Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 37-TTg năm 1959 về việc giao nhiệm vụ giữa các bộ, các uỷ ban trong việc chỉ đạo thi hành chính sách phục viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 37-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Kế Toại
Ngày ban hành: 04/02/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 1959

 

THÔNG TƯ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 37-TTg NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM 1959 VỀ VIỆC PHÂN NHIỆM GIỮA CÁC BỘ, CÁC UỶ BAN TRONG VIỆC CHỈ ĐẠO THI HÀNH CHÍNH SÁCH PHỤC VIÊN

Hội đồng Phục viên Trung ương đã được thành lập từ tháng 8-1957, Thông tư số 358/TTg ngày 7-8-1957 đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phục viên Trung ương và Hội đồng Phục viên các Khu Tự trị, các thành phố, các tỉnh..

Hội đồng phục viên Trung ương họp lần thứ nhất vào ngày 18-11-1957 đã vạch ra nhiệm vụ của các Bộ các Uỷ ban trong Hội đồng về việc chấp hành chính sách phục viên.

Qua quá trình công tác và căn cứ đề nghị của Hội đồng Phục viên Trung ương, việc phân công, phân nhiệm giữa các Bộ, các Uỷ ban trong việc chỉ đạo thi hành chính sách phục viên từ nay cần được quy định như sau:

Bộ quốc phòng phụ trách

- Đề ra kế hoạch phục viên, giáo dục tư tưởng và giải quyết quyền lợi cho quân nhân trước khi cho phục viên; phối hợp với các ngành (Bộ Nội vụ, Bộ Lao động) và địa phương trong việc chuẩn bị chuyển ngành hoặc đưa về xã.

- Lãnh đạo đăng ký quân nhân dự bị.

- Cùng với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề nghị bổ sung chính sách phục viên.

Bộ Nội vụ phụ trách:

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành chính sách đối với quân nhân phục viên về xã và chuyển ngành sang các cơ quan hành chính và sự nghiệp. Tổng hợp tình hình thi hành chính sách phục viên ở các ngành và địa phương, kể cả công, nông, lâm trường, xí nghiệp, tập đoàn sản xuất.

- Cùng với Bộ Quốc phòng nghiên cứu kế hoạch chuyển ngành sang cơ quan hành chính, sự nghiệp.

- Cùng với Bộ Quốc phòng nghiên cứu đề nghị bổ sung chính sách phục viên.

Bộ Lao động phụ trách:

- Theo dõi và tổng hợp tình hình thi hành chính sách phục viên đối với quân nhân phục viên ở các công, nông, lâm trường, xí nghiệp; báo cáo cho Bộ Nội vụ.

- Cùng với Bộ Quốc phòng nghiên cứu kế hoạch chuyển ngành sang các công, nông, lâm trường, xí nghiệp.

- Cùng với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng nghiên cứu đề nghị bổ sung chính sách đối với quân nhân phục viên ở các công nông lâm trường,xí nghiệp

Ban Thống nhất Trung ương phụ trách:

-Theo dõi ,hướng dẫn ,kiểm tra việc thi hành chính sáchphục viên đối với quân nhân phục viên người miền Nam ở các tập đoàn sản xuất ,báo cáo cho Bộ Nội vụ.

-Cùng với Bộ nội vụ,Bộ quốc phòng nghiên cứu đề nghị bổ xung chính sách đối với quân nhân phục viên người miền Nam.

Các Bộ, các Uỷ ban khác phụ trách:

- Thi hành chính sách phục viên đối với quân nhân chuyển ngành trong ngành mình, tuỳ trường hợp báo cáo cho Bộ Nội vụ hoặc Bộ Lao động.

- Phát hiện vấn đề, đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng nghiên cứu bổ sung chính sách.

Bộ Thương binh phụ trách:

- Cùng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng nghiên cứu đề nghị bổ sung chính sách đối với thương binh đã phục viên về địa phương hoặc chuyển ngành và theo dõi sự thi hành chính sách ấy.

Các đoàn thể Công đoàn, Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ cần:

- Giáo dục giới mình nhận thức đầy đủ chủ trương, chính sách phục viên.

- Động viên, hướng dẫn giới mình thi hành chính sách phục viên.

Mong các Bộ, các Uỷ ban nghiên cứu Thông tư này và thi hành đầy đủ nhiệm vụ của mình để đảm bảo thực hiện tốt chính sách phục viên.

 

Phan Kế Toại

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37-TTg năm 1959 về việc giao nhiệm vụ giữa các bộ, các uỷ ban trong việc chỉ đạo thi hành chính sách phục viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115