Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01-BYT/TT-1966 về việc trang bị phòng hộ lao động đối với cán bộ, nhân viên làm công tác thu mua, sưu tầm dược liệu do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 01-BYT/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đinh Thị Cẩn
Ngày ban hành: 06/01/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-BYT/TT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1966 

 

THÔNG TƯ

VỀ TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TÁC THU MUA, SƯU TẦM DƯỢC LIỆU

Để đảm bảo sức khoẻ, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên làm công tác thu mua, sưu tầm dược liệu khắc phục được khó khăn khi công tắc ở vùng rẻo cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau khi được thỏa thuận của Bộ Lao động (tại công văn số 662-LĐ/BH ngày 08-05-1965), Bộ Y tế quy định về trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, nhân viên làm công tác thu mua, sưu tầm dược liệu như sau:

I. VỀ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ TRANG BỊ NGHIỆP VỤ

a) Trang bị bảo hộ lao động:

Cán bộ nhân viên làm công tác thu mua, sưu tầm dược liệu thường xuyên lưu động ở vùng rẻo cao được trang bị:

- 1 áo mưa (hoặc 2 mét ni-lông),

- 1 đôi giày đi rừng,

- 1 áo bông;

- 1 bi-đông đựng nước,

- 2m50 vải bạt Nam Định.

b) Trang bị nghiệp vụ:

- Túi đựng mẫu cây thuốc,

- Bao đựng gạo,

- Dao đi rừng,

- Một số kẹp, bìa, gùi, cuốc, xẻng cần thiết.

II. NGUYÊN TẮC VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG

a) Nguyên tắc sử dụng.

Trang bị bảo hộ lao động chỉ áp dụng cho cán bộ, nhân viên làm công tác thu mua, sưu tầm dược liệu thường xuyên lưu động ở vùng rẻo cao hàng năm ít nhất từ 6 tháng trở lên; cán bộ, nhân viên tuy có làm công tác thu mua nhưng ở vùng thấp, vùng đồng bằng hoặc làm việc có tính chất tĩnh tại, làm nhiệm vụ cân đông, giao dịch ở các cửa hàng thì không được áp dụng.

Dụng cụ trang bị bảo hộ lao động là tài sản chung của Nhà nước, giao cho cá nhân khi làm nhiệm vụ được sử dụng, cho nên mỗi người phải có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận, không được dùng bừa bãi, khi thay đổi công tác phải hoàn lại các trang bị cho cơ quan, trường hợp làm mất hoặc hư hỏng dụng cụ bảo hộ lao động mà không có lý do chính đáng thì đơn vị tùy theo lỗi nhẹ nặng mà xử trí bằng biện pháp hành chính từ phê bình, cảnh cáo hoặc bồi thường bằng tiền theo giá khi mất hoặc hư hỏng.

Các cơ quan khi cấp phát dụng cụ trang bị bảo hộ lao động cho cá nhân phải có sổ (hoặc phiếu) để ghi rõ những thứ được cấp phát để tiện việc theo dõi.

b) Thời gian sử dụng:

Áo mưa, áo bông, vải bạt, bi-đông cứ 3 năm được xét cấp lại một lần, giầy đi rừng 1 năm được xét cấp lại một lần. Tuy nhiên, mỗi cán bộ, nhân viên khi được trang bị phải nêu cao tinh thần giữ gìn của công để dụng cụ được sử dụng dài hơn; khi đã hết thời gian sử dụng mà không còn dùng được nữa thì sẽ mang cái cũ để đổi lấy cái mới.

Các trang bị về nghiệp vụ thì không quy định thời gian sử dụng mà tùy theo yêu cầu công tác mà mua sắm cho hợp lý, trên tinh thần hết sức tiết kiệm, cần đến đâu mua đến đấy.

III. CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC

Chế độ phụ cấp đi đường, bồi dưỡng khi ốm đau thi hành theo thông tư số 14-TT/LB ngày 11-3-1960 của Liên bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính và phụ cấp khu vực thi hành theo thông tư số 16-LB/TT ngày 11-7-1960 của Liên bộ Lao động - Nội vụ.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này áp dụng cho các cán bộ, nhân viên làm công tác thu mua dược liệu ở các huyện, các tỉnh và quốc doanh dược liệu cấp I mà thường xuyên lưu động ở các vùng rẻo cao miền núi, kể cả cán bộ, nhân viên làm công tác sưu tầm dược liệu ở Viện dược liệu.

Mọi khoản tiền chi phí để mua sắm trang bị bảo hộ lao động và nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác thu mua dược liệu này, ghi vào phí lưu thông hàng hóa (phần thu mua). Riêng kinh phí chi mua sắm trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, nhân viên ở Viện dược liệu thì tính vào kinh phí sự nghiệp.

Quốc doanh dược phẩm các tỉnh có nhiệm vụ làm kế hoạch xin mua sắm cho cán bộ, nhân viên, báo cáo với ty y tế rồi trình Ủy ban hành chính tỉnh xét duyệt.

Quốc doanh dược liệu cấp I làm kế hoạch xin mua sắm cho cán bộ, nhân viên, báo cáo với Cục phân phối dược phẩm xin xét duyệt, riêng Viện dược liệu báo cáo với Bộ (Vụ kế hoạch tài vụ) xin xét duyệt.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG 
 


 
Đinh Thị Cẩn

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01-BYT/TT-1966 về việc trang bị phòng hộ lao động đối với cán bộ, nhân viên làm công tác thu mua, sưu tầm dược liệu do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.481
DMCA.com Protection Status