Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2003/CT-BTS về điều tra tầu cá và thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 04/2003/CT-BTS Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 03/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2003/CT-BTS

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐIỀU TRA TẦU CÁ VÀ THUYỀN VIÊN

Các số liệu về tầu cá và thuyền viên có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch, kế hoạch phát triển của ngành Thủy sản; có tác dụng thiết thực trong công tác đảm bảo an toàn cho người và tầu thuyền nghề cá khi hoạt động trên biển. Tuy nhiên, trong những năm qua, việc báo cáo hàng năm về số liệu tầu cá và thuyền viên chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm thực hiện nghiêm Quy chế đăng kiểm tầu cá, đăng ký tầu cá và thuyền viên ban hành theo Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15 tháng 06 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Thủy sản chỉ thị:

1. Tiến hành điều tra, rà soát về số lượng tầu cá và thuyền viên tại các tỉnh ven biển trong toàn quốc.

Đối tượng áp dụng: Tất cả các tầu cá thuộc diện phải đăng ký.

Phương pháp tiến hành: Rà soát các số liệu về tầu cá có trong hồ sơ lưu trữ, sau đó kiểm tra, đối chiếu với thực tế tại địa bàn quan đó nắm số lượng tầu cá chưa được quản lý tại các địa phương để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về quản lý tầu cá.

Thời gian thực hiện : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2003, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2004.

2. Cục Bảo vệ nguồn thủy lợi sản chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng phương án, lập kế hoạch điều tra và phát hành các mẫu phiếu điều tra; mẫu thống kê, báo cáo để áp dụng thống nhất trong toàn quốc; tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác điều tra, rà soát số liệu về tầu cá và tổng hợp báo các Bộ về số lượng tầu cá và thuyền viên theo các mẫu đã phát hành.

3. Các Vụ Tổ chức Cán bộ - Lao động, Khoa học – Công nghệ, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính - Kế toán, các Viện và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm tham gia, hỗ trợ Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác điều tra tầu cá và thuyền viên tại các tỉnh ven biển trong toàn quốc.

4. Các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có quản lý thủy sản) có trách nhiệm báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác điều tra tầu cá và thuyền viên tại địa phương theo tinh thần của chỉ thị này và chỉ đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Trung tâm Thủy sản thuộc quyền phối hợp cùng các ngành các cấp tại địa phương triển khai thực hiện công tác điều tra tầu cá và thuyền viên tại địa phương theo phương án và kế hoạch điều tra của Bộ.

5. Cục và các đơn vị thuộc Hệ thống Tổ chức Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm: Lập kế hoạch cụ thể trình các cấp có thẩm quyền xét cấp kinh phí để phục vụ công tác điều tra; tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các chương trình, dự án và các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện công tác điều tra đạt hiệu quả.

6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có quản lý thủy sản), Chi cục trưởng các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh ven biển và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
 


 
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2003/CT-BTS về điều tra tầu cá và thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81