Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 15-TT/3a năm 1965 thi hành chế độ trợ cấp con đối với con công nhân viên chức đã được cấp học bổng do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

Số hiệu: 15-TT/3a Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng Công đoàn Việt Nam Người ký: Nguyễn Công Hòa
Ngày ban hành: 29/05/1965 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-TT/3A

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 1965 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CON ĐỐI VỚI CON CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC ĐÃ ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG

Kính gửi

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ,
- Các cơ quan, đoàn thể trung ương,
- Các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh,
- Các Liên hiệp công đoàn, công đoàn dọc, và công đoàn trực thuộc Tổng công đoàn

Trong việc hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp con đối với con công nhân, viên chức đã được cấp học bổng, trước đây Bộ lao động và Bộ Nội vụ đã quy định trong Thông tư liên Bộ số 11-TT/LB ngày 02-05-1958 “những con công nhân, viên chức đi học mà được Chính phủ đài thọ mỗi tháng một khoản tiền từ 5đ trở lên thì đều không được tính đầu con để cộng với số con trực tiếp phải nuôi để tính trợ cấp con”.

Sau đó Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 26-NV/CB ngày 05/6/1959 sửa đổi lại như sau: “Con cán bộ, công nhân, nhân viên đi học trường phổ thông được cấp học bổng (kể cả học bổng toàn phần) hay đi học trường chuyên nghiệp được cấp học bổng một phần đều được tính vào tổng số con và trợ cấp từ con thứ ba, nếu đi học được Chính phủ nuôi hoàn toàn hay đi học trường chuyên nghiệp được cấp học bổng toàn phần thì không cộng với số con trực tiếp phải nuôi để tính trợ cấp con”.

Đối với con công nhân, viên chức miền Nam tập kết, công văn số 1595-LĐ/BHXH ngày 06/9/1961 của Bộ Lao động đã quy định “con công nhân, viên chức miền Nam được cấp học bổng theo quy định tại Thông tư số 20-TTg ngày 17/1/1961 của Thủ tướng Chính phủ thì những con được trợ cấp học bổng ngoại trú 12đ vẫn được tính đầu con hưởng trợ cấp con thứ ba, những con được trợ cấp học bổng trên 12đ coi như được trợ cấp học bổng toàn phần, không được tính đầu con hưởng trợ cấp con thứ ba theo chế độ trợ cấp con hiện hành”.

Như vậy là việc thi hành chế độ trợ cấp con phụ thuộc vào chế độ học bổng và có phân biệt con công nhân, viên chức miền Bắc với con công nhân viên chức miền Nam tập kết.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 12-TTg ngày 31-1-1964 sửa đổi chế độ học bổng đối với học sinh, sinh viên miền Bắc, Thông tư số 14-TTg ngày 10-2-1964 sửa đổi chế độ học bổng đối với học sinh, sinh viên miền Nam, và Thông tư số 60-TTg ngày 01-6-1962 sửa đổi chế độ sinh hoạt phí đối với học sinh học nghề  thì việc thi hành chế độ trợ cấp con theo quy định trong các văn bản nói trên của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động không còn thích hợp nữa vì có loại học sinh, sinh viên được trợ cấp học bổng 16đ50 (ba phần tư mức học bổng của toàn phần 22đ) vẫn được tính để hưởng trợ cấp con, trong khi con công nhân, viên chức miền Nam tập kết được trợ cấp học bổng trên 12đ thì đã không được tính để hưởng trợ cấp con.

Để cho phù hợp với các quy định về chế độ trợ cấp con, và chế độ trợ cấp học bổng, căn cứ vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng công đoàn đã được quy định trong Nghị định số 31-CP ngày 20-3-1963 của Hội đồng Chính phủ, và sau khi đã thống nhất ý kiến với các Bộ Lao động, Tài chính, Giáo dục, Tổng công đoàn quy định như sau:

Kể từ 01-7-1965 trở đi, con công nhân viên chức miền Bắc cũng như miền Nam tập kết thuộc chế độ hưởng trợ cấp con, đang đi học được cấp học bổng (hoặc sinh hoạt phí học nghề) không kể mức trợ cấp là bao nhiêu, nếu chưa quá 18 tuổi thì vẫn được tính trong tổng số con để hưởng chế độ trợ cấp con hiện hành, những văn bản hướng dẫn giải thích trước đây trái với quy định này, không thi hành nữa.

Tổng công đoàn đề nghị các Bộ, các cơ quan đoàn thể ở Trung ương, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh và công đoàn các cấp phổ biến ngay Thông tư này cho cơ sở thi hành kịp thời, tránh việc phải trả tiền truy lĩnh, gây khó khăn cho ngân sách Nhà nước.

  

 

KT. CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 


Nguyễn Công Hòa

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15-TT/3a năm 1965 thi hành chế độ trợ cấp con đối với con công nhân viên chức đã được cấp học bổng do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748
DMCA.com Protection Status