Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 74/2011/TT-BCA sửa đổi Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn Nghị định

Số hiệu: 74/2011/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2011/TT-BCA

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2007/TT-BCA(X13) NGÀY 09/10/2007 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2007/NĐ-CP NGÀY 17/01/2007 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13) ngày 09 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân như sau:

Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 1.1 mục 1 như sau:

“b) Tuyển cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát bảo vệ: công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung mục 3 như sau:

“3. Trình tự, thủ tục tuyển chọn (khoản 2 Điều 6)

3.1. Thủ tục tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

3.2. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng xét, tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách công tác xây dựng lực lượng.

- Phó Chủ tịch thường trực: đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Các thành viên là đại diện lãnh đạo Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các đơn vị: Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động; Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn; cứu hộ; Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; Phòng Hậu cần (những nơi có Phòng Hậu cần riêng); Trại Tạm giam; đại diện đơn vị thuộc Bộ Công an có chỉ tiêu tuyển tại địa phương: Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát bảo vệ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và đại diện Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (ở địa phương có Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy).

Đối với Công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thêm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Cảnh sát bảo vệ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Y tế.

a) Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có chỉ tiêu tuyển ở địa phương, cử đại diện tham gia Hội đồng xét, tuyển của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham gia xét, tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân theo chỉ tiêu và tiêu chuẩn quy định.

Sau khi tiếp nhận công dân phục vụ có thời hạn, trong thời gian 30 ngày (tính từ ngày giao, nhận công dân) nếu kiểm tra phát hiện trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định, thì Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có công văn gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân có hộ khẩu thường trú trước khi tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân (công văn ghi rõ lý do) và cử cán bộ trực tiếp trả công dân về Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đó liên hệ với Hội đồng tuyển chọn của Công an địa phương để tuyển trường hợp khác, bảo đảm chỉ tiêu được giao.

b) Quyết định tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân được giao cho công dân trước 15 ngày, tính đến ngày công dân phải có mặt ở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chấp hành quyết định. Công dân phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong quyết định tuyển chọn. Trường hợp vắng mặt hoặc đến muộn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Quyết định tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân theo mẫu do Bộ Công an quy định và được gửi trước cho công dân trúng tuyển 01 bản, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân có hộ khẩu thường trú 01 bản, lưu hồ sơ cá nhân 01 bản và các đơn vị liên quan mỗi nơi 01 bản.

3.3. Tổ chức buổi lễ giao, nhận công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

a) Trước ngày tổ chức lễ giao, nhận công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, các đơn vị, địa phương phải cấp phát cho chiến sĩ mới một số trang phục như sau: 01 bộ quần áo K82 chiến sĩ, 01 mũ cứng có gắn Công an hiệu, 01 đôi giày vải, 01 đôi bít tất, 01 khăn mặt, 01 dây lưng to, 01 dây lưng nhỏ, 01 ba lô ba túi, 01 bộ phù hiệu đỏ trơn + Công an hiệu nhỏ 18 ly.

b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức buổi lễ giao, nhận công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân theo hướng dẫn của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

3.4. Sau khi tổ chức buổi lễ giao, nhận công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, chậm nhất là 05 ngày Công an đơn vị, địa phương phải tổ chức khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới.”

Điều 3. Sửa đổi mục 4 như sau:

“4. Thẩm quyền và thời gian phong, thăng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân (điểm a Khoản 1 Điều 8)

4.1. Tư lệnh, Cục trưởng và tương đương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phong cấp bậc hàm Binh nhì đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn kể từ ngày khai mạc khóa huấn luyện chiến sĩ mới; riêng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp do Tổng cục trưởng quyết định.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục An ninh điều tra phong, thăng cấp bậc hàm An ninh nhân dân.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị: Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát bảo vệ và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phong, thăng cấp bậc hàm Cảnh sát nhân dân.

Khi đủ 06 tháng kể từ ngày được phong cấp bậc hàm Binh nhì thì được xét thăng cấp bậc hàm Binh nhất; 06 tháng kể từ ngày được thăng cấp bậc hàm Binh nhất thì được xét thăng cấp bậc hàm Hạ sĩ. Thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm tiếp theo đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn được tính tròn năm (đủ 12 tháng).

4.2. Chương trình huấn luyện chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ. Thủ trưởng các đơn vị: Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát bảo vệ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện toàn bộ chương trình huấn luyện chiến sĩ mới tại cơ sở huấn luyện của đơn vị, địa phương mình.”

Điều 4. Sửa đổi điểm d khoản 6.2 mục 6 như sau:

“d) Hạ sĩ quan, chiến sĩ không được kết hôn khi đang trong thời gian phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Trường hợp đặc biệt, có bố, mẹ; ông bà nội, ngoại mắc bệnh không qua khỏi hoặc vì phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số không thể hoãn đến khi hết hạn phục vụ, thì báo cáo Tư lệnh, Cục trưởng và tương đương, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định; riêng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp do Tổng cục trưởng quyết định. Thủ tục, hồ sơ thực hiện như đối với cán bộ, chiến sĩ chuyên nghiệp kết hôn.”

Điều 5. Sửa đổi điểm b khoản 7.4 mục 7 như sau:

“b) Thủ tục xuất ngũ trước thời hạn

- Đối với trường hợp không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ:

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ có đơn đề nghị.

+ Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khám và kết luận.

Đối với các đơn vị: Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát bảo vệ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thì Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Cục trưởng và tương đương có văn bản đề nghị Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an khám và kết luận.

+ Kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ trong Công an nhân dân của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an.

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa, Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Cục trưởng và tương đương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xuất ngũ trước thời hạn đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ.

- Đối với trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần giải quyết xuất ngũ trước thời hạn:

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ có đơn đề nghị.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ cư trú xác nhận và đề nghị.

Căn cứ vào quy định của Bộ và hoàn cảnh thực tế của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Cục trưởng và tương đương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xuất ngũ trước thời hạn đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ.”

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2011.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các đồng chí: Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Như Điều 7 (để thực hiện);
- Lưu: VT, V19, X11 (X13).

BỘ TRƯỞNG
Trung tướng Trần Đại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 74/2011/TT-BCA ngày 11/11/2011 sửa đổi Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn Nghị định 12/2007/NĐ-CP quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.722

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!