Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76-TTg năm 1961 về việc thành lập đội công nhân chuyên nghiệp xây dựng công trình thủy lợi ở các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 76-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 28/02/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI CÔNG NHÂN CHUYÊN NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực:
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhiệm vụ của ngành thủy lợi là xây dựng nhiều công trình thủy lợi nhằm phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, nay thành lập ở khu, thành, tỉnh có nhiều công trình thủy lợi hiện đang xây dựng và sắp xây dựng một đội công nhân chuyên nghiệp xây dựng công trình thủy lợi, gọi tắt là “đội công trình thủy lợi địa phương”.
Điều 2. – Đội công trình thủy lợi là địa phương là đơn vị xí nghiệp quốc doanh xây lắp địa phương trực thuộc Sở hoặc Ty thủy lợi địa phương. Đội công trình thủy lợi địa phương có nhiệm vụ như sau:
- Ký hợp đồng nhận thầu thi công những công trình thủy lợi loại vừa và loại nhỏ do địa phương quản lý xây dựng, và nhận thầu thi công từng hạng mục công trình lớn do trung ương quản lý xây dựng.
- Thực hiện kinh tế hạch toán từ thấp đến cao; quản lý tài sản cố định, vốn lưu động; tổ chức thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, giảm giá thành công trình và thực hiện tiết kiệm nguyên vật liệu xây dựng.
- Cải tiến điều kiện lao động, bảo đảm an toàn lao động, nâng cao trình độ chính trị, kỹ thuật, văn hóa và đời sống vật chất cho cán bộ và công nhân viên, trên cơ sở chấp hành đầy đủ các luật lệ, chính sách, chế độ của Chính phủ đã ban hành.
Điều 3. - Đội công trình thủy lợi địa phương gồm có 1 đội trưởng, 1 hoặc 2 đội phó và một số cán bộ kế hoạch kỹ thuật, cung tiêu tài vụ, hành chính quản trị và đại bộ phận là công nhân chuyên nghiệp về mộc, sắt, nề, bê-tông.
Tùy theo nhiệm vụ và khối lượng xây dựng các công trình thủy lợi của mỗi địa phương và trình độ kỹ thuật, thiết bị hiện có, tổ chức biên chế của đội công trình thủy lợi địa phương có thể từ 50 đến 100 người. Về thiết bị từ thủ công tiến dần bán cơ giới và cơ giới, bảo đảm có đủ công việc lao động sản xuất quanh năm.
Điều 4. – Vốn và thiết bị của đội công trình thủy lợi địa phương sẽ do ngân sách địa phương cấp phát. Nhưng năm đầu, ngân sách địa phương chưa có dự trù, Bộ Thủy lợi và Điện lực bàn với Bộ Tài chính bố trí ngân sách trung ương và trợ cấp mức vốn cần thiết để các đội có thể thành lập và hoạt động sản xuất.
Điều 5. – Bộ Thủy lợi và Điện lực có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các địa phương thành lập đội công trình thủy lợi trên cơ sở khả năng thực tế về tổ chức cán bộ và công nhân kỹ thuật của từng địa phương; quy định thể lệ, chế độ công tác và thông qua các Sở, Ty Thủy lợi chỉ đạo về nghiệp vụ và kỹ thuật xây dựng.
Điều 6. – Các ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Lê Thanh Nghị

                                                                        

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76-TTg năm 1961 về việc thành lập đội công nhân chuyên nghiệp xây dựng công trình thủy lợi ở các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.035

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159