Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5538/2003/VPCP-CN về việc đính chính văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5538/2003/VPCP-CN Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 11/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5538/2003/VPCP-CN
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003 

 

ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 228/2003/QĐ-TTg ngày 6 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân, tại mục 1 khoản 2 Điều 7 có ghi: "Được máy móc đầu tư thêm, thiết bị máy móc, phương tiện để tăng hiệu quả khai thác. Trong trường hợp thiết bị có gắn kết với kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân hoặc thay đổi kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân thì phải được Bên cho thuê chấp thuận bằng văn bản và phải thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng".

Nay xin đọc là: "Được đầu tư thêm thiết bị, máy móc, phương tiện để tăng hiệu quả khai thác. Trong trường hợp thiết bị, máy móc có gắn kết với kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân hoặc thay đổi kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân thì phải được Bên cho thuê chấp thuận bằng văn bản và phải thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng."

Do sơ suất trong khâu đánh máy, Văn phòng Chính phủ xin thành thật cáo lỗi./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : GTVT, TC, KH&ĐT, XD
KH&CN, Tài nguyên và môi trường,
Thuỷ sản, NN&PTNT, CN, Thương mại,
LĐ-TB&XH, Tư pháp
- UBND các tỉnh, thành phố duyên hải,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cục Hàng hải Việt Nam,
- Cảng Quảng Ninh,
- Các TCty 91,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : KTTH, ĐP, ĐMDN, NC, PC, TH, NN,
CCHC, DK, QHQT,
- Lưu : CN (3), VT.

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 5538/2003/VPCP-CN về việc đính chính văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.903

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12