Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 51-CT năm 1982 về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên của một số ngành sản xuất vật chất do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 51-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 11/03/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51-CT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 51-CT NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 1982 VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG,TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CỦA MỘT SỐ NGÀNH SẢN XUẤT VẬT CHẤT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động và thủ trưởng một số ngành sản xuất;

Trong khi chờ đợi cải tiến cơ bản hệ thống tiền lương của các ngành sản xuất vật chất,

QUYẾT ĐỊNH

1. Cho phép các đơn vị lao động nặng nhọc thuộc các ngành khai thác mỏ, địa chất, luyện kinh, cơ khí, điện lực, hoá chất, xây dựng, vận tải, lâm nghiệp, đánh bắt hải sản, nông nghiệp (kể cả cao su), thuộc các Bộ, Tổng cục quản lý, được thực hiện một số chế độ tiền lương, tiền thưởng như sau:

a) Đưa khoản phụ cấp lương tạm thời theo Quyết định số 219-CP vào mức lương chính hiện nay thành mức lương chính mới để làm cơ sở tính toán các khoản phụ cấp lương.

b) Tỷ lệ khuyến khích lương khoán, lương sản phẩm được áp dụng từ 10% đến 30% tiền lương của cấp bậc công việc, tính theo quy định ở điểm a nói trên.

c) Tỷ lệ tiền thưởng từ quỹ lương được áp dụng từ 10% đến 40% trên quỹ tiến lương tổng ngạch.

d) Trường hợp đơn vị hoàn thành vượt mức kết hoạch sản lượng, thì tiền lương được tăng theo nguyên tắc: cứ vượt mức 1% sản lượng được cấp phát quỹ tiền lương 1,3%. Nếu không hoàn thành kế hoạch sản lượng thì quỹ tiền lương được cấp phát theo tỷ lệ hụt mức tương ứng.

2. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng nói ở điều 1 trên đây được thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 1982.

3. Bộ trưởng Bộ lao động bàn bạc với các Bộ, Tổng cục có liên quan để quy định và hướng dẫn cụ thể tỷ lệ khuyến khích trả lương sản phẩm và tỷ lệ tiền thưởng từ quỹ lương cho các đơn vị, trên tinh thần giữ mối quan hệ thu nhập hợp lý giữa các ngành nghề.

4. Bộ trưởng các Bộ Lao động, Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thủ trưởng các Bộ, các ngành sản xuất vật chất nói ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51-CT năm 1982 về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên của một số ngành sản xuất vật chất do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.903
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.222.217