Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 708-QĐ năm 1962 về việc bãi bỏ khoản phụ cấp 10% củaBộ trưởng các loại giáo viên cấp II và cấp III chưa toàn cấp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 708-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 10/09/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 708-QĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN PHỤ CẤP 10% CỦA CÁC LOẠI GIÁO VIÊN CẤP II VÀ CẤP III CHƯA TOÀN CẤP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 26 – 27/4/1960 về chủ trương cải tiến và tăng lương năm 1960.
Căn cứ Nghị định số 25-CP ngày 05/7/1960 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ lương thuộc khu vực hành chính sự nghiệp.
Căn cứ vào quyết định số 273-QĐ ngày 11/7/1960 của Bộ Giáo dục ban hành bảng lương chức vụ và mức lương các loại giáo viên chưa toàn cấp.
Sau khi được Bộ Nội vụ thỏa thuận;

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Nay bãi bỏ khoản phụ cấp 10% của các loại giáo viên cấp II và cấp III chưa toàn cấp đã quy định tại điều 2 Quyết định số 273-QĐ ngày 11/7/1960.

Điều 2. Lương của giáo viên cấp II và cấp III chưa toàn cấp quy định như sau:

Lương của giáo viên cấp II chưa toàn cấp bằng lương của giáo viên cấp I toàn cấp cùng một thâm niên cộng thêm 2đ00.

Lương của giáo viên cấp III chưa toàn cấp bằng lương của giáo viên cấp II toàn cấp cùng một thâm niên cộng thêm 2đ00.

 Điều 3. Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/9/1962, Bộ Giáo dục sẽ có thông tư hướng dẫn kèm theo. Nhưng giáo viên chưa toàn cấp đã xếp lương trước theo Quyết định số 273-QĐ ngày 11/7/1960 của Bộ vẫn giữ như cũ, đến khi được công nhận là giáo viên toàn cấp.

 Điều 4. Ủy ban hành chính các cấp, ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRUỞNG BỘ GIÁO DỤC
 


 

Nguyễn Văn Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 708-QĐ năm 1962 về việc bãi bỏ khoản phụ cấp 10% củaBộ trưởng các loại giáo viên cấp II và cấp III chưa toàn cấp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.098
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200