Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG THAM GIA BẢO VỆ TRẬT TỰ AN TOÀN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHO CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THANH NIÊN XUNG PHONG THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch và Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố tại Văn bản số 886/LS-DL-TNXP ngày 20 tháng 9 năm 2005, đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 613/TTr-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2005 về giao chức năng tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong là đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố.

Nguồn kinh phí để tổ chức và hoạt động cho công tác này được cấp từ

ngân sách thành phố và từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp du lịch bằng một tài khoản riêng.

Điều 2. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố, Sở Du lịch, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận - huyện để thực hiện nhiệm vụ :

2.1. Bố trí trật tự viên du lịch bảo vệ an toàn các địa bàn du lịch trọng điểm ở trung tâm thành phố, tuần tra trên những tuyến đường theo kế hoạch thống nhất giữa các Sở để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các trường hợp phạm pháp quả tang như hành hung, cướp giật, móc túi khách du lịch giao cho Công an địa phương xử lý theo pháp luật.

2.2. Tham gia phối hợp với Công an địa phương, ngành Thương binh Xã hội và Đội quản lý trật tự đô thị địa phương để ngăn chặn các trường hợp ăn xin,

bán hàng rong, đeo bám khách du lịch và các hành vi gây rối làm phiền khách

du lịch và các vi phạm lấn chiếm lề, lòng đường nơi địa bàn được giao theo

kế hoạch.

2.3. Hướng dẫn, giúp đỡ khách du lịch trình báo các vụ việc xảy ra

liên quan đến tài sản, tính mạng và giúp Công an địa phương bảo vệ hiện trường, điều tra và xử lý vụ việc. Cung cấp thông tin cho du khách khi cần thiết.

2.4. Đảm bảo quân số cơ động, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ đột xuất liên quan đến công tác bảo vệ an toàn cho du khách.

2.5. Phối hợp với Công an thành phố đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác bảo vệ an toàn cho du khách.

Điều 3. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng sau đây để giải quyết các vấn đề có liên quan đến tổ chức và nhân lực phục vụ cho yêu cầu công tác :

3.1. Phối hợp với Sở Nội vụ thành phố, Sở Tài chính, Sở Du lịch và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội : Đề xuất cụ thể về tổ chức nhân lực, dự toán kinh phí và phương thức thanh quyết toán, chế độ hợp đồng lao động, trang phục, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, v.v... trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3.2. Phối hợp với Công an thành phố, Sở Du lịch, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận - huyện : Xây dựng quy chế phối hợp tổ chức và hoạt động trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3.3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đến Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực ngay kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 250/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong và Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy ;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ;
- Ủy ban nhân dân thành phố ;
- Ban TC/TU, Ban TTVH/TU, Ban ANNC/TU ;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp ;
- Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM;
- Mặt trận Tổ quốc TP và các Đoàn thể;
- Sở-ngành TP, UBND các quận - huyện;
- VPHĐ-UB: Các PVP ;
- Các Tổ NCTH; Lưu (TM/Q) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2006/QĐ-UBND bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.903
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126