Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 90-TTg-VG-1964 quy định chính sách và chế độ cụ thể đối với lưu học sinh ở lại trong nước học tập và công tác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 90-TTg-VG Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 05/10/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90-TTg-VG

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH Ở LẠI TRONG NƯỚC HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC

 Thi hành chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với lưu học sinh về nước học chính trị trong dịp hè 1964, và ở lại trong nước tiếp tục học tập hay công tác, Thủ tướng Chính phủ quy định thêm một số điểm cụ thể về chính sách và chế độ như sau:

1. Nói chung, tất cả lưu học sinh ở lại trong nước đều được sắp xếp vào học trong các trường đại học hoặc được bố trí công tác trong các cơ quan Nhà nước.

2.  Lưu học sinh ở lại học trong nước được hưởng học bổng 22đ một tháng trong năm học 1964-1965. Riêng lưu học sinh miền Nam ở lại học trong nước, nếu là con liệt sĩ, con cán bộ do trung ương quản lý, con mồ côi hay không có gia đình ở miền Bắc thì được hưởng mỗi tháng  32đ hay 28đ, tùy theo anh chị em thuộc loại 1 hay loại 2 như đã quy định trong thông tư số 14-TTg ngày 10 tháng 02 năm 1964 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ học bổng đối với sinh viên, học sinh miền Nam. Từ năm học 1965 - 1966 trở đi, các trường sẽ xét cấp học bổng cho anh chị em theo chế độ hiện hành.

Những lưu học sinh trước khi đi học là cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước nay ở lại học trong nước thì được hưởng chế độ sinh hoạt phí của cán bộ đi học tới khi mãn khóa như đã quy định thông tư số 287-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 11 năm 1960.

3. Trong khi chờ đợi Bộ giáo dục và các Bộ liên quan nghiên cứu xác nhận học vị của lưu học sinh được bố trí công tác, các cơ quan được phân phối lưu học sinh tạm thời thi hành chế độ sinh hoạt phí đối với anh chị em này như sau:

a) Nghiên cứu sinh, thực tập sinh khoa học đã hoàn thành chương trình học tập năm thứ hai trở lên, chưa làm luận án tốt nghiệp được trả sinh hoạt phí bằng lương bậc 1 (60đ) của cán bộ tốt nghiệp đại học 4 năm trở lên và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực).

b) Nghiên cứu sinh, thực tập sinh khoa học chưa hoàn thành chương trình học tập năm thứ hai được trả sinh hoạt phí bằng 85% lương bậc 1 (60đ) của cán bộ tốt nghiệp đại học 4 năm trở lên và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực).

c) Lưu học sinh xong năm thứ tư, thứ năm chưa tốt nghiệp đại học được trả sinh hoạt phí bằng lương bậc 1 (45đ) của cán bộ tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực).

d) Lưu học sinh học xong năm thứ hai, thứ ba đại học được trả sinh hoạt phí bằng 85% lương bậc 1 (45đ) của cán bộ tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực).

e) Nghiên cứu sinh, thực tập sinh khoa học và lưu học sinh trước khi đi học là cán bộ; công nhân, viên chức Nhà nước thì nay được trả lương đã xếp trước khi đi học và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực). Nếu bậc lương được xếp trước khi đi học thấp hơn mức sinh hoạt phí đã quy định ở điểm a, b, c, d thì nay được hưởng mức sinh hoạt phí như đã quy định ở điểm a, b, c, d.

Bộ Giáo dục, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành thông tư này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Phạm Hùng

 
 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 90-TTg-VG-1964 quy định chính sách và chế độ cụ thể đối với lưu học sinh ở lại trong nước học tập và công tác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118