 11, phường Đức An, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

822. Bùi Thị Bích Ngọc, sinh ngày 06/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 57, đường Văn Đức, khóm 3, phường Văn Hoành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

823. Huỳnh Thị Lượm, sinh ngày 10/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Vương Công, khóm 7, thôn Vương Công, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

824. Võ Thị Út, sinh ngày 02/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Tây Hồ Vĩ, khóm 17, thôn Trường Lĩnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

825. Phan Thị Mộng Thu, sinh ngày 29/8/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 730, đoạn 1, đường Đại Khê, khóm 20, phường Trung Sơn, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

826. Ngô Thị Phương Thảo, sinh ngày 19/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Liễu Tử Câu, khóm 8, thôn Liễu Câu, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

827. Nguyễn Thị Kim Luyến, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 163, đoạn 2, đường Gia Định, khóm 5, phường Gia Lạc, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

828. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, sinh ngày 13/4/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 2, hẻm 3, ngõ 105, đường Diên Hòa, khóm 17, phường Bình Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

829. Lê Thị Bé, sinh ngày 19/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 328, đoạn 2, đường Bắc Nghi, khóm 5, phường Viên Đàm, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

830. Lê Thị Kim Loan sinh ngày 24/3/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 5, hẻm 30, ngõ Quang Vinh, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 2, phường Quang Phục, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

831. Trần Thị Nhi, sinh ngày 06/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, đường Tân Đường, khóm 13, phường Quảng Phúc, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

832. Nguyễn Thị Mộng, sinh ngày 01/02/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 4, ngõ 205, đoạn 3, đường Trùng Khánh Bắc, khóm 300, phường Chí Thánh, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

833. Hồ Thị Hoa, sinh ngày 20/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217, lầu 4, đường Xã Trung, khóm 9, phường Xã Viên, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

834. Cao Thị Tuyết Dung, sinh ngày 19/02/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, lầu 2, hẻm 13, ngõ 483, đường Thanh Vân, khóm 8, phường Thanh Hòa, thành phố thổ Thành, huyện Đài Bắc

835. Nguyễn Bích Diệp, sinh ngày 15/01/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, Khảm Cước, khóm 11, thôn Khảm Cước, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

836. Trần Ngọc Yến, sinh ngày 06/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/5, Quang Phục, khóm 2, thôn Thiện Dư, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

837. Võ Thị Hồng Thắm, sinh ngày 05/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 276, đường Trung Sơn, khóm 11, thôn Phúc Nguyên, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

838. Lê Thị Mỹ Vân, sinh ngày 21/5/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, đường Vinh Dân, khóm 5, phường Tự Cường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

839. Quách Thị Kim Biên, sinh ngày 26/11/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, ngõ 31, đoạn 1, đường Nam Nhã Tây, khóm 14, phường Nam Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

840. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 25/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Thắng Lợi, đoạn 1, khóm 31, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

841. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 30/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, Hồng Ni Pha, khóm 9, thôn Thanh Hoa, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

842. Đào Thị Tú, sinh ngày 21/6/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, ngõ Đỉnh Luân, đường Đông Dương, đoạn 1, khóm 11, thôn Thổ Khố, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

843. Phan Thị Dung, sinh ngày 06/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, Tây Tỉnh, khóm 4, thôn Tây Tỉnh, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

844. Hồ Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 02/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 171, đường Trung Chính Bắc, đoạn 3, khóm 14, thôn Phú Hưng, xã Luân Thụy, huyện Hoa Liên

845. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 23/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Trung Khánh, khóm 1, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

846. Nguyễn Trúc Ly, sinh ngày 15/11/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Tuyên Lưu, khóm 9, phường Khải Hoàn, thành phố Nghi Lan

847. Nguyễn Thị Bình An, sinh ngày 23/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, lầu 5/2, đường Hậu Sinh, khóm 10, thôn Trường Hưng, xã Lộ Trúc, huyện Đào Viên

848. Đặng Ngọc Hiền, sinh ngày 03/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ Lâm Tử, khóm 11, thôn Nam Cảng, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

849. Lê Kiều Phương, sinh ngày 18/12/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90/1, lầu 6, đường Đăng Lâm, khóm 7, thôn Phúc Đức, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

850. Đặng Thị Thanh Thúy, sinh ngày 07/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 8, đường Trung Tín, khóm 19, phường Tự Trợ, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

851. Lìu A Dính, sinh ngày 19/01/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, đường Câu Thụ, khóm 15, thôn Giai Đông, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

852. Huỳnh Thị Nhi, sinh ngày 26/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, phố Cộng Hòa, khóm 6, phường Đông Long, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

853. Trần Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 19/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, phố Văn Học Nhị, khóm 39, thôn Văn Vũ, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

854. Đinh Thị Nhật Đan, sinh ngày 16/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 86, đường Nông Quyền, đoạn 3, khóm 3, phường Kiến Quân, huyện Nghi Lan

855. Nguyễn Thị Như Thùy, sinh ngày 12/7/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, đường Trung Chính Đông, khóm 22, thôn Chứng Hưng, xã Diên Phúc, huyện Bình Đông

856. Hà Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 10/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường An Nam, khóm 44, thôn An Chiêu, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

857. Phạm Thị Thu Kiều, sinh ngày 26/8/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, ngõ 63, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 1, phường Lập Đức, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

858. Dương Lý Bình, sinh ngày 13/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Trùng Tam, khóm 5, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

859. Phạm Thị Trung, sinh ngày 30/10/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, đường Gia Hảo, khóm 12, thôn Gia Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

860. Nguyễn Thị Thu Linh, sinh ngày 22/10/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 154, đường Quảng Thai, khóm 14, phường Bình Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

861. Nguyễn Thúy Hiền, sinh ngày 26/6/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163, Hậu Hồ Tử, khóm 8, thôn Hậu Hồ, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

862. Trương Thị Hạnh Em, sinh ngày 03/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 456, phố Tân Minh, khóm 14, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

863. Thạch Thị Hiền, sinh ngày 11/10/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Đỉnh Phố, khóm 4, phường Đỉnh Phố, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

864. Đặng Thị Ngọc Dung sinh ngày 15/9/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, lầu 6, đường Thẩm Dương, đoạn 1, khóm 12, phường Bình Hòa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

856. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 02/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158, đường Phong Phú, khóm 23, phường Phong Lạc, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

866. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 20/8/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 6, ngõ Quỳnh Anh, đường Quỳnh Lâm, khóm 7, phường Quỳnh Lâm, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

867. Huỳnh Thị Oanh, sinh ngày 10/5/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 7, ngõ 226, đường Văn Hóa, khóm 15, phường Nam Tinh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

868. Lê Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 01/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 16, ngõ 96, đường Thái Thuận, khóm 11, phường Thái Thuận, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

869. Huỳnh Cẩm Thúy, sinh ngày 10/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ 82, đường Trung Thành, khóm 14, phường Trung Thành, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

870. Đặng Thanh Nhung, sinh ngày 13/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 33, đường Gia Phúc, khóm 16, phường Gia Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

871. Mai Thị Kim Phượng, sinh ngày 10/11/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, hẻm 2, ngõ Anh Đức Quảng, khóm 7, phường Trúc Bắc, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

872. Trần Ngọc Ánh, sinh ngày 07/7/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Nam Bình, khóm 14, thôn Quan Đình, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

873. Cái Thị Ngưng, sinh ngày 19/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 577, đường Trung Luân 2, khóm 7, phường Trung Vinh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

874. Nguyễn Hồng Tươi, sinh ngày 29/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 5 ngõ 873, đoạn 2, đường Vạn Thọ, khóm 30, thôn Qui Sơn, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

875. Hồ La Thanh Tuyền, sinh ngày 12/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 130, đường Sơn Oanh, khóm 20, thôn Sơn Đức, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

876. Bùi Thị Hoa, sinh ngày 18/4/1977 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134, đường Trang Kính, khóm 9, phường Loan Lý, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

877. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 03/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, phố Xích Đông Tứ, khóm 2, thôn Xích Sơn, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

878. Ngô Thị Phương, sinh ngày 22/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, lầu 6, đường Dân Lễ, khóm 2, phường Bảo Nghiêm, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

879. Trịnh Thị Mẫn, sinh ngày 01/11/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đường Điền Trung, khóm 10, phường Biện Đầu, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

880. Đặng Thị Lê Chơn, sinh ngày 25/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 189, đường Dân Sinh, khóm 10, thôn Giáp Dần, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

881. Đinh Thị Tuyết Cẩm, sinh ngày 02/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, Tùng Tử Cước, khóm 12, phường Long Khánh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

882. Trần Yến Huệ, sinh ngày 24/7/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 718, lầu 6/3, đường Hà Nam, đoạn 4, khóm 20, phường Nam Đồn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

883. Võ Thị Phương, sinh ngày 26/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Song Xoa, khóm 6, thôn Mỹ Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

884. Lê Thị Nhựt Thủy, sinh ngày 03/7/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 661, đường Văn Tâm Nam Ngũ, khóm 16, phường Phong Lạc, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

885. Lâm Thụy Tố Quyên, sinh ngày 30/3/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Thanh Bộ Tử, khóm 8, thôn Quảng Phúc, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

886. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 24/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, đường Trung Thiện, khóm 20, phường Trúc Danh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

887. Phan Thị Yến Hồng, sinh ngày 08/11/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3, ngõ 92, đường Kiều Trung 2, khóm 13, phường Đại Quan, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

888. Huỳnh Thị Bé Em, sinh ngày 25/7/983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201, lầu 2, đường Quốc Quang, khóm 19, phường Công Quản, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

889. Nguyễn Hồng Lạc, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, lầu 4, ngõ 158, đoạn 3, đường Bát Đức, khóm 7, phường Phục Nguyên, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

890. Trần Thị Thúy, sinh ngày 05/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 365, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 16, phường Đông An, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

891. Trần Thị Đoan Trang, sinh ngày 26/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 33, đường Quí Thủy, khóm 3, thôn Quí Tân, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

892. Trương Thị Mai, sinh ngày 11/11/1981 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/6, ngõ 73, đường Hán Sinh Đông, khóm 20, phường Tân Dân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

893. Nguyễn Thị Thu Nhang, sinh ngày 26/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118/6, đường Quỳnh Lâm, khóm 10, phường Quỳnh Lâm, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

894. Nguyễn Sắt Mùi, sinh ngày 01/10/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/4, ngõ Nam Để, khóm 9, thôn Nam Để, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

895. Nguyễn Thị Kim Trong, sinh ngày 02/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/4, ngõ Nhị Hoàng 1, đường Đại Tân, khóm 1, thôn Thái Bình, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

896. Nguyễn Thị Mào, sinh ngày 21/7/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/2, đường Cử Quang, khóm 11, phường Đức Huệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

897. Võ Thị Thum, sinh ngày 14/8/1984 tại Cần Thơ.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/1, Đại Sở Hồ, khóm 4, thôn Ngư Quang, xã Bình Lâm, huyện Đài Bắc

898. Nguyễn Thị Oanh Kiều, sinh ngày 06/9/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 127, đường Khải Trí, khóm 14, phường Thụ Tây, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

899. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 06/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 36, ngõ 474, đường Khai Nguyên, khóm 17, phường Bác Hậu, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

900. Lê Cẩm Bình, sinh ngày 02/01/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 255, ngõ Thạch Khoa, đường Thạch Thành, khóm 6, phường Thái Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

901. La Ngọc Cam, sinh ngày 19/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 121, ngõ 159, đoạn 1, đường An Hòa, khóm 14, phường An Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

902. Trần Thị Thu Sang, sinh ngày 04/5/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 176, đường Bì Đầu, khóm 31, phường Bì Đầu, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

903. Lê Thị Liên, sinh ngày 01/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 56, đường Đài Thượng, khóm 9, phường Đài Thượng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

904. Huỳnh Thị Bé Hân, sinh ngày 07/8/1986 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 446, đường Tân Sinh, khóm 9, phường Thủy Vĩ, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

905. Võ Thị Mai, sinh ngày 10/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 327, đường Trung Hoa, khóm 3, thôn Tân Ốc, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

906. Mai Ngọc Bình, sinh ngày 20/7/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/13, Giáp Đỉnh Thố, khóm 7, thôn Đông Minh, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên.

907. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 27/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, lầu 5, ngõ 902, đường Sinh Sinh, khóm 1, phường Đông Lưu, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

908. Phạm Thúy Hằng, sinh ngày 16/12/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 94, đường Bác Ái, khóm 11, phường Nam Xương, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

909. Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh ngày 14/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đoạn 1, đường Vĩnh Đồng, khóm 2, thôn Đồng Lạc, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

910. Nguyễn Thị Luận, sinh ngày 07/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, đường Học Phủ, khóm 10, phường Nam Kiến, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

911. Phạm Thị Mỹ Loan, sinh ngày 15/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 307, lầu 7, đường Trung Phố 1, khóm 25, phường Bửu Khánh, thành phố Đào Viên

912. Phạm Thị Hồng Liên, sinh ngày 15/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 1, ngõ 119, đường Trung Chính, khóm 1, phường Chính Sa, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

913. Nguyễn Thị Thảo Ly, sinh ngày 15/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/2, ngõ 76, đường Trùng Khánh, khóm 18, phường Cảnh Tinh, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

914. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 17/6/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 190, đường Nhân Ái, khóm 10, phường Nhân Hóa, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

915. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 24/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 8, đường Hoa Tam, khóm 21, phường Quang Hoa, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

916. Phạm Ngọc Ngân, sinh ngày 20/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 324, lầu 4, đường Minh Phong, khóm 16, phường Bắc Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

917. Bùi Thị Thu Chị, sinh ngày 03/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 2, ngõ 58, đoạn 1, đường Lực Hành, khóm 26, phường Lục Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

918. Võ Thị Phùng, sinh ngày 25/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 207, đường Thái Bình Tây, khóm 11, phường Đông Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

919. Trần Thị Thanh Bình, sinh ngày 27/7/1969 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/10/24, đường Công Viên, khóm 36, phường Quang Phục, khu Trung, thành phố Đài Trung

920. Trần Thị Ánh, sinh ngày 12/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/55, Thông Oanh, khóm 7, phường Thông Oanh, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

921. Trần Thị Ái Liên, sinh ngày 22/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/2, ngõ 43, phố Nhật Tinh, khóm 37, phường Trang Kính, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

922. Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 15/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, phố Chính Thành, khóm 16, phường Kiến Hưng, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

923. Phan Thị Thùy Liêng, sinh ngày 08/12/1972 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 9, ngõ 291, phố Minh Thánh, khóm 16, phường Trung Thế, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

924. Đặng Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 03/02/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm Long Hân 3, ngõ Phúc Thượng, khóm 1, phường Phong Phúc, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

925. Lê Thị Chi, sinh ngày 10/9/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, ngõ Long Lâm, khóm 1, thôn Thanh Thủy, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

926. Lữ Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 95, đường Kính Nghiệp, khóm 9, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

927. Lý Thị Tú, sinh ngày 15/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/8, đường Đại Hưng Nam, khóm 10, thôn Trung Hưng, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

928. Lê Ngọc Quyển, sinh ngày 23/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đường Sùng Đức 6, khóm 7, phường Sùng Đức, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

929. Đào Như Phượng, sinh ngày 22/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, lầu 2 đường Thượng Hải, khóm 20, phường Long Cương, thành phố Đào Viên

930. Võ Thị Thúy Hồng, sinh ngày 06/3/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, phố Phục Hoa 6, khóm 39, phường Phục Hoa, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

931. Trần Thùy Trang, sinh ngày 10/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160, đường Thụ Hạ, khóm 4, phường Thụ Hạ, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

932. Trần Thị Trúc Linh, sinh ngày 09/02/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 4, hẻm 1, ngõ 38, phố Dân Sinh, khóm 7, phường Dân Sinh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

933. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 03/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 4, hẻm 30, ngõ 109, đoạn 2, đường Bảo Phúc, khóm 1, phường Hạ Khê, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

934. Nguyễn Thị Mỹ Thảo, sinh ngày 16/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/7, đường Thạch Nhu, khóm 8, thôn Thạch Nhu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

935. Nguyễn Thị Mỹ Hương, sinh ngày 20/02/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 242, ngõ 717, đoạn 3, đường Nghĩa Dân, khóm 20, phường Hạ Liêu, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

936. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 09/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Hạ Điền, khóm 5, thôn Điền Dương, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

937. Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh ngày 28/10/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/6, ngõ Nam Mỹ, đường Hòa Thịnh, khóm 1, thôn Đức Hưng, xã Thạch Cang, huyện Đài Trung

938. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 18/9/1979 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 379, đường Tân Vinh, khóm 13, phường Tân Vinh, thành phố Bảo Trấn, huyện Đào Viên

939. Thạch Thị Hồng Nhi, sinh ngày 13/7/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Minh Đức, khóm 2, thôn Minh Đức xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

940. Phùng Thị Thảo, sinh ngày 24/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 57, ngõ 16, đường Tiên Sơn, khóm 13, phường Hưng An, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

941. Phạm Thị Hương, sinh ngày 20/02/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Trẩm Sơn, khóm 5, thôn Trẩm Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

942. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 08/3/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 50, phố Kim Sơn 23, khóm 8, phường Kim Sơn, khu Đông, thành phố Tân Trúc

943. Phạm Thị Ngát, sinh ngày 16/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 86, đường Nam Đàm, khóm 12, phường Nam Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

944. Bùi Thị Thu Vân, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 181, lầu 4/2, đoạn 1, đường Hoàn Hà Nam, khóm 14, phường Thái Viên, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

945. Vòng Thín Mùi, sinh ngày 29/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, lầu 2, phố Quang Hưng, khóm 15, phường Quang Huy, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

946. Trần Thị Hướng, sinh ngày 03/5/1961 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Trung Bình, khóm 4, thôn Đại Thành, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

947. Trần Kim Dung, sinh ngày 05/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/2, lầu 4, ngõ 224, đường Tập Hiền, khóm 1, phường Lầu Thố, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

948. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 23/10/1974 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1281, đường Đại Đồng, khóm 15, thôn Thử Khang, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

949. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 15/10/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 3, đường Kiến Quốc, khóm 13, phường Vũ Công, khu Đông, thành phố Tân Trúc

950. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 19/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Trung Chính, khóm 18, thôn Lâm Nam, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

951. Lê Thị Cẩm Vân, sinh ngày 09/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, lầu 3, ngõ 74, phố Long Giang, khóm 3, phường Tân Thố, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

952. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 28/12/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 499, đường Trung Hưng, khóm 16, thôn Vĩnh Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

953. Nguyễn Thị Nở, sinh ngày 19/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 133, phố An Lạc Tam, khóm 10, thôn Hậu An, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

954. Lê Thị Hồng Nhi, sinh ngày 04/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 24, ngõ 332, đường Tân Phục, đoạn 1, khóm 17, thôn Tân Sinh, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

955. Lê Thị Duy Anh, sinh ngày 12/11/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ Mã Thế, đường Sĩ Long, khóm 5, thôn Sĩ Long, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

956. Diệp Thị Thiện, sinh ngày 17/9/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 113, ngõ 1, đường Nhân Hòa, khóm 15, thôn Khê Nam, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

957. Nguyễn Kiều Nga, sinh ngày 09/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 11, ngõ 159, đường Vĩnh Hoa, khóm 43, phường Tây Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

958. Phạm Thị Linh, sinh ngày 31/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 415, đường Phục Hưng, khóm 5, phường Phục Hưng, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

959. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 10/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130/1, ngõ Hợp Sâm, khóm 3, thôn San Lâm, xã San Lâm, huyện Cao Hùng

960. Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 27/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 22, đường Tây Thế, khóm 13, phường Tây An, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

961. Nguyễn Ngọc Thiệt, sinh ngày 15/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61/1, đường Phủ Tiền, khóm 18, phường Kiến Công, thành phố Miêu Lật

962. Lý Thị Út Hiền, sinh ngày 03/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 395/2, đường Cung Kính, khóm 7, phường Thủy Nguyên, thành phố Miêu Lật

963. Lê Thị Út, sinh ngày 09/4/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đường Trung Tân, khóm 3, thôn Điền Dương, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

964. Đinh Hồng Cẩm, sinh ngày 25/10/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 16, ngõ 253, đường Khê Châu, khóm 4, phường Khê Châu, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

965. Vũ Thị Hồng Én, sinh ngày 01/02/1972 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, An Khang, khóm 12, phường An Khang, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

966. Lìu Sám Múi, sinh ngày 28/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4/2, ngõ 40, đường Hưng Học, khóm 7, phường Trấn Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc

967. Lằm Cún Phùng, sinh ngày 05/5/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 18, đường Tứ Duy, khóm 15, phường Dân Sinh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

968. Huỳnh Thị Quyên, sinh ngày 05/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 299/3, đường Phục Hưng, khóm 9, phường Đức An, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

969. Thiệu Thị Mỹ Liên, sinh ngày 13/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Thanh Tuyền, khóm 20, phường Tân Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

970. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 02/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 26, ngõ 177, phố Trùng Khánh, khóm 12, phường Đại Ái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

971. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 17/4/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 3, hẻm 3, ngõ 297, đường An Khánh, khóm 18, phường Hạnh Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

972. Nguyễn Thị Bé Nhí, sinh ngày 02/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2, ngõ 451, đường Tự Cường Nam, khóm 13, phường Tây Hưng, thành phố Chương Hóa

973. Lê Thị Diệu Em, sinh ngày 11/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 198, đoạn 2, đường Long Cương, phường Chấn Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

974. Lê Thị Bình, sinh ngày 01/01/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, Trúc Sâm, khóm 9, thôn Trúc Sâm, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

975. Hồ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 14/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 245, Hậu An, khóm 12, thôn Hậu An, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

976. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 11/3/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/2, đường Hỗ Trợ, khóm 2, phường Tân Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

977. Nguyễn Thị Phiên, sinh ngày 01/01/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/1, Trưởng Khánh Khẩu, khóm 7, thôn Trường Kháng, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

978. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 15/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 158, Quang Vũ, khóm 11, phường Bửu Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

979. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 12/11/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/4, hẻm 76, ngõ 265, đường Đại Quan, đoạn 2, khóm 12, phường Phúc An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

980. Lê Ngọc Kiều sinh ngày 12/10/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 63, hẻm 392, đường Trung Hưng, khóm 22, phường Trung Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

981. Dương Thị Thanh Hoa, sinh ngày 11/7/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 430, lầu 10/10, đường Đông Bình, khóm 1, phường Đông Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

982. Đặng Thị Kim Huệ, sinh ngày 01/3/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ Minh Đào, khóm 14, thôn Thanh Thủy, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

983. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 02/6/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97, lầu 3, đường Quốc Hoa, khóm 25, phường Kiến Quốc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

984. Trần Kiết Liên, sinh ngày 27/12/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, đường Trung Hưng, khóm 1, phường Vĩnh Sinh, thị trấn Tân Dinh, huyện Đài Nam

985. Nguyễn Tiểu Nhiên, sinh ngày 22/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 250, đoạn 3, đường Viên Kỳ, khóm 13, phường Trung Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

986. Nguyễn Thị Xiên, sinh ngày 10/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 6, ngõ 618, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 31, phường Mã Lan, thành phố Đài Đông

987. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 15/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100/3, đường Ngọc Tỉnh, khóm 1, phường Bắc Thế, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

988. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 05/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Hải Phố, khóm 6, thôn Hải Phố, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

989. Trần Thị Phượng Hằng, sinh ngày 06/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 239, Minh Hòa, khóm 13, thôn Minh Hòa, xã Sơn Thượng, huyện Đài Nam

990. Nguyễn Huỳnh Thư, sinh ngày 28/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 177, đường Bảo Nghĩa, khóm 21, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

991. Trần Thị Nở, sinh ngày 16/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/2, An Định, khóm 6, thôn An Định, xã An Định, huyện Đài Nam

992. Diệp Thị Kim Ngân, sinh ngày 10/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Văn Hóa, khóm 19, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

993. Trần Thị Kim Nghĩa, sinh ngày 08/5/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/5, Trúc Tử Cước, khóm 3, thôn Tùng Trúc, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

994. Cao Mộng Tuyền, sinh ngày 06/6/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, phố Nam Tiến Ngũ, khóm 39, phường Phúc Hưng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

995. Phạm Thị Yến Chi, sinh ngày 27/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/6, lầu 2, ngõ 129, phố Thẳng Hưng, khóm 7, phường Nam Thôn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

996. Phạm Thị Huệ Phương, sinh ngày 21/11/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 6, phố Trùng Khánh, khóm 21, phường Tinh Hoa, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

997. Trần Phạm Thúy An, sinh ngày 26/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Xã Hạng Khẩu, khóm 2, thôn Xa Cảng, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

998. Từ Ngọc Tâm, sinh ngày 13/6/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 4, ngõ 31, phố Quá Quyến, khóm 4, phường Quá Điều, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

999. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 14/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ Đế Quân, khóm 3, thôn Tân Hưng, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

1000. Lê Thị Đào, sinh ngày 12/4/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Đại Án Sơn, khóm 4, phường Án Sơn, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1001. Nguyễn Kim Nga, sinh ngày 12/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Chính Đức, khóm 7, thôn Bắc Phố, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

1002. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 24/5/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ Phúc Thượng, khóm 7, phường Đại Hà, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1003. Võ Thị Thanh Hà, sinh ngày 26/01/1975 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 231, lầu 5, đường Tín Nghĩa, khóm 2, phường Nhân Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1004. Đoàn Thị Tiền, sinh ngày 07/8/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 295, lầu 5, đường Chính Nghĩa Bắc, khóm 19, phường Tam An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1005. Trần Thị Xuân Mai, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172/3, lầu 5, đường Trung Chính Bắc, khóm 20, phường Lục Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1006. Lâm Thị Lệ Thu, sinh ngày 14/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Xương Nam, khóm 11, thôn Xương Nam, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

1007. Lâm Thị Thêm, sinh ngày 31/10/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Hậu Hồ, khóm 3, thôn Hậu Hồ, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1008. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 19/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 300, đường Lâm Sâm, khóm 5, phường Phong Vinh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1009. Huỳnh Thị Thu Thảo, sinh ngày 11/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 12/2, ngõ 991, đường Trung Hoa Ngũ, khóm 6, phường Trung Thuần, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1010. Ngô Thị Mỹ Dung, sinh ngày 26/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 3, ngõ 152, phố Nam Phúc, khóm 25, phường Hải Dương, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1011. Lương A Mai, sinh ngày 07/02/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 29, phố Ngọc Xuyến, khóm 8, thôn Ngọc Xuyến, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

1012. Trần Thị Suông, sinh ngày 22/4/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Ôn Tuyền, khóm 3, thôn Vĩnh Hòa, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

1013. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 15/02/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 3, ngõ Chính Long, đường Tam Dân, đoạn 2, khóm 16, phường Chính Thái, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1014. Lê Thị Xây, sinh ngày 10/9/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, đường Diên Bình Bắc, đoạn 9, khóm 11, phường Phú Châu, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1015. Trương Ngọc Mạnh, sinh ngày 12/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 197, phố Sùng Luân, khóm 21, phường Sùng Luân, khu Nam, thành phố Đài Trung

1016. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 25/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 58, phố Dân Tộc Bắc, khóm 24, thôn Hậu Thị, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

1017. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 14/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, lầu 2, Công Địa, khóm 2, thôn Lão Mai, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

1018. Trương Thị Hiếu, sinh ngày 06/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, phố Mã Luyên Đỉnh, khóm 15, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1019. Huỳnh Thùy Khanh, sinh ngày 19/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124/12, đường Trấn Hải, khóm 17, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1020. Trịnh Thị Trúc Ly, sinh ngày 02/9/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 572, đường Đạo Hương, khóm 9, thôn Bình Nguyên, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1021. Tăng Thị Xà Mên, sinh ngày 01/7/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/7, ngõ Tân Đơn, khóm 6, thôn Vạn Đơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1022. Lý Thị Mỹ Loan, sinh ngày 19/7/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 23, ngõ 352, đoạn 2, đường Trung Hoa Nam, khóm 13, thôn Phố Đầu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1023. Hoàng Thị Huyền, sinh ngày 20/12/1979 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74/15, Hạ Phố, khóm 8, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1024. Nguyễn Tú Cẩm, sinh ngày 12/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/2, Hứa Thổ Hồ, khóm 2, thôn Tân Quang, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1025. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 12/11/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, hẻm 23, ngõ 320, đường Văn Xương, khóm 8, thôn Xã Khẩu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1026. Sơn Thị Mỹ Hường, sinh ngày 07/01/1987 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 164/1, Hải Liêu, khóm 17, thôn Hải Liêu, xã An Định, huyện Đài Nam

1027. Trần Cẩm Tú, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/2, ngõ 18, đường Tân Kiến, khóm 8, phường Chương Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

1028. Lâm Thị Kim Huệ, sinh ngày 12/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 63, ngõ 103, đoạn 6, đường Phủ An, khóm 4, phường Hải Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1029. Lê Thị Bé Đào, sinh ngày 15/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 58, ngõ 103, đường Diêm Trình, khóm 15, phường Bạch Tuyết, khu Nam, thành phố Đài Nam

1030. Trần Thị Tuyết Lan, sinh ngày 07/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 199, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 4, thôn Luân Đông, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1031. Nguyễn Thị Mỹ Lạc, sinh ngày 06/6/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, lầu 7, hẻm 32, ngõ 245, đoạn 4, đường Bát Đức, khóm 5, phường Cát Tường, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

1032. Trần Thị Cẩm Thôi, sinh ngày 12/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, lầu 4, đoạn 1, đường Tam Dân, khóm 18, phường Phố Càn, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1033. Võ Thị Xuân Em, sinh ngày 06/8/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3, ngõ 122, đường Nhân Ái, khóm 1, phường Tú Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1034. Phùi Chú Phềnh, sinh ngày 01/9/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, hẻm 54, ngõ 342 đường Tân Hưng, khóm 2, phường Quảng Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1035. Phan Thị Thanh Trúc, sinh ngày 08/3/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Lâm Khẩu, khóm 11, thôn Thành Hồ, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1036. Lê Thị Kim Cúc, sinh ngày 10/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/2, phố Tự Trị, khóm 25, phường Tự Lập, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1037. Huỳnh Thị Quyên, sinh ngày 25/6/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, đường Điểu Tùng, khóm 5, thôn Điển Tùng, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

1038. Phạm Thị Đèo, sinh ngày 09/9/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, lầu 3, đường Trung Phong, đoạn 3, khóm 26, phường Đại Xã, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1039. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 21/8/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, ngõ 30, đường Mã Tốc, khóm 24, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1040. Trần Thị Hậu, sinh ngày 23/12/984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 15, ngõ 313, đường Trần Lâm Nam, khóm 22, thôn Nhị Hòa, xã Đại Nhã, huyện Đài trung

1041. Võ Ngọc Diễm, sinh ngày 07/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163, phố Ngoại Trung, khóm 2, thôn Ngoại Trung, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

1042. Trần Ngọc Trân, sinh ngày 16/4/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/12, đường Phổ Thái, khóm 11, thôn Nam Cảng, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

1043. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 23/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 2, đường Tự Trị, khóm 25, phường Bắc Miêu, thành phố Miêu Lật

1044. Nguyễn Thị Nuôi, sinh ngày 20/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 2, hẻm 1, ngõ 109, đường Bảo Nghĩa, khóm 21, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1045. Võ Thị Thúy Liễu, sinh ngày 13/3/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 198, phố Khê Tâm, khóm 5, thôn Trang Nhã, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1046. Đặng Thị Ly, sinh ngày 24/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 89, phố Tân Tây, khóm 3, phường Tân Tây, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1047. Đoàn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 09/02/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 307, đường Tiểu Đông, khóm 9, phường Đông Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1048. Nguyễn Thị Ngọc Thoa, sinh ngày 02/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, Thạch Lỗi, khóm 6, thôn Thạch Lỗi, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1049. Võ Thị Thu Thảo, sinh ngày 06/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 50, đường Trung Sơn Đông, đoạn 3, khóm 15, phường Hậu Liên, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1050. Bùi Ngọc Thơ, sinh ngày 13/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, phố Trung Chính, khóm 9, thôn Trung Chính, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1051. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 19/3/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81/2, đường Trung Thanh, khóm 4, phường Tây Thế, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1052. Nguyễn Thị Minh Đạt, sinh ngày 30/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1, lầu 5, ngõ 75, đường Thái Bình, khóm 8, phường Tân Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Trung

1053. Bùi Thị Kiều Oanh, sinh ngày 28/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251/1, đường Hòa Bình, khóm 17, thôn Tân Phát, xã Lục Qui, huyện Cao Hùng

1054. Dương Thị Hồng Diễm, sinh ngày 16/12/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111/1, đoạn 1, đường Hưng Nhạn, khóm 15, thôn Nhạn Cương, xã Thụy Huệ, huyện Hoa Liên

1055. Hứa Thị Lệ Thu, sinh ngày 03/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Hạ Môn, khóm 2, phường Nam Thụ, thành phố Bình Đông

1056. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, lầu 2, đường Trường An, khóm 8, phường Chính Bình, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1057. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 02/02/1968 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 161, đường Gia Điền, khóm 4, phường Nam Điền, thị trấn Hòa Nghĩa, huyện Chương Hóa

1058. Vương Mỹ Ngọc, sinh ngày 20/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162, đường Đức Thắng, khóm 21, thôn Nhị Hòa, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1059. Trần Thị Phương, sinh ngày 01/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, hẻm 19, ngõ 385, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 11, thôn Huyện Trang, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

1060. Trần Kiều Loan, sinh ngày 15/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, lầu 2, ngõ 122, đường Trung Sơn 1, khóm 15, phường Hằng Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1061. Võ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 06/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đường Trung Nghĩa, khóm 11, thôn Văn Võ, xã Lục Qui, huyện Cao Hùng

1062. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 25/02/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Ngọc Sơn, khóm 5, thôn Minh Đức, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

1063. Hồ Thị Loan, sinh ngày 09/10/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 448, đường Tự Cường, khóm 2, thôn Bắc Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1064. Nguyễn Thị Xuân Nương, sinh ngày 17/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 67, đường Ái Quốc, khóm 19, phường Loan Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1065. Nguyễn Thị Bé Em, sinh ngày 10/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 99, đường Phụng Vân Nhị, khóm 21, phường Phụng Vân, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1066. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 01/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 230, phố Nhân Ái, khóm 34, phường Quách Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1067. Huỳnh Thị Cẩm Tú, sinh ngày 20/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/7, ngõ 1, đường Đại Tân, khóm 4, thôn Thái Bình, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

1068. Phạm Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 15/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, đường Dân Quyền, khóm 25, phường Vĩnh An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1069. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 22/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, đường Nam Bình, khóm 2, phường Nam Bình, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1070. Thạch Thị Thu Hường, sinh ngày 10/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107/5, đường Trấn Hải, khóm 13, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1071. Huỳnh Thị Thu, sinh ngày 04/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, ngõ 62, đường Dân Tộc, khóm 12, phường Phối Po, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1072. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 24/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 221, phố Đông An, khóm 23, thôn Đông Thế, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1073. Trần Ngọc Trang, sinh ngày 02/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 34, đường Kim Hoa, đoạn 2, khóm 21, phường Tân Hưng, khu Nam Tử, thành phố Đài Nam

1074. Lê Thị Mộng Lành, sinh ngày 02/01/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, Bình Lâm, khóm 1, phường Bình Lâm, thị trấn Trúc Lan, huyện Miêu Lật

1075. Vòng Hồng Vằn, sinh ngày 25/12/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, ngõ 291, đường Đức Luân, khóm 2, thôn Thượng Luân, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1076. Phạm Thị Hồng Lan, sinh ngày 03/7/1971 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 1, ngõ 112, đường Chính Đông, khóm 29, thôn Lâm Bắc, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

1077. Trần Thị Kim Lý, sinh ngày 07/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 126, đường Đông Phát, khóm 4, phường Tân Trang, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1078. Nguyễn Thị Tùng, sinh ngày 10/8/1976 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Công Viên, khóm 5, phường Dân Quyền, thành phố Hoa Liên

1079. Huỳnh Thị Thùy Duyên, sinh ngày 13/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 7, ngõ 261, đường Trường Xuân, khóm 27, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1080. Lê Thị Ái, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/3, Đỉnh Sơn Cước, khóm 2, phường Thụy Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1081. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 23/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251/1, đường Trung Sơn, khóm 6, phường Kiệt Ngư, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1082. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 11/9/1971 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/5, đường Nam Xương, khóm 9, thôn Nghĩa Hóa, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

1083. Quan Mỹ Ngọc, sinh ngày 15/11/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, Sa Luân Hồ, khóm 10, phường Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1084. Trà Thị Sao Kim, sinh ngày 05/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 467, lầu 4, đường Nhân Ái, khóm 12, phường Từ Hậu, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1085. Trần Thị Tâm, sinh ngày 25/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, đường Trung Hoa, khóm 1, phường Quảng Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1086. Trương Thị Thảo, sinh ngày 20/6/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 19, phố Tân Kỳ Bắc, khóm 8, thôn Tân Kỳ, xã Phong Khê, huyện Đài Bắc

1087. Võ Thị Ngọc Châu, sinh ngày 19/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, Cửu Hồ, khóm 9, thôn Cửu Hồ, xã Đông La, huyện Miêu Lật

1088. Trần Thị Thanh Hoa, sinh ngày 01/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, ngõ 262, đường Thái Bình, khóm 17, thôn Hạ Khang, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

1089. Ngô Thị Đoan, sinh ngày 12/02/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 492, đường Đại Trí, khóm 32, phường Tường Hưng, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1090. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 12/01/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 19, ngõ 349, đường Hướng Dương, khóm 10, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1091. Phan Ngọc Đang, sinh ngày 17/01/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, lầu 3/1, phố Hoa Phong 3, khóm 19, thôn Cựu Thành, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

1092. Phan Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 05/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, đường Văn Hóa, khóm 37, thôn Văn Vũ, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

1093. Tăng Ngọc Diễm, sinh ngày 20/3/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/3, Hạ Khê Như Sơn, khóm 9, phường Nghĩa Sơn, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1094. Tô Thị Lan, sinh ngày 11/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, lầu 8, đoạn 3, đường Long Cương, khóm 8, phường Chấn Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1095. Trần Mộng Linh, sinh ngày 12/6/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/1, Thành Chương 3, khóm 19, phường Phúc Đức thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1096. Lê Thị Trang, sinh ngày 16/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 81, đường An Khê, khóm 11, phường An Khê thành phố Chương Hóa

1097. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 29/9/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/2, ngõ 350, phố Tây Tạng, khóm 12, phường Trung Chính, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1098. Nguyễn Thị Phong Vân, sinh ngày 01/11/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Côn Minh, khóm 2, phường Vĩnh Xuân, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

1099. Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 22/9/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/4, Luân Tử Đỉnh, khóm 10, thôn Đỉnh Luân, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1100. Phạm Thị Hồng Cúc, sinh ngày 22/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, Tân Trang, khóm 4, phường Mỹ Nguyên, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1101. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 25/8/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 278, đường Văn Hành, khóm 10, phường Văn Sơn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1102. Đặng Thị Duy, sinh ngày 18/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Nhị Thập Phân, khóm 5, thôn Thắng Hưng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

1103. Huỳnh Thị Kim Tươi, sinh ngày 15/01/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 11, đường Sư Cầu, khóm 6, phường Đào Viên, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1104. Huỳnh Thị Tú Anh, sinh ngày 02/12/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149, ngõ 717, đoạn 3, đường Nghĩa Dân, khóm 19, phường Hạ Liêu, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1105. Lâm Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 10/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 4, ngõ 311, phố Tây Thịnh, khóm 7, phường Quang Vinh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1106. Bùi Thị Thu Dung, sinh ngày 26/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, Hải Khẩu, khóm 6, phường Hải Khẩu, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1107. Huỳnh Thị Phước Lộc, sinh ngày 09/3/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 366, đường Đại Minh, khóm 1, phường Vĩnh Long, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1108. Mai Thị Kim Tuyết, sinh ngày 12/01/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Quang Phục, khóm 12, phường Chánh Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1109. Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 29/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 2, khóm 122, đường Nhân Ái, khóm 1, phường Tú Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1110. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 01/01/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 19, phố Quốc Hưng, khóm 10, phường Tân Xã, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1111. Nguyễn Thị Thanh Lê, sinh ngày 16/12/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118/2, ngõ 10, phố Kim Hoa, khóm 7, phường Kim Hoa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1112. Võ Thị Trúc, sinh ngày 20/7/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 4, hẻm 8, ngõ 125, đường Kiều Trung 1, khóm 6, phường Quyền Viên, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

113. An Thị Hiền, sinh ngày 13/7/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, phố Kim Phong 2, khóm 4, phường Nhân Mỹ, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1114. Bạch Thị Thúy Hồng Em, sinh ngày 24/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 65, đường Nguyệt My, khóm 7, phường Trí Thành, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1115. Nguyễn Thị Bích Chi, sinh ngày 15/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 13 Thiên Hỷ Tân Thành, đường Quang Phong, khóm 2, thôn Tinh Trung, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1116. Phạm Thị Hồng Thúy, sinh ngày 24/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, Vỹ Xã trung, khóm 12, thôn Công Quản, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1117. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 26/11/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Tam Giác Quách, khóm 5, thôn Đại Pha, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1118. Kang Thị Thanh Hiền, sinh ngày 25/3/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 99, đoạn 3, đường Vạn Thọ, khóm 2, phường Vạn Thọ, thành phố Đào Viên

1119. Mai Thị Thơm, sinh ngày 11/3/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118/40, ngõ Vĩnh Phong, khóm 10, thôn Vĩnh Phong, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

1120. Lê Thúy Diễm, sinh ngày 17/9/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 55, đường Hướng Thiện, khóm 13, phường Xuân Nhật, thành phố Đào Viên

1121. Huỳnh Thị Huyền, sinh ngày 01/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 441, lầu 1, đoạn 1, đường Đại Nghiệp, khóm 16, phường Đại Hưng, thành phố Đào Viên

1122. Trần Thị Cẩm Loan, sinh ngày 02/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, lầu 2, đường Bích Hoa, khóm 17, phường Nhân Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1123. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 15/9/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, Đỗ Sơn, khóm 14, thôn Đỗ Đơn, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

1124. Nguyễn Thị Sô Đa, sinh ngày 25/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, lầu 5, đường Trung Doanh, khóm 30, phường Trung Nguyên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1125. Nguyễn A Linh, sinh ngày 31/7/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Thượng Hồ, khóm 8, thôn Đông Hưng, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

1126. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 13/8/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, hẻm 30, ngõ 346, đường Ngưu Bộ, khóm 5, phường Trung Bộ, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1127. Diệp Thị Thảo, sinh ngày 13/9/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4/3, hẻm 12, ngõ 15, phố Hòa Bình, ngõ 20, thôn Tân Phố, xã Tân Phố, huyện Đài Nam

1128. Dương Sám Phùng, sinh ngày 03/01/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Quá Cấu, khóm 6, phường Thụ Cước, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1129. Nguyễn Thị Ngọc Hải, sinh ngày 25/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172, Đạo Bảo Trúc, khóm 11, phường Đại Trúc, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1130. Lê Thị Thanh Trang, sinh ngày 07/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/5, Đông Thế Gia, khóm 5, phường Lục Phân, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

1131. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 15/4/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/6, Trung Hòa, khóm 1, thôn Hải Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1132. Nguyễn Thị Yến Loan, sinh ngày 11/6/1981 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 131, ngõ 168, đường Trường Khê, đoạn 1, khóm 3, phường An Khánh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1133. Huỳnh Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 07/5/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ Trúc Viên, đường Quốc Trung, khóm 7, phường Hạ Điền, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1134. Trần Thị Hồng Nhung, sinh ngày 08/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150/2, phố Bảo Sinh, khóm 26, thôn Tây An, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1135. Huỳnh Thị Hồng Điệp, sinh ngày 16/5/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 10, đường Nam Cảng, đoạn 1, khóm 15, phường Tam Trùng, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1136. Phan Thanh Oanh, sinh ngày 08/4/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 352, đường Khê Đế, khóm 6, thôn Phong Luân, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1137. Văn Thị Phận, sinh ngày 10/12/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/2, Hưng Xương, khóm 8, thôn Hưng Xương, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

1138. Nguyễn Thị Đương, sinh ngày 19/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 550, ngõ 611, đoạn 4, đường Trung Hoa, khóm 6, phường Phong Nguyên, thành phố Đài Đông

1139. Lương Thị Hồng Liên, sinh ngày 20/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 1, đường An Tây, khóm 41, thôn An Chiêu, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

1140. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 08/9/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/3, ngõ 2, Hoành Sơn, khóm 2, thôn Nhân Phúc, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1141. Trần Thị Ánh Hồng, sinh ngày 03/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, Trung Đồn, khóm 3, thôn Trung Đồn, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

1142. Trương Hoàng Mai, sinh ngày 29/9/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/6, Thạch Tuyền, khóm 4, phường Thạch Tuyền, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1143. Trần Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 09/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 37, ngõ 90, đường Phục Hưng, khóm 40, thôn Viên Sơn, xã Viên Sơn huyện Nghi Lan

1144. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 26/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đoạn 2, đường Vĩnh Mỹ, khóm 12, thôn Cổ Đình, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

1145. Phạm Thị Kim Tuyến, sinh ngày 03/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 2, ngõ 513, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 7, thôn Đông Thành, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1146. Phan Thị Như Ngọc, sinh ngày 13/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 8, ngõ Hoằng Cừ, đường Công nghiệp, khóm 3, phường Nhân Hóa, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1147. Trương Ái Liên, sinh ngày 20/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, lầu 9, ngõ 337, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 27, phường Khương Liêu, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1148. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 22/7/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Đông Trang, khóm 16, thôn Đông Trang, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

1149. Đỗ Ngọc Thảo, sinh ngày 02/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/2, ngõ Câu Đầu, khóm 9, phường Quảng Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1150. Lộc A Mùi, sinh ngày 08/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 296/1, đường Bác Ái, khóm 7, phường Phúc Đức, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1151. Lê Thị Thu Hà Em, sinh ngày 09/8/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 50, đường Hán Dương, khóm 14, phường Phúc Khang, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1152. Phan Thị Nhãn, sinh ngày 28/12/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 3, hẻm 10, ngõ 204, đoạn 3, đường Minh Chí, khóm 23, thôn Quý Tử, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1153. Lộc Nhì Múi, sinh ngày 25/12/1973 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, hẻm 351, đường Phong Thụ Tây, khóm 15, phường Phong Thụ, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1154. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, Khưu Dẫn Khang, khóm 8, thôn Vĩnh Định, xã Thạch Định, huyện Đài Bắc

1155. Nguyễn Thị Tuyết Xinh, sinh ngày 17/10/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, Ngũ Bắc, khóm 14, phường Ngũ Bắc, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

1156. Trà Thị Trúc Ly, sinh ngày 26/5/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 5, hẻm 8, ngõ 80, phố Nhân Hoa, khóm 27, phường Nhân Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1157. Lê Thị Trúc, sinh ngày 08/8/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 169, đường Sư Cầu, khóm 7, phường Sư Cầu, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1158. Lê Thị Thanh Hà, sinh ngày 28/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 175, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 6, thôn Thái Da, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

1159. Dương Thị Thanh Dung, sinh ngày 16/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, lầu 2, đường Đông Định, khóm 38, phường Định Tường, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

1160. Đoàn Thị Dư, sinh ngày 24/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường Văn Quang, khóm 18, phường Quang Vinh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1161. Đào Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 30/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, đường Tân Xã, khóm 34, thôn Cửu Đường, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1162. Đặng Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 25/7/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 78, đường Trung Chính, đoạn 1, khóm 9, thôn Thái Da, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

1163. Bùi Ngọc Duyên, sinh ngày 10/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/7, ngõ Hoa Mi, đường Trung Chính, khóm 1, thôn Tây Bảo, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1164. Đinh Thị Xuyến, sinh ngày 24/4/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/12, Phong Vinh, khóm 1, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

1165. Trần Thị Hương, sinh ngày 15/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/3, Cảng Tử Vĩ, khóm 8, thôn Cảng Vĩ, xã An Định, huyện Đài Nam

1166. Quách Thị Thanh Nga, sinh ngày 13/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 345, ngõ 428, đường Thanh Hải, đoạn 4, khóm 8, phường Kiến Hưng, thành phố Đài Đông

1167. Lê Thị Mộng Linh, sinh ngày 18/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Ôn Tuyền, khóm 2, thôn Ôn Tuyền, xã Ty Nam, huyện Đài Đông

1168. Lê Thị Mến, sinh ngày 18/9/1977 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đường Côn Minh, khóm 12, phường Trí Bản, thành phố Đài Đông

1169. Huỳnh Quế Du, sinh ngày 01/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Ôn Điền, khóm 12, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1170. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 31/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/1, ngõ Khỏa Điếm, khóm 2 thôn Xã Vỹ, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

1171. Lê Kim Nhanh, sinh ngày 24/10/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 661, đường Tri Bản, đoạn 3, khóm 10, phường Kiến Hưng, thành phố Đài Đông

1172. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 06/3/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Tây Tỉnh, khóm 4, thôn Tây Tỉnh, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

1173. Phạm Thị Kim Ngọc, sinh ngày 19/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Kiều Đầu, khóm 1, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1174. Dương Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 02/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 21, ngõ 53, phố Long Kiều, khóm 9, phường Long Đàm, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1175. Lữ Thanh Thủy, sinh ngày 22/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/7, Quảng Phú, khóm 2, phường Nam Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1176. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 26/9/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 2/2, đường Hồng Phong, khóm 13, phường Hồng Phong, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1177. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 29/12/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102, đường Đại Quan, đoạn 3, khóm 21, phường Côn Luân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1178. Đỗ Thị Tuyết Lợi, sinh ngày 21/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, lầu 2, ngõ 618, đường Vạn Đại, khóm 19, phường Hoa Trung, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1179. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 21/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 280, đoạn 1, đường Sơn Lâm, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

1180. Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 10/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 5, ngõ 803, đường Trung Chính, khóm 6, phường Phú Dân, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1181. Nguyễn Thị Ngà, sinh ngày 19/11/1971 tại Cao Bằng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132/3, ngõ 530, phố Noãn Noãn, khóm 22, phường Noãn Tây, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

1182. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 23/4/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, lầu 3, ngõ 231, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 17, phường Từ Ái, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1183. Trần Thị Quê, sinh ngày 15/01/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 26, phố Trung Ái, khóm 2, thôn Vạn Kiến, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1184. Phùn Sám Múi, sinh ngày 22/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, ngõ Trường An, khóm 22, thôn An Đông, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1185. Lại Thị Hòa, sinh ngày 07/5/1969 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, Xã Tử, khóm 1, phường Đông Xã, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1186. Giang Mỹ Phương, sinh ngày 16/4/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/34, Thái Bảo, khóm 1, phường Thái Bảo, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1187. Hồ Thị Bé Chính, sinh ngày 15/12/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, Đại Khang Lương, khóm 10, phường Đại Cát, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

1188. Đỗ Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 15/5/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 2, hẻm 14, ngõ 310, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 16, phường Chương Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1189. Nguyễn Thị Tuyết Phương, sinh ngày 08/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 220, đường Cơ Kim Nhất, khóm 3, phường Tân Luân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1190. Trương Mỹ Ý, sinh ngày 01/7/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 209, đường Chính Nghĩa, khóm 19, thôn Thủy Thượng, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1191. Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 30/9/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/34, hẻm Bái Đường Hoành, khóm 8, thôn Quá Câu, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

1192. Nguyễn Ngọc Phượng, sinh ngày 01/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, phố Bảo Trung, khóm 15, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1193. Ngô Thị Thu Phương, sinh ngày 25/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, ngõ 462, đường Đỉnh Cước, khóm 9, phường Đỉnh Cước, thành phố Bình Đông

1194. Lý Lệ Hà, sinh ngày 19/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 213, lầu 2, đường Dân Quyền 4, khóm 11, phường Phong Lai, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

1195. Phan Thị Hồng Nhung, sinh ngày 16/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, lầu 5, đường Tân Sinh, khóm 18, phường Quang Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1196. Thạch Thị Hiền, sinh ngày 06/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/3, Sơn Hạ, khóm 4, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1197. Tạ Thùy Trinh, sinh ngày 07/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, Tân Hưng, khóm 3, thôn Tân Hưng, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1198. Võ Thị Thanh Thoảng, sinh ngày 12/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162, ngõ 500, đường Mai Hoa, khóm 19, thôn Quảng Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1199. Võ Thị The, sinh ngày 20/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 54, ngõ 428, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 6, thôn Phúc Sơn, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1200. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 19/3/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ 522, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 46, phường Chương Hòa, thành phố Nam Đầu

1201. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 03/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Thụ Đức, khóm 12, thôn Bạch Thụ, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

1202. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 11/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Khảm Tử Cước, khóm 3, thôn Phú Cơ, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

1203. Trần Thị Nhỏ, sinh ngày 05/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, hẻm 19, ngõ 144, đường Dân Quyền tây, khóm 18, phường Dân Quyền, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

1204. Huỳnh Ngọc Xuân, sinh ngày 12/6/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, đường Thụy Khánh, khóm 17, phường Thụy Nam, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1205. Nguyễn Thị Thu Nguyên, sinh ngày 28/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99/1, Hải Liêu, khóm 10, thôn Hải Liêu, xã An Định, huyện Đài Nam

1206. Hoàng Thị Bích Hạnh, sinh ngày 23/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 168, đường Chương Lộc, khóm 7, phường Nam An, thành phố Chương Hóa

1207. Chí Kim Dếnh, sinh ngày 28/10/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Thâm Quyến, khóm 1, thôn Thâm Quyến, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1208. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 20/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, Đại Đồn Liêu, khóm 7, thôn Đại Đồn, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1209. Châu Thị Tuyết, sinh ngày 18/4/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 60, đường Lập Nhân, khóm 19, phường Phân Thảo, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1210. Đinh Thị Ái, sinh ngày 18/8/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80/18, Trung Phố, khóm 10, thôn Trung Phố, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

1211. Lâm Thị Thanh Thơ, sinh ngày 18/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/1, ngõ 131, đoạn 2, đường Đốc Hành, khóm 5, phường Côn Luân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1212. Thạch Thị Lôm, sinh ngày 15/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, lầu 9/5, đoạn 1, đường Dân Sinh, khóm 15, phường Hải Sơn, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1213. Lưu Kim Phượng, sinh ngày 17/6/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 82, đường Viên Sơn, khóm 34, phường Văn Nguyên, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1214. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 19/12/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 13, ngõ 367, đường Viên Thông, khóm 8, phường Cẩm Xương, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1215. Lê Thị Thắm, sinh ngày 03/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 270, đường Tân Sinh, khóm 32, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1216. Lê Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 09/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72/5, đường Lý Hành, khóm 4, phường Lý Ngư, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1217. Đinh Thị Hiền, sinh ngày 22/12/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 316, lầu 6/1, đường Bích Sơn, khóm 28, phường Đội Hòa, thị trần Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1218. Bùi Ngọc Lý, sinh ngày 21/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, lầu 28, đường Hoàn Hà, khóm 2, phường Tân Sinh, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1219. Võ Thị Ngọc Thùy, sinh ngày 08/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Bộ Khang, khóm 3, phường Đức Hưng, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1220. Trần Kim Tuyến, sinh ngày 29/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, phố Hòa Nghĩa, khóm 6, phường Minh Giáo, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1221. Phan Thị Oanh, sinh ngày 28/9/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 219/7, Phú Triều, khóm 11, phường Phú Triều, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1222. Phan Thị Kim Loan, sinh ngày 02/7/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 15, ngõ 313, đường Thần Lâm Nam, khóa 22, thôn Nhị Hòa, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1223. Phạm Ngọc Ái, sinh ngày 09/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, lầu 9, hẻm 8, ngõ 120, đường Quang Vinh, khóm 3, phường Chính Nghĩa, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1224. Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 10/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 35, ngõ 88, đoạn 4, đường Trung Chính, khóm 15, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1225. Nguyễn Kim Hà, sinh ngày 05/3/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, ngõ Bộ Khang, khóm 2, phường Đức Hưng, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1226. Lê Hồng Đào, sinh ngày 19/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 18, đường Văn Trình, khóm 24, thôn Nghĩa Nhân, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1227. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 09/03/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 452, đường Kiến Quốc, khóm 8, phường Thụy Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1228. Đinh Thị Hương, sinh ngày 03/10/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 3, ngõ 137, phố Thành bắc, khóm 7, phường Văn Nhã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

1229. Biện Hồng Cam, sinh ngày 13/12/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, ngõ Xã Lâm, khóm 7, thôn Trung Liêu, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1230. Vòng Lệ Chân, sinh ngày 10/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 253, lầu 5, đoạn 1, đường Minh Đức, khóm 3, phường Thanh Sơn, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1231. Võ Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 02/9/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 77, phố Vạn Anh, khóm 11, phường Vạn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1232. Trần Thị Mỹ Tràng, sinh ngày 03/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Phiên Tử Lộ Khoa, khóm 6, thôn Đường Hưng, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1233. Võ Kim Ngân, sinh ngày 07/6/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, phố Nhân Hưng, khóm 7, phường Thụy Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1234. Nguyễn Thị Nữ, sinh ngày 01/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Trung Chính, khóm 25, thôn Mỹ Điền, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

1235. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 13/12/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, lầu 5, ngõ 17, phố Hợp Giang, khóm 2, phường Chu Phức, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

1236. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 23/9/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/1, phố Phúc Đức, khóm 40, thôn Sơn Cước, xã Xuân Sơn, huyện Đài Bắc

1237. Nguyễn Bích Thủy, sinh ngày 26/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 179, đường Trung Chính, khóm 6, thôn Trung Chính, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1238. Nguyễn Kim Sa, sinh ngày 02/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, lầu 8, đoạn 1, đường Tứ Xuyên, khóm 8, phường Cảnh Tinh, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1239. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 29/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/2, phố Hỗ Trợ, khóm 6, phường Tân Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1240. Trần Thị Thắm, sinh ngày 26/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, đường Tây Sán, khóm 5, thôn Tây Sán, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1241. Trần Thị Phúc, sinh ngày 12/8/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, phố Trung Long, khóm 48, thôn Tam Long, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1242. Lê Thị Xuân Thảo, sinh ngày 20/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, phố Tập Anh, khóm 3, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1243. Hoàng Thị Liên, sinh ngày 12/6/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 92, phố Long Tuyền, khóm 13, phường Trấn Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1244. Lê Thị Thu Ba, sinh ngày 04/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Thắng Lợi, khóm 5, thôn Điền Tử, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1245. Dương Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 24/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/1, đường Tháp Lầu, khóm 7, thôn Tháp Lầu, xã Phố Cảng, huyện Bình Đông

1246. Trần Thị Nhi, sinh ngày 26/6/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/2, ngõ 30, đường Trung Sơn Nam, khóm 15, phường Đông Dương, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1247. Ngô Thị Lệ Thu, sinh ngày 14/3/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 12, ngõ 99, đường Khang Ninh, đoạn 3, khóm 35, phường Minh Hồ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

1248. Hồ Thị Thúy An, sinh ngày 16/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, lầu 2, phố Đại Đồng, khóm 6, phường Đại Đồng, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1249. Phan Thị Thắm, sinh ngày 25/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Luân Tử Cước, khóm 8, phường Đại Đình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1250. Vương Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/9/1980 tại Tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 515, Nhân Ái, khóm 25, thôn Nhân Ái, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1251. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 15/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134, Đỉnh Châu, khóm 10, phường Tam Khánh, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1252. Nguyễn Thị Huy, sinh ngày 10/7/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 5, phố Đại Dũng, khóm 13, phường Vĩnh Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1253. Đỗ Thị Hải, sinh ngày 10/10/1983 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, phố Bình Hòa Nhất, khóm 9, thôn Bình Hòa, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

1254. Trần Thị Ngọc Châu, sinh ngày 27/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, đường Phụng Kỳ, khóm 2, thôn Phụng Hùng, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

1255. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 02/01/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 22, ngõ 103, phố Hà Xuyên, khóm 16, phường Lục Xuyên, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1256. Trịnh Thị Kim Thoa, sinh ngày 30/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/59, đường Nhân Ái, khóm 18, thôn Quang Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1257. Võ Thị Kim Phụng, sinh ngày 03/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Thanh Phố, khóm 17, thôn Trung Hồ, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1258. Nguyễn Thị Tuyết Dung, sinh ngày 13/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97/1, đường Phú Hoa, khóm 11, phường Phú Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1259. Võ Thị Cẩm Chi, sinh ngày 02/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 495, đường Dân Quyền Đông, khóm 7, thôn Thụy Lương, xã Thụy Huệ, huyện Thâm Sơn

1260. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 15/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, Nam Phòng, khóm 10, phường Phòng Lý, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1261. Ngô Hôn, sinh ngày 22/12/1944 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, lầu 4, đường Tự Cường, khóm 3, thôn Mậu Thương, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1262. Nguyễn Thị Ngọc Tiên, sinh ngày 14/6/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 12, đường Nam Thánh, khóm 20, phường Tiền Trấn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1263. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 23/4/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, đường Trung Sơn 2, khóm 2, phường Kiến Dân, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1264. Vòng Thị Minh Duyên, sinh ngày 24/4/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/1, Phong Quý Vĩ, khóm 15, phường Phong Quý, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1265. Trang Thị Hồng, sinh ngày 25/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 83, đường Cát Lâm 2, khóm 6, phường Văn Hóa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1266. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 04/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 12, ngõ 52, đường Kiến Nam Hoành, khóm 9, phường Trung Dương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1267. Nguyễn Thị Cẩm, sinh ngày 15/8/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95/2, đường Thúy Bình, khóm 1, thôn Thúy Bình, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1268. Phạm Thị Thúy Phượng, sinh ngày 23/4/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, lầu 2, phố Xã Tử, khóm 18, phường Xã Tân, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1269. Lư Mỹ Lệ, sinh ngày 27/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/2, ngõ Sơ Trung, khóm 26, thôn Vĩnh Bình, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1270. Tống Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 19/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, Xa Luân Hậu, khóm 6, thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1271. Phan Thị Nữ, sinh ngày 20/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 3, ngõ 29, đường Hiêu Xa, khóm 10, phường Đông Thôn, thành phố Nghi Lan

1272. Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 06/11/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Trung Ái, khóm 2, thôn Lâm Biên, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1273. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 16/12/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, ngõ Thượng Trúc, khóm 7, phường Thượng Trúc, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

1274. Trần Thị Nga, sinh ngày 02/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 6, ngõ 404, đường Trung An, khóm 1, phường Trung Thố, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1275. Lê Thị Diễm Em, sinh ngày 20/4/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114/1, đường Cảng Hiền, khóm 2, thôn Cảng Hiền, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1276. Võ Thanh Thúy, sinh ngày 24/10/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 315, đoạn 6, đường An Trung, khóm 8, phường Thành Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1277. Lâm Ngọc Phúc, sinh ngày 02/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, lầu 4, đường Tự Cường, khóm 3, thôn Tư Nam, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1278. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/6/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51/2, ngõ 212, đường Đại Xương 2, khóm 16, phường Tân Xuân, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1279. Nguyễn Thị Thanh Hòa, sinh ngày 01/9/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 4/5, ngõ 163, phố Dụ Phong, khóm 20, phường Tân Đông, khu Đông, thành phố Đài Nam

1280. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 17/11/1984 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 609, đường Trung Phong, khóm 8, thôn Mã Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1281. Mai Kim Bích, sinh ngày 10/12/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 259/1, ngõ 68, phố Tường Phong, khóm 13, phường Sa Loan, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

1282. Lý Thị Trúc Giang, sinh ngày 29/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 647, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 1, thôn Trung Hưng, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

1283. Trần Thị Lành, sinh ngày 02/01/1973 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, phố Kiến Quốc, khóm 21, thôn Chấn Hưng, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

1284. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 08/6/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101/8, đường Hưng Điền, khóm 10, thôn Hưng Điền, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1285. Đặng Thị Kim Loan, sinh ngày 14/3/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/11, Ngô Khố, khóm 2, thôn Ngô Khố, xã Tây Loa, huyện Vân Lâm

1286. Trần Thị Yến, sinh ngày 15/11/1986 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, lầu 7, đường Hoa Viên Nhất, khóm 6, phường Trình Hương, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1287. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 19/5/1985 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, Nội Khố, khóm 1, phường Nội Thố, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

1288. Nguyễn Thị Mỹ Yên, sinh ngày 09/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 164, Khê Châu, khóm 15, phường Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1289. Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh ngày 25/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 2/1, ngõ 80, đường Tăng Tử, khóm 39, phường Thái Công, khu Tử Doanh, thành phố Cao Hùng

1290. Lưu Sùm Chép, sinh ngày 24/4/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/2, Trương Nguyên, khóm 3, thôn Trương Nguyên, xã Trường Tân, huyện Đài Đông

1291. Võ Thị Giàu, sinh ngày 10/12/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97/1, đường Lai Viên, khóm 7, thôn Lai Viên, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

1292. Trần Thị Yến, sinh ngày 01/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114, Bắc Liên, khóm 8, thôn Bắc Liên, xã Nam Hóa, huyện Đài Nam

1293. Trịnh Mỹ Xuyên, sinh ngày 09/6/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/15, hẻm 20, ngõ 146, đường Diêm Hành, khóm 10, phường Diêm Châu, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1294. Trương Thị Ngoan, sinh ngày 25/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 169, phố Bản Nguyên, đoạn 3, khóm 15, phường Nguyên Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1295. Cao Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 15/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Phong Lâm, khóm 8, thôn Phong Lâm, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

1296. Nguyễn Thị Trọn, sinh ngày 07/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 120, đường Quốc tế, đoạn 1, khóm 8, phường Trung Đức, thành phố Đào Viên

1297. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 19/02/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Đại Kim Sơn Hạ, khóm 14, phường Kim Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1298. Trương Thị Bảo Định, sinh ngày 26/4/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 400, đường Nam Thượng, khóm 1, thôn Đại Khanh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1299. Phạm Thị Hà Phương, sinh ngày 10/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, lầu 1, đường Hạnh Mỹ 9, khóm 23, thôn Thố Khanh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1300. Trịnh Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 17/3/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 349, đường Thần Trung Đông, khóm 20, phường Nhân Ái, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1301. Lê Thị Xuyên, sinh ngày 18/11/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 293, đoạn 1, đường Trung Sơn Đông, khóm 6, thôn Thanh Hoa, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1302. Nguyễn Kim Hoa, sinh ngày 17/3/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 266, đoạn 1, đường Tân Hải, khóm 16, thôn Hải Hồ, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

1303. Huỳnh Thị Anh Thư, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/47, Phú Nguyên, khóm 2, thôn Phú Nguyên, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1304. Ngô Thị Huệ, sinh ngày 20/02/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 546, đường Thành Công, khóm 8, thôn Hoàng Đường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1305. Nguyễn Ngọc Thiên Nhiên, sinh ngày 23/11/1975 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, ngõ Trung Ương, khóm 9, thôn Đại Tân, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1306. Nìm Thị Bích Huyền, sinh ngày 10/4/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 88, phố Thủy Cảnh, khóm 23, phường Thủy Cảnh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1307. Hà Kim Thanh, sinh ngày 20/11/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 285, đoạn 1, đường Trung Tây, khóm 7, thôn Tây Bạn, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1308. Dương Thị Phượng, sinh ngày 04/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ 318, đường Trung Chính 3, khóm 11, phường Nhị Kiều, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1309. Dương Mộng Kiều, sinh ngày 27/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, ngõ 269, phố Trúc Tân, khóm 10, phường Thụ Lâm, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

1310. Bùi Cúc Huệ, sinh ngày 15/8/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 111, đường Thiết Thế, khóm 1, phường Thiết Sơn, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1311. Chề Lộc Múi, sinh ngày 27/4/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, đường Cảng Chủy, khóm 2, thôn Cảng Chủy, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1312. Trương Tuyết Mai, sinh ngày 18/3/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267, đường Phúc Nhã, khóm 4, phường Lâm Khố, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1313. Trịnh Thị Mai, sinh ngày 06/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 745, đường Tự Cường Nam, khóm 1, thôn Tân Hưng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1314. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 21/6/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 183, đường Thái Bình, khóm 5, phường Bình Hòa, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1315. Tạ Minh Thanh, sinh ngày 15/11/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, Trúc Tử Cước, khóm 14, thôn Trúc Bản, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

1316. Lê Thị Thảo, sinh ngày 09/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, Khảm Đỉnh, khóm 4, thôn Thụy Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1317. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 19/12/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 304, đường Phân Thảo, khóm 8, phường Gia Lão, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1318. Hà Thị Thúy, sinh ngày 19/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Trung Dung, khóm 11, phường Bình Nam, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1319. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 10/10/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, lầu 3, hẻm 5, ngõ 46, đường Hoa Huân, khóm 25, phường Nhân Mỹ, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1320. Trần Phương Thanh, sinh ngày 12/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, phố Dân Tộc, khóm 12, phường Tân Dân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1321. Nguyễn Thành Xuân, sinh ngày 30/6/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 4, đường Diên Thọ, khóm 17, phường Diên Thọ, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1322. Huỳnh Thị Hồng Xuyến, sinh ngày 01/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Nhân Trung 8, khóm 2, thôn Nhân Hòa, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1323. Trương Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/7/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 34, ngõ 133, đường Trúc Vi Bắc, khóm 12, phường Trúc Vi, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1324. Trần Ngọc Nhị, sinh ngày 15/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 342, đường Nam Dương, khóm 8, phường Khang Thọ, thành phố Nam Đầu

1325. Trương Thị Lý, sinh ngày 12/11/1978 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Trung Hoa Hoành, khóm 1, phường Phong Dụ, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1326. Phạm Thị Thủy Tiên, sinh ngày 21/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Đại Đôn 9, khóm 3, phường Văn Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1327. Trần Thị Thanh Tâm, sinh ngày 06/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 4, ngõ 3, đường Nhân Đức, khóm 16, phường Đức Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung

1328. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 26/4/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/2, đường Long Bắc, khóm 3, thôn Điền Trung, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1329. Nguyễn Thị Diễm Châu, sinh ngày 08/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114/2, đường Trấn Nhị, khóm 29, phường Thanh Khê, thành phố Đào Viên

1330. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 16/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 3, ngõ 339, đường Phúc Đức, khóm 13, phường Bách Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1331. Nguyễn Thị Bích Ngân, sinh ngày 12/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, lầu 2, hẻm 4, ngõ 42, đường Cảnh Hưng, khóm 8, phường Cảnh Hoa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1332. Ngô Thị Hồng Đào, sinh ngày 02/01/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101/5, đường Tiền Phong, khóm 17, phường Tiền Phong, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1333. Mai Thị Bích Loan, sinh ngày 06/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 5, phố Quảng An 3, khóm 12, thôn Khang Lạc, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

1334. Lê Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 31/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 289, đường Trung Hưng, khóm 23, phường Quân Công, thành phố Nam Đầu

1335. La Thị Chúc Lê, sinh ngày 08/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 59, ngõ 229, đường Vũ Hưng, khóm 15, phường Cảnh Cần, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1336. Huỳnh Thị Thúy Kiều, sinh ngày 16/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, Cước Tử Lâm, khóm 3, thôn Cước Xã, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1337. Trương Thị Cẩm Giang, sinh ngày 25/12/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 80, đường Kỳ Nam, khóm 11, thôn Bảo Xa, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1338. Phan Thị Mỹ An, sinh ngày 15/10/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Trung Sơn, khóm 4, thôn Trung Châu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1339. Phan Thị Bông, sinh ngày 02/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 776, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 10, phường Phúc An, thị trấn Mỹ Phong, huyện Cao Hùng

1340. Lê Thị Hồng Vân, sinh ngày 11/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, Điền Vĩ, khóm 10, thôn Điền Vĩ, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1341. Lê Thị Tuyết Như, sinh ngày 10/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Cà Đông Khang, khóm 12, thôn Chiêu Khang, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1342. Tằng Thị Ngọc Dung, sinh ngày 10/11/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/1, Điền Vĩ, khóm 10, thôn Điền Vĩ, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1343. Huỳnh Thị Nhanh, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 192, đường Ngư Cảng Nhất, khóm 13, thôn Tín Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1344. Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 16/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/2, đường Hạ Bộ, khóm 17, phường Hạ Bộ, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1345. Ngô Thị Thanh Vân, sinh ngày 18/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 322, Thi Thố, khóm 10, thôn Thi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1346. Phạm Ngọc Yến, sinh ngày 12/11/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 5/13, phố Long Giang, khóm 30, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1347. Nguyễn Thị Hồi, sinh ngày 04/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, đường Trung Hoa Tứ, khóm 2, phường Thành Đông, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1348. Phan Kim Dung, sinh ngày 28/8/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 240, đường Đại Xương Nhất, khóm 4, phường Loan Thành, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1349. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 14/3/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 669, Kha Liêu, khóm 10, thôn Đông Bích, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

1350. Lê Thị Hằng, sinh ngày 03/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 578, Kha Liêu, khóm 3, thôn Đông Bích, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

1351. Nguyễn Hồng Gấm, sinh ngày 04/11/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Trung Ương Nam, khóm 6, phường Phúc Lợi, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1352. Lâm Thị Bạc, sinh ngày 16/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, lầu 11/1, ngõ 21, đoạn 2, đường Vạn Mỹ, khóm 5, phường Hưng Xương, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1353. Trần Thị Thắm, sinh ngày 16/01/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ Lộ Trung, khóm 6, phường Đông Hoa, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1354. Lý Thiếu Tuệ, sinh ngày 25/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 5, đường Ngưu Nhãn, khóm 11, Ngưu Nhãn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1355. Lỷ Tắc Phấn, sinh ngày 08/6/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 131, đường Hải Phố, khóm 13, phường Cảng Nam, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1356. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 13/3/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 205, Tân Trang, khóm 6, phường Tân Trang, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

1357. Nguyễn Ngọc Nguyên, sinh ngày 08/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109/1, Khê Châu, khóm 12, phường Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1358. Trần Thị Kim Thơm, sinh ngày 20/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ Thái Trang, khóm 2, thôn Cam Viên, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1359. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 14/8/1966 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 176, phố Nam Công, khóm 14, phường Tam Hiệp, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1360. Nguyễn Ngọc Liễu, sinh ngày 26/9/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 372, đường Trung Sơn, khóm 10, phường Văn Hóa, thành phố Đài Đông

1361. Phạm Thanh Tâm, sinh ngày 10/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, đường Vĩnh An, khóm 1, phường Đại Vĩnh, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1362. Nguyễn Thị Trúc Nhạn, sinh ngày 08/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 5, ngõ 305, đường Kình Lâm Nam, khóm 12, phường Tây Thịnh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1363. Võ Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 06/01/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/66, Đông Liêu, khóm 4, phường Tân Vinh, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1364. Hong A Mùi, sinh ngày 12/4/1974 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 78, đường Cựu Công, khóm 2, thôn Vĩnh Thanh, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

1365. Nguyễn Ngọc Bền, sinh ngày 22/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167, đường Trung Sơn, khóm 7, phường Thành Tây, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1366. Võ Thị Thu Thảo, sinh ngày 01/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, Nam Bình, khóm 4, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

1367. Nhan Thị Linh, sinh ngày 09/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Bắc Môn, khóm 11, thôn Phúc Hưng, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

1368. Nguyễn Thị Lượm, sinh ngày 07/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số  5/1, ngõ 234, phố Hoa Tân, khóm 17, phường Hoa Tân, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1369. Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh ngày 04/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 347, đường Thánh Hiền, khóm 6, thôn Hậu Thôn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1370. Trần Thị Bích, sinh ngày 10/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Hưng Hải, khóm 12, thôn Cảng Khẩu, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

1371. Ung Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 04/6/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Tam Giác Quật, khóm 5, thôn Đại Pha, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1372. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 21/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Đại Lĩnh, khóm 15, thôn Nhan Trúc, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1373. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 05/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 326, đoạn 1,đường Sơn Cước, khóm 4, thôn Huệ Dân, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

1374. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 10/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/1, Đỉnh Hồ, khóm 9, thôn Hồ Nam, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1375. Vương Thị Kim Thủy, sinh ngày 02/5/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 107, đường Chính Nghĩa Bắc, khóm 5, phường Trung Ương, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1376. Lào Ngọc Yến, sinh ngày 08/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 5, đường Khánh Lợi, khóm 19, phường Viên Nhân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1377. Huỳnh Thị Biết, sinh ngày 05/4/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 4, ngõ 12, đường Quốc Long, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1378. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 14/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, ngõ 51 đường Học Phủ, khóm 5, phường Đăng Công, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1379. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 07/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180, lầu 9/2, đoạn 2, đường Kim Hoa, khóm 24, phường Tân Nam, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

1380. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 15/10/1972 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Nghĩa Vinh, khóm 13, phường Bảo Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1381. Lê Thị Vui, sinh ngày 10/4/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199, Bá Công Cương, khóm 15, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1382. Trần Thị Tú Trinh, sinh ngày 06/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/3, ngõ 47, đoạn 2, đường Song Thập, khóm 4, phường Trung Tập, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1383. Châu Tuệ Nghi, sinh ngày 30/01/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 4, ngõ 435, đoạn 3, đường Hòa Bình Đông, khóm 10, phường Lê Hiếu, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1384. Bùi Thị Thoan, sinh ngày 07/7/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/3, Độ Tử Đầu, khóm 1, thôn Cẩm Hồ, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

1385. Võ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 25/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60 đường Xuân Hòa, khóm 18, thôn Trung Hiếu, xã Trang Viên, huyện Nghi Lan

1386. Trần Thị Hồng Ni, sinh ngày 19/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, Tam Thế Phổ, khóm 2, thôn Quốc Tính, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1387. Phạm Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 1046, đường Xuân Nhật, khóm 8, phường Xuân Nhật, thành phố Đào Viên

1388. Lưu Thị Thảo, sinh ngày 19/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ Hậu Lộ, khóm 16, thôn Hiệp Hòa, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1389. Hoàng Tiểu Ly, sinh ngày 10/4/1987 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/3, Hạ Tây Hồ, khóm 23, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1390. Châu Thị Bích Tuyền, sinh ngày 03/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201, đường Thanh Vũ, khóm 23, phường Tân Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Trung

1391. Phạm Thị Thi, sinh ngày 07/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/1, ngõ 77, đoạn 2, đường La Kỳ Phúc, khóm 1, phường Cổ Trang, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1392. Dương Thị Thùy Trang, sinh ngày 26/6/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Đỉnh Thố Tử, khóm 17, thôn Long Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

1393. Nguyễn Thị Tuyết Minh, sinh ngày 01/0/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 513, lầu 4, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 10, thôn Thành Châu, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1394. Nguyễn Thị Huy Phượng, sinh ngày 19/10/980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 398, đường Du Viên Bắc, khóm 17, thôn Đông Hải, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1395. Ngô Thị Việt Thủy, sinh ngày 14/8/1972 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 97, đường Tri Phủ, khóm 15, thôn Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1396. Trịnh Thị Kim Thanh, sinh ngày 28/10/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 3, ngõ 94, đoạn 1, đường Bắc An, khóm 2, phường Thành Công, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1397. Nguyễn Thị Thùy Duyên sinh ngày 10/7/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ Luân Bắc, khóm 13, phường Đông Bình, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1398. Nguyễn Thị Phương Vân, sinh ngày 24/7/1981 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, ngõ 399, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 36, phường Nội Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1399. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 10/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, hẻm 37, ngõ 30, phố Ngũ Quyền, khóm 16, phường Ngũ Quyền, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1400. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 12/6/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 145, đường Trung Chính, khóm 5, phường Xã Hậu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1401. Lưu Lệ Nga, sinh ngày 04/12/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, lầu 7, đường Phúc Nhân, khóm 3, phường Viên Tín, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1402. Đỗ Thị Lượm, sinh ngày 02/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, hẻm 18, ngõ 130, đoạn 2, đường Tứ Xuyên, khóm 12, phường Hoa Đông, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1403. Trần Ngọc Ánh, sinh ngày 16/9/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, Cảng Hậu, khóm 7, thôn Cảng Hậu, xã A Liên, huyện Cao Hùng

1404. Lê Thị Loan, sinh ngày 12/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ Lộc Nam, đường Lộc Phố, khóm 9, thôn Lộc Phố, xã Điền Liêu, huyện Cao Hùng

1405. Phan Kim Duyên, sinh ngày 07/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 175, đường Tân Sinh, khóm 15, thôn Trúc Vi, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

1406. Lê Thị Hồng Thoa, sinh ngày 17/11/1970 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 79, đường Trung Sơn, khóm 10, phường Tam Dân, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

1407. Nguyễn Thị Thanh Đang, sinh ngày 25/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Cát Đỉnh, khóm 1, phường Cát Đông, thị trấn Mỹ Nồng, huyện Cao Hùng

1408. Tô Thị Cẩm Duyên, sinh ngày 17/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172, đường Trung Sơn Bắc, khóm 7, thôn Phúc Trang, xã Đại An, huyện Đài Trung

1409. Lê Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 23/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98/2, Bình Dương, khóm 8, thôn Tứ Châu, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

1410. Chề Mình Lày, sinh ngày 20/5/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Thụy Dương, khóm 2, thôn Thụy Dương, xã Thụy Đức, huyện Hoa Liên

1411. Đặng Mỹ Nương, sinh ngày 16/12/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 39, đường Thực Tiễn, khóm 7, phường Tiểu Khang, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1412. Nguyễn Hồng Thu, sinh ngày 10/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/2, lầu 2, đường Nam Ninh, khóm 8, phường Ngũ Phi, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

1413. Võ Thị Thùy Dương, sinh ngày 07/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 156, lầu 11/7, đường Thái Lạc, khóm 12, phường Trung Chính, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

1414. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 16/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 11, ngõ 33, phố Đại Đồng, khóm 30, phường Bắc Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1415. Nguyễn Hồng Ngắn, sinh ngày 16/8/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 36, ngõ 408, đường Trung Chính, khóm 48, thôn A Liên, xã A Liên, huyện Cao Hùng

1416. Ngũ Thị Trang, sinh ngày 09/10/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 109, phố Trường An, khóm 14, phường Trường An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1417. Hà Thị Oanh, sinh ngày 05/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, Phú Nghĩa Tân Thôn, khóm 20, thôn Liêu Đỉnh, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1418. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 07/7/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 37, ngõ 139, đường Long Nam, khóm 12, phường Long Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1419. Mai Thị Bích Phương, sinh ngày 01/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, Vỹ Thố, khóm 1, phường Cầu Bối, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1420. Phùng Mỹ Kiều, sinh ngày 08/3/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 254, phố Hưng Nhân, khóm 11, phường Đông Nhân, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

1421. Lê Thị Anh Thoa, sinh ngày 16/9/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/3, đường Trung Thanh, đoạn 3, khóm 22, thôn Viên Lâm, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1422. Dương Thị Tuyết, sinh ngày 10/4/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 159, lầu 6/1, ngõ 580, đường Thế Hiền, đoạn 1, khóm 25, phường Bảo An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1423. Nguyễn Thị Kim Lụa, sinh ngày 22/10/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, phố Côn Châu, khóm 6, phường Côn Châu, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1424. Phan Thị Kim Ngọc, sinh ngày 08/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/38, đường Trung Châu, khóm 5, phường Thượng Châu, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1425. Lê Thị Linh, sinh ngày 30/01/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127/1, đường Thụy Bắc Đông, khóm 3, thôn Thụy Bắc, xã Thụy Huệ, huyện Hoa Liên

1426. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 20/8/1973 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/8, đường Phục Hưng, khóm 22, thôn Nam Liêu, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

1427. Đỗ Thành Tâm, sinh ngày 27/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Bác Ái Nhị, khóm 12, phường Trung Vinh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1428. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 09/6/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126/4, Tiền Đại Bổ, khóm 7, thôn Đông Viên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1429. Dương Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 18/8/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Vĩnh An Nhất, khóm 6, phường Vĩnh An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1430. Lê Thị Nga, sinh ngày 02/11/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, phố Vinh Hoa Nhị, khóm 5, thôn Phồn Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1431. Đỗ Thị Hồng Nga, sinh ngày 10/8/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 392, phố Trung Tín, khóm 6, thôn Viên Sơn, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1432. Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 05/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 14, phố Kiến An, khóm 16, phường Đại An, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1433. Hoàng Thị Yến, sinh ngày 25/02/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Tân Nhân, đoạn 3, khóm 6, phường Tây Thế, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1434. Lê Ánh Phương, sinh ngày 15/8/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Hợp Hòa, khóm 11, thôn Hợp Hòa, xã Nguyên Tường, huyện Vân Lâm

1435. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 19/5/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154, phố Văn Tâm, khóm 12, phường Lư Thố, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1436. Lê Diễm Trang, sinh ngày 15/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 15, đường Tân Trấn, khóm 10, thôn Cửu Khúc, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1437. Hà Trường Giang, sinh ngày 14/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 220, đường Hoa Thắng, khóm 11, phường Tân Phố, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1438. Diệp Nhứt Đồ, sinh ngày 04/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 21, ngõ 75, đoạn Nam Thế 2, đường Trung Phong, khóm 7, phường Nam Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1439. Chềnh Tằng Kíu, sinh ngày 16/01/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 71, đoạn 1, đường Dân Sinh Bắc, khóm 3, phường Nam Thượng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1440. Trương Thị Kim Chi, sinh ngày 16/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 6, đường Vĩnh An, khóm 2, thôn Vĩnh An, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

1441. Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 07/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, lầu 2, phố Vĩnh Bình, khóm 20, phường Nam Cảng, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1442. Trương Ngọc Bích, sinh ngày 15/6/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/5, phố Tân Thắng, khóm 18, phường Tân Thắng, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1443. Triệu Thị Hằng, sinh ngày 16/01/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, ngõ 15, phố Đại Trí, khóm 4, thôn Đại Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1444. Phạm Thị Cẩm Huệ, sinh ngày 06/3/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/6, đường Hòa Bình, khóm 15, thôn Nhân Hòa, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1445. Lưu Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 07/6/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 222, lầu 8/4, phố Võ Ái, khóm 23, phường Đại Võ, thành phố Bình Đông

1446. Lầu Cống Linh, sinh ngày 01/02/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 6, ngõ 157, phố Vĩnh Nghĩa, khóm 6, phường Tam Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1447. Phan Thị Ngọc Đẹp, sinh ngày 15/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 838, Đại Quang Lang, khóm 25, phường Đại Hương, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

1448. Lê Thị Kim Hồng, sinh ngày 04/02/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/1, Trung Hưng, khóm 6, thôn Trung Hưng, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

1449. Nguyễn Thị Soan, sinh ngày 02/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Công Quản, khóm 15, thôn Tử Tín, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1450. Đỗ Thị Quý Chi, sinh ngày 04/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/4, ngõ 265, đường Trung Hoa, khóm 12, phường Gia Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1451. Trương Bích liễu, sinh ngày 10/3/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, ngõ 149, phố Khê Bắc, khóm 13, thôn Bạch Sa, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1452. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 01/01/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Đại Trì Giác, khóm 10, thôn Đại trì, xã Tây Dữ, huyện Bành Hồ

1453. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 26/11/1981 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Đỉnh Liêu, khóm 1, thôn Viễn Thụ, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

1454. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 06/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 35, đường Nhân Ái, khóm 16, phường Thủy Nam, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1455. Trần Thị Cúc Hoa, sinh ngày 15/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/1, đường Hoa Tân 1, khóm 8, phường Hữu Nhất, khu Thất Đồ, thành phố Cơ Long

1456. Sơn Thị Dũng, sinh ngày 12/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 28, đoạn 1, đường Lê Minh, khóm 18, phường Chí Thiện, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1457. Phùng Thị Bông, sinh ngày 16/12/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 19, ngõ 349, đường Hướng Dương, khóm 10, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1458. Huỳnh Thị Thanh Thùy, sinh ngày 01/01/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 214, đường Long Hoa, khóm 12, phường Long Hoa, thành phố Bình Đông

1459. Trần Thị Bích Thủy, sinh ngày 12/8/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, Đại Dương, khóm 1, thôn Nam Thế, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1460. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 23/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, Đại Dương, khóm 1, thôn Nam Thế, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1461. Nguyễn Thị Tiền, sinh ngày 18/5/1973 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ, 5, đường Khai Lan Đông, khóm 5, phường Tân Kiếm, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

1462. Lê Đỗ Minh Hằng, sinh ngày 02/9/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Ngưu Nhục Kỳ, khóm 3, thôn Thủy Vân, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1463. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 25/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Cẩm Hòa, khóm 25, phường Hậu Phúc, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1464. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 13/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đoạn 1, đường Vĩnh Đồng, khóm 3, thôn Đông Lạc, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

1465. Trần Thị Lam Phê, sinh ngày 02/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/3, ngõ 125 đường Văn Hóa, khóm 13, phường Nhất Tâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1466. Lê Thị Thu, sinh ngày 26/6/1975 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, phố Cảng Bộ Nhị, khóm 9, thôn Hòa Hiệp, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

1467. Huỳnh Thị Thu Hường, sinh ngày 02/4/1961 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99/1, Bì Ma Cước, khóm 6, phường Bì Hương, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1468. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 08/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 14, ngõ 18, phố Tín Nghĩa, khóm 24, thôn Nhị Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1469. Phạm Thị Trang Nhi, sinh ngày 21/3/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, lầu 4, đường Quảng Cảng, khóm 5, phường Thanh Giang, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1470. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 12/10/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, hẻm 11, ngõ 54, đường Nghĩa Vĩnh, khóm 9, phường Bảo Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1471. Tô Thị Thu Trang, sinh ngày 09/6/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 253/2, đường Bát Đức, đoạn 2, khóm 13, phường Văn Đức, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1472. Nguyễn Mộng Dung, sinh ngày 08/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, lầu 4, phố Tứ Vỹ, khóm 12, phường Đông Môn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1473. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 11/4/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, phố Phúc Long, khóm 12, phường Cảng Hưng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1474. Nguyễn Thị Thanh Phượng, sinh ngày 01/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 540, đường Trung Sơn, khóm 4, phường Hiệp Hưng, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1475. Trần Thị Sa Ry, sinh ngày 12/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, ngõ 33, đoạn 2, đường Đỉnh Phố, khóm 4, phường Đỉnh Phố, thị trấn Cổ Thành, huyện Nghi Lan

1476. Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 19/4/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, phố Quảng Châu, khóm 19, phường Thành Công, thành phố Đài Đông

1477. Trần Nguyễn Hồng Gấm, sinh ngày 16/8/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, phố Nhất Tâm Nam, khóm 6, phường Ngưu Phố, thành phố Chương Hóa

1478. Phạm Thị Cẩm Tú, sinh ngày 09/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 366, đoạn 4, đường Trung Hoa, khóm 5, phường Ngưu Phố, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1479. Lê Thị Hải Thúy, sinh ngày 24/02/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 50, đoạn 1, đường Lợi Thành, khóm 1, thôn Thành Hưng, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

1480. Nguyễn Thị Lắm, sinh ngày 15/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 49, đường Cẩm Tú, khóm 21, phường Nhật Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1481. Mằn Khì Hiếng, sinh ngày 29/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 352, phố Hổ Sơn, khóm 2, thôn Bạch Sa, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1482. Nguyễn Ngọc Đài, sinh ngày 08/5/1981 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1041, đường Hạnh Phúc Tân, khóm 12, phường Nhân Hòa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1483. Ngô Thị Lan Anh, sinh ngày 18/6/1978 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 39, phố Tường Phong, khóm 2, phường Chân Sa, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

1484. Huỳnh Thị Kim Lan, sinh ngày 26/3/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 8, hẻm 2, ngõ 561, đoạn 3, đường An Khang, khóm 26, phường Nhật Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1485. Võ Thị Hoa Phượng, sinh ngày 23/6/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, Tiểu Nam Phố, khóm 6, thôn Viên Lâm, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

1486. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 25/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, ngõ 699, Số An Trung, đoạn 1, khóm 6, phường Mai Hoa, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1487. Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 26/6/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/4, Trúc Nam, khóm 4, phường Chiến Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1488. Tôn Cẩm Thúy, sinh ngày 16/11/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 265, đường Phục Hưng, đoạn 2, khóm 9, phường Trúc Lâm, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

1489. Hà Thị Cúc, sinh ngày 12/02/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, Nội Hồ, khóm 4, thôn Nội Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

1490. Lư Trung Thu, sinh ngày 17/02/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 4, hẻm 12, ngõ 315, đường Trung Hoa Nam, đoạn 2, khóm 6, phường Nam Độ, khu Nam, thành phố Đài Nam

1491. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 29/7/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, phố Kiên Hưng Ngũ, khóm 16, phường Tân Phố, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1492. Huỳnh Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 31/3/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 278, phố Vĩnh, khóm 11, phường Quận Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

1493. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 20/02/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, Đỉnh Sơn Châu, khóm 4, phường Sơn Châu, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1494. Hồ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 16/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 27, ngõ 100, đường Hoàn Hà Nam, đoạn 2, khóm 5, phường Liễu Hương, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1495. Dương Thu Vân, sinh ngày 25/3/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, Khảm Hậu, khóm 11, phường Khảm Hậu, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

1496. Đỗ Thị Thiện, sinh ngày 24/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Từ Huy Lục Thôn, khóm 4, phường Minh Kiến, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1497. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 06/12/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132/2, đường Vạn Đức, khóm 12, thôn Vạn Kim, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

1498. Nguyễn Thị Diệu Thanh, sinh ngày 10/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Công Chính, khóm 6, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1499. Phạm Thị Kim Chi, sinh ngày 17/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Lập Trang, khóm 14, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1500. Trần Thị Thu Ba, sinh ngày 07/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/14, Thanh Sơn, khóm 2, thôn Thanh Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1501. Đào Thị Thanh, sinh ngày 06/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, Cao Nguyên, khóm 1, thôn Cao Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1502. Trần Thị Cẩm Tú, sinh ngày 14/6/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/5, lầu 12/2, đường Đại Kiều, khóm 4, phường An Khang, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1503. Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 28/5/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Long Đông, khóm 18, phường Long Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1504. Trương Thị Dấn, sinh ngày 15/8/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Lục Trường, khóm 3, thôn Quyền Tiến, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1505. Lê Thị Mỹ Đặng, sinh ngày 25/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 144, đường Nguyệt My, khóm 15, phường Trí Thành, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1506. Võ Thị Kiều Diễm, sinh ngày 07/01/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Mao Giải Hành, khóm 20, thôn Tam Giác, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

1507. Trần Kim Lan, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 135, đường Khảm Đỉnh, khóm 8, phường Đỉnh Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1508. Phạm Thị Úc Châu, sinh ngày 15/03/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172, đường Thái Bình, khóm 6, phường Bình Hòa, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1509. Nguyễn Thị Thùy Quyên, sinh ngày 10/8/1980 Tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 470, đoạn 3, đường Nghĩa Thành, khóm 41, thôn Quần Anh, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1510. Đặng Thị Kim, sinh ngày 13/10/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, Hình Thố Liêu, khóm 11, thôn Hình Thố, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

1511. Phan Thị Rất, sinh ngày 03/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44/28, Hình Thố Liêu, khóm 7, thôn Hình Thố, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

1512. Trần Ngọc Tiên, sinh ngày 15/02/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 106, đường Trung Hoa, khóm 3, thôn Luân Đông, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1513. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 16/02/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, Mỹ Lâm, khóm 7, thôn Phúc Hưng, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1514. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 10/5/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 628/20, đường Đông Quan, khóm 23, phường Tân Thịnh, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1515. Mai Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10/3/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 2, ngõ 33, đường Hạ Luân, khóm 13, phường Chương Lâm, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1516. Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 15/5/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 99, phố Hà Môn, khóm 22, phường Cương Khê, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

1517. Nguyễn Thị Ni, sinh ngày 10/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, lầu 5, ngõ 126, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 34, phường Bì Lâm, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1518. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 12/3/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 166, đường Phúc Đức, khóm 4, phường Long Đức, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

1519. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 20/01/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 5 ngõ 227, đường Khê Vĩ, khóm 3, phường Từ Hữu, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1520. Trương Thị Mai, sinh ngày 10/3/1981 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 1, ngõ 7, đường Thái Bình, khóm 15, thôn Cam Bộ, xã Đại Đổ, huyện Đài Trung

1521. Trịnh Thị Thanh Hoa, sinh ngày 19/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đoạn 1, đường Tân Đông, khóm 2, thôn Đông Trung, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1522. Trần Thị Chinh, sinh ngày 20/10/1956 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 3, ngõ 23, đường Vĩnh An, khóm 6, thôn Vĩnh Mỹ, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1523. Cao Thị Hằng, sinh ngày 09/5/1982 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 397, đoạn 2, đường Mỹ Thôn, khóm 13, phường Giang Xuyên, khu Nam, thành phố Đài Trung

1524. Huỳnh Thị Dì, sinh ngày 17/3/1974 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 437, đường Trung Sơn, khóm 28, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1525. Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 27/12/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, Nam Hưng, khóm 26, phường Nam Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1526. Huỳnh Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 16/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/1, ngõ 325, đường Nguyên Viễn, khóm 26, phường Định An, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

1527. Huỳnh Kim Hạnh, sinh ngày 24/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, Tập Phố, khóm 3, phường Tập Phố, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1528. Hồ Kim Thoa, sinh ngày 09/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 41, đường Song Thành, khóm 18, phường Song Thành, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1529. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 15/4/1957 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, Tam Hồ, khóm 10, phường Tam Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1530. Huỳnh Lệ Ngọc Lan Nữ, sinh ngày 20/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Thượng Tứ Hồ, khóm 1, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1531. Võ Ngọc Dung, sinh ngày 19/5/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 99, đường Cát Lâm, khóm 16, phường Văn Hóa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1532. Phan Thị Chí Tâm, sinh ngày 11/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Anh Thố, khóm 6, phường Trung Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1533. Nguyễn Hồng Thủy, sinh ngày 01/9/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/5, Tân Bì, khóm 5, phường Cựu Bì, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1534. Tạ Thị Tấm, sinh ngày 02/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ Võ Đông, khóm 5, thôn Đại Khanh, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1535. Trần Kim Liên, sinh ngày 09/01/1962 tại Đắk Lắc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 961, Trung Doanh, khóm 3, thôn Trung Doanh, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1536. Dương Thị Thắm, sinh ngày 26/6/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 493, Trung Doanh, khóm 19, thôn Khai Hóa, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1537. Văn Thị Bích Thủy, sinh ngày 19/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111/20, Nhị Trấn, khóm 16, thôn Nhị Trấn, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

1538. Trịnh Thị Ái Liên, sinh ngày 28/02/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Tân Thố, khóm 16, thôn Thần Nông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1539. Đặng Thị Hiễu, sinh ngày 21/9/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/11, Thập Nhất Chỉ Khố, khóm 2, thôn Long Đức, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1540. Trần Thị Mộng, sinh ngày 09/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 235/1, Đại Liêu, khóm 9, phường Vĩnh An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

1541. Trương Ai Liên, sinh ngày 03/7/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 545, đoạn 1, đường Trung ương, khóm 4, phường Hưng Nông, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

1542. Võ Thị Nhạn, sinh ngày 03/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, ngõ 47, đường Hoa Hưng, khóm 23, phường Kiện Hành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

1543. Nguyễn Nhựt Thúy, sinh ngày 06/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 311, đường Trung Chính, khóm 10, phường Tân Phố, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1544. Su A Thu, sinh ngày 10/10/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 89, đường Trung Chính Tây, khóm 16, thôn Thượng Tứ, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

1545. Từ Yến Linh, sinh ngày 07/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 36, ngõ 83, đường Long Đức, khóm 2, phường Long Tử, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1546. Dương Hoàng Diệu, sinh ngày 13/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Phục Hoa, khóm 11, phường Hợp Tác, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1547. Đặng Thị Kim Trinh, sinh ngày 02/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Cát Bối Xọa, khóm 3, thôn Đông Hà, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1548. Huỳnh Kim Mai, sinh ngày 18/8/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Mão Xạ, khóm 17, phường Thổ Khố, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

1549. Đào Thị Hồng Lộc, sinh ngày 03/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Trung Hoa, khóm 5, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1550. Đỗ Thị Thu Quyên, sinh ngày 29/9/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, đường Đỉnh Sơn, khóm 3, phường Đỉnh Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1551. Nguyễn Thị Thạnh, sinh ngày 04/3/1982 tại Sông Bé

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm Điền Dương, khóm 3, thôn Điền Dương, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

1552. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158, lầu 5, đoạn 2, đường Tây Viễn, khóm 15, phường Hòa Bình, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1553. Trương Thị Thu Thảo, sinh ngày 19/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ Đông Hưng, đoạn 2, đường Đại Đồng, khóm 1, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1554. Trần Hồng Hân, sinh ngày 25/3/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/5 ngõ Điền Dương, khóm 10, thôn Đại Thôn, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

1555. Võ Thị Chúc Phương, sinh ngày 31/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93/4, đường Phục Hưng, khóm 16, phường Tây Khang, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1556. Vũ Thị Kim Tuyến, sinh ngày 25/01/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 11, ngõ 235, đoạn 1, đường Minh Đức, khóm 4, phường Thanh Sơn, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1557. Phùng Thị Bảo Thuận, sinh ngày 28/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, hẻm 9, ngõ 242, đường Văn Thành, khóm 29, phường Văn Thành, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1558. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 25/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, hẻm Đế Quân, khóm 4, thôn Tân Hưng, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

1559. Cao Ninh Hải, sinh ngày 09/10/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Chính Y, khóm 1, phường Y Phụng, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên

1560. Lộ Xuân Lan, sinh ngày 24/6/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, đường Thái Nguyên, khóm 37, phường Bành Hồ, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1561. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 15/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/12, đường Dân Ý, khóm 11, thôn Sỹ Nhung, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

1562. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 22/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Liên Biểu, khóm 1, thôn Tây Liên, xã Hạ Binh, huyện Đài Nam

1563. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 26/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 104, đường Tín Nhị, khóm 7, phường Nghĩa Dân, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1564. Phạm Mai Hương, sinh ngày 29/6/1983 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, phố Trường Bắc, khóm 6, phường Trường Đức, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1565. Đặng Thị Lý, sinh ngày 15/3/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/5, hẻm Phúc Hưng, khóm 16, thôn Phúc Qui, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

1566. Đặng Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 14/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87/4, đường Hải Phong, khóm 3, phường Nhân Nghĩa, thành phố Bình Đông

1567. Hồ Thị Ngọc, sinh ngày 09/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 425, đoạn 2, đường Đại Khê, khóm 5, phường Quang Bình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1568. Lê Thị Ngưng, sinh ngày 20/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/61, đường Đông Hương, phường Diêm Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1569. Quách Mỹ Lai, sinh ngày 01/7/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, Hậu An, khóm 6, thôn Hậu An, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1570. Huỳnh Trúc Ly, sinh ngày 24/10/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127, đường Tuyến Tây, khóm 14, thôn Tuyến Tây, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

1571. Phan Thị Thương Em, sinh ngày 19/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đoạn 2, đường Trung Tây, khóm 16, thôn Tây Bạn, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1572. Lầm Sy Múi, sinh ngày 10/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 618, đường Phú Xuyến, khóm 13, thôn Đông Ninh, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa

1573. Võ Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 17/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 1, hẻm 797, đường Kiến Quốc, khóm 14, phường Quảng Đức, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1574. Lê Thị Yến Nhi, sinh ngày 12/02/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 7/1, ngõ 35, hẻm 270, đường Đại Đồng, khóm 8, phường Trung Phố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1575. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 23/8/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168/2, đường Trung Nam, khóm 13, phường Trung Nam, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1576. Nguyễn Thị Trúc Lan, sinh ngày 04/02/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, lầu 3, đường Thành Công, khóm 18, phường Thành Đức, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1577. Nguyễn Thúy Loan, sinh ngày 27/8/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/1, phố Trấn Nguyên, khóm 12, phường Trấn Sương, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1578. Phan Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/5, Ngõa Diêu, khóm 1, thôn Ngõa Diêu, xã Mạch Lâm, huyện Vân Lâm

1579. Gịp Mềnh Phấn, sinh ngày 21/01/1980 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, Quảng Thịnh, khóm 1, thôn Quảng Thịnh, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

1580. Lê Thị Loan, sinh ngày 01/3/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, hẻm Bắc Tam, đường Gia Ưng, khóm 22, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1581. Huỳnh Thị Kiều, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, lầu 3 đường Vạn An, khóm 6, phường Vạn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1582. Kiều Thị Mai Thảo, sinh ngày 10/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/14, Lão Viên Tử, khóm 13, thôn Đồng Nhân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

1583. Lâm Thị Nhựt Nguyệt, sinh ngày 24/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 2, hẻm 162, đường Tam Dân Bắc, khóm 23, phường Mai Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1584. Hồ Thị Hồng Tươi, sinh ngày 26/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, ngõ 45, đoạn 1, đường Trung Sơn Bắc, khóm 16, phường Tân Hưng, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1585. Nguyễn Thị Tú Kiều, sinh ngày 26/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98/3, đường Đại Đức, khóm 7, thôn Đại Đức, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

1586. Đinh Thị Thùy, sinh ngày 15/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/6, hẻm 71, Liêu Bắc, khóm 12, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1587. Trần Thị Phương, sinh ngày 20/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 230, đường Dân Sinh, khóm 6, phường Vĩnh Phúc, thành phố Chương Hóa

1588. Bành Thị Tâm Mai, sinh ngày 26/02/1976 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, lầu 6/6, đường Khang Lạc, khóm 14, phường Thăng Bình, thành phố Nghi Lan

1589. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 02/10/1979 tại Bình dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 3/6, ngõ 862, đường Công Viên, khóm 1, phường Chính Phong, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1590. Thái Ngọc Xuân, sinh ngày 01/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 39, đường Đào Đức, khóm 9, phường Trung Đức, thành phố Đào Viên

1591. Tôn Thúy Hằng, sinh ngày 21/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/2, Khảm Cước, khóm 4, thôn Thụy Phong, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

1592. Voòng Cống Phùng, sinh ngày 10/01/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đoạn 2, đường Nghĩa Dân, khóm 1, phường Nam Bình, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1593. Khấu Thị Thi, sinh ngày 01/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, Lâm Hy Bình, khóm 7, thôn Nghĩa Hòa, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

1594. Bùi Thị Thúy, sinh ngày 13/8/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, Phong Thụ Lâm, khóm 13, thôn Kim Sư, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

1595. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 20/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Cao Nam 2, khóm 4, thôn Cao Nam, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1596. Phùng Thị Chúc Linh, sinh ngày 31/12/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 2, đường Hòa Thành, khóm 16, thôn Đại Xã, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1597. Lâm Thị Huệ, sinh ngày 21/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/1, ngõ 3, đường Trung Sơn 3, khóm 13, phường Thông Hóa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1598. Đỗ Thanh Thảo, sinh ngày 02/11/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, Phong Vinh, khóm 6, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

1599. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 25/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3 Bảo Trúc, khóm 13, phường Bảo Trang, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

1600. Làu Mỹ Din, sinh ngày 25/6/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143/12, Long Nham, khóm 13, thôn Long Nham, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

1601. Hồ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 08/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Trung Hiếu, khóm 4, phường Hàn Khanh, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1602. Quách Thị Hỏn, sinh ngày 10/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Tam Hòa, khóm 4, phường Doanh Bàn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1603. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 12/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 8, ngõ 30, đoạn 4, đường Tín Nghĩa, khóm 5, phường Trú An, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1604. Trần Thanh Thủy, sinh ngày 27/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/1, ngõ 15, đường Sùng Đức, khóm 5, phường Vĩnh Khang, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1605. Đặng Thị Thanh Hằng, sinh ngày 14/01/1983 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2, ngõ 196, đường Noãn Noãn, khóm 18, phường Noãn Đồng, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

1606. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 05/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/23, lầu 3/4, đường Minh Đức 2, khóm 21, phường Thái An, khu Thất Đồ, thành phố Cơ Long

1607. Phồng Ửng Múi, sinh ngày 20/3/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134/2, đường Viên Sơn, khóm 19, phường Văn Nguyên, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1608. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 13/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 473, lầu 4, đường Phục Hưng Bắc, khóm 3, phường Dân Phúc, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

1609. Huỳnh Nhộc Làu, sinh ngày 09/12/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 67, đường Dân Sinh, khóm 4, phường Dân Sinh, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1610. Huỳnh Kim Phương, sinh ngày 28/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, lầu 2, hẻm 16, ngõ 30, đường Tam Đức, khóm 12, phường Tam Đa, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1611. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 04/11/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, Hạ Khanh, khóm 12, thôn Hạ Khanh, xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa

1612. Phan Thị Hoa Trúc, sinh năm 1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94/4, Thái Công Điếm, khóm 3, thôn Hạ Khanh, xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa

1613. Võ Thị Cẩm Giang, sinh ngày 04/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Hậu Lý, khóm 10, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1614. Lê Thị Hà, sinh ngày 31/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, đường Quang Minh, khóm 4, thôn Ngô Nam, xã Hồ Khẩu, huyện Vân Lâm

1615. Thạch Thị Hà, sinh ngày 10/7/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Đông Hải, khóm 11, phường Thanh Tuyền, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1616. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 04/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, phố Phúc Liên, khóm 9, phường Phúc Liên, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1617. Trần Thị Ngọc Luyến, sinh ngày 25/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 243, đường Thanh Niên, khóm 11, phường Vi Hạn, khu Đông, thành phố Đài Nam

1618. Lê Huỳnh Tú Trinh, sinh ngày 14/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168, đường Tây Bình, khóm 3, thôn Đại Thành, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

1619. Đào Thị My, sinh ngày 02/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/6, Đỉnh Khanh, khóm 5, thôn Hạ Khanh, xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa

1620. Phạm Thị Phương Thảo, sinh ngày 07/8/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, lầu 17, đường Ngũ Giáp Nhị, khóm 43, phường Chính Nghĩa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1621. Trần Thị Ngọc Nhi, sinh ngày 14/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103, đường Nội Sách, đoạn 2, khóm 7, phường Nghĩa Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1622. Lê Thị Mộng, sinh ngày 18/9/1970 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 5, ngõ 57, đường Cẩm Tú, khóm 21, phường Nhật Hưng, thành phố Tân Tiệm, huyện Đài Bắc

1623. Nguyễn Thị Vũ Minh, sinh ngày 19/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/7, Tây Bình, khóm 3, phường Tây Bình, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1624. Dương Thị Thăng, sinh ngày 02/9/1975 tại Lạng Sơn

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, đường Công Nghiệp, khóm 2, thôn Trung Hòa, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1625. Nguyễn Thị Thu Lai, sinh ngày 10/6/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 5/6, ngõ 148, đường Khu Công Nghiệp Thập Tam Bát, khóm 20, phường Hiệp Hòa, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1626. Huỳnh Thị Son, sinh ngày 16/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 5, ngõ 79, phố Phân Tử Vĩ, khóm 6, phường Từ Hóa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1627. Võ Kim Dung, sinh ngày 09/10/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, hẻm 2, ngõ 19, phố Dụ Dân, khóm 7, phường Dụ Dân, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1628. Trần Kim Qui, sinh ngày 13/3/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 751, đường Tân Trang, khóm 1, phường Quốc Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1629. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 17/02/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 7, ngách 47, hẻm 250, ngõ 248, đường Trung Sơn, khóm 28,, phường Hưng Nhân, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1630. Trần Thị Trúc Ly, sinh ngày 17/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ Trung Hồ, khóm 1, thôn Trúc Phong, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1631. Trần Thị Diệp, sinh ngày 26/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132, lầu 3, đường Trung Hưng Bắc, khóm 28, phường Trung Hưng, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1632. Hồ Mộc Zếnh, sinh ngày 02/10/1977 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 2, ngõ 39, đường Đại Đồng, khóm 20, phường Giới Thọ, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1633. Đỗ Thị Kim Nguyên, sinh ngày 18/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 9/2, đường Đàm Hưng, khóm 26, phường Văn Lâm, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1634. Nguyễn Thị Ngọc Phương, sinh ngày 10/9/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/2, ngõ 116, đường Tam Dương, khóm 14, phường Quang Dương, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1635. Chống Thảo Linh, sinh ngày 16/3/1970 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, lầu 4, ngõ 191, đường Hoài Đức, khóm 24, phường Hoài Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1636. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 17/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đường Phúc Lâm, khóm 25, phường Phúc Lâm, thành phố Đào Viên

1637. Trần Thị Bé Phương, sinh ngày 05/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 5, ngõ Hải Ninh, đoạn 2, đường Hải Sơn, khóm 6, thôn Hải Hồ, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

1638. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 09/02/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 2, đường Hạnh Mỹ 9, khóm 21, thôn Thỏ Khanh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1639. Nguyễn Thị Phúc, sinh ngày 03/9/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, Khảm Đỉnh Thố, khóm 15, thôn Vĩnh An, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1640. Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh ngày 09/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 3, ngõ 178, đường Thanh Niên, khóm 11, phường Nhật Tường, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1641. Quách Mỹ Thảo, sinh ngày 15/01/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, đường Khang Lang, khóm 12, phường Hiệu Ỷ, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1642. Trương Thị Thùy Loan, sinh ngày 16/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 26, đường Trường Xuân, khóm 15, phường Tân Trang, khu Đông, thành phố Tân Trúc

1643. Lê Thị Thanh, sinh ngày 29/6/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, Trung Châu, khóm 17, phường Trung Châu, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1644. Bùi Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 16/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/1, Ngũ Tọa Ốc, khóm 10, thôn Hạ Sơn, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

1645. Đặng Thị Bích Dân, sinh ngày 19/7/1983 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, Trung Châu, khóm 17, phường Trung Châu, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1646. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 13/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, Hình Thố Liêu, khóm 21, thôn Hình Thố, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

1647. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 07/6/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường Bảo Trang, khóm 1, phường Đại Đồng, thành phố Đài Đông

1648. Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 28/12/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 82, đường Trung Chính, khóm 14, thôn Tiền Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1649. Trần Nữ Hạnh, sinh ngày 05/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 3, ngõ 900, đường Kỳ Tuân Tam, khóm 25, phường Phục Hưng, khu Kỳ Tuân, thành phố Cao Hùng

1650. Nguyễn Ngọc Vẹn, sinh ngày 28/10/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 484, đường Thế Hiền, đoạn 4, khóm 11, phường An Liêu, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1651. Phạm Thị Yến, sinh ngày 04/9/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 174, đường Hòa Bình, đoạn 1, khóm 3, thôn Nam Trấn, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

1652. Trương Thị Nguyệt Hằng, sinh ngày 15/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 174, đường Trung Châu, khóm 17, phường Trung Châu, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1653. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 06/6/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 279, đường Thánh Hiền, khóm 11, thôn Loan Nội, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1654. Trần Thị Thúy Pha, sinh ngày 12/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Ngưu Miên Ngũ, khóm 13, phường Ngưu Miên, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1655. Lê Mộng Huyền, sinh ngày 08/6/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Nghĩa Hòa, khóm 1, thôn Tân Long, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1656. Trần Thị Bích Tuyền, sinh ngày 08/6/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 216, đường Kiều Đức, khóm 35, thôn Long Sơn, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1657. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 20/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, Sa Luân Hậu, khóm 9, thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1658. Lai Thị Tú Điệp, sinh ngày 12/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Thượng Khang Lang, khóm 10, thôn Khang Lang, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1659. Dư Thị Diệu, sinh ngày 05/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Kỳ Hạ, khóm 1, phường Kỳ Hạ, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

1660. Vũ Thị Thanh, sinh ngày 08/9/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/12, Khế Mỹ, khóm 17, thôn Đại Mỹ, xã Kích Đồng, huyện Vân Lâm

1661. Trần Thị Kim Phương, sinh ngày 20/4/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 1, phố Thụy Tường, khóm 12, phường Thụy Tây, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1662. Trần Thị Phượng, sinh ngày 18/8/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/66, Đỉnh &#24269, khóm 1, phường Đỉnh &#24269, thị trấn Cái Lý, huyện Đài Nam

1663. Nguyễn Thị Niên, sinh ngày 01/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118/51, Bình Sa, khóm 13, thôn Bình Sa, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

1664. Nguyễn Ngô Kim Ngân, sinh ngày 28/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/4, ngõ 37, phố Suối Quân Nhị, phường Suối Bắc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1665. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 07/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 6, phố Phúc Thuận, khóm 13, phường Thái Thuận, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1666. Lâm Thị Kim Trang, sinh ngày 02/9/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, lầu 5, phố Phúc Tường, khóm 15, phường Viên Phúc, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1667. Phương Thị Hồng Em, sinh ngày 08/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 276, đường Trung Chính Nam, đoạn 1, khóm 40, thôn Cổ Thố, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

1668. Phạm Thị Tiền, sinh ngày 25/8/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 37, đường Đại Cát, khóm 15, thôn Thúy Bình, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1669. Trương Thị Hồng Châu, sinh ngày 14/10/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 3, ngõ 900, đường Kỳ Luật Tam, khóm 25, phường Phục Hưng, khu Kỳ Luật, thành phố Cao Hùng

1670. Châu Kiều Oanh, sinh ngày 28/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, đường Diêm Vụ, khóm 9, phường Biện Châu, thành phố Đào Viên

1671. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 16/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 382, đường Hoa Vinh, khóm 25, phường Hoa Phong, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1672. Trần Thị Tuyết Sương, sinh ngày 09/9/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138, phố Thụ Đức Nhất, khóm 15, phường Tân Quang, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1673. Nguyễn Thị Mộng Thùy, sinh ngày 12/3/1986 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Vinh Quán, khóm 1, thôn Ma Viên, xã Kim Đồng, huyện Vân Lâm

1674. Phan Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 25/01/1974 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, Đại Loan, khóm 1, phường Đại Loan, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1675. Trần Thị Cẩm Hường, sinh ngày 01/01/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/31, Tân Lang Thụ Giác, khóm 2, thôn Trung Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1676. Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 13/10/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Hạ Thố Tử, khóm 14, thôn Long Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

1677. Giang Thị Hồng Nghi, sinh ngày 09/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/8, Đỉnh Phương Tử Lâm, khóm 21, thôn Long Sơn, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1678. Nguyễn Thị Phương Hiệp, sinh ngày 12/12/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, Đông Hồ, khóm 3, phường Thảo Hồ, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1679. Nguyễn Thị Đông, sinh ngày 14/3/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, Tây Hồ, khóm 11, phường Thảo Hồ, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1680. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 09/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, lầu 4, ngõ 136, đường Học Phủ, khóm 6, phường Đặng Công, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1681. Vũ Thị Mơ, sinh ngày 30/10/1967 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 67, đường Tam Tăng Bình, khóm 5, phường Trúc Luân, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1682. Lâm Ngọc Điệp, sinh ngày 15/3/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 2, ngõ 153, đường Du Vĩnh, khóm 37, phường Long Ân, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1683. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 16/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 177, đường Trung Chính, khóm 8, thôn Trung Ương, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

1684. Trần Thị Yến Tiên, sinh ngày 02/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 750, đường Tự Cường, khóm 23, phường Long Đàm, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1685. Nguyễn Thị Tiếng, sinh ngày 16/6/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160, Cấu Tạo, khóm 4, phường Cấu Tạo, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1686. Võ Thị Kim Hai, sinh ngày 07/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 15, ngõ 102, đường Vinh Hoa, khóm 16, thôn Đỉnh Đường, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1687. Tạ Thị Đầm, sinh ngày 02/4/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 44, đường Mai Hoa, khóm 17, thôn Quảng Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1688. Trương Thị Ngọc Lũy, sinh ngày 15/10/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 368, lầu 16, đường Trung Hòa, khóm 19, phường Trung Hòa, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1689. Phan Thị Minh Thọ, sinh ngày 28/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 121, đường Can Trăn 1, khóm 8, phường Can Trăn, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1690. Phạm Thị Vân, sinh ngày 04/4/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 3, đường Thủy Xác, khóm 11, phường Thủy Xác, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1691. Nguyễn Thị Cẩm Vấn, sinh ngày 07/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 282/8, lầu 3, đường Trung Chính, khóm 18, phường Kiến Quốc, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1692. Nguyễn Thị Châu, sinh ngày 25/10/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 312/1, đường Long Nam, khóm 7, thôn Vĩnh Hòa, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1693. Nguyễn Thị Hai, sinh ngày 19/6/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, ngõ 49, đường Tân Kiến, khóm 24, phường Khai Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

1694. Nguyễn Thị Hồng Nhạn, sinh ngày 12/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 16, ngõ 123, đường Liên Đàm, khóm 8, phường Miếu Đông, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1695. Nguyễn Thị Thu Sương, sinh ngày 14/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/1, ngõ 10, đoạn 3, đường Song Thập, khóm 3, phường Bách Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1696. Nguyễn Thị Trúc Hà, sinh ngày 16/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/8, lầu 2, phố Thành Bắc, khóm 10, phường Thành Nghĩa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1697. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 07/7/1975 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 231, lầu 5, đường Tín Nghĩa, khóm 2, phường Nhân Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1698. Lê Thanh Trúc, sinh ngày 22/01/19777 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 10, đường Phúc Đức 1 khóm 14, phường Khang Phúc, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1699. Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 04/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/34, đường Trung Thanh, khóm 16, phường Tây Thế, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1700. Triệu Kim Dung, sinh ngày 25/8/1967 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 20, đường Hưng Đức, khóm 6, phường Hưng Quang, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1701. Bùi Ngọc Hân, sinh ngày 15/4/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 561, đoạn 2, đường Tập Sơn, khóm 1, phường Diên Chính, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1702. Đàm Thị Giềng, sinh ngày 02/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Phúc Đức, khóm 7, phường Thụ Vương, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1703. Đặng Thị Xinh, sinh ngày 30/4/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, hẻm Hồng Môn, khóm 10, thôn Bình Hòa, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1704. Du Thị Sau, sinh ngày 10/5/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, thôn Oanh Hoa Tân, khóm 21, phường Nhị Kiều, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1705. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 05/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 27, đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 11, phường Đại An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1706. Lê Thị Mỹ Trang, sinh ngày 01/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/23, ngõ 310, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 6, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu

1707. Lưu Thị Yến, sinh ngày 20/10/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 516, đường Đại Đồng, khóm 29, phường Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1708. Lý Hỷ Kim, sinh ngày 25/5/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, Uyên Cảng, khóm 3 phường Uyên Cảng, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1709. Nguyễn Hồng Cẩm, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/2, hẻm 134, ngõ 388, đoạn 4, đường Hải Điền, khóm 16 phường Hải Điền, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1710. Phạm Thị Thủy, sinh ngày 10/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/2, Đại Ôn Liêu, khóm 8, thôn Vĩnh Lạc, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1711.Trần Thị Ngọc Tâm, sinh ngày 19/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/31, Phố Tử, khóm 14, thôn Phố Tử, xã Lý Đồng, huyện Vân Lâm

1712. Trần Thị Thanh Hà, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/4, ngõ 447, đường Nam Kinh, khóm 21, phường Tân Phú, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1713. Trần Thị Thuận, sinh ngày 03/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 9, hẻm 6, ngõ 329, đường Trung Sơn, khóm 21, phường Kiến Quốc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1714. Trần Thị Út, sinh ngày 29/11/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 304, đường Trung Chính 1, khóm 6, thôn Chương Nhã, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1715. Huỳnh Thị Hiệp, sinh ngày 17/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 23, ngõ 619, đường Trung Hoa, khóm 12, phường An Khang, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1716. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 13/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 131, phố Thành Công Nhất, khóm 24, thôn Thành Công, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1717. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 04/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 7, phố Trung Sơn Cửu, khóm 64, thôn Nam Bảo, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

1718. Nguyễn Thị Thúy Phường, sinh ngày 10/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 171, đường Trung Sơn, khóm 8, phường Xã Khẩu, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

1719. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 08/7/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 1, ngõ 233, đường Giáp Hậu, khóm 6, thôn Nghĩa Đức, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1720. Trần Thị Kiều Oanh, sinh ngày 10/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Ngõ 58, đường Hòa Bình, khóm 19, thôn Khê Châu, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1721. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 22/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 380, đường Trung Sơn, đoạn 3, khóm 1, thôn Khê Châu, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1722. Nguyễn Thị Thiên Nga, sinh ngày 05/11/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 6, đường Kim An, khóm 13, thôn Phù Triều, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1723. Nguyễn Kim Loan, sinh ngày 31/12/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, ngõ 59, phố An Hòa, khóm 6, thôn Thủy An, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1724. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 10/6/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, Phan Tử Liêu, khóm 13, phường Hải Trình, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1725. Võ Thị Huyền Nga, sinh ngày 15/4/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132, đường Thành Công, khóm 10, thôn Điền Thố, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1726. Cao Như Hạnh, sinh ngày 23/5/1972 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 376, đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 15, phường Nam Hưng, thành phố Chương Hóa

1727. Cao Ngọc Bích, sinh ngày 06/7/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 111, phố Thanh Ninh, khóm 30, phường Thanh Khê, thành phố Bình Đông

1728. Nguyễn Thị Thắng, sinh ngày 25/8/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Phương Bình, khóm 9, phường Trung Hòa, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1729. Võ Thị Mộng Đào, sinh ngày 25/10/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 994, đường Tạp Sơn, đoạn 2, khóm 16, phường Diêm Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1730. Huỳnh Thị Kim Phương, sinh ngày 26/12/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 441, đường Chương Viên, đoạn 1, khóm 8, thôn Tam Xuân, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

1731. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 20/4/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 395, đường Dân Tộc, khóm 17, thôn Trúc Lâm, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

1732. Lê Thị An, sinh ngày 03/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, lầu 3, đường Nam Vinh, khóm 10, phường Dục Nhân, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1733. Lý Thị Thắm, sinh ngày 16/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 212, đường Nhân Nhị 2, khóm 16, phường Ngọc Điền, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1734. Trần Thị Bích vân, sinh ngày 20/3/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 752, đoạn 1, đường Đẩu Uyên, khóm 3, phường Nguyên Uyển, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1735. Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 425, đường Phúc Mỹ, khóm 11, phường Phúc An, thị trấn Mỹ Nồng, huyện Cao Hùng

1736. Đinh Thị Loan, sinh ngày 06/5/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đường Hải Thành Bắc, khóm 14, thôn Giác Túc, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

1737. Hồ Thị Điệp, sinh ngày 20/8/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Đại Phố, khóm 17, thôn Cựu Lộ, xã Qui Sơn, huyện Đào viên

1738. Đào Thúy Vinh, sinh ngày 04/8/1977 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 271, đường Tân Nam, khóm 1, thôn Cam Đường, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1739. Nguyễn Thị Thu Vân sinh ngày 17/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Nội Tử Phố, khóm 1, thôn Đại Kỳ, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1740. Hà Thị Phượng, sinh ngày 10/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 36, ngõ 269, đường Kiến Nghiệp, khóm 26, phường Nam Chỉ, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

1741. Trần Thị Kiều, sinh ngày 23/6/1978 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 1, ngõ 724, đường Trung Sơn, khóm 5, phường Quốc Dục, thành phố Hoa Liên

1742. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 24/10/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 4, ngõ 269, đường Tùng Đức, khóm 15, phường Tùng Hữu, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1743. Huỳnh Thị Kim Liên, sinh ngày 18/9/1973 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Bảo An, khóm 13, phường Vĩnh Thành, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1744. Phan Thị Thu Thảo, sinh ngày 09/3/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Đại Đồng, khóm 16, phường Nhân Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1745. Phan Thị Mỹ Nương, sinh ngày 02/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/3, đường Long Động, khóm 15, thôn Hòa Mỹ, xã Cống Liêu, thành phố Đài Bắc

1746. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 12/5/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 27, ngõ 186, đoạn 1, đường Trung Sơn Bắc, khóm 19, phường Thủy Sác, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1747. Lăng Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200, Mã Lộc, khóm 9, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1748. Lâm Thị Cẩm Ba, sinh ngày 19/9/1972 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, Xã Tiến Hồ, khóm 11, thôn Thái Hòa, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

1749. Bùi Kim Thanh, sinh ngày 09/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55/2, Nhị Trùng Khê, khóm 15, phường Kim Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1750. Trương Thị Kim Mẫn, sinh ngày 10/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 5, ngõ 156, đường Phúc Đức 2, khóm 25, phường Trung Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1751. Trần Thị Hết, sinh ngày 05/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153/3, đường Sùng Luân, khóm 12, phường Sùng Luân, khu Nam, thành phố Đài Trung

1752. Châu Thị Sương, sinh ngày 25/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90/134, lầu 4/5, Hứa Thổ Cảng, khóm 26, thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1753. Dương Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 15/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/13, Điền Liên, khóm 11, thôn Định An, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1754. Lâm Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 23/8/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 5, hẻm 150, đường Đạm Hải, khóm 2, phường Sa Luân, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1755. Lê Thị Tâm, sinh ngày 19/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 468, lầu 8/7, đường Phúc Khoa, khóm 12, phường Phúc Lâm, khu Tây Đôn, thành phố Đài Trung

1756. Nguyễn Mộng Thường, sinh ngày 07/7/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, ngõ 190, đường Thái Tử, khóm 7, thôn Thái Tử, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1757. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 14/6/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 125, đường Trung Hưng, khóm 45, phường Phục Hưng, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1758. Phạm Thị Lắm, sinh ngày 22/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 145, đường Huệ An, khóm 12, phường Khê Đính, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1759. Trần Ngọc Hoa, sinh ngày 02/8/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Tự Do, khóm 5, phường Tân Kiến, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1760. Phạm Thị Bé Bảy, sinh ngày 09/10/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90/8, Đông Thế, khóm 22, phường Đông Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1761. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 25/4/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 744/34, đường Hải Trung, khóm 10, phường Khê Tâm, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1762. Lưu Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 18/4/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/6, Bắc Cao Sơn Đỉnh, khóm 1, phường Cao Vinh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1763. Trương Thị Phương Lan, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 2, hẻm 86, đoạn 3, khóm 26, phố Nghiên Cứu Viện, phường Cửu Như,  Khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1764. Cao Thùy Linh, sinh ngày 21/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, lầu 5/2, đoạn 2, đường Tam Dân, khóm 3, phường Cửu Như, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1765. Châu Thị Nguồn, sinh ngày 15/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 59, đường Thụy An, khóm 6, phường Cảng Vĩ, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1766. Đặng Thị Thảo, sinh ngày 02/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Đông Vệ, khóm 9, phường Đông Vệ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1767. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 12/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, hẻm 96, đoạn 2, đường Trung Hoa Đông, khóm 11, phường Phú Cường, khu Đông, thành phố Đài Nam

1768. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 15/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, Phương Thố Liêu, khóm 6, phường An Chính, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1769. Nguyễn Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 01/01/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 134, đường Thọ Sơn, khóm 38, thôn Quý Hòa, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1770. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 22/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, hẻm 19, ngõ 703, đường Giới Thọ, khóm 23, phường Nhân Thiện, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1771. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, hẻm 28, đường Trúc Đường, khóm 7, thôn Trúc Đường, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

1772. Nguyễn Thị Mỹ Nhớ, sinh năm 1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/1, ngõ 2, đường Phan Kim, khóm 9, thôn Thạch Bì, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

1773. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 16/4/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 19, ngõ 130, đường Đại Quan, đoạn 1, khóm 11, thôn Bảo Chương, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1774. Dương Ngọc Mỹ, sinh ngày 09/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 645, đoạn 1, đường Đại Chúng, khóm 4, phường Tứ Thảo, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1775. Lê Thị Trúc Ly, sinh ngày 02/3/1984 tạo Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 4, ngõ 133, phố Tuấn Anh, khóm 9, phường Xuyên Dân, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1776. Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 09/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 466, Hưng Nam, khóm 11, phường Hưng Nam, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

1777. Nguyễn Đình Ngọc Uyên, sinh ngày 16/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 75, đường Thành Công, khóm 18, phường Cương Sơn, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1778. Phan Thanh Diễm, sinh ngày 24/7/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 84, đường Quang Phục, khóm 27, phường Tào Công, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1779. Lý Thị Thu Hoa, sinh ngày 21/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 3, ngõ 34, phố Công Hưng, khóm 13, phường Tam Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1780. Lê Thị Lệ Uyên, sinh ngày 12/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 119, ngõ 249, phố Thành Tây, khóm 10, phường Thành Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1781. Trịnh Mỹ Xuyên, sinh ngày 16/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ Thắng Công, khóm 12, phường Thắng Lợi, thành phố Bình Đông

1782. Lê Thị Bích Phượng, sinh ngày 04/12/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, Thành Nội, khóm 9, thôn Thành Nội, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

1783. Trần Thị Thùy Dương, sinh ngày 20/5/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Song Cát, khóm 5, phường Gia Lý, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1784. Trần Thị Phượng, sinh ngày 30/6/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/9, Đông Cảng, khóm 5, phường Đông Cảng, thị trấn Bủa Túi, huyện Gia Nghĩa

1785. Lương Thị An Phương, sinh ngày 09/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2005, Tỏa Quan Cảng, khóm 27, phường Tỏa Cảng, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1786. Võ Thị Kim Quyên, sinh ngày 21/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 276, đường Dân Sinh, đoạn 3, khóm 8, thôn Lục Phong, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

1787. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 20/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 14, ngõ 68, đường Viên Đông, đoạn 1, khóm 1, phường Nam Đông, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1788. Lê Quang Quốc Trinh, sinh ngày 05/01/1973 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 57, ngõ 232, đường Trung Chính, khóm 19, phường Thành Bắc, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1789. Vòng Chấn Cú, sinh ngày 02/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/1, Nội Điền, khóm 16, phường Kiến Long, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

1790. Trần Thị Tươi, sinh ngày 06/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 5, lầu 3, phố Trường Thái, khóm 3, phường Tiêu Khê, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1791. Hà Thu Hồng, sinh ngày 22/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, hẻm 1, ngõ 365, đường Lâm Viên Bắc, khóm 14, thôn Lâm Viên, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1792. Huỳnh Thị Thu Hồng, sinh ngày 16/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, Giác Đối Vi, khóm 4, phường Giác Đối, thành phố Tân Dinh, huyện Đài Nam

1793. Lâm Hồng Ngọc, sinh ngày 17/7/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, Bắc Phú, khóm 4, thôn Bắc Phú, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

1794. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 22/8/1969 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 292, phố Nam Thế, khóm 32, phường Kiến Nam, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam

1795. Đoàn Thị Kim Thoa, sinh ngày 02/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Quý Dương, khóm 12, phường Điền An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1796. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 05/8/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44/3, đường Ngọc Bình, khóm 9, phường Bắc Thế, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1797. Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh ngày 12/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/2, đường Tam Dân, khóm 3, thôn Ngư Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1798. Huỳnh Thị Kim Châu, sinh ngày 20/7/1962 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Thánh Vương Kỳ Hạ, khóm 5, thôn Cá Chép Đàm, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

1799. Nguyễn Thị Anh Hiệp, sinh ngày 09/4/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 819, đoạn Thủy Xa Đầu, đường Quan Phố, khóm 2, phường Văn Sơn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1800. Hồ Thị Thanh Liễu, sinh ngày 31/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/5, Đỉnh Khê, khóm 6, phường Đỉnh Khê thị trấn Hỗ Vĩ, huyện Vân Lâm

1801. Đỗ Hồng Thoại, sinh ngày 03/4/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 5, ngõ 87, phố Trọng An, khóm 6, phường Quang Minh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1802. Lê Thị Thu Năm, sinh ngày 21/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 274, Cửu Như Tam, khóm 2, phường Xuyên Đông, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1803. Nguyễn Thị Mộng Cầm, sinh ngày 16/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 10, ngõ 155, đường Thành Công, đoạn 1, khóm 17, thôn Khang Đông, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

1804. Phạm Thị Hồng Thủy, sinh ngày 24/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Trung Châu, khóm 1, thôn Ma Nguyên, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

1805. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 03/11/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, khóm 35, ngõ 136, đường Dân Quyền Đông, đoạn 6, khóm 18, phường Hồ Hưng, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

1806. Nguyễn Thị Trân, sinh ngày 09/9/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 739, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 1, phường Đài Khê, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

1807. Ngô Bích Liên, sinh ngày 04/12/1965 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, đường Sơn Oanh, khóm 11, thôn Sơn Đức, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1808. Lê Thị Hồng, sinh ngày 22/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78/4, đường Tín Nghĩa, khóm 32, phường Hưng Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1809. Mai Thanh Tuyền, sinh ngày 04/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, đường Trung Hoa, khóm 5, phường Minh Chính, thành phố Bình Đông

1810. Mai Thị Thúy, sinh ngày 19/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, ngõ 187, đường Trung Hưng, khóm 19, thôn Đông Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1811. Tăng Nhung Trà, sinh ngày 09/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, đường Phú Sơn, khóm 5, phường Song Ngọc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1812. Phan Hằng Ni, sinh ngày 04/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 224, đường Dân Tộc, khóm 21, phường Lý Lung, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

1813. Trần Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 22/01/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121/1, đường Hưng Ngư, khóm 14, phường Thành Ngư, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1814. Phan Thị Hồng Nhung, sinh ngày 22/12/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 37, đường Nhân Nhất, khóm 12, phường Trí Huệ, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1815. Phạm Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 17/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Nam Hòa, khóm 5, thôn Nam Phong, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

1816. Võ Kim Huỳnh, sinh ngày 19/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, phố Nam Giang, khóm 22, thôn Nam Giang, xã Nam Trung, huyện Miêu Lật

1817. Đinh Thị Tiện, sinh ngày 13/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 246, lầu 5/7, đường Nhã Trung, khóm 14, phường Đỉnh Liêu, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

1818. Lê Thị Linh Chi, sinh ngày 12/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/22, đường Thất Trương, khóm 3, phường Thất Trương, thành phố Nghi Lan

1819. Lê Thị Cẩm Vân, sinh ngày 08/9/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 4, hẻm 67, đoạn 4, đường Trung Ương, khóm 25, phường Đỉnh Thố, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1820. Lê Thị Bạch Duyên, sinh ngày 24/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, phố Vạn An, khóm 2, phường Vạn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1821. Danh Hồng Cẩm, sinh ngày 19/4/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, hẻm 125, ngõ 130, đoạn 2, đường Tứ Châu, khóm 14, phường Hoa Đông, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1822. Đặng Thị Ngọc Bích, sinh ngày 02/02/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Văn Hóa Bắc, khóm 16, phường Cẩm An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1823. Nguyễn Thị Ly An, sinh ngày 02/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 166, đường Vĩnh Hòa, khóm 14, thôn Diêm Phố, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1824. Nguyễn Thị Hồng Thoa, sinh ngày 27/9/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 195, lầu 3, đường Quỳnh Thái, khóm 11, phường Hải Sơn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1825. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 09/4/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 1, ngõ 31, phố Đường Hữu, khóm 12, phường Đại Trúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1826. Lê Thị Ngoan, sinh ngày 19/12/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/6, đường Hoài Nhân, khóm 15, phường Thụ Cước, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1827. Trương Thị Thanh Hằng, sinh ngày 10/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 379, đường Trung Hưng, khóm 12, thôn Cửu Long, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1828. Phạm Thị Thanh Hằng, sinh ngày 16/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Hưng Nông, khóm 1, phường Hưng Nông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1829. Nguyễn Thị Xuân Ngoan, sinh ngày 03/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 486, lầu 11/1, đường Dân Sinh, khóm 12, phường Triều Dương, thành phố Đào Viên

1830. Nguyễn Thị Mai Kha, sinh ngày 28/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ Phong Nhất, phố Phong Niên, khóm 3, phường Phong Niên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1831. Lý Thanh Kiều, sinh ngày 08/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 405, đường Đào Oanh, khóm 4, phường Đại Lâm, thành phố Đào Viên

1832. Nguyễn Thị Bích Linh, sinh ngày 29/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 23, đường Văn Hóa, khóm 13, thôn Mãn Châu, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

1833. Tô Thị Kim Phương, sinh ngày 03/5/1985 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 319, đường Hòa Bình Đông, khóm 13, phường Thái An, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1834. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 13/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, phố Xương Vinh, khóm 13,  thôn Phồn Vinh, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1835. Nguyễn Thị Tím, sinh ngày 12/8/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 70, đường Cưu Công, khóm 2, thôn Vĩnh Tịnh, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

1836. Lâm Bé Thơ sinh ngày 12/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 382, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 2, thôn Nam Khẩu, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

1837. Nguyễn Kim Thoại, sinh ngày 20/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 105, đường Hậu Xương, khóm 10, phường Cẩm Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1838. Lâm Thị Linh, sinh ngày 07/6/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Vạn Hưng, khóm 32, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1839. Hồ Thị Tiền, sinh ngày 24/12/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Đức Thiên, khóm 16, thôn Hậu Bích, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1840. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 16/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 10, ngõ 321, đường Thụ Hiếu, khóm 15, phường Tân Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Nam

1841. Dương Thị Trước, sinh ngày 30/10/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, phố Đại Hưng Nhất, khóm 11, phường Quang Minh, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1842. Vòng Nhộc Kín, sinh ngày 11/02/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 43, đường Viên Hoàn Tây, khóm 24, phường Phong Quyền, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1843. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 01/9/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Mai Sơn Tây, khóm 15, phường Dương Mai, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1844. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 07/6/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, lầu 3, đường Long Tuyền, khóm 7, phường Cổ Phong, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1845. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 03/06/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 6, ngõ 2, đường Phúc Đức 1, khóm 9, phường Khang Phúc, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1846. Phan Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 31/10/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 2, ngõ 31, đường Tân Sinh, khóm 17, thôn Thái Hữu, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1847. Chương Tuyết Mai, sinh ngày 16/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/4, ngõ Xuất Thủy, khóm 7, phường Xuất Thủy, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1848. Lâm Thị Chanh Tha, sinh ngày 27/3/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 52, ngõ 127, đường Tân Chung, khóm 10, thôn Tân Chung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1849. Liêu Thị Thu Thảo, sinh ngày 27/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 287, đường Vạn Tân, khóm 9, thôn Tân Chung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1850. Lê Thị Thúy Loan, sinh ngày 26/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 195, đường Thế Giới, khóm 11, phường Nhân Đức, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

1851. Trần Thị Trúc Khương, sinh ngày 01/8/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/6, ngõ 65, đường Đông Tân, khóm 14, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

1852. Dương Thị Nưỡng, sinh ngày 03/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13 Phố Tử Đỉnh, khóm 3, thôn Bản Cảng, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1953. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 07/7/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139/3, đường Thành Công, khóm 6, phường Đài Thượng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1854. Lý Thị Kim Thoa, sinh ngày 31/10/1965 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166/2, lầu 12, đường Đại Nhân Nam, khóm 22, phường Hậu Hồng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1855. Huỳnh Như Phượng, sinh ngày 04/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 580, đường Đại Nhân, khóm 25, thôn Giáp Nam, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

1856. Nguyễn Thị Cẩm Hương, sinh ngày 08/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đoạn 2, đường Phù Quyến, khóm 11, phường Tây Đông, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1857. Ngô Thị Mỹ Châu, sinh ngày 06/11/1960 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 412, Đại Trình, khóm 12, thôn Đại Trình, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

1858. Phạm Thị Kim Khoa, sinh ngày 01/01/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ 81, đường Trường Lạc, khóm 12, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1859. Lê Kiều Tím, sinh ngày 16/11/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/9, Thạch Lỗi, khóm 1, thôn Thạch Lỗi, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1860. Mai Thanh Phương, sinh ngày 01/11/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 60, đường Tiền Phong, khóm 7, phường Vi Hạ, khu Đông, thành phố Đài Nam

1861. Nguyễn Thị Anh Đào, sinh ngày 21/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, phố Thương Cảng, khóm 5, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

1862. Phan Thị Rõ, sinh ngày 18/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/38, Xã Bì, khóm 13, thôn Xã Bì, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1863. Lê Thị Ngọc Dung, sinh ngày 10/02/1979 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 631, đường Phong Lâm, đoạn 1, khóm 28, thôn Chiêu Minh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1864. Lê Thị Gọn, sinh ngày 21/01/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 106, đường Phục Hưng, khóm 17, thôn Thiên Thời, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1865. Nguyễn Thị Bền, sinh ngày 10/02/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Tam Dân, Khóm 9, thôn Xã Đầu, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1866. Huỳnh Thị Kim Vẹn, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/11, đường Quýnh Hương, khóm 4, thôn Diệm Ôn, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1867. Trần Kim Phi, sinh ngày 19/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 4, ngõ 69, đường Tam Trảo Tử Khanh, khóm 10, phường Trảo Phong, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1868. Phan Thị Ý, sinh ngày 17/8/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3 ngõ 30, đường Vạn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1869. Võ Hà Diễm Phương, sinh ngày 14/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, hẻm 4, ngõ 18, đường Thủy Nguyên, khóm 7, phường Phúc Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài bắc

1870. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Trúc Luân, khóm 15, phường Trúc Luân, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1871. Hàng Mỹ Diệu, sinh ngày 09/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, ngõ 140, đường Đức Xương, khóm 6, phường Phụng Tường, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1872. Lê Thị Ngọc Chi, sinh ngày 19/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ Trung Chính 4, khóm 16, phường Quế Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1873. Võ Thị Ngọc Phỉ, sinh ngày 09/3/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/6, ngõ Thẩm Đàm, khóm 10, phường Trung Kỳ, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1874. Phạm Thị Biên, sinh ngày 09/9/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, đường Bình Đỉnh, khóm 5, phường Bình Đỉnh, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1875. Đoàn Thị Kim Giền, sinh ngày 17/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137/1, đường Bình Đỉnh, khóm 4, phường Can Trăn, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1876. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 02/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 226, đường Hương Bắc, khóm 18, phường Hương Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1877. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 18/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 495, đoạn 2, đường Danh Tùng, khóm 3, thôn Tùng Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1878. Võ Thị Năm Hường, sinh ngày 15/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 295, đường Chương Nam, khóm 22, thôn Đông Hồ, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1879. Lâm Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 22/3/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/6, ngõ Đỉnh Bộ, khóm 15, thôn Trung Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1880. Nguyễn Thị Phường, sinh ngày 19/3/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 10, ngõ Bắc Tân, đường Ngọc Bình, khóm 15, phường Ngự Sử, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1881. Phan Thị Thúy, sinh ngày 02/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/10, đường Lý Hành, khóm 6, phường Lý Ngư, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1882. Tạ Thị Thúy Quỳnh, sinh ngày 01/7/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, ngõ 56, đường Dương Minh, khóm 8, phường Bảo Hoa, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1883. Phạm Thị Thu Dương, sinh ngày 07/5/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, thôn Phúc Kim Tân, khóm 15, phường Hưng Long, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1884. Nguyễn Thị Quới, sinh ngày 02/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/2, hẻm 18, ngõ 637, đường Trung Chính, khóm 11, phường Nhân Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1885. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 12/9/1976 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/6, hẻm 6/7, ngõ 218, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 34, phường Quân Công, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1886. Nguyễn Thị Độm, sinh ngày 10/7/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/1, hẻm 12, ngõ 25, phố Dân An, khóm 6, phường Dân An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1887. Trương Thị The, sinh ngày 15/8/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, đường Tân Cư, khóm 6, thôn Nguyệt Hồ, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1888. Trương Bé Hai, sinh ngày 01/5/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 66, đường Huệ An, khóm 15, thôn Kim Hưng, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1889. Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 26/7/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/3, ngõ 132, đường Viên Sơn, khóm 8, phường Văn Nguyên, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1890. Võ Thị Thu Vân, sinh ngày 16/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 234, đường Dân Quyền Tân, khóm 8, phường Phụ Quách, thành phố Nghi Lan

1891. Võ Mỹ Dung, sinh ngày 20/10/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 18, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 1, phường Quan Đông, khu Đông, thành phố Tân Trúc

1892. Huỳnh Thị Thùy, sinh ngày 09/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 179/1, Nam Xã, khóm 15, phường Long Tân, thành phố Hậu Long, huyện Miêu Lật

1893. Hà Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/01/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 1, ngõ 9, đoạn 3, đường Đông Tân, khóm 8, thôn Tân Xã, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1894. Dương Thị Gấm, sinh ngày 18/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 685, đường Đông Quan, khóm 16, phường Tân Thịnh, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1895. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 20/5/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 2, ngõ 1030, đường Trung Chính Tân, khóm 8, phường Liên Hưng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1896. Bùi Thị Nhung, sinh ngày 01/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/4, đường Đề Phòng, khóm 5, thôn Nhân Hòa, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

1897. Nguyễn Ngọc Quyên, sinh ngày 24/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 17, ngõ 29, đường Long Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1898. Nguyễn Cúc Em, sinh ngày 31/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 184, đường Hoa Bắc, khóm 6, phường Trung Hiếu, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1899. Lý Thị Kim Buối, sinh ngày 10/8/1978 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/6, đường Thập Tự, khóm 7, thôn Đại Tân, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

1900. Mai Mỹ Hưng, sinh ngày 15/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/2, ngõ 270, đường Bảo Thái, khóm 12, phường Hiền Mỹ, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1901. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 12/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/3, ngõ 6, phố Đông Tân, khóm 6, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

1902. Huỳnh Thị Chiểu, sinh ngày 31/12/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, phố Chính Long, khóm 14, thôn Tam Long, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1903. Hồ Nhục Dếnh, sinh ngày 06/10/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 2, phố Lập Nhân, khóm 2, phường Loan Lợi, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1904. Phạm Thị Xuân, sinh ngày 30/9/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, ngõ 184, đường Phụng Lâm Nhất, khóm 19, thôn Chiêu Minh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1905. Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 14/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 264, đường Lâm Gia, khóm 12, thôn Lâm Gia, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1906. Trần Diệp Huê, sinh ngày 15/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 287/4, đường Khải Toàn Tam, khóm 3, phường Trúc Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1907. Ngô Thị Diệu, sinh ngày 19/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, Học Giáp Liêu, khóm 13, phường Bình Hòa, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1908. Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh ngày 10/11/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Đông Tiến, khóm 12, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1909. Huỳnh Kim Tiến, sinh ngày 20/5/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165, Vạn Hưng, khóm 33, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1910. Lê Thị Thúy Loan, sinh ngày 19/11/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 389, lầu 4, đường Phụng Lâm Nhất, khóm 15, thôn Nghĩa Nhân, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1911. Đinh Mỹ Dung, sinh ngày 10/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 221, đường Đồng Trúc, khóm 10, thôn Nguyệt Mỹ, xã Sam Lâm, huyện Cao Hùng

1912. Nguyễn Thị Giao Tuyền, sinh ngày 19/5/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 411, Đại Xã, khóm 13, thôn Đại Xã, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

1913. Đặng Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 16/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84/11, Giai Lý Hưng, khóm 8, phường Giai Hoa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1914. Trần Ngọc Hữu, sinh ngày 04/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 5, ngõ 37, phố Diên An, khóm 12, phường Diên Liêu, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1915. Trần Thị Tuyết Hường, sinh ngày 23/3/1981 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/8, ngõ 77, đường Mỹ Sơn, khóm 26, thôn Nhân Mỹ, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

1916. Phạm Thị Trang, sinh ngày 28/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Trung Sơn, khóm 12, thôn Sơn Cước, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

1917. Sơn Thị Ngọc Hà, sinh ngày 05/6/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 1, ngõ 269, đường Tây Thế, khóm 13, phường Trung Quyền, thành phố Chương Hóa

1918. Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh ngày 12/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 325, đường Đạo Hương, khóm 4, thôn Bình Nguyên, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1919. Bùi Thị Hòa, sinh ngày 04/5/1984 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87/1, đường Vĩnh Hòa, khóm 10, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1920. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 14/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đoạn 4, đường Phủ An, khóm 8, phường Khê Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1921. Nguyễn Thị Ni, sinh ngày 06/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, đường Ngũ Cảng, khóm 1, thôn Hải Bắc, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1922. Bùi Thanh Thảo, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, Trại Lâm Cước, khóm 6, thôn Lâm Cước, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

1923. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 05/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, Thái Viên, khóm 10, phường Tây Kết, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1924. Vương Sử Ái Vân, sinh ngày 26/11/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 901, đường Dân Tộc 1, khóm 25, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1925. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 01/01/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/5, ngõ 315, đoạn 3, đường Tam Dân, khóm 22, phường Kim Long, khu Bắc, thành phố Đài Trung

1926. Giang Thị Hoàng Trang, sinh ngày 22/3/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, hẻm 26, ngõ 526, đoạn 2, đường Dân Sơn, khóm 7, thôn Tân Quang, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1927. Đinh Thị Minh Trang, sinh ngày 02/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/2, hẻm 23, ngõ 112, phố Quốc Quang, khóm 13, phường Quốc Quang, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1928. Cao Thị Muội, sinh ngày 05/11/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Quảng Nhất, khóm 10, thôn Tây Bạn, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1929. Cao Thị Châu Phi, sinh ngày 01/01/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 4, hẻm 148, ngõ 208, đường Cơ Kim 1, khóm 24, phường Tân Luân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1930. Trần Thị Mai Liên, sinh ngày 19/7/1969 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 750, Trung Trang, khóm 9, thôn Trung Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1931. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 10/02/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 436, đường Đông Lâm Tây, khóm 11, thôn Quảng Ứng, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1932. Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 01/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/1, hẻm 17, ngõ 106, phố Hán Quốc, khóm 8, phường Tân Đông, khu Đông, thành phố Đài Nam

1933. Nguyễn Thị Mai Thanh, sinh ngày 19/7/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/4, ngõ Bì Nội, khóm 3, thôn Khảo Đảm, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

1934. Ngô Thị Lệ Thủy, sinh ngày 20/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường An Nam, khóm 12, thôn An Nam, xã Điền Liêu, huyện Cao Hùng

1935. Phan Thị Bé Ngoan, sinh ngày 12/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 11, ngõ 93, phố Phục Hoa 6, khóm 22, phường Phục Quốc, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1936. Phạm Thị Thùy Linh, sinh ngày 21/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/15, đường Trung Chính, khóm 22, phường Song Đông, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1937. Nguyễn Thị Út Hiền, sinh ngày 18/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số Lâm 1/5, đường Đông Thăng, khóm 10, phường Tuyên Nguyên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1938. Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh ngày 26/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 72, đường Quang Minh Nam, khóm 30, phường Nội Hưng, thành phố Nam Đầu

1939. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 16/9/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 3, hẻm 2, ngõ 188, đường Tín Nghĩa, khóm 13, phường Nhân Nghĩa, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1940. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 10/5/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 8/15, ngõ Thượng Thạch Bắc 2, khóm 9, phường Phong Giáp, khu Tây Trấn, thành phố Đài Trung

1941. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 23/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, ngõ 30, khóm 136, đường Khang Lạc, khóm 20, phường Đông Hồ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

1942. Trần Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 07/5/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Tây Trang, khóm 13, thôn Tây Trang, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1943. Võ Thị Cẩm, sinh ngày 06/10/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, khóm 5, thôn Bì Tử Đầu, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1944. Đoàn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 19/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Hưng Nam, khóm 13, phường Quang Hưng, thị trấn Đầu Lục, huyện Vân Lâm

1945. Hà Kim Loan, sinh ngày 04/11/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ Thiên Lãnh, đoạn 1, đường Đông Kỳ, khóm 6, thôn Đạt Quang, xã Hòa Bình, huyện Đài Trung

1946. Lâm Thị Nối, sinh ngày 04/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139/3, đường Trương Đông, khóm 13, phường Đại Trí, khu Đông, thành phố Đài Nam

1947. Lê Lệ Thanh, sinh ngày 29/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 5, ngõ 107, đường Dân Sinh, khóm 5, phường Đức Nhân, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1948. Lìu A Mùi, sinh ngày 20/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 68, hẻm 159, đường Quang Minh, khóm 13, thôn Tân Trúc, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1949. Trương Thị Tuyết Mai, sinh ngày 13/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 130, đường Hưng Nhân, khóm 7, phường Hưng Nhân, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1950. Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh ngày 15/10/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 207, phố Hoa Đàm, khóm 12, thôn Hoa Đàm, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

1951. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 08/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Nam Thế, khóm 3, phường Nam Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1952. Liêu Thị Thanh, sinh ngày 15/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190/3, đường Thác Thắng, khóm 16, phường Phố Đỉnh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1953. Phan Thị Thu Hằng, sinh ngày 26/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 3, ngõ 208, đường Trung Chính Bắc, khóm 18, phường Lục Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1954. Trần Thị Thanh, sinh ngày 16/10/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/4, Cũ Trang, khóm 17, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

1955. Trần Thị Thắm, sinh ngày 29/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 4, ngõ 36, phố Dụ Dân, khóm 5, phường Nhân Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1956. Võ Thị Kim Thoa, sinh ngày 09/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/2, đường Đại Khanh, khóm 2, thôn Cảng Chiếu, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

1957. Đỗ Thanh Trúc, sinh ngày 03/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/10, ngõ Nhân Tân, khóm 18, thôn Nhân Võ, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1958. Nguyễn Hoàng Nhi, sinh ngày 06/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ Độ Thuyền, khóm 7, phường An Thuận, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

1959. Tsằn Phùng, sinh ngày 17/8/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đường Hồ Tử Nội, khóm 15, phường Hồ Nội, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1960. Trương Thị Ái Vân, sinh ngày 20/5/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, lầu 4/4, phố Ngọc Xuân, khóm 15, phường Tam Ninh, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1961. Trương Thị Hậu, sinh ngày 01/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Tam Đài, khóm 12, thôn Phú Nam, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1962. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 24/10/1979 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, ngõ 262, đường Long Cương, đoạn 3, khóm 20, phường Chấn Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1963. Võ Thị Mỹ Châu, sinh ngày 19/8/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Hoàn Trung Đông, đoạn 2, khóm 19, phường Phổ Cường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1964. Đỗ Thị Cẩm Tuyền, sinh ngày 20/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, lầu 2, hẻm 22, ngõ 120, đường Quang Vinh, khóm 3, phường Chính Nghĩa, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1965. Trần Thị Giàu, sinh ngày 24/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 306, phố Hòa Hưng, khóm 24, phường Thượng Quản, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1966. Nguyễn Thị Bé Ly, sinh ngày 22/3/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Dân Phú, khóm 1, phường Đông Môn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1967. Nguyễn Thúy Kiều, sinh ngày 15/9/982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, đường Long Đàm, khóm 1, thôn Hướng Đàm, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

1968. Phan Thị Kiều Hoa, sinh ngày 17/5/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115, Hạ Phúc, khóm 9, thôn Hạ Phúc, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1969. Bùi Thị Kim Tuyến, sinh ngày  27/01/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/2, Đại Phố, khóm 4, thôn Đại Phố, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

1970. Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh ngày 12/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 337, đường Trung Chính, đoạn 1, khóm 18, thôn Đông Môn, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

1971. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 11/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1433, Liêm Sử, khóm 18, phường Liêm Sử, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

1972. Nguyễn Thị Mai Phượng, sinh ngày 19/9/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 307/7, lầu 10, đường Đại Xương 2, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1973. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/6/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 406, đường Hải Điền, đoạn 4, khóm 10, phường Điền Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1974. Trần Thanh Hiền, sinh ngày 30/5/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 2, ngõ 11, đoạn 1, đường Vĩnh An Bắc, khóm 23, phường Vĩnh Xuân, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1975. Lê Thị Út, sinh ngày 10/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 212, đường Đại Nhân, khóm 4, thôn Giáp Bắc, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

1976. Lâm Thị Lành, sinh ngày 25/9/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm Phúc Đức, khóm 16, thôn Long An, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1977. Cao Thị Thủy, sinh ngày 07/3/1973 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/1, hẻm 23, ngõ 416, đường Tân Dân, khóm 5, phường Quang Lộ, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1978. Ngô Thị Nhớ, sinh ngày 12/4/1984 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/4, hẻm 62, phố Phúc Sơn, khóm 7, phường Phúc Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1979. Lỷ A Mùi, sinh ngày 01/11/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1963, Tỏa Quân Cảng, khóm 26, phường Tỏa Cảng, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1980. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 26/5/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, đường Dân Quyền, khóm 11, thôn Đông Bắc, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

1981. Thái Thị Thu Hà, sinh ngày 01/6/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 675, đoạn 1, đường Mỹ Hòa, khóm 25, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1982. Trịnh Thị Xíu, sinh ngày 20/8/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, lầu 3, đường Minh Đức, khóm 14, thân Tân Lộ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1983. Đặng Thị Thúy Hồng, sinh ngày 05/6/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 2, ngõ 373, phố Phúc Đức, khóm 9, phường Nhân Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1984. Lưu Thị Thúy Hằng, sinh ngày 19/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 36, ngõ 260, đường Nguyên Viễn, khóm 16, phường Định Nội, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

1985. Mai Thị Thanh Nga, sinh ngày 01/01/1972 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Cửu Đào Loan, khóm 1, phường Mai Hoa, thành phố Cổ Tử, huyện Gia Nghĩa

1986. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 25/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 36, phố Sùng Minh 4, khóm 46, phường Đàm Kiến, thành phố Bình Đông

1987. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 15/02/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/15, lầu 1, đường Đông Lai, khóm 23, phường Đường Hữu, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1988. Nguyễn Thị Cẩm Nhiên, sinh ngày 13/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/4, ngõ 10, đường Khang Trang, khóm 18, phường Thuận Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1989. Đỗ Thị Thắm, sinh ngày 04/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 91, phố Phúc Thành, khóm 5, phường A Di, thành phố Chương Hóa

1990. Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 02/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/17, ngõ Hậu Tha, khóm 6, phường Đại Hữu, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1991. Trương Thị Hữu Danh, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, lầu 5, phố Thành Đông, khóm 13, phường Đức Cao, khu Đông, thành phố Đài Nam

1992. Nguyễn Thị Kim Tiến, sinh ngày 18/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đoạn 2, đường Tân Trang, khóm 21, thôn Tân Trang, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1993. Nguyễn Thị Kim Thảo, sinh ngày 17/9/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 1, ngõ 186, đường Tam Phong, khóm 2, thôn Nghĩa Đức, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1994. Nguyễn Thị Quyền, sinh ngày 24/7/1981 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 133, đường Thánh Đình, khóm 21, thôn Lăng Vân, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1995. Nguyễn Thị Thùy Mai, sinh ngày 15/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 483, đoạn 1, đường Tứ Xuyên, khóm 19, phường Nhân Ái, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1996. Trần Thị Chi, sinh ngày 19/6/1974 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường An Lâm, khóm 6, phường Lâm Thố, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1997. Nguyễn Thị Thu Giang, sinh ngày 10/11/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, lầu 5/3, đường Kiến Quốc, khóm 2, phường Nam Oanh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1998. Nguyễn Thị Thiên Phúc, sinh ngày 22/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 23, ngõ 23, đường Vận Hà, khóm 15, phường Cảng Tử, khu An Bình, thành phố Đài Nam

1999. Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 22/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Hán Thành 1, khóm 5, phường Hà Nguyên, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

2000. Lê Thị Vân, sinh ngày 18/10/1976 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, đường Phúc Đán, đoạn 3, khóm 7, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 625/QĐ-CTN năm 2008 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106