Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2002/QĐ/VPCP về giá giới hạn tối đa mua lúa, gạo của Cục Dự trữ Quốc gia do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 03/2002/QĐ/VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 27/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2002/QĐ/VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 03/2002/QĐ-VPCP NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ GIÁ GIỚI HẠN TỐI ĐA MUA LÚA, GẠO CỦA CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 06 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý giá;
Căn cứ Quyết định số 40/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 về thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý;
Theo đề nghị của Ban Vật giá Chính phủ tại công văn số 274/BVGCP-NLTS ngày 19 tháng 4 năm 2002, công văn số 364/BVGCP-NLTS ngày 14 tháng 5 năm 2002 và công văn số 367/BVGCP-NLTS ngày 15 tháng 5 năm 2002 về việc quy định giá tối đa mua lúa, gạo dự trữ quốc gia;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định:

1. Giá giới hạn tối đa mua lúa vụ đông xuân năm 2002 đạt tiêu chuẩn dự trữ quốc gia tại cửa kho Chi cục dự trữ các tỉnh miền Trung là 2.000 đồng/kg.

2. Giá giới hạn tối đa mua lúa vụ đông xuân năm 2002 đạt tiêu chuẩn dự trữ quốc gia tại cửa kho Chi cục dự trữ các tỉnh miền Bắc:

a) Các tỉnh đồng bằng và trung du là 2.250 đồng/kg.

b) Các tỉnh miền núi là 2.400 đồng/kg.

3. Giá giới hạn tối đa mua gạo vụ đông xuân năm 2002 đạt tiêu chuẩn dự trữ quốc gia tại cửa kho Chi cục dự trữ các tỉnh miền Bắc:

a) Loại gạo 10% tấm: các tỉnh đồng bằng là 3.000 đồng/kg, các tỉnh trung du và miền núi là 3.200 đồng/kg;

b) Loại gạo 20% tấm: các tỉnh đồng bằng là 2.900 đồng/kg, các tỉnh trung du và miền núi là 3.100 đồng/kg.

4. Giá giới hạn tối đa mua gạo loại 25% tấm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại cửa kho dự trữ quốc gia các tỉnh Nam bộ là 2.650 đồng/kg.

Mức giá quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này chưa bao gồm chi phí bao bì và thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Ban Vật giá Chính phủ căn cứ tình hình thị trường từng thời điểm ở từng vùng để hướng dẫn cụ thể giá mua lúa, gạo sát với giá thị trường tại thời điểm mua và không vượt mức giá tối đa quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vật giá Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Mạnh Giao

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2002/QĐ/VPCP về giá giới hạn tối đa mua lúa, gạo của Cục Dự trữ Quốc gia do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989
DMCA.com Protection Status