Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định thư số 111/2004/LPQT về dự án tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho các xã miền núi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chỉnh phủ Đại công quốc Luxembourg

Số hiệu: 111/2004/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Phan Thúy Thanh
Ngày ban hành: 18/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
******

 

Số: 111/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004 

 

Nghị định thư song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chỉnh phủ Đại công quốc Luxembourg về dự án tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho các xã miền núi có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2004./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Nguyễn Hoàng Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG VỀ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN LẠNH CHO CÁC XÃ MIỀN NÚI.

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg
Căn cứ vào Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Đại công quốc Luxembourg và Chính phủ nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký tại Hà Nội ngày 24 tháng 9 năm 2002.
Căn cứ vào mục tiêu quan trọng của hai Chính phủ về công cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.
Căn cứ vào những lĩnh vực ưu tiên quy định trong Ch­ương trình hợp tác ký kết tại Luxembourg ngày 24 tháng 9 năm 2002.
cùng thỏa thuận như sau:

Điều 1Nghị định thư này là để thực hiện một dự án hợp tác nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho các xã miền núi vùng sâu vùng xa.

Văn kiện dự án là một phần không thể tách rời của Nghị định thư này.

Điều 2. Chính phủ Đại công quốc Luxembourg cam kết đóng góp khoản tiến tối đa là 5.344.000 Euro (Năm triệu ba trăm bốn mư­ơi tư­ ngàn Euro) để thực hiện Nghị định thư này.

Điều 3. Chính phủ Đại công quốc Luxembourg và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ sử dụng các nguồn lực cần thiết bao gồm nhân lực, vật lực và tài lực để thực hiện dự án theo những nội dung trong văn kiện dự án do các cơ quan thực hiện dự án, được hai Chính phủ giao trách nhiệm, soạn thảo.

Điều 4. Chính phủ Đại công quốc Luxembourg giao cho LUX-DEVELOP-MENT S.A, có trụ sở chính tại Luxembourg, làm cơ quan thực hiện dự án và những nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của bên Luxembourg như đã quy định trong Nghị định thư này.

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giao cho Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản của dự án và thực hiện những nghĩa vụ của bên Việt Nam như đã quy định trong Nghị định thư này.

Hai cơ quan thực hiện dự án thống nhất dự án có thể là mục tiêu đánh giá từ bên ngoài.

Điều 5. Việc thực hiện Nghị định thư này phải theo đúng quy định của các điều khoản trong Hiệp định khung về hợp tác ký kết ngày 24 tháng 9 năm 2002 giữa Chính phủ Đại công quốc Luxembourg và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 6. Hai Chính phủ có thể bổ sung hoặc sửa đổi nội dung Nghị định thư vào bất cứ thời điểm nào và với sự chấp thuận của hai bên thông qua trao đổi bằng văn bản.

Mọi tranh chấp xảy ra trong việc diễn giải và thực hiện dự án sã được giải quyết thông qua đường ngoại giao giữa hai Chính phủ.

Điều 7. Nghị định thư này có hiệu lực để thực hiện dự án kể từ ngày được cả bên ký kết và hết hiệu lực khi nguồn kinh phí viện trợ cho việc thực hiện dự án đã được giải ngân hết.

Lập tại Luxembourg ngày 18 tháng 02 năm 2004 bằng bốn bản, hai bản tiếng Pháp và hai bản tiếng Việt Nam, có giá trị như nhau./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG
BỘ TRƯỞNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
Charles Goerens

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN  

Phan Thúy Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định thư số 111/2004/LPQT về dự án tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho các xã miền núi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chỉnh phủ Đại công quốc Luxembourg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.560

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249