Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 359/KH-BNN-TT xây dựng Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 359/KH-BNN-TT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 359/KH-BNN-TT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng Tờ trình, Nghị định của Chính phủ về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón thay thế Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón vào Quý I năm 2011.

2. Nội dung của Nghị định phải đảm bảo quán triệt, thể chế hóa việc thay đổi phương thức quản lý phân bón bằng hình thức phân nhóm sản phẩm phân bón để quản lý thay thế phương thức quản lý bằng việc ban hành Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam để quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón.

3. Nội dung chính sách của Nghị định phải đảm bảo tính thống nhất về cơ chế, chính sách hiện hành có liên quan; đồng thời phù hợp với những biến động cũng như trước những thách thức nội sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta.

4. Đảm bảo sự tham gia thống nhất ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học về nội dung của Nghị định.

5. Xây dựng Nghị định phải đảm bảo yêu cầu về nội dung, các bước tiến hành và tiến độ thời gian thực hiện.

II. NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Trách nhiệm thực hiện

1

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Tháng 1/2011

 

2

- Xây dựng kế hoạch soạn thảo (thời gian, tiến độ, nội dung công việc).

Tháng 1/2011

Ban soạn thảo

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập (chi tiết kèm theo)

Tháng 1/2011

Ban soạn thảo

3

- Rà soát văn bản, khảo sát thực hiện;

- Rà soát việc thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;

Tháng 1/2011

Ban soạn thảo.

Tổ biên tập

- Xây dựng đề cương, công văn gửi các địa phương báo cáo về tình hình Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

- Tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phương trọng điểm;

- Tổng hợp báo cáo từ các địa phương, nghiên cứu thông tin tư liệu;

- Tổ chức Hội thảo 2 miền về việc Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Tháng 2/2011

4

Tiến hành soạn thảo

- Xây dựng đề cương (Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học và Hội thảo ở một số vùng;

- Ban soạn thảo thông qua Đề cương;

- Phân công viết từng phần của Nghị định;

Tháng 1/2011

Ban soạn thảo.

Tổ biên tập

- Hoàn chỉnh Dự thảo lần 1, trình Ban soạn thảo cho ý kiến;

- Tiếp tục chỉnh lý Dự thảo lần 2;

- Lấy ý kiến các địa phương;

- Tiếp tục chỉnh lý Dự thảo lần 3.

Tháng 3/2011

5

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định

- Hội thảo chuyên gia các Bộ, ngành;

- Tiếp tục chỉnh lý Dự thảo lần 4;

- Xây dựng tờ trình, giải trình các nội dung của Nghị định;

- Tổ chức hội thảo vùng, lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý;

- Tiếp tục chỉnh lý Dự thảo lần 5.

Tháng 4/2011

Ban soạn thảo.

Tổ biên tập

6

Lấy ý kiến các Bộ, ngành và thẩm định của Bộ Tư pháp

Tháng 5/2011

Ban soạn thảo.

Tổ biên tập

7

Trình Chính phủ

Tháng 6/2011

Ban soạn thảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban soạn thảo chỉ đạo, tổ chức xây dựng Nghị định của Chính phủ về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón theo kế hoạch đã đề ra. Trưởng Ban soạn thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Tổ biên tập thực hiện tốt nhiệm vụ được Trưởng Ban soạn thảo giao.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần kịp thời báo cáo về Trưởng Ban soạn thảo để có biện pháp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (Báo cáo);
- Các thành viên Ban soạn thảo; Tổ biên tập;
- Lưu: VT, TTrPC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 359/KH-BNN-TT xây dựng Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251