Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 1087-NQ/TVQH về việc phê chuẩn Nghị quyết ngày 30-10-1970 của Hội đồng nhân dân khu tự trị Việt-bắc về việc thi hành Pháp lệnh quy định cấm nấu rượu trái phép trong khu tự trị Việt-bắc do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Số hiệu: 1087-NQ/TVQH Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Trường Chinh
Ngày ban hành: 06/05/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1087-NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 1971 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT NGÀY 30-10-1970 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHU TỰ TRỊ VIỆT-BẮC VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH CẤM NẤU RƯỢU TRÁI PHÉP TRONG KHU TỰ TRỊ VIỆT-BẮC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT-NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào điều 95 của Hiến pháp nước Việt-nam dân chủ cộng hòa và điều 4 của Pháp lệnh ngày 13 tháng 10 năm 1966 quy định cấm nấu rượu trái phép;
Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt-bắc;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Nghị quyết ngày 30 tháng 10 năm 1970 của Hội đồng nhân dân khu tự trị Việt-bắc về việc thi hành Pháp lệnh quy định cấm nấu rượu trái phép trong khu tự trị Việt-bắc.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT-NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 1087-NQ/TVQH về việc phê chuẩn Nghị quyết ngày 30-10-1970 của Hội đồng nhân dân khu tự trị Việt-bắc về việc thi hành Pháp lệnh quy định cấm nấu rượu trái phép trong khu tự trị Việt-bắc do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185
DMCA.com Protection Status