Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định liên bộ 248-LĐ/QĐ năm 1980 bổ sung thành phần cơ quan có trách nhiệm chủ trì điều tra các sự cố nồi hơi, bình chịu áp lực gây tai nạn lao động chết người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Số hiệu: 248-LĐ/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Lê Khắc, Nguyễn Song Tùng
Ngày ban hành: 29/05/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 248-LĐ/QĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 248 - LĐ/QĐ NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1980 QUY ĐỊNH BỔ SUNG THÀNH PHẦN CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ ĐIỀU TRA CÁC SỰ CỐ NỒI HƠI, BÌNH CHỊU ÁP LỰC GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động ban hành kèm theo quyết định số 181 - CP ngày 18 tháng 12 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào Điều lệ tạm thời về nghiên cứu xây dựng, xét duyệt và ban hành các quy phạm, quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo nghị định số 124 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay bổ sung thêm vào cuối phần thứ nhất điều 216 của Quy phạm tạm thời về chế tạo và sử dụng an toàn các nồi hơi cố định, di động và nửa di động ban hành kèm theo quyết định số 76 - QĐ/LB ngày 26 tháng 3 năm 1971, vào cuối phần thứ nhất điều 12.2 của Quy phạm kỹ thuật an toàn các bình chịu áp lực QPVN 2-75, vào cuối phần thứ nhất điều 9.2 của Quy phạm kỹ thuật an toàn các đường ống dẫn hơi nước và nước nóng QPVN 9-77 như sau:

"Cơ quan lao động địa phương (tỉnh, thành phố) có trách nhiệm chủ trì điều tra những sự cố gây tai nạn làm chết người theo chế độ điều tra tai nạn lao động hiện hành".

Điều 2 - Nội dung quy định bổ sung nói ở trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1980.

BỘ LAO ĐỘNG
Lê Khắc

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Nguyễn Song Tùng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định liên bộ 248-LĐ/QĐ năm 1980 bổ sung thành phần cơ quan có trách nhiệm chủ trì điều tra các sự cố nồi hơi, bình chịu áp lực gây tai nạn lao động chết người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184
DMCA.com Protection Status