Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 541-QĐ năm 1986 ban hành mười ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Số hiệu: 541-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Đoàn Phương
Ngày ban hành: 04/08/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 541-QĐ

 Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MƯỜI BA TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam về Máy tiện; Máy khoan đứng; Máy phay công xôn; Máy bào ngang; Ký hiệu chỉ dẫn trên máy công cụ; Mâm cập và bích nối máy tiện; Cối cập mũi khoan; Hệ thống tài liệu thiết kế; Bản vẽ sửa chữa (theo danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2.- Tuỳ theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực, phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn Việt Nam trên Phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 541-QĐ NGÀY 4-8-1986.

Số

TT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

Hình thức

ban hành

Có hiệu

lực từ

Phạm vi

áp dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TCVN 267-86

(Thay thế 267-67)

TCVN 268-86

(Thay thế 268-68)

TCVN 269-86

(Thay thế 269-68)

TCVN 270-86

(Thay thế 270-68)

TCVN 4275-86

TCVN 4276-86

TCVN 4277-86

TCVN 4278-86

TCVN 4276-86

TCVN 4280-86

TCVN 4281-86

TCVN 4282-86

TCVN 4283-86

Máy tiện và máy tiện

ren. Kích thước cơ bản.

Máy phay công xôn.

Kích thước cơ bản

Máy bào ngang. Kích

thước cơ bản

Máy khoan đứng. Kích

thước cơ bản

Ký hiệu chỉ dẫn trên

máy công cụ

Mâm cập tự định tâm

và mâm cập có chấu dời

chỗ độc lập của máy tiện.

Kích thước.

Mâm cập ba chấu tự định

tâm. Kích thước cơ bản.

Bích nối cho mâm cập

tự định tâm. Kết cấu và

kích thước

Mâm cập máy tiện thông

dụng. Yêu cầu kỹ thuật.

Cối cặp mũi khoan ba

chấu không chìa vặn. Kích

thước cơ bản

Cối cặp mũi khoan ba

chấu. Yêu cầu kỹ thuật

Cối cặp mũi khoan ba

chấu có chìa vặn. Kỹch

thước cơ bản và lắp lối.

Hệ thống tài liệu thiết kế.

Bản vẽ sửa chữa

Chính thức

áp dụng

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Khuyến

khích áp

dụng

Chính thức

áp dụng

nt

nt

nt

1-1-1988

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

1-1-1988

nt

nt

1-1-1987

Các ngành,

các địa phương

có liên quan

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 541-QĐ năm 1986 ban hành mười ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100