Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 170/1998/QĐ-BNN/HTQT về quản lý nhân sự và hộ chiếu của cán bộ, công nhân viên thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số hiệu: 170/1998/QĐ-BNN/HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Quang Hà
Ngày ban hành: 22/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/1998/QĐ-BNN/HTQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ HỘ CHIẾU CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

- Căn cứ nghị định số 73/CP, ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Căn cứ quyết định số 957/1997/QĐ-TTg ngày 11-11-1997 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT/BNV-BNG ngày 19-5-1998 của Bộ nội vụ và Bộ ngoại giao; quy chế quản lý đoàn vào, đoàn ra ban hành theo quyết định số: 121/1998/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

-Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thống nhất quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông của cán bộ công nhân viên thuộc biên chế (cả những người hợp đồng dài hạn) các đơn vị trực thuộc Bộ;

Cá nhân cán bộ công nhân viên khi ở trong nước không được trực tiếp giữ hộ chiếu của mình; nhưng cần nắm và hiểu biết đầy đủ những quy định sử dụng hộ chiếu để thi hành cho đúng.

Điều 2: Vụ tổ chức cán bộ có trách nhiệm làm thủ tục về nhân sự, Vụ hợp tác Quốc tế có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp hộ chiếu đối với cán bộ công nhân viên thuộc Bộ quản lý. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn uỷ quyền (bằng văn bản) cho Thủ trưởng những đơn vị có quy mô lớn và thường xuyên có quan hệ Quốc tế được làm việc trực tiếp với Bộ ngoại giao, và Bộ công an xin cấp hộ chiếu cho cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị mình được cử đi công tác ra nước ngoài.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Phó văn phòng Bộ phụ trách văn phòng 2, Thủ trưởng các đơn vị được uỷ quyền có trách nhiệm bố trí nơi thu giữ, quản lý hộ chiếu đảm bảo an toàn không bị thất lạc, hư hỏng, phân công cụ thể cán bộ và lập bộ phận hoặc giao cho phòng tổ chức hoặc giao cho phòng hành chính làm nhiệm vụ quản lý hộ chiếu của cán bộ công nhân viên thuộc đơn vị mình. Cụ thể phân công trách nhiệm quản lý hộ chiếu như sau:

1- Vụ hợp tác Quốc tế: Quản lý hộ chiếu của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ làm việc tại khu vực số 2 Ngọc Hà, (Ba Đình Hà Nội ).

2- Văn phòng II của Bộ: Quản lý hộ chiếu của cán bộ công nhân viên làm việc tại 135 Pasteur, TP - Hồ Chí Minh.

3- Các đơn vị trực thuộc Bộ (có con dấu riêng, có tài khoản riêng): Quản lý nhân sự và quản lý hộ chiếu của cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Điều 4: Hộ chiếu chỉ được phát ra khi đương sự nộp quyết định cử đi công tác, học tập ở nước ngoaì. Người được giao nhiệm vụ thu giữ và quản lý hộ chiếu phải mở sổ sách theo dõi cập nhật, khi nhập hộ chiếu để quản lý phải có giấy biên nhận cho người nộp hộ chiếu ; khi xuất hộ chiếu cho cán bộ công nhân viên đi công tác nước ngoài , người nhận phải ký vào sổ lưu.

Điều 5: Cán bộ, công nhân viên sau khi đi công tác ở nước ngoài về nước, chậm nhất sau một tuần lễ phải nộp hộ chiếu cho các cơ quan quản lý quy định tại Điều 2. Nếu vì một lý do nào đó chưa nộp được hộ chiếu, thì phải báo cáo bằng văn bản và có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị gửi đến cơ quan quản lý hộ chiếu. Nếu cố tình không nộp hộ chiếu theo quy định thì Thủ trưởng đơn vị quản lý nhân sự có trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật hoặc báo cáo lên cấp ra quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài xem xét, xử lý.

Điều 6: - Cán bộ, công chức đang đi công tác ở ngoài nước mà mất hộ chiếu thì phải đến ngay cơ quan đại diện của Việt nam ở nước đó để làm thủ tục theo quy định khoản 2 điều 6 Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT/BNV-BNG ngày 15 tháng 5 năm 1998 của Bộ nội vụ và Bộ ngoại giao, trường hợp về nước bị mất hộ chiếu phải làm văn bản báo cáo ngay cho cơ quan quản lý hộ chiếu tại Điều 2 và cơ quan làm thủ tục xin cấp hộ chiếu để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Cán bộ công chức đã có hộ chiếu nhưng có sự thay đổi về chức danh, nay cần thay đổi hộ chiếu, hoặc chuyễn sang cơ quan khác thì đơn vị làm văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ TCCB và Vụ HTQT) để làm thủ tục thay đổi hộ chiếu và cơ quan quản lý hộ chiếu cho cán bộ, công chức đó.

- Cán bộ, công chức có hộ chiếu được nghỉ hưu hoặc ra khỏi biên chế phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu quy định tại điều 2.

Điều 7: Những quy định trên được thực hiện từ ngày 01/01/1999. Định kỳ hàng năm Thủ trưởng các đơn vị kiễm điễm thực hiện công tác quản lý hộ chiếu ở đơn vị và làm báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ HTQT) trước ngày 30/11.

Bộ trưởng giao trách nhiệm cho Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ tổ chức-cán bộ theo dõi triễn khai thi hành quyết định này và định kỳ (hoặc đột xuất) tiến hành kiễm tra tình hình quản lý hộ chiếu ở các đơn vị ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Thứ trưởng Nguyễn Quang Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 170/1998/QĐ-BNN/HTQT về quản lý nhân sự và hộ chiếu của cán bộ, công nhân viên thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.075

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75