Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/QĐ-UB năm 1984 điều chỉnh chế độ trong Chỉ thị 12/CT-UB nhằm đẩy mạnh việc dạy nghề cho nam nữ thanh niên có trình độ văn hóa cấp II và cấp III thôi học do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 85/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/02/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 85/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TRONG CHỈ THỊ SỐ 12/CT-UB NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC DẠY NGHỀ CHO NAM NỮ THANH NIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CẤP II VÀ CẤP III THÔI HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1983 ;
Căn cứ chỉ thị số 12/CT-UB ngày 25 tháng 3 năm 1982 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc dạy nghề cho nam nữ thanh niên có trình độ văn hóa cấp II và cấp III thôi học ;
Để khuyến khích giáo viên và học sinh hăng hái dạy nghề và học nghề theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-UB và theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh một số chế độ liên quan đến việc dạy nghề quy định tại Chỉ thị số12/CT-UB ngày 25 tháng 3 năm 1982 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

- Điều chỉnh tiền thù lao cho giáo viên từ 20 đồng lên 40 đồng 1 tháng/ 1 học viên được thu nhận vào học tại đơn vị dạy nghề.

- Kinh phí đào tạo chi cho các trường dạy nghề chính quy từ 45 đồng lên 80 đồng/ 1 tháng/ 1 học viên. Nếu nguyên vật liệu và sản phẩm làm ra trong quá trình học nghề hòan toàn không sử dụng lại được. Trong quá trình dạy và học nghề nếu nguyên vật liệu và sản phẩm làm ra còn sử dụng lại được thì phải tính trừ bớt kinh phí đào tạo hoặc nộp lại Ngân sách thành phố.

- Kinh phí đào tạo cho các lớp dạy nghề bên cạnh xí nghiệp và trong các cơ sở sản xuất tập thể được cấp 50 đồng/ 1 tháng/ 1 học viên. Nếu có sản phẩm và nguyên vât liệu còn sử dụng lại được thì phải trừ bớt kinh phí đào tạo hoặc nộp lại Ngân sách thành phố.

- Những học viên học nghề tại các cơ sở sản xuất của Quận, Huyện, Phường, Xã được mua lương thực theo chế độ cung cấp trong thời gian học nghề là 15kg/tháng/người. Danh sách thực tiễn phải được Phòng Lao động Quận, Huyện xác nhận và Sở Lao động xét duyệt. Khi có học sinh thôi học, Thủ trưởng đơn vị dạy nghề phải kịp thời báo cho Tài chính và Lương thực biết để cắt kinh phí và lương thực ; tránh lãng phí cho Nhà nước.

Điều 2. Những điểm quy định trong chỉ thị số 12/CT-UB trái với nội dung quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Sở, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và Thủ trưởng các đơn vị sản xuất làm nhiệm vụ đào tạo công nhân theo chỉ thị số 12/CT-UB có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Sở Lao động phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/QĐ-UB ngày 20/02/1984 điều chỉnh chế độ trong Chỉ thị 12/CT-UB nhằm đẩy mạnh việc dạy nghề cho nam nữ thanh niên có trình độ văn hóa cấp II và cấp III thôi học do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.563

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250