Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 786/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc xử lý gỗ Pơmu tồn đọng do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 786-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 786-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ GỖ PƠ MU TỒN ĐỌNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 658 NN-PTLN/TT ngày 07 tháng 3 năm 1997) về việc xử lý gỗ Pơ mu tồn đọng theo Quyết định số 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép giải quyết số gỗ Pơ mu tồn đọng sau khi đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a. Đối với các loại gỗ nguyên liệu (Gỗ tròn, gỗ xẻ, cành ngọn, bìa bắp, bán thành phẩm) để kiểm kê cụ thể, có biên bản xác định rõ ràng, cho phép tiếp tục chế biến thành các sản phẩm hoàn chỉnh đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định của Chính phủ tại Công văn số 5986/KTN ngày 26 tháng 11 năm 1996 của Văn phòng Chính phủ.

b. Các sản phẩm đã chế biến hoàn chỉnh nhưng không đúng quy định của Chính phủ tại Văn bản 5986/KTN ngày 26 tháng 11 năm 1996 của Văn phòng Chính phủ thì cho xuất các sản phẩm đó theo đúng tên gọi và số lượng như biên bản kiểm kê liên ngành đã xác nhận thực tế đang có.

c. Trường hợp các đơn vị không chế biến thành những sản phẩm hoàn chỉnh thì cho phép nhượng bán cho các doanh nghiệp khác theo hợp đồng kinh tế để chế biến thành các sản phẩm đúng quy định. Việc mua bán, vận chuyển gỗ và sản phẩm gỗ pơ mu tồn đọng phải theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Thời gian chế biến và xuất khẩu hết số gỗ pơ mu tồn đọng đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ là 06 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Bộ Tài chính xác định tỷ lệ phần lớn (có thể cả 100%) tiền thu được từ bán gỗ pơ mu tồn đọng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trường học, trạm y tế... ở vùng đồng bào dân tộc khó khăn, trước hết ở vùng có khai thác gỗ pơ mu; không dùng tiền này để xây dựng trụ sở...

Điều 4. Các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại, Nội vụ; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ quá trình chế biến, lưu thông, tiêu thụ hết số sản phẩm pơ mu tồn đọng đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Không để việc khai thác, buôn lậu gỗ pơ mu tái diễn.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No: 786/TTg

Hanoi ,September 24, 1997

DECISION

ON THE HANDLING OF "PO MU" (FOKIENIA HODGINSII) TIMBER IN STOCK

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992,
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development (in Official Dispatch No.658/NN-PTLN/TT of March 7, 1997) on the handling of "po mu" timber in stock in accordance with Decision No.821-TTg of November 6, 1996 of the Prime Minister,

DECIDES:

Article 1.- The volume of "po mu" timber in stock shall, after being inventoried under Decision No.821-TTg of November 6, 1996 of the Prime Minister, be handled as follows:

a/ Timber used as materials (logs, sawn timber, branches, outer planks or semi-finished products) already specifically inventoried in written records, shall be allowed to be further processed into finished products qualified for export as defined in the Government's Official Dispatch No.5986/KTN issued on November 26, 1996 by the Government Office;

b/ Those products completely processed but not up to the Government's standards prescribed in Official Dispatch No.5986/KTN of November 26, 1996 of the Government Office shall be exported strictly in accordance with the names and volumes certified by the record on the inter-branch inventory;

c/ In cases where production units have not processed their "po mu" timber into finished products, they shall be allowed to sell such timber to other enterprises under economic contracts for processing into standardized products. The purchase, sale and transport of "po mu" timber in stock and "po mu" products must comply with current regulations.

Article 2.- The time limit for processing and export of all unsold and inventoried "po mu" timber under Decision No.821-TTg of November 6, 1996 of the Prime Minister shall be six (6) months after this Decision is signed.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 786/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc xử lý gỗ Pơmu tồn đọng do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720
DMCA.com Protection Status