Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 31-TT/GD năm 1962 bổ sung chế độ đãi ngộ đối với giáo viên chính trị do Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 31-TT/GD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 17/07/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31-TT/GD

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 1962 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ

Ngày 31-12-1961 Bộ đã ban hành Thông tư số 58-TTGD quy định chế độ đãi ngộ đối với giáo viên chính trị khoá đào tạo tại Trường chính trị Bộ năm 1960 – 1961.

Dựa vào Thông tư trên và căn cứ vào thông tư chiêu sinh của Bộ cho khoá năm 1961-1962, Bộ quy định cụ thể thêm chế độ đãi ngộ cho giáo viên chính trị tốt nghiệp ở Trường chính trị Bộ như sau:

I. CƠ SỞ ĐỂ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ

1. Mục đích và yêu cầu của khoá học, thời gian và chương trình đài thọ.

2. Kết quả học tập và việc sử dụng thực tế khi về địa phương.

3. Trình độ chính trị, chuyên môn, chức vụ công tác trước khi đi học (căn cứ vào tiêu chuẩn chiêu sinh).

II. CHẾ ĐỘ CỤ THỂ

Cán bộ, giáo viên được cử đi học đúng tiêu chuẩn chiêu sinh như Bộ quy định, nói chung được công nhận là giáo viên chính trị cấp III không toàn cấp. Nhưng để đảm bảo chất lượng khi về địa phương giảng dạy, cán bộ giáo viên cần đạt được những tiêu chuẩn sau đây về kết quả học tập, (do nhà trường nhận xét) cụ thể:

1. Thi tốt nghiệp đạt yêu cầu, được nhà trường nhận xét có đủ khả năng dạy tốt cấp III.

2. Trình độ văn hoá phải là lớp 9 về khoa học tự nhiên hay xã hội. Nếu là cán bộ chính trị cử đi học như Huyện uỷ viên, Bí thư chi bộ vững, cán bộ cách mạng hoạt động lâu năm có nhiều thành tích thì có thể châm chước về trình độ văn hoá (có thể lấy trình độ văn hoá lớp 8).

3. Thực tế được sử dụng để trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy ở trường cấp III, các trường Trung cấp chuyên nghiệp.

Cụ thể:

1. Giáo viên trước khi đi học đã là giáo viên cấp III toàn cấp, sau khi đi học về vẫn giữ cương vị là giáo viên cấp III toàn cấp (trừ trường hợp đề bạt). Nhưng với quy định tiêu chuẩn hoá giáo viên các cấp sau này (giáo viên cấp III toàn cấp phải học Đại học hai năm, cộng với hai năm hàm thụ) thì những giáo viên này được coi như đã đạt tiêu chuẩn về môn chính trị.

Những giáo viên có trình độ chính trị tốt, có khả năng lãnh đạo được xét để đề bạt làm cán bộ lãnh đạo các trường và xếp lương theo chức vụ được đề bạt hoặc hưởng khoản phụ cấp của chức vụ đó.

2. Giáo viên văn hoá cấp III chưa toàn cấp đi học nếu đã dạy cấp III được trên một năm, thì tốt nghiệp đạt yêu cầu khi về địa phương thực tế được sử dụng để dạy chính trị ở cấp III trình độ văn hoá lớp 10 (tốt nghiệp bổ túc văn hoá hay phổ thông) đều được công nhận là giáo viên chính trị cấp III toàn cấp. Thiếu một trong những tiêu chuẩn đề ra ở trên thì vẫn là giáo viên chính trị cấp III chưa toàn cấp.

3. Giáo viên trước khi đi học là giáo viên cấp II toàn cấp khi tốt nghiệp đạt yêu cầu, trình độ văn hoá hết lớp 10 được công nhận là giáo viên chính trị cấp III chưa toàn cấp.

4. Giáo viên trước khi đi học là giáo viên cấp II chưa toàn cấp và khi tốt nghiệp đạt yêu cầu, trình độ văn hoá lớp 9 nói chung được công nhận là giáo viên chính trị cấp II toàn cấp. Những giáo viên tuy trước khi đi học là giáo viên cấp II chưa toàn cấp nhưng từ thâm niên hai trở lên, trình độ văn hoá lớp 9 thi tốt nghiệp vào loại khá, được bố trí giảng dạy chính trị ở cấp III được công nhận là giáo viên chính trị cấp III chưa toàn cấp (nếu có quá trình đấu tranh cách mạng có trình độ chính trị và văn hoá có thể châm chước đến lớp 8).

5. Cán bộ nghiên cứu từ cán sự hai trở lên (xếp lương 50đ) hay tương đương, nếu thi tốt nghiệp đạt từ loại khá trở lên, có quá trình đấu tranh cách mạng, trình độ văn hoá hết lớp 9, được nhà trường nhận xét có khả năng dạy tốt cấp III và thật sự được bố trí giảng dạy ở cấp III được công nhận là giáo viên chính trị cấp III chưa toàn cấp.

Nếu đã kinh qua từ Bí thư chi bộ vững trở lên, cán bộ chính trị hoạt động lâu năm, có nhiều thành tích thì trình độ văn hoá có thể châm chước đến lớp 8.

Đối với tất cả các loại đã quy định ở khoản 3, 4 và 5 nếu thiếu một trong các tiêu chuẩn đã đề ra thì chỉ được công nhận là giáo viên chính trị cấp II toàn cấp, mặc dầu được bố trí giảng dạy chính trị ở cấp III.

Những học viên không đúng như tiêu chuẩn chiêu sinh đã quy định cho khoá học 1961-1962 như giáo viên cấp I toàn cấp và chưa toàn cấp, cán bộ nghiên cứu chưa phải là cán sự hai muốn được công nhận là giáo viên chính trị cấp II toàn cấp phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Thi tốt nghiệp vào loại khá trở lên,

b) Trình độ văn hoá hết lớp 9,

c) Thực tế được bố trí giảng dạy ở cấp II hay III.

Thiếu một trong những tiêu chuẩn ở trên, mặc dầu thi tốt nghiệp đạt yêu cầu vẫn chỉ được công nhận là giáo viên chính trị cấp II chưa toàn cấp.

Đặc biệt đối với một số giáo viên cấp I lâu năm (từ thâm niên ba trở lên) có khả năng chính trị vững hay đã kinh qua các cấp uỷ Đảng, chấp hành các đoàn thể từ huyện trở lên, thi tốt nghiệp vào loại giỏi được nhà trường xét có khả năng dạy tốt cấp III, về địa phương thực tế được bố trí giảng dạy chính trị ở cấp III, trình độ văn hoá hết lớp 8 được đề bạt vượt cấp và công nhận là giáo viên chính trị cấp III chưa toàn cấp.

Đối với tất cả các loại trên:

a) Nếu vì nhu cầu công tác được về cơ quan để làm cán bộ nghiên cứu chỉ đạo về chuyên môn, sử dụng đúng khả năng được đào tạo thì sẽ đối chiếu với những tiêu chuẩn trên mà xếp lương như những giáo viên trực tiếp giảng dạy. Các trường hợp khác sẽ xếp theo thang lương cán sự nghiên cứu.

b) Nếu trường không công nhận tốt nghiệp sẽ bố trí về công tác cũ và xem thời gian đi học là được bồi dưỡng thêm một phần về lý luận.

Đối với học viên theo hệ bồi dưỡng, tinh thần chung là trở về cương vị công tác cũ, nhưng nếu vì nhu cầu công tác mà bố trí làm công tác giảng dạy nếu xét có đủ những tiêu chuẩn như đã nêu ở trên thì xếp vào những mức lương kề cận của từng loại giáo viên được công nhận.

Thông tư này áp dụng cho khoá học 1961-1962 của Trường chính trị Bộ.

Trong khi thi hành các Ty, Sở thấy có điểm gì mắc mứu cần phản ảnh ngay về Bộ để bổ sung kịp thời.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 Nguyễn Văn Huyên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 31-TT/GD năm 1962 bổ sung chế độ đãi ngộ đối với giáo viên chính trị do Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.915
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66