Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 83-KHKT/QĐ/LB năm 1968 ban hành bản quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành

Số hiệu: 83-KHKT/QĐ/LB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Lao động, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Trần Quyết, Trần Quỳnh, Bùi Quỳ
Ngày ban hành: 13/05/1968 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN-BỘ LAO ĐỘNG-UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-KHKT/QĐ/LB

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 1968 

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH BẢN QUY PHẠM AN TOÀN VỀ BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy do Lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa công bố ngày 04/10/1961;
Căn cứ Nghị định số 67-CP ngày 27/5/1967 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 187-CP ngày 20/12/1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ lao động, và Nghị định số 181-CP ngày 20/12/1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời bảo hộ lao động và quy định tổ chức Ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động tại Bộ lao động;
Căn cứ Nghị định số 132-CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ (chất nổ và các phương tiện nổ) .(1)

Điều 2. Quy phạm này được áp dụng ở tất cả các ngành lquản lý sản xuất, quản lý vật tư, quản lý phương tiện giao thông vận tải, quản lý phương tiện giao thông vận tải, các hầm mỏ, công trường, nông trường, lâm trường, đoàn địa chất, cơ quan ngoại thương, viện nghiên cứu khoa học, các trường Đại học, trung học chuyên nghiệp và các hợp tác xã thủ công nghiệp có tàng trữ, vận chuyển nà sử dụng vật liệu  nổ trong quá trình sản xuất, khai thác, kinh doanh, học tập, thí nghiệm.

Việc tàng trữ, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ trong các cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng sẽ do Bộ Quốc phòng quy định riêng.

Điều 3. Bản quy phạm này được thi hành kể từ khi ký quyết định. Các quy định trái với bản quy phạm này đều không có hiệu lực.

 

KT. CHỦ NHIỆM
ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
 

 
 
Trần Quỳnh

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Quyết

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
Bùi Quỳ

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 83-KHKT/QĐ/LB năm 1968 ban hành bản quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status