Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 187-QĐ năm 1962 về việc mở công vụ điện chuyển tiền bằng đường điện báo do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh ban hành

Số hiệu: 187-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh Người ký: Ngô Huy Văn
Ngày ban hành: 19/04/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC
 BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 187-QĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 1962

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ CÔNG VỤ ĐIỆN CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐƯỜNG ĐIỆN BÁO

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH

Căn cứ Quyết định số 63-CP ngày 15-05-1961 của Hội đồng Chính phủ đặt Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh trực thuộc Hội đồng Chính phủ.
Căn cứ Nghị định số 112-NĐ ngày 10-03-1955 quy định mở công vụ thư chuyển tiền của Bộ Giao thông Công chính.
Căn cứ Nghị định số 44-CP ngày 24-04-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định việc khai thác và sử dụng điện báo điện thoại trong nước.
Theo đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bưu chính và phát hành báo chí, Cục trưởng Cục Điện chính và ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay mở công vụ “Điện chuyển tiền” để việc gửi tiền được chuyển đi bằng đường điện báo, kể từ ngày 01-05-1962.

Điều 2. - Cước phí sử dụng “Điện chuyển tiền” gồm 2 khoản chính: cước tỷ lệ và cước điện báo được áp dụng theo thể lệ hiện hành.

Điều 3. - Ông Cục trưởng Cục Bưu chính và phát hành báo chí phối hợp với ông Cục trưởng Cục Điện chính hướng dẫn các Khu, Sở, Ty thi hành Quyết định này.

Điều 4. - Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Bưu chính và phát hành báo chí, Cục trưởng Cục Điện chính, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH
TỔNG CỤC PHÓ
Ngô Huy Văn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 187-QĐ năm 1962 về việc mở công vụ điện chuyển tiền bằng đường điện báo do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159