Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2004/CT-UB về tăng cường thực hiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 03/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 03/2004/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và văn bản pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, cư trú, đầu tư, chuyển giao công nghệ, hoạt động văn hóa xã hội. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện có nơi, có lúc còn chưa thật nhất quán và đồng bộ, làm ảnh hưởng đến chủ trương và hạn chế tác dụng của chính sách Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc tăng cường thực hiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, làm việc, về thăm quê hương tại thành phố (sau đây gọi tắt là người Việt Nam ở nước ngoài), như sau :

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số công việc sau đây : 

1.1- Công an thành phố :

a) Chỉ đạo Phòng Quản lý xuất-nhập cảnh Công an thành phố công bố tiêu chuẩn, quy định thời hạn cấp thẻ và thực hiện đúng việc cấp thẻ tạm trú hoặc thường trú đối với trường hợp người gốc Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài đã có quốc tịch nước ngoài về thăm gia đình, làm việc dài hạn hoặc đầu tư tại thành phố.

b) Chỉ đạo Công an phường-xã, thị trấn thực hiện theo quy định pháp luật về đăng ký tạm trú cho người Việt Nam ở nước ngoài.

1.2- Sở Du lịch :

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch, địa điểm tham quan trên địa bàn thành phố áp dụng giá cả dịch vụ như người Việt Nam ở trong nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam ; người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài và thân nhân cùng đi theo quy định tại Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

1.3- Sở Tài chính :

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền thu phí, lệ phí trong việc áp dụng mức thu phí, lệ phí như người Việt Nam ở trong nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam ; người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước theo quy định tại Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

1.4- Sở Ngoại vụ :

Giải quyết các vấn đề có liên quan đến người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài. Thông qua Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ phối hợp với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn người Việt Nam ở nước ngoài thủ tục xin cấp các loại giấy tờ cần thiết.

1.5- Sở Tư pháp :   

a) Thực hiện đúng quy định pháp luật các vấn đề về Hộ tịch-Quốc tịch-Lý lịch tư pháp liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Chỉ đạo các Phòng Công chứng thực hiện công chứng, chứng thực các giấy tờ liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

1.6- Sở Giáo dục và Đào tạo :

 Tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho con em người Việt Nam ở nước ngoài nhập học tại các trường theo đúng quy định pháp luật.

1.7- Sở Giao thông Công chánh :

Thực hiện việc đổi bằng lái xe, tổ chức thi bằng lái xe đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

1.8- Sở Kế hoạch và Đầu tư :

Xem xét thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định pháp luật, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhà đầu tư.

1.9- Hải quan thành phố : 

a) Cấp giấy phép tạm nhập miễn thuế ô tô ; chỉ đạo Hải quan tại các cửa khẩu thực hiện đúng quy định pháp luật về cho tạm nhập miễn thuế trang thiết bị làm việc và đồ dùng cá nhân cho người Việt Nam ở nước ngoài là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ  01 (một) năm trở lên theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam theo quy định pháp luật.

b) Thực hiện việc áp mã thuế hàng hóa xuất-nhập khẩu đối với nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định pháp luật.

c) Chỉ đạo Hải quan tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất lập quầy riêng, làm thủ tục kiểm tra hành lý, xuất-nhập cảnh nhanh chóng, thuận lợi, nhất là trong các dịp Tết, hè.

1.10- Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất có biện pháp sắp xếp, chấn chỉnh an ninh trật tự, không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, lường gạt, níu kéo, tranh giành khách trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

1.11- Cục Thuế thành phố :

Thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố đúng thời gian quy định.

1.12- Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố : 

a) Chủ trì phối hợp và đôn đốc các sở-ngành thành phố liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách và pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Thông báo tiêu chuẩn khen thưởng đối với người Việt Nam ở nước ngoài ; tập hợp hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng, đề xuất trình  Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố xét duyệt.

c) Soạn thảo Quy chế phối hợp công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

1.13- Đài Truyền hình thành phố cung cấp một số chương trình đã phát sóng cho các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài yêu nước thông qua Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.

1.14- Ủy ban nhân dân các quận-huyện :

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn chứng thực chữ ký của công dân làm chứng trong bản khai xin xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam hoặc xác nhận người gốc Việt Nam theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 10/2000/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và Thông tư số 2461/2001/TT-BNG ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg  ngày 31 tháng 7 năm 2001 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

1.15- Cơ quan tiếp nhận trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc có trách nhiệm giúp đỡ hoàn tất các thủ tục cần thiết để cá nhân và gia đình trí thức sớm ổn định cuộc sống.

2. Tổ chức thực hiện :

2.1- Các sở-ngành thành phố liên quan tham gia buổi họp giao ban định kỳ để triển khai thực hiện các chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức.

2.2- Các sở-ngành thành phố liên quan và Ủy ban nhân dân các  quận-huyện lập danh sách đề nghị khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định.

2.3- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các chính sách và quy định pháp luật có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện cần thông báo kịp thời cho Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố để phối hợp xử lý và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền của thành phố. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.  

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Công an
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chánh thành phố
- Các Sở-Ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện, Phường-Xã, Thị trấn
- Báo, Đài
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH 
- Lưu(PC/L)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hải 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2004/CT-UB về tăng cường thực hiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117
DMCA.com Protection Status