Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành

Số hiệu: 37/HD-CN-TTPC Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Cục Chăn nuôi Người ký: Hoàng Kim Giao
Ngày ban hành: 16/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/HD-CN-TTPC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC CHẤT CẤM THUỘC NHÓM BETA-AGONIST TRONG CHĂN NUÔI

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Chăn nuôi hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý đàn gia súc, gia cầm có kết quả dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ, cụ thể như sau:

1. Quy định kiểm tra

Đoàn kiểm tra lấy mẫu nước tiểu của gia súc trước và trong khi giết mổ để thực hiện kiểm tra theo trình tự như Bước 1 và Bước 2 quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT .

2. Biện pháp xử lý

a) Đối với gia súc trong khi giết mổ:

Nếu kiểm tra nước tiểu của gia súc có dương tính với một trong các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist, tiến hành tiêu hủy như gia súc mắc bệnh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của thú y.

b) Đối với gia súc trước khi giết mổ:

- Khi kiểm tra nước tiểu của đàn gia súc có dương tính với một trong các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist, đình chỉ ngay quá trình giết mổ và buộc chuyển đàn gia súc về nơi xuất xứ để xử lý theo quy định tại Bước 1 khoản 2 Điều 5 Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT .

- Nếu cơ sở giết mổ không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của đàn gia súc có kết quả kiểm tra dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist, phải có biện pháp nuôi giữ để phục vụ cho các bước giám sát theo quy định tại Bước 1 khoản 2 Điều 5 Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT .

- Yêu cầu cơ sở giết mổ hoặc cơ sở chăn nuôi có đàn gia súc dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist báo cáo với đoàn kiểm tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước về việc vận chuyển, nuôi giữ và biện pháp khắc phục.

c) Khi xác định kết quả dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist, Đoàn kiểm tra lập biên bản, truy nguyên nguồn gốc, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 08/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi.

 

 

Nơi nhận:
- Sở NN-PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Cục: Thú y; QLCL (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, CN.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.181
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122