Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định liên bộ 60-QĐ/LB năm 1979 về quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ Lao động và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành.

Số hiệu: 60-QĐ/LB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Lê Khắc, Phan Văn Hựu
Ngày ban hành: 23/02/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 60-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số 181-CP ngày 18-12-1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động;
Căn cứ nghị định số 124-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các quy phạm, quy trình kỹ thuật;
Căn cứ công văn số 2875-BXD/KHKT ngày 13-9-1977 của Bộ Xây dựng nhất trí đề nghị ban hành quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong công tác xây dựng;
Sau khi đã thống nhất với Tổng công đoàn Việt Nam về nội dung quy phạm này,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành Quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng (QPVN 14-79).

Điều 2. – Quy phạm này áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực thiết kế, thi công, xây lắp, sửa chữa công trình trong tất cả các ngành, các địa phương và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1980.

Những quy định trước đây trái với quy phạm này đều bãi bỏ.

Điều 3. – Bộ Lao động có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng quy phạm này.

 

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Văn Hựu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định liên bộ 60-QĐ/LB năm 1979 về quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ Lao động và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169