Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 05/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/CT-UBND

Nam Định, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH LÀM THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh hàng năm được đầu tư nâng cấp, tu bổ sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp; kênh mương bị bồi lắng, tình trạng vi phạm, lấn chiếm công trình thủy lợi, làm hạn chế khả năng tưới, tiêu nước của công trình còn diễn ra ở nhiều địa phương.

Trong điều kiện khí hậu biến đổi bất thường, khó lường và dự báo của trung tâm KTTV quốc gia về mực nước sông Hồng trong vụ Đông - Xuân năm 2013 sẽ ở mức rất thấp. Để thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết tâm giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2013 bù đắp thiệt hại do bão số 8 năm 2012 gây ra. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành có liên quan tập trung phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp với những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Phát động mạnh mẽ chiến dịch làm thủy lợi nội đồng trở thành phong trào sâu rộng đến từng xã, hợp tác xã, thôn, xóm, đội và các hộ sản xuất, từ trung tuần tháng 11 năm 2012 đến hết quý I năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/01/2013. Xây dựng kế hoạch, triển khai thi công: sửa chữa, nạo vét kênh tưới, tiêu, cửa cổng, đắp bờ vùng, bờ thửa, khoanh vùng phục vụ điều tiết nước giữa các khu vực và lưu vực tưới, tiêu, chú trọng vùng cánh đồng mẫu lớn, vùng chuyên sản xuất giống, vùng chuyển đổi cơ cấu, vùng sản xuất vụ Đông tập trung trên đất 2 lúa. Giải tỏa các vật cản như: Nhà cửa, lều quán, đăng, đó, vó, bè, bèo, mảng… khơi thông dòng chảy đảm bảo phục vụ tốt việc tưới, tiêu để phát huy năng lực công trình đầu mối.

Trách nhiệm tu bổ, sửa chữa, nạo vét công trình, cụ thể như sau:

+ Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL thuộc tỉnh: Từ công trình đầu mối đến hết cấp II theo phân cấp của tỉnh; Hỗ trợ 50% kinh phí cải tạo kiên cố hóa theo mét dài kênh cấp 3 phục vụ xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng cây vụ Đông tập trung trên đất 2 lúa khi có kinh phí đối ứng của địa phương.

+ Các Xã, Hợp tác xã và người hưởng lợi: Các cống, kênh và công trình trên kênh, từ cấp III đến mặt ruộng theo phân cấp.

+ Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Nam Hà: Tu bổ sửa chữa các công trình do đơn vị quản lý, khai thác.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch làm thủy lợi nội đồng và chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tu bổ, sửa chữa công trình xây đúc, máy móc thiết bị, nạo vét kênh mương cấp III kết hợp đắp đường giao thông nông thôn theo quy hoạch trong phạm vi xã, thị trấn. Việc tu bổ, nạo vét các công trình phải đồng bộ, dứt điểm để sớm phát huy hiệu quả. Trường hợp cần thiết phải huy động các nguồn vốn hợp pháp để tu sửa công trình và kiên cố hóa kênh mương đảm bảo theo quy định xây dựng cơ bản hiện hành. Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị và cá nhân làm tốt, kiểm điểm, phê bình các đơn vị làm chậm, kết quả thấp.

3. Sở Nông nghiệp & PTNT hiệp y với UBND huyện, thành phố, thông báo danh mục công trình thủy lợi trong kế hoạch tu bổ, sửa chữa thường xuyên nămk 2013 do các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL trong tỉnh quản lý. Phối hợp với Điện lực tỉnh Kiểm tra các tuyến đường dây tải cấp điện cho trạm bơm để có kế hoạch tu sửa, đảm bảo an toàn, phục vụ sản xuất và phòng, chống lụt bão năm 2013.

4. Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL: Căn cứ danh mục công trình tu bổ, sửa chữa năm 2013 đã được thông báo, triển khai thực hiện hoàn thành việc tu bổ, sửa chữa các công trình, đảm bảo phục vụ tốt việc tưới tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất vụ Đông Xuân, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối. Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tài chính năm 2013, thông qua Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Hồ sơ, thủ tục tu bổ sửa chữa công trình thực hiện theo Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công văn số 427/UBND-VP5 ngày 28/7/2011, Thông báo số 227/TB-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Nam Định và các văn bản liên quan đến xây dựng cơ bản hiện hành.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của chỉ thị để các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh nắm chắc và thực hiện.

6. Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào sáng thứ Tư hàng tuần (qua Sở Nông nghiệp & PTNT)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN-PTNT; (để báo cáo)
- TT tỉnh ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố; (để phối hợp thực hiện)
- Các Ngành có liên quan; (để phối hợp thực hiện)
- Các Công ty TNHH MTV KTCTTL;
- Website tỉnh; Website VP UBND tỉnh’
- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh; (Tuyên truyền)
- Lưu: VP1, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.740

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169